Jakiego kierunku studiów szukasz?

M​iędzynarodowe studia polskie

Międzynarodowe studia polskie skupiają się na zagadnieniach dotyczących języka polskiego oraz polskiej literatury, sztuki i kultury powszechnej w kontekście kultur regionów europejskich i pozaeuropejskich. Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Na studiach I stopnia studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech proponowanych specjalności:

 • kultura i komunikacja w biznesie,
 • kultura i komunikacja w turystyce,
 • kultura i komunikacja w dyplomacji.

Studia II stopnia dają możliwość specjalizowania się w zakresie:

 • doradztwa kulturowego,
 • publicystyki kulturowej,
 • translatoryki.

Dla kogo studia na kierunku m​iędzynarodowe studia polskie

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób ciekawych świata, które chcą dowiedzieć się, na czym polegają relacje międzykulturowe, pragnących zdobyć umiejętności pozwalające na sprawne poruszanie się w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

Program kształcenia na kierunku m​iędzynarodowe studia polskie

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • dzieje wspólnot i regionów
 • filozofia i systemy religijne
 • historia, struktura i zróżnicowanie j. polskiego
 • komunikacja międzykulturowa
 • sztuka polska
 • kultura i cywilizacja regionu
 • dzieje regionu
 • historia dyplomacji
 • komunikacja interpersonalna
 • protokół dyplomatyczny i etykieta profesjonalna
 • organizacja wydarzeń kulturalnych
 • formy turystyki kulturowej
 • strategie komunikacji kryzysowej
 • etykieta biznesowa w komunikacji międzykulturowej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku m​iędzynarodowe studia polskie

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit, o przyjęciu decyduje średnia ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit, o przyjęciu decyduje ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku m​iędzynarodowe studia polskie

Absolwent tego kierunku, w zależności od ukończonej specjalności, znajdzie zatrudnienie jako:

 • negocjator biznesowy,
 • doradca kulturowy,
 • doradca negocjacyjny,
 • organizator wycieczek,
 • szef firmy turystycznej,
 • pracownik instytucji kultury,
 • dyplomata,
 • doradca kulturowy w ambasadzie lub konsulacie,
 • dziennikarz, bloger podróżniczy, reportażysta,
 • korespondent zagraniczny,
 • PR-owiec, specjalista ds. reklamy i promocji.

Opinie o kierunku m​iędzynarodowe studia polskie

Kierunki pokrewne do kierunku m​iędzynarodowe studia polskie

Jakie uczelnie oferują kierunek m​iędzynarodowe studia polskie

W których miastach można studiować kierunek m​iędzynarodowe studia polskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu