Jakiego kierunku studiów szukasz?

Język polski z historią

Język polski z historią to międzykierunkowe studia powołane dla kształcenia przyszłych nauczycieli języka polskiego i historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

Adresowane są do absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych, posiadających co najmniej stopień licencjata i chętnych do poszerzenia i pogłębienia wiedzy w proponowanych kierunkach.

Studia trwają cztery semestry (po trzecim semestrze studenci otrzymują dyplom w zakresie jednego z realizowanych kierunków). Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach - w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (7 zjazdów w semestrze)

Dla kogo studia na kierunku język polski z historią

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku język polski z historią

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku język polski z historią

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku język polski z historią

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku język polski z historią

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku język polski z historią

Jakie uczelnie oferują kierunek język polski z historią

W których miastach można studiować kierunek język polski z historią

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie