Jakiego kierunku studiów szukasz?

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie mają charakter interdyscyplinarny.

Ich ukończenie gwarantuje uzyskanie uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów.

Studiowanie kierunku pozwala na poznanie różnic wymiarów humanistyki: językoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii, dydaktyki etyki i języka polskiego, psychologii, pedagogiki. Istotne w procesie kształcenie jest rozwijanie indywidualnych aspiracji. Program studiów pozostawia sporą przestrzeń na realizowanie własnych pomysłów badawczych.

Proponowana specjalność:

 • nauczycielska.

Dla kogo studia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Studia są doskonałym wyborem dla osób łączących zainteresowania literackie i językowe z filozoficznymi.

Program kształcenia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Gry logiczne,
 • Drama - metody kreatywne w szkole podstawowej,
 • Literatura powszechna,
 • Kultura języka polskiego,
 • Różnica i różnorodność społeczna,
 • Uczestnictwo w kulturze,
 • Etyka decyzji i działań,
 • Polska literatura najnowsza,
 • Filozofia języka - język filozofii
 • Religie i herezje w kulturze.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Rekrutacja na polonistyczne-filozowiczne studia nauczycielskie odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • dwóch przedmiotów wybranych spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:

 • szkoły
 • instytucje kultury
 • instytucje oświatowe
 • media
 • wydawnictwa.

Opinie o kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Jakie uczelnie oferują kierunek polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

W których miastach można studiować kierunek polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu