Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia polska z językiem angielskim

Absolwent Filologii polskiej z językiem angielskim posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej - nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności.

Dzięki dodatkowej specjalności nabywa wiedzę z zakresu języka i kultury angielskiej. Specjalizacja nauczycielska daje mu umiejętność kompetentnego przekazywania zdobytej wiedzy oraz samodzielnego jej pogłębiania i aktualizowania, a także integrowania jej z innymi dziedzinami.

Po ukończeniu studiów słuchacz posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Dla kogo studia na kierunku filologia polska z językiem angielskim

To propozycja dla humanistów, osób o predyspozycjach do nauki języków obcych. Miłośników literatury, kultury.

Program kształcenia na kierunku filologia polska z językiem angielskim

Wśród przedmiotów znajdą się:

  • Warsztaty redakcji tekstu
  • Współczesne polskie media
  • Wiedza o Polsce i Polakach w świecie
  • Literatura polska i jej konteksty
  • Trening interkulturowy
  • Historia Polski
  • Gramatyka opisowa języka polskiego
  • Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego
  • Język angielski.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia polska z językiem angielskim

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku filologia polska z językiem angielskim

Absolwent jest przygotowany do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i średniej oraz języka angielskiego w szkole podstawowej. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu oraz w turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury krajów anglojęzycznych; przygotowany jest również do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego.

Opinie o kierunku filologia polska z językiem angielskim

Studia stanowią praktyczne połączenie dwóch języków. Przygotowują sprawnych językowo humanistów, posługujących się doskonałą polszczyzną oraz dodatkowo językiem obcym.

Kierunki pokrewne do kierunku filologia polska z językiem angielskim

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia polska z językiem angielskim

W których miastach można studiować kierunek filologia polska z językiem angielskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Szczeciński
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni