Jakiego kierunku studiów szukasz?

Język polski w komunikacji społecznej

Język polski w komunikacji społecznej to kierunek łączący innowacyjne kształcenie humanistyczne z elementami wiedzy i umiejętności z obszaru nauk społecznych.

Na studiach pierwszego stopnia realizowana jest specjalność dotycząca komunikacji w praktyce społecznej.

Na studiach magisterskich studenci mogą wybrać jedną spośród trzech oferowanych specjalności:

 • retoryka stosowana
 • logopedia
 • nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego.

Dla kogo studia na kierunku język polski w komunikacji społecznej

To odpowiedni kierunek dla humanistów, którzy zainteresowanie językiem i czytelnictwem przekładają nie tylko na miłość do literatury, ale też na swoją codzienność. Właściwy kandydat na kierunek język polski w komunikacji społecznej powinien mieć szerokie horyzonty i cechować się otwartością na inne kultury.

Program kształcenia na kierunku język polski w komunikacji społecznej

Uczelnia wyróżnia kilka grup przedmiotów, wykładanych w ramach kierunku:

 • przedmioty z zakresu nauki o języku, komunikacji międzyludzkiej i literatury, np. teoria komunikacji, zasady komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, retoryka wystąpień publicznych, bariery w komunikacji interpersonalnej i publicznej, komunikacja medialna, dyskurs publiczny i dyskurs prywatny, językowe obrazy świata, strategie użycia języka, język polski w Europie i świecie
 • przedmioty z zakresu wiedzy o kulturze, np. wstęp do wiedzy o kulturze, wielojęzyczność i wielokulturowość, komunikacja międzykulturowa, wprowadzenie do badań międzykulturowych, kultury pozaeuropejskie, dwujęzyczność twórców literatury polskiej
 • przedmioty z obszaru nauk społecznych, np. wstęp do neurolingwistyki, podstawy logopedii, psychologia procesów poznawczych, psychologia twórczego myślenia
 • zajęcia praktyczne: warsztaty pisania, warsztat edycji tekstu, warsztat pracy redaktora, emisja głosu, stylistyka praktyczną, budowa komunikatu reklamowego, nowoczesne technologie i media społecznościowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku język polski w komunikacji społecznej

Podstawowym przedmiotem punktowanym podczas rekrutacji na kierunek jest język polski.

Perspektywy pracy po kierunku język polski w komunikacji społecznej

Absolwent kierunku język polski w komunikacji społecznej będzie przygotowany będzie do pracy w nowego rodzaju instytucjach życia publicznego, wymagających znajomości zagadnień z zakresu medioznawstwa, public relations, badań międzykulturowych, a także sprawnego wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi skutecznej komunikacji.

To przykładowo:

 • urzędy państwowe i samorządowe
 • instytucje medialne
 • wydawnictwa
 • ośrodki kultury i oświaty
 • agencje PR i marketingowe
 • działy marketingu i public relations w instytucjach państwowych i prywatnych firmach
 • instytucje zajmujące się współpracą międzynarodową.

Opinie o kierunku język polski w komunikacji społecznej

Język polski w komunikacji społecznej to jedyny w Polsce interdyscyplinarny kierunek, który łączy nowoczesne kształcenie humanistyczne z zakresu wiedzy o kulturze, językoznawstwa, komunikacji interpersonalnej i publicznej z przedmiotami nauk społecznych – medioznawstwem, psychologią i elementami socjologii.

Więcej: https://www.facebook.com/JEZYKPOLSKIWKOMUNIKACJISP...

Kierunki pokrewne do kierunku język polski w komunikacji społecznej

Jakie uczelnie oferują kierunek język polski w komunikacji społecznej

W których miastach można studiować kierunek język polski w komunikacji społecznej

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim