Jakiego kierunku studiów szukasz?

Język polski w komunikacji społecznej

Program studiów na kierunku Język polski w komunikacji społecznej łączy innowacyjne kształcenie humanistyczne z zakresu wiedzy o kulturze, literaturze, języku i komunikacji międzyludzkiej z elementami wiedzy i umiejętności z obszaru nauk społecznych, głównie medioznawstwa, podstaw psychologii i socjologii.
Wśród form i metod prowadzenia zajęć uprzywilejowane zostają te, które umożliwiają uzyskanie praktycznych i specjalistycznych efektów kształcenia, zwłaszcza w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.
Program studiów licencjackich na kierunku Język polski w komunikacji społecznej obejmuje:
 • przedmioty z zakresu nauki o języku, komunikacji i literatury: teorię komunikacji, zasady komunikacji interpersonalnej, retorykę, dyskurs publiczny i dyskurs prywatny, strategię użycia języka, bariery w komunikacji interpersonalnej i publicznej,
 • przedmioty z zakresu kulturoznawstwo: wielokulturowość, komunikację międzykulturową, wprowadzenie do badań międzykulturowych, kultury pozaeuropejskie,
 • przedmioty z zakresu nauk społecznych: wstęp do neurolingwistyki, podstawy logopedii, psychologię procesów poznawczych, warsztat edycji tekstu, nowoczesne technologię i media społecznościowe.

Na studiach pierwszego stopnia realizowana jest specjalność dotycząca komunikacji w praktyce społecznej.

Na studiach magisterskich Język polski w komunikacji społecznej studenci mogą wybrać jedną spośród trzech oferowanych specjalności:

 • retoryka stosowana
 • logopedia
 • nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Ogólny program studiów drugiego stopnia jest rozwinięciem zagadnień, które były omawiane na studiach pierwszego stopnia. Ten kierunek studiów z powodzeniem mogą wybrać absolwenci innych kierunków studiów, między innymi kulturoznawstwa, socjologii czy klasycznej filologii polskiej.

W ramach specjalności logopedycznej studenci uczą wszystkiego, co związane z zaburzeniami mowy oraz poprawną artykulacją. Po obronie pracy magisterskiej oraz przeprowadzeniu badania empirycznego, uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego jest dla osób, które w przyszłości chciałyby zawodowo zająć się nauczaniem cudzoziemców w Polsce i zagranicą. Po ukończeniu studiów, absolwenci zyskują uprawnienia do nauczania cudzoziemców na każdym poziomie.

Specjalność retoryka stosowana to połączenie wiedzy językoznawczej z humanistyką. Takie przygotowanie okaże się niezwykle przydatne w pracy dziennikarza.

Absolwent kierunku Język polski w komunikacji społecznej przygotowany będzie do pracy w instytucjach życia publicznego, wymagających znajomości zagadnień z zakresu komunikacji interpersonalnej, public relations, medioznawstwa, badań międzykulturowych, np.:

 • agencjach public relations (PR), firmach doradztwa personalnego
 • działach human resources (HR)
 • firmach zajmujących się prowadzeniem szkoleń w zakresie strategii komunikacyjnych i negocjacyjnych w biznesie
 • mediach: prasa, radio, telewizja, serwisy internetowe, media społecznościowe
 • szkołach językowych
 • wydawnictwach: działy marketingu,reklamy i promocji
 • instytucjach zajmujących się współpracą międzynarodową
 • instytucjach kulturowych i oświatowych.
Dla kogo studia na kierunku język polski w komunikacji społecznej
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku język polski w komunikacji społecznej
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku język polski w komunikacji społecznej
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku język polski w komunikacji społecznej
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku język polski w komunikacji społecznej
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku język polski w komunikacji społecznej
Jakie uczelnie oferują kierunek język polski w komunikacji społecznej
W których miastach można studiować kierunek język polski w komunikacji społecznej
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska