Jakiego kierunku studiów szukasz?

Polonistyka antropologiczno-kulturowa

Studia na kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa rozpatrują zagadnienia literatury i języka w powiązaniu z całością kultury.

Głównym celem studiów na tym kierunku są interdyscyplinarne poszukiwania w obrębie współczesnej humanistyki, w których historia i teoria literatury, wiedza o języku i mediach, antropologia, etnologia i estetyka współpracują w imię poznania złożonej rzeczywistości kulturowej.

Polonistyka antropologiczno-kulturowa osadzona jest w kanonie przedmiotów polonistycznych. Klasyczna wiedza o literaturze i języku zostaje tu jednak wzbogacona o szereg nowych obszarów problemowych. Oprócz przedmiotów polonistycznych (historia literatury polskiej i powszechnej, gramatyka opisowa i historyczna, poetyka i teoria literatury) program studiów obejmuje wiedzę z zakresu teorii kultury, nauk społecznych, filozofii, antropologii, etnologii literatury (literatura pogranicza, folklor), estetyki, nauki o mediach, organizacji i animacji kultury (zarządzanie instytucjami kulturalnymi, edukacja międzykulturowa), komunikacji społecznej i interpersonalnej, a także metody analizy i interpretacji muzyki i fonosfery, sztuki teatralnej i performatywnej oraz dzieł sztuki wizualnej.

Jaka praca po kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa?

Absolwenci studiów mogą organizować festiwale, przeglądy, spotkania autorskie, pracować w wydawnictwach, mediach. Posiadają umiejętności i kompetencje pozwalające na podejmowanie pracy w działach reklamy, promocji, marketingu, public relation, portalach informacyjnych i społecznościowych.

Dla kogo studia na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa
Jakie uczelnie oferują kierunek polonistyka antropologiczno-kulturowa
W których miastach można studiować kierunek polonistyka antropologiczno-kulturowa
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie