Jakiego kierunku studiów szukasz?

Glottodydaktyka polonistyczna

Studia na kierunku glottodydaktyka polonistyczna to propozycja o profilu ogólnoakademickim. Specjalność nauczycielska przygotowuje do nauczania języka polskiego jako obcego.

Absolwenci tego kierunku mają możliwości zatrudnienia:

  • w szkołach polskich w kraju i za granicą
  • w ośrodkach dla uchodźców oraz polskich placówkach oświatowych, w których uczą się dzieci cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju
  • w polonijnych placówkach kultury
  • w firmach polonijnych związanych z mediami, reklamą, promocją czy komunikacją społeczną
  • w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych

Absolwent będzie także odpowiednio przygotowany do założenia własnej działalności edukacyjnej za granicą i w kraju.

Dla kogo studia na kierunku glottodydaktyka polonistyczna

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku glottodydaktyka polonistyczna

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku glottodydaktyka polonistyczna

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku glottodydaktyka polonistyczna

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku glottodydaktyka polonistyczna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku glottodydaktyka polonistyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek glottodydaktyka polonistyczna

W których miastach można studiować kierunek glottodydaktyka polonistyczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie