Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logopedia z językiem polskim jako obcym

Studia na kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcym mają charakter interdyscyplinarny, ich celem jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz logopedii i glottodydaktyki polonistycznej. Student zapoznaje się z lingwistycznymi podstawami logopedii oraz zdobywa praktyczne przygotowanie z obszaru psychologii, pedagogiki i nauk medycznych, niezbędne do wykonywania zawodu logopedy. Studia mają wykształcić umiejętności do prawidłowej oceny zjawisk logopedycznych, rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz klasyfikowania różnych postaci zaburzeń mowy. Są to studia I stopnia w prowadzone w trybie stacjonarny.

Dla kogo studia na kierunku logopedia z językiem polskim jako obcym

To kierunek studiów, na którym odnajdą się osoby kreatywne, otwarte na ludzi. Ważne jest również to, by kandydat miał prawidłową dykcję, wypowiadał się poprawnie i swobodnie, co jest niezbędne do wykonywania zawodu logopedy. Studia adresowane są do osób chcących przygotować się do pracy w zawodzie logopedy i lektora języka polskiego jako obcego.

Program kształcenia na kierunku logopedia z językiem polskim jako obcym

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Anatomia i fizjologia narządów mowy i słuchu
 • Anatomia układu nerwowego, narządów mowy i słuchu
 • Fizjologia układu nerwowego, narządów mowy i słuchu
 • Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
 • Poetyka z elementami teorii literatury
 • Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
 • Logorytmika
 • Podstawy ortodoncji
 • Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury polskiej
 • Elementy psychopatologii i psychiatrii dziecięcej
 • Kultura języka i wypowiedzi
 • Współczesna literatura polska
 • Diagnoza i terapia rozwojowych zaburzeń mowy i języka
 • Podstawy foniatrii i audiologii
 • Podstawy surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki
 • Diagnozowanie kompetencji językowej i komunikacyjnej w języku obcym
 • Oligofrenologopedia
 • Terapia dziecka z zaburzeniami sensomotorycznymi.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logopedia z językiem polskim jako obcym

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • język polski,
 • przedmiot do wyboru – język obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.

Perspektywy pracy po kierunku logopedia z językiem polskim jako obcym

Absolwent tego kierunku zdobędzie przygotowanie do nauczania języka polskiego obcokrajowców, dzieci dwujęzycznych, a także będzie mógł podjąć pracę lektora w szkołach języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą. Aby uzyskać uprawnienia nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół absolwent może kontynuować kształcenie na kierunku filologia polska na studiach II stopnia. W celu uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu logopedy absolwent może kontynuować studia logopedyczne na studiach II stopnia lub uzupełniać wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu logopedii.

Opinie o kierunku logopedia z językiem polskim jako obcym

Kierunki pokrewne do kierunku logopedia z językiem polskim jako obcym

Jakie uczelnie oferują kierunek logopedia z językiem polskim jako obcym

W których miastach można studiować kierunek logopedia z językiem polskim jako obcym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu