Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logopedia z audiologią

Dobry logopeda jest wyczulony na wszystkie błędy w artykulacji, nieodpowiednie akcenty czy pojawiające się w mowie zaciągnięcia. Po co? Odpowiedź jest prosta - bo sposób mówienia wpływa nie tylko na jakość komunikacji, ale też na wizerunek i postrzeganie danej osoby.

Logopedzi od lat należą do specjalistów potrzebnych i rozchwytywanych w każdym zakątku Polski. Uczelnie oferują kilka różnych rodzajów studiów logopedycznych. Jednym z nich jest właśnie Logopedia z audiologią - to kierunek, który pozwala uzyskać wiedzę na temat przyczyn powstawania wad wymowy i sposobów ich usuwania oraz umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy.

Studia przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu - audiologia poszerza wiedzę w zakresie usprawniania mowy osób ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Dla kogo studia na kierunku logopedia z audiologią

To studia dla osób, które umieją pracować z ludźmi, posiadają cierpliwość oraz nienaganną wymowę.

Program kształcenia na kierunku logopedia z audiologią

Program logopedii z audiologią można w skrócie podzielić na trzy części:

  • grupa treści podstawowych (teoria zaburzeń mowy, anatomia narządów mowy, głosu i słuchu, neurologia z elementami pediatrii, psychiatria z elementami geriatrii, elementy ortodoncji, fonologia i fonetyka artykulacyjna, językoznawcze podstawy logopedii, praktyczna stylistyka, psycholingwistyka, neuropsychologia, pedagogika ogólna, psychologia ogólna)
  • specjalność główna – logopedia (kształtowanie się i rozwój mowy dziecka, zaburzenia komunikacji językowej – dyslalia, alalia, dyzartria, afazja i oligofazja, zaburzenia płynności mówienia – jąkanie, zaburzenia mowy w demencji, surdologopedia, trudności w czytaniu i pisaniu, specyficzne zaburzenia rozwoju języka, emisja głosu, technika mówienia)
  • specjalność dodatkowa - audiologia (akustyka mowy z elementami psychoakustyki, foniatria, otoneurologia, patologia i diagnostyka narządu słuchu, metodyka audiofonologii, diagnostyka przesiewowa i protezowanie słuchu).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logopedia z audiologią

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników przede wszystkim z języka polskiego, ale też przedmiotów takich jak matematyka, biologia, fizyka lub fizyka z astronomią.

Ponadto kandydatów obowiązuje sprawdzian predyspozycji obejmujący m.in. próby oceniające wymowę. Kryteria oceny predyspozycji zawodowych dotyczą aspektów takich jak wymowa w wypowiedziach i w czytaniu, kultura języka, zdolności interakcyjne oraz motywacja do podjęcia studiów. Dokładne wytyczne egzaminów można znaleźć na stronach uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku logopedia z audiologią

Osoby z wykształceniem logopedycznym i audiologicznym mogą pracować przede wszystkim w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych) oraz w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne czy otolaryngologiczne).

Opinie o kierunku logopedia z audiologią

Kierunki pokrewne do kierunku logopedia z audiologią

Jakie uczelnie oferują kierunek logopedia z audiologią

W których miastach można studiować kierunek logopedia z audiologią

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu