Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna to kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, łączy bowiem wiedzę z zakresu wielu nauk: językoznawstwa, nauk medycznych, psychologii i pedagogiki.

Studia przygotowują do umiejętnego diagnozowania zaburzeń rozwoju mowy dziecka, zbierania materiału badawczego w grupie dzieci oraz jego analizowania. Studenci poznają metody stymulacji rozwoju mowy i języka oraz zdobywają przygotowanie glottodydaktyczne do pracy z dziećmi dwujęzycznymi.

Studia są mają charakter dwustopniowy: studia licencjackie i studia uzupełniające magisterskie. Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych pierwszego stopnia.

Proponowane na kierunku specjalności to:

 • logopedia ogólna,
 • logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna.

Dla kogo studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

To kierunek studiów, na którym odnajdą się osoby kreatywne, otwarte na ludzi, potrafiące nawiązać kontakt zarówno z dzieckiem jak i dorosłym.

Ważne jest również to, by kandydat miał prawidłową dykcję, wypowiadał się poprawnie i swobodnie, co jest niezbędne do wykonywania zawodu logopedy.

Program kształcenia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter kierunku, student zdobywa wiedzę bazującą na dorobku dziedzin nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych.

W programie studiów znajdziemy przedmioty z zakresu:

 • wiedzy o języku,
 • kultury języka,
 • komunikacji językowej i niejęzykowej,
 • psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka,
 • przyswajania języka przez dzieci w normie rozwojowej
 • zasad i norm komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy i języka,
 • pedagogicznych aspektów przyswajania języka i mowy,
 • pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej,
 • anatomii i fizjologii człowieka,
 • pediatrii, ortodoncji, neurologii dziecięce,
 • zasad postępowania logopedycznego.

Warto zaznaczyć, iż zdobywana na kierunku wiedza opiera się nie tylko na teorii, ale również na praktyce, która w tym zawodzie ma ogromne znaczenie. Dlatego w programie zostały uwzględnione praktyki logopedyczne oraz pedagogiczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Przedmioty brane pod uwagę w konkursie świadectw to przede wszystkim:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • jeden przedmiot do wyboru.

Dodatkowy egzamin wstępny ma na celu ocenę predyspozycji kandydata do podjęcia studiów logopedycznych.

Perspektywy pracy po kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Absolwent kierunku Logopedia ogólna i kliniczna dysponuje umiejętnościami umożliwiającymi badanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest diagnozowanie wad wymowy oraz opóźnień w rozwoju mowy, posiada wiedzę dającą możliwość usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy.

Studia przygotowują do pracy w:

 • przedszkolach i szkołach podstawowych,
 • przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • gabinetach logopedycznych,
 • służbie zdrowia: na oddziałach otolaryngologii, audiologii i foniatrii, neonatologii.

Opinie o kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Logopeda to zawód dla ludzi z pasją. Daje dużo swobody, ale wymaga kreatywności i bycia otwartym na potrzeby i problemy drugiego człowieka, szczególnie małego człowieka. Podstawą sukcesu obok wiedzy i warsztatu jest dobry kontakt z dzieckiem.

Jeśli chcesz poznać doświadczenia osób pracujących w tym zawodzie warto zajrzeć na strony:

https://logopedarybka.pl/blog/

https://www.logopasja.pl/

https://www.logopestka.pl/

Kierunki pokrewne do kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Jakie uczelnie oferują kierunek logopedia ogólna i kliniczna

W których miastach można studiować kierunek logopedia ogólna i kliniczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie