Jakiego kierunku studiów szukasz?

Protetyka słuchu

Kierunek Protetyka słuchu to studia interdyscyplinarne drugiego stopnia, mające na celu poszerzyć wiedzę i umiejętności przyszłego absolwenta podczas wykonywania zadań zawodowych związanych przeprowadzaniem kompleksowych badań słuchu, diagnozowaniem ubytków słuchu pacjenta, dopasowywaniem aparatów słuchowych, dokonywaniem podstawowych napraw i wymian elementów aparatów słuchowych oraz sprawowaniem opieki nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

W trakcie studiów na kierunku Protetyka słuchu student zdobędzie wiedzę z zakresu medycyny, biofizyki, akustyki, statystyki, elektroniki i elektrotechniki, wraz z elementami nauk społecznych i ekonomicznych.umiejętności samodzielnego przeprowadzania badań diagnostycznych. Nauczy się dobierać i dopasowywać aparaty oraz implanty słuchowe. Uzyska też doświadczenia w zakresie sprawowania opieki nad pacjentami.

Dla kogo studia na kierunku protetyka słuchu

Studia te kierowane są dla osób posiadających wykształcenie wyższe z nauk pokrewnych.

Student tego kierunku powinien cechować się cierpliwości i dokładnością. Niezbędna w przyszłej pracy będzie również komunikatywność oraz chęć pomocy drugiemu człowiekowi.

Program kształcenia na kierunku protetyka słuchu

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • anatomia głowy i szyi oraz układu słuchowego
 • psychoakustyka
 • audiometria mowy
 • kliniczne dopasowanie aparatu słuchowego
 • audiometria tonalna
 • biomateriały w protetyce słuchu
 • fizjologia i patofizjologia procesu komunikatywnego
 • metody współczesnej otoplastyki
 • budowa i miernictwo aparatów słuchowych
 • podstawy diagnostyki i terapii szumów usznych
 • badania elektrofizjologiczne w zaburzeniach słuchu
 • pozaotolaryngologiczne uwarunkowania zaburzeń słuchu
 • biofizyka medyczna
 • dobór i dopasowanie aparatu słuchowego
 • elementy audiologii geriatrycznej
 • język migowy
 • neurofizjologia i topodiagnostyka układu słuchowego
 • podstawy audiologii pediatrycznej i wieku szkolnego
 • rehabilitacja słuchowa osób słabo widzących i niewidomych
 • przetwarzanie sygnału akustycznego w aparacie słuchowym
 • skryning słuchowy
 • zaburzenia słuchu po leczeniu onkologicznym (chemio- i radioterapia)
 • implanty układu słuchowego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku protetyka słuchu

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku Protetyka słuchu przebiega na postawie oceny zawartej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Kierunek dedykowany jest osobom, które studiowały nauki medyczne, przyrodnicze, ścisłe bądź techniczne.

Podczas rekrutacji obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień podanych na stronie internetowej uczelni.

Przykładowe zagadnienia:

 • Rodzaje niedosłuchów i ich charakterystyka
 • Mechanizm przewodzenia dźwięku na drodze kostnej
 • Rodzaje otoemisji akustycznych i ich wykorzystanie w badaniach słuchu
 • Prawo Stevensa. Prawo Webera-Fechner
 • Percepcyjne konsekwencje uszkodzenia ślimaka
 • Metodologia i metodyka badań skryningowych
 • Rehabilitacja słuchu i trening słuchowy
 • Wzmacniacze sygnału - podstawowe rodzaje i klasy oraz ich charakterystyka.

Należy jednakże zawsze sprawdzać najnowsze informacje dotyczące rekrutacji na stronie uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku protetyka słuchu

Absolwenci kierunku Protetyka słuchu są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • gabinetach protetyki słuchu
 • pracowniach audiometrycznych
 • pracowniach otometrycznych
 • jednostkach badawczych
 • placówkach diagnostycznych
 • ośrodkach dla osób niedowidzących i niewidomych
 • domach pomocy społecznej.

Po ukończeniu studiów można również rozpocząć własna działalność gospodarczą.

Opinie o kierunku protetyka słuchu

„Wady słuchu stały się choroba cywilizacyjną” - to słowa prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. A prognozy, również nie są pocieszające.

Dlatego obecnie wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry w dziedzinie protetyki słuchu.

Kierunki pokrewne do kierunku protetyka słuchu

Jakie uczelnie oferują kierunek protetyka słuchu

W których miastach można studiować kierunek protetyka słuchu

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi