Jakiego kierunku studiów szukasz?

Protetyka słuchu

Kierunek Protetyka słuchu to studia interdyscyplinarne, mające na celu poszerzyć wiedzę i umiejętności przyszłego absolwenta podczas wykonywania zadań zawodowych związanych przeprowadzaniem kompleksowych badań słuchu, diagnozowaniem ubytków słuchu pacjenta, dopasowywaniem aparatów słuchowych, dokonywaniem podstawowych napraw i wymian elementów aparatów słuchowych oraz sprawowaniem opieki nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

W trakcie studiów na kierunku Protetyka słuchu student zdobędzie wiedzę z zakresu medycyny, biofizyki, akustyki, statystyki, elektroniki i elektrotechniki, wraz z elementami nauk społecznych i ekonomicznych.umiejętności samodzielnego przeprowadzania badań diagnostycznych. Nauczy się dobierać i dopasowywać aparaty oraz implanty słuchowe. Uzyska też doświadczenia w zakresie sprawowania opieki nad pacjentami.

Dla kogo studia na kierunku protetyka słuchu

Student tego kierunku powinien cechować się cierpliwości i dokładnością. Niezbędna w przyszłej pracy będzie również komunikatywność oraz chęć pomocy drugiemu człowiekowi.

Program kształcenia na kierunku protetyka słuchu

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • anatomia głowy i szyi oraz układu słuchowego
 • psychoakustyka
 • audiometria mowy
 • kliniczne dopasowanie aparatu słuchowego
 • audiometria tonalna
 • biomateriały w protetyce słuchu
 • fizjologia i patofizjologia procesu komunikatywnego
 • metody współczesnej otoplastyki
 • budowa i miernictwo aparatów słuchowych
 • podstawy diagnostyki i terapii szumów usznych
 • badania elektrofizjologiczne w zaburzeniach słuchu
 • pozaotolaryngologiczne uwarunkowania zaburzeń słuchu
 • biofizyka medyczna
 • dobór i dopasowanie aparatu słuchowego
 • elementy audiologii geriatrycznej
 • język migowy
 • neurofizjologia i topodiagnostyka układu słuchowego
 • podstawy audiologii pediatrycznej i wieku szkolnego
 • rehabilitacja słuchowa osób słabo widzących i niewidomych
 • przetwarzanie sygnału akustycznego w aparacie słuchowym
 • skryning słuchowy
 • zaburzenia słuchu po leczeniu onkologicznym (chemio- i radioterapia)
 • implanty układu słuchowego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku protetyka słuchu

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku Protetyka słuchu przebiega na postawie oceny zawartej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Kierunek dedykowany jest osobom, które studiowały nauki medyczne, przyrodnicze, ścisłe bądź techniczne.

Podczas rekrutacji obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień podanych na stronie internetowej uczelni.

Przykładowe zagadnienia:

 • Rodzaje niedosłuchów i ich charakterystyka
 • Mechanizm przewodzenia dźwięku na drodze kostnej
 • Rodzaje otoemisji akustycznych i ich wykorzystanie w badaniach słuchu
 • Prawo Stevensa. Prawo Webera-Fechner
 • Percepcyjne konsekwencje uszkodzenia ślimaka
 • Metodologia i metodyka badań skryningowych
 • Rehabilitacja słuchu i trening słuchowy
 • Wzmacniacze sygnału - podstawowe rodzaje i klasy oraz ich charakterystyka.

Należy jednakże zawsze sprawdzać najnowsze informacje dotyczące rekrutacji na stronie uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku protetyka słuchu

Absolwenci kierunku Protetyka słuchu są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • gabinetach protetyki słuchu
 • pracowniach audiometrycznych
 • pracowniach otometrycznych
 • jednostkach badawczych
 • placówkach diagnostycznych
 • ośrodkach dla osób niedowidzących i niewidomych
 • domach pomocy społecznej.

Po ukończeniu studiów można również rozpocząć własna działalność gospodarczą.

Opinie o kierunku protetyka słuchu

„Wady słuchu stały się choroba cywilizacyjną” - to słowa prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. A prognozy, również nie są pocieszające.

Dlatego obecnie wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry w dziedzinie protetyki słuchu.

Kierunki pokrewne do kierunku protetyka słuchu

Jakie uczelnie oferują kierunek protetyka słuchu

W których miastach można studiować kierunek protetyka słuchu

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie