Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logopedia z fonoaudiologią

Mówiąc wprost i wyraźnie: przyszli logopedzi będą dbali o poprawność wymowy naszych dzieci.

Studenci kierunku Logopedia z fonoaudiologią zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • diagnozowania oraz prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu
 • kształtowania i korygowania emisji głosu
 • techniki mówienia.

Przyswajają wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), patologii mowy i słuchu, a także ich terapii i rehabilitacji.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy jako logopeda w placówkach służby zdrowia (a po ukończeniu drugiego stopnia także w placówkach oświatowych). Dyplom absolwenta pozwala także na otwarcie prywatnej praktyki logopedycznej.

Dla kogo studia na kierunku logopedia z fonoaudiologią

Kandydat na kierunek logopedia z fonoaudiologią powinien charakteryzować się dobrymi umiejętnościami interpersonalnymi, cierpliwością oraz gotowością do pracy z dziećmi. Istotna jest także poprawna wymowa i wysoka kultura języka.

Program kształcenia na kierunku logopedia z fonoaudiologią

W programie kierunku logopedia z fonoaudiologią prezentowane są zagadnienia zarówno z zakresu nauk humanistycznych (językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii) jak i biologicznych czy medycznych (anatomii, foniatrii, neurologii, psychiatrii).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logopedia z fonoaudiologią

Podczas kwalifikacji na kierunek Logopedia z fonoaudiologią uczelnie najczęściej biorą pod uwagę wyniki matury z języka polskiego, języka obcego, biologii, fizyki oraz matematyki.

Kandydatów na studia zazwyczaj czeka też egzamin wstępny, podczas którego sprawdza się ich predyspozycje do pracy w zawodzie logopedy.

Oceniane są między innymi:

 • wymowa i poprawność artykulacji dźwięków
 • kultura języka
 • zdolności nawiązywania interakcji i utrzymania kontaktu interpersonalnego
 • motywacja do podjęcia studiów.

Perspektywy pracy po kierunku logopedia z fonoaudiologią

Absolwenci kierunku Logopedia z fonoaudiologią mogą otworzyć prywatną praktykę logopedyczną lub podjąć zatrudnienie:

 • w placówkach służby zdrowia (poradnie logopedyczne, oddziały szpitalne, rehabilitacyjne, neurologiczne)
 • w domach pomocy społecznej i sanatoriach
 • w prywatnych gabinetach logopedycznych
 • w miejscach, gdzie pracuje się głosem: media, placówki oświatowo-kulturalne.

Opinie o kierunku logopedia z fonoaudiologią

Absolwenci studiów pierwszego stopnia logopedia z fonoaudiologią mogą podjąć zatrudnienie jako specjaliści w ochronie zdrowia. Jednak zgodnie z zobowiązującym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwenci tego kierunku nie będą posiadali pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy można uzyskać dopiero po ukończeniu logopedycznych studiów II stopnia.


Kierunki pokrewne do kierunku logopedia z fonoaudiologią

Jakie uczelnie oferują kierunek logopedia z fonoaudiologią

W których miastach można studiować kierunek logopedia z fonoaudiologią

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu