Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logopedia z fonoaudiologią

Mówiąc wprost i wyraźnie: przyszli logopedzi będą dbali o poprawność wymowy naszych dzieci.

Studenci kierunku Logopedia z fonoaudiologią zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • diagnozowania oraz prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu
 • kształtowania i korygowania emisji głosu
 • techniki mówienia.

Przyswajają wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), patologii mowy i słuchu, a także ich terapii i rehabilitacji.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy jako logopeda w placówkach służby zdrowia (a po ukończeniu drugiego stopnia także w placówkach oświatowych). Dyplom absolwenta pozwala także na otwarcie prywatnej praktyki logopedycznej.

Dla kogo studia na kierunku logopedia z fonoaudiologią

Kandydat na kierunek logopedia z fonoaudiologią powinien charakteryzować się dobrymi umiejętnościami interpersonalnymi, cierpliwością oraz gotowością do pracy z dziećmi. Istotna jest także poprawna wymowa i wysoka kultura języka.

Program kształcenia na kierunku logopedia z fonoaudiologią

W programie kierunku logopedia z fonoaudiologią prezentowane są zagadnienia zarówno z zakresu nauk humanistycznych (językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii) jak i biologicznych czy medycznych (anatomii, foniatrii, neurologii, psychiatrii).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logopedia z fonoaudiologią

Podczas kwalifikacji na kierunek Logopedia z fonoaudiologią uczelnie najczęściej biorą pod uwagę wyniki matury z języka polskiego, języka obcego, biologii, fizyki oraz matematyki.

Kandydatów na studia zazwyczaj czeka też egzamin wstępny, podczas którego sprawdza się ich predyspozycje do pracy w zawodzie logopedy.

Oceniane są między innymi:

 • wymowa i poprawność artykulacji dźwięków
 • kultura języka
 • zdolności nawiązywania interakcji i utrzymania kontaktu interpersonalnego
 • motywacja do podjęcia studiów.

Perspektywy pracy po kierunku logopedia z fonoaudiologią

Absolwenci kierunku Logopedia z fonoaudiologią mogą otworzyć prywatną praktykę logopedyczną lub podjąć zatrudnienie:

 • w placówkach służby zdrowia (poradnie logopedyczne, oddziały szpitalne, rehabilitacyjne, neurologiczne)
 • w domach pomocy społecznej i sanatoriach
 • w prywatnych gabinetach logopedycznych
 • w miejscach, gdzie pracuje się głosem: media, placówki oświatowo-kulturalne.

Opinie o kierunku logopedia z fonoaudiologią

Absolwenci studiów pierwszego stopnia logopedia z fonoaudiologią mogą podjąć zatrudnienie jako specjaliści w ochronie zdrowia. Jednak zgodnie z zobowiązującym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwenci tego kierunku nie będą posiadali pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy można uzyskać dopiero po ukończeniu logopedycznych studiów II stopnia.


Kierunki pokrewne do kierunku logopedia z fonoaudiologią

Jakie uczelnie oferują kierunek logopedia z fonoaudiologią

W których miastach można studiować kierunek logopedia z fonoaudiologią

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych