15-089 Białystok
ul. Kilińskiego 1
85 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16
brip@umb.edu.pl
www.umb.edu.pl
9,30
183

Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.

W 2016 i 2017 roku absolwenci kierunku lekarskiego zajęli I miejsce na Lekarskim Egzaminie Końcowym, co jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości kształcenia Uniwersytetu.

W wrześniu 2013 roku w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał prestiżową kategorię A plus jako najlepsza jednostka naukowa w grupie nauk o życiu, a Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Wydział Nauk o Zdrowiu mogą poszczycić się kategorią A.

W lipcu 2012 roku, w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum Badań Innowacyjnych UMB zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017 (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało tylko 5 ośrodków naukowych w Polsce. Centrum Badań Innowacyjnych zostało również laureatem Podlaskiej Marki Roku 2012.

Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie. W 2011 roku otrzymał od wydawnictwa Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita dwie ważne nagrody: „Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej” (1 miejsce w Polsce) i Kuźnia Kadr 2011.

Na Uczelni studiuje prawie 4700 studentów, w tym 287 w języku angielskim.

Liczba 129 profesorów tytularnych oraz 141 doktorów habilitowanych na 814 nauczycieli akademickich daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w kraju.

Uniwersytet Medyczny jako jedyny w regionie, od ponad 65 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku można studiować na 14 kierunkach studiów.

Na uczelni działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i rozwijają swoje zainteresowania.

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac, usytuowany w centrum miasta, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne, oraz domy studenta i obiekty sportowe.

Uczelnia stale powiększa i modernizuje bazę dydaktyczno-naukową. Od października 2011 roku rozpoczęły się zajęcia w nowych budynkach: Euroregionalnym Centrum Farmacji i Budynku Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauko o Zdrowiu, a w 2017 roku zakończy się rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.

Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 40 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija.

Białystok również dobrze wypada w rankingu miast polskich (stworzonym przez PricewaterhouseCoopers, a przedstawiony w Gazecie Wyborczej), w którym ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji oraz poczucie bezpieczeństwa. W 2011 roku Białystok uplasował się na pierwszym miejscu.

Studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe

STUDIA I i II STOPNIA

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Kierunek Lekarski
Kierunek Lekarsko-Dentystyczny
Kierunek Techniki Dentystyczne
Faculty of Medicine - English Division

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Analityka Medyczna
Farmacja
Kosmetologia

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dietetyka
Elektroradiologia
Fizjoterapia
Logopedia z Fonoaudiologią
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo Medyczne
Zdrowie Publiczne

STUDIA PODYPLOMOWE

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Wydział Nauk o Zdrowiu


Rekrutacja na studia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i zasadami rekrutacji na stronie

http://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Biurze Promocji i Rekrutacji UMB

tel. 85 748 54 73

e-mail: brip@umb.edu.pl

Działalność studencka
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to miejsce, gdzie studenci rozwijają zainteresowania i pogłębiają wiedzę w dziedzinach nauk medycznych. W większości uczelnianych zakładów i klinik działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach których jeszcze podczas nauki, studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach. Na Uniwersytecie Medycznym zarejestrowanych jest aktualnie 89 kół naukowych, zrzeszonych w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN).
Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działają oddziały międzynarodowych i ogólnopolskich studenckich stowarzyszeń:
 • Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA - Poland
 • Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii (PTSS)
 • Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja
Organizacje te, poza pracą i działalnością oferują również wyjazdy na konferencje i praktyki zagraniczne oraz wymiany studenckie. Uczestniczą w imprezach organizowanych przez Uczelnię: Noc Muzeów, Dzień Otwarty, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.
Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obok działalności naukowej i edukacyjnej mogą rozwijać swoje pasje i zdolności, również w sekcjach sportowych AZS i innych organizacjach studenckich:
 • Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł
 • Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Klub „Co nie co”
 • Studencka Agencja Fotograficzno - Filmowa
 • Czasopismo Młody Medyk
 • NZS UMB
 • KDL Białystok
 • Grupa BUM
Jednym z przesłań Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest niesienie pomocy potrzebującym. Misję tę wypełnia Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W kwietniu 2011 r. społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako pierwsza w regionie nakręciła film o Uczelni w konwencji LipDub. Film okazał się hitem. Do tej pory obejrzało go w serwisie You Tube ponad 454 tys. osób. W teledysku zagrało 550 osób - studentów ze wszystkich kierunków studiów, kadra naukowo - dydaktyczna, jak również władze Uczelni.

Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15-089 Białystok

ul. Kilińskiego 1

85 748 54 73 (Rekrutacja UMB)

85 748 54 16

brip@umb.edu.pl

www.umb.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 22 rekordów.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 Uczelni Medycznych i Jubileusz 65-lecia Uniwersytetu Medycz...

Dzień Otwarty UMB w ramach XIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

20 maja 2015 r. od godziny 10:00 do 14:00 odbędzie się Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Biały...

UM Białymstok - Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – elektroradiologia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na studia na kierunku elektroradiologia. Studia przeznac...

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oferuje bezpłatne studia podyplomowe

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na bezpłatne, unikatowe studia podyplomowe „Biostatystyk...

Rusza rekrutacja na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

2 czerwca 2014 roku rusza na ​Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku rekrutacja na studia jednolite m...

Dzień Akademicki w ramach XII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

25 maja juz po raz piaty odbędzie się Dzień Akademicki w Białymstoku. Od 12:00 do 17:00 na Rynku Koś...

Sukces Chóru ​Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Chór ​Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod dyrekcją profesor Bożenny Sawickiej, zajął I miejsce...

Dzień Otwarty UMB w ramach XII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

​Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na ​Dzień Otwarty pełen atrakcji. W programie warsztaty...

Noc Muzeów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

​Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na Noc Muzeów dnia 17 maja 2014, w godz. od 18.00 do 24...

​XII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

Od 9 do 25 maja w Białymstoku trwać będzie Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, organizowane od 12 lat

Odkryj czarodziejski świat ludzkich komórek z UM w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dołącza się do ogólnoeuropejskich obchodów święta dziedzictwa aka...

Lokalizacja