Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.

Absolwenci UMB zajmują czołowe miejsca wśród uczelni medycznych w kraju w zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK-u) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK-u), co jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości kształcenia Uniwersytetu.

Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie. W 2011 roku otrzymał od wydawnictwa Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita dwie ważne nagrody: „Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej” (1 miejsce w Polsce) i Kuźnia Kadr 2011.

Uniwersytet Medyczny jako jedyny w regionie, od ponad 69 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku można studiować na 15 kierunkach studiów.

Na Uczelni studiuje ponad 5000 studentów, w tym ponad 400 w języku angielskim.

Liczba 117 profesorów tytularnych oraz 151 doktorów habilitowanych na 808 nauczycieli akademickich, daje nam jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia swoim pracownikom naukowym i studentom najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. W strukturach Uczelni funkcjonują między innymi: Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, zmodernizowany Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Medycyny Doświadczalnej, posiadające prestiżową akredytację Good Laboratory Practice oraz Centrum Badań Innowacyjnych, które w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało tylko 6 ośrodków naukowych w Polsce.

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony ogrodem pałacowym, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty rekreacyjnosportowe.

W strukturach Uczelni znajdują się stowarzyszenia i organizacje studenckie: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny "IFMSA-Poland", Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Młoda Farmacja", Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny, Innowacyjny Kosmetolog, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł, Klub "CoNieCo", Klub "Herkulesy", Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa, Grupa "Bum", miesięcznik studentów "Młody Medyk" i zdobywający nagrody międzynarodowe - Chór UMB.

Studenci wyróżniający się w nauce mogą korzystać z wyjazdów na stypendia do uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.

Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 40 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija.

Białystok również dobrze wypada w rankingu miast polskich (stworzonym przez PricewaterhouseCoopers, a przedstawiony w Gazecie Wyborczej), w którym ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji oraz poczucie bezpieczeństwa. W 2011 roku Białystok uplasował się na pierwszym miejscu.


Studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe
Rekrutacja na studia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i zasadami rekrutacji na stronie

http://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Biurze Promocji i Rekrutacji UMB

tel. 85 748 54 73

e-mail: brip@umb.edu.pl

Działalność studencka
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to miejsce, gdzie studenci rozwijają zainteresowania i pogłębiają wiedzę w dziedzinach nauk medycznych. W większości uczelnianych zakładów i klinik działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach których jeszcze podczas nauki, studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach. Na Uniwersytecie Medycznym zarejestrowanych jest aktualnie 89 kół naukowych, zrzeszonych w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN).
Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działają oddziały międzynarodowych i ogólnopolskich studenckich stowarzyszeń:
 • Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA - Poland
 • Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii (PTSS)
 • Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja
Organizacje te, poza pracą i działalnością oferują również wyjazdy na konferencje i praktyki zagraniczne oraz wymiany studenckie. Uczestniczą w imprezach organizowanych przez Uczelnię: Noc Muzeów, Dzień Otwarty, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.
Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obok działalności naukowej i edukacyjnej mogą rozwijać swoje pasje i zdolności, również w sekcjach sportowych AZS i innych organizacjach studenckich:
 • Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł
 • Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Klub „Co nie co”
 • Studencka Agencja Fotograficzno - Filmowa
 • Czasopismo Młody Medyk
 • NZS UMB
 • KDL Białystok
 • Grupa BUM
Jednym z przesłań Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest niesienie pomocy potrzebującym. Misję tę wypełnia Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W kwietniu 2011 r. społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako pierwsza w regionie nakręciła film o Uczelni w konwencji LipDub. Film okazał się hitem. Do tej pory obejrzało go w serwisie You Tube ponad 454 tys. osób. W teledysku zagrało 550 osób - studentów ze wszystkich kierunków studiów, kadra naukowo - dydaktyczna, jak również władze Uczelni.

Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15-089 Białystok

ul. Kilińskiego 1

85 748 54 73 (Rekrutacja UMB)

85 748 54 16

brip@umb.edu.pl

www.umb.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.

​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w...

Duża konkurencja powoduje, że myśląc o studiach medycznych warto wcześniej przyłożyć się do przedmiotów rekrutacyjnych, aby wynik na maturze gwarantował…

​Dietetyka w Białymstoku

Popularność zawodu dietetyka wzrosła wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego trybu życia, w tym odżywiania. Przywiązujemy coraz większą…

Biostatystyka - nowy unikatowy kierunek studi...

Biostatystyka obejmuje metody statystyczne stosowane w medycynie i biologii, jak również innych naukach przyrodniczych, np. medycynie weterynaryjnej. Ten unikatowy w…

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Medyczny...

Poznaj ofertę studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rok akademicki 2018/2019. Więcej informacji poniżej oraz na stronie www uczelni.

Rekrutacja na Uniwersytecie Medycznym w Biały...

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rok akademicki 2018/2019 obejmuje 15 kierunków studiów, w tym nowy, unikatowy w Polsce kierunek…

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza n...

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 Uczelni Medycznych i Jubileusz 65-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbędzie się 9 października 2015 roku, o…

Dzień Otwarty UMB w ramach XIII Podlaskiego F...

20 maja 2015 r. od godziny 10:00 do 14:00 odbędzie się Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach XIII…

UM Białymstok - Podyplomowe Studium Prawa, Or...

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Studia organizowane są we współpracy…

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – elektror...

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na studia na kierunku elektroradiologia. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą obsługiwać nowoczesny sprzęt…

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oferuje be...

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na bezpłatne, unikatowe studia podyplomowe „Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach…

Rusza rekrutacja na Uniwersytecie Medycznym w...

2 czerwca 2014 roku rusza na ​Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku rekrutacja na studia jednolite magisterskie i I stopnia. Uczelnia przygotowała…

Dzień Akademicki w ramach XII Podlaskiego Fes...

25 maja juz po raz piaty odbędzie się Dzień Akademicki w Białymstoku. Od 12:00 do 17:00 na Rynku Kościuszki odbędzie…

Lokalizacja