Jakiego artykułu szukasz?

Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Dnia 4 maja rozpoczęła się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Wśród oferty UMB znajdziecie nowy kierunek - Zdrowie Publiczne i Epidemiologia. Zajęcia przewidziano w nowej formule w większości online.

Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Rekrutacja na studia w UMB

4 maja ruszyła rejestracja elektroniczna na studia stacjonarne I stopnia oraz studia jednolite magisterskie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

W ofercie znajduje się 16 przyszłościowych kierunków medycznych: Analityka Medyczna, Biostatystyka Kliniczna, Dietetyka, Elektroradiologia, Farmacja, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia.

Rejestracja elektroniczna trwa do 12 lipca 2023 roku.

Harmonogram rekrutacji: https://www.umb.edu.pl/terminarz_rekrutacji

Rejestracja elektroniczna: https://www.umb.edu.pl/rekrutacja_elektroniczna_kr...

Zdrowie publiczne i epidemiologia

W bieżącym roku w szczególności polecamy kierunek zdrowie publiczne i epidemiologię w jego nowej odsłonie. Forma studiów została tak przygotowana, aby zajęcia w większości odbywały się online. UMB jako jedyna uczelnia w Polsce zaprasza na bezpłatne studia stacjonarne w 75% on-line (tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) na kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia oraz Zdrowie Publiczne.

Forma studiów: studia stacjonarne, w tym 75% zajęć on-line (tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz 25% zajęć (w tym praktyki zawodowe oraz godziny zajęć bez udziału nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia), wymagających pobytu w jednostkach badawczo-dydaktycznych UMB. Taka formuła umożliwi pogodzenie nauki z życiem zawodowym i prywatnym!

Zdrowie Publiczne i Epidemiologia I stopnia (3 lata) / Zdrowie Publiczne II stopnia (2 lata) na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to interdyscyplinarne studia łączące zagadnienia z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk społecznych. Skierowane są do osób, które interesują się zagadnieniami medycznymi, a równocześnie chcą zdobyć wiedzę m.in. z zakresu epidemiologii, promocji zdrowia, zdrowia środowiskowego, ekologii i monitoringu środowiska, edukacji zdrowotnej, jak również organizacji i zarządzania oraz ekonomiki zdrowia. Szczególnie przydatne mogą okazać się zajęcia obejmujące kwestie zarządzania kryzysowego, a także zarządzania projektami mającymi zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne i Epidemiologię/ Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku?

Organizacja studiów umożliwia bezpłatne studiowanie i równoczesne podjęcie pracy w kraju lub poza granicą kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Tylko 25% zajęć będzie realizowana w formie stacjonarnej (w tym praktyki zawodowe oraz godziny zajęć bez udziału nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia).

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia (m.in. osoby na co dzień zarządzające publicznymi i niepublicznymi placówkami ochrony zdrowia, urzędnikami administracji rządowej i samorządowej).

Kierunki: Zdrowie Publiczne i Epidemiologia (studia I stopnia) i Zdrowie Publiczne (studia II stopnia) prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, uzyskały, jako jedne z dwóch w Polsce i nieliczne w Europie, międzynarodową akredytację organizacji APHEA (Agency for Public Health Education Accreditation), co potwierdza wysoką jakość kształcenia na globalnej arenie zdrowia publicznego. Dzięki akredytacji UMB znalazł się w gronie najlepszych szkół zdrowia publicznego na świecie jak University of Liverpool, University of Queensland czy Abu Dhabi University.

Praca na studiach

Kończąc kierunek Zdrowie Publiczne i Epidemiologia/Zdrowie Publiczne absolwenci znajdą zatrudnienie w sektorze ochrony zdrowia, np. administracji publicznej, sektorze ubezpieczeniowym, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organizacjach pozarządowych, publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. Interdyscyplinarność kierunku pozwala także na pracę w szeroko pojętej branży związanej ze zdrowiem, ale z drugiej strony nie ogranicza do jednego zawodu.

Ponadto ukończenie studiów II stopnia otwiera drogę do możliwości podyplomowego kształcenia specjalizacyjnego i uzyskania specjalizacji w ramach programów specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz kontynowania kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Program studiów przewiduje realizację praktyk zawodowych, które można odbyć w placówkach, z którymi UMB posiada podpisane umowy lub porozumienia lub innych, spełniających określone kryteria doboru placówki do realizacji praktyk zawodowych – np. w miejscu pracy.

Absolwenci kierunków Zdrowie Publiczne i Epidemiologia / Zdrowie Publiczne mogą pracować w:

 • instytucjach międzynarodowych zajmujących się problematyką zdrowia np. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC);
 • jednostkach administracji rządowej, np. Ministerstwie Zdrowia;
 • jednostkach administracji samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim;
 • Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • instytucjach prywatnego sektora ubezpieczeń;
 • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych;
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • instytutach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym (NIZP PZH – PIB);
 • instytucjach badawczych oraz kontrolno-pomiarowych z zakresu zdrowia środowiskowego, ochrony środowiska i ekotoksykologii;
 • firmach farmaceutycznych;
 • organizacjach pozarządowych (NGOs).

Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości kształcenia oraz ukończeniu studiów w prestiżowej Uczelni z ponad 70-letnią tradycją - Zdrowie Publiczne i Epidemiologia studia I stopnia/Zdrowie Publiczne studia II stopnia to studia dla Państwa! 75% zajęć będzie realizowana w formule on-line (tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), co pozwoli na rozwój osobisty bez kolizji z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi.

Zobacz także Prezentację UMB w portalu

Powiązane treści

Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Częstochowska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie