Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/iup26NbUPuIAmnXqe9vgB-h9hV5YSwp8.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/g9_Wf1MfN3Ph-xxceX0jFN9-ftfITFYL.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/ilbUuVyemscqv6aqjGMxRPFWBfeBIH_l.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/pLqFBSZJLzAn1_KAkxcE9r_TmhLGDiFa.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/KUUoS4xYxiOGT8I1gBbzEoQxdwMkRkkA.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/PREJmNJDkLd1qe8FZDxU8Dv1tnMW20DG.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/OPpA_ZyNUD7pSVPgNnoYI0KMnb_HGgwM.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/wLprvFHdfdNgcAYsfEJ5R-05_n3FhBYw.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/m6kXHcTOZA4cYv2TYXW-06krWxIjLknq.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
(+85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16
brip@umb.edu.pl
www.umb.edu.pl
8.07
-0.37%
261
głosów

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.

Absolwenci UMB zajmują czołowe miejsca wśród uczelni medycznych w kraju w zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK-u) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK-u), co jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości kształcenia Uniwersytetu.

UMB - najlepsza uczelnia w regionie

Potwierdzeniem znaczącej pozycji Uniwersytetu jest wysoka ocena parametryczna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, według której wszystkie trzy wydziały UMB posiadają kategorię A w czterostopniowej skali oraz status KNOW (2012 – 2017). W 2019 roku Uczelnia zajęła 11 miejsce w prestiżowym konkursie MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który wyłonił 20 najlepszych polskich uczelni wyższych. UMB jest też jedyną polską uczelnią, która zdobyła prestiżowy grant na prowadzenie studiów doktoranckich w konkursie COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie.

Uniwersytet Medyczny od ponad 70 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na 16 kierunkach studiów studiuje ponad 5800 studentów, w tym ponad 400 w języku angielskim.

Liczba 134 profesorów tytularnych oraz 163 doktorów habilitowanych na 926 nauczycieli akademickich, daje nam jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce.

Doskonała baza dydaktyczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia swoim pracownikom naukowym i studentom najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. W strukturach Uczelni funkcjonują między innymi: Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, zmodernizowany Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Sztucznej Inteligencji, Centrum Medycyny Doświadczalnej, posiadające prestiżową akredytację Good Laboratory Practice oraz Centrum Badań Innowacyjnych.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje wiele zadań naukowych o istotnym znaczeniu dla regionu i kraju. Jest prekursorem i liderem w prowadzeniu prac nad sztuczną inteligencją w medycynie i przyczyniających się do rozwoju badań wielkoskalowych obejmujących genomikę, proteomikę, metabolomikę, radiomikę i bioinformatykę. Uniwersytet prowadzi również, unikalne w tej części Europy, badanie populacyjne obejmujące swoim zasięgiem 10 000 mieszkańców Białegostoku (Badanie Białystok Plus) oraz unikatowe programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej i chorób cywilizacyjnych.

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony ogrodem pałacowym, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczno-naukowe, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty rekreacyjno-sportowe.

W strukturach Uczelni znajdują się stowarzyszenia i organizacje studenckie: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny "IFMSA-Poland", Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMB, Innowacyjny Kosmetolog, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł, Klub "CoNieCo", Klub "Herkulesy", Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa, Grupa "Bum", miesięcznik studentów "Młody Medyk" i zdobywający nagrody międzynarodowe - Chór UMB.

Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.

Uczelnia z walorami turystycznymi

Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 40 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija. Ponadto miasto dobrze wypada w rankingach polskich miast, w których ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji, poczucie bezpieczeństwa oraz działanie samorządów.

Studiuj na UMBArtykuły dotyczące uczelni

Próbna matura 2023 na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Próbna matura 2023 na Uniwersytecie Medycznym w Bi...
W dniu 18 marca br. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przeprowadzi próbną maturę. System do zgłoszeń elektronicznych zostanie uruchomiony 6 marca o g...
Biologia i Chemia po akademicku na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Biologia i Chemia po akademicku na Uniwersytecie M...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku kontynuuje projekt „Biologia i Chemia po akademicku”, adresowany do uczniów szkół średnich, głównie klas biologiczn...
Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2022
Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstok...
W środę, 11 maja, w godzinach od 10:00 do 14:00 na dziedzińcu Pałacu Branickich odbędzie się Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To ś...
​Biologia i Chemia po akademicku - bezpłatny projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
​Biologia i Chemia po akademicku - bezpłatny proje...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczął projekt „Biologia i Chemia po akademicku”, dedykowany uczniów szkół średnich, zwłaszcza klas biologiczno-...
​Rekrutacja na studia niestacjonarne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
​Rekrutacja na studia niestacjonarne na Uniwersyte...
Kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, a może kosmetologia? Jeżeli chcesz podjąć niestacjonarne studia medyczne w Białymstoku, weź udział w procesi...
​Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - zmiany w rekrutacji 2021/2022
​Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - zmiany w rek...
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wprowadziła szereg korzystnych zmian w procesie rekrutacji na studia na rok akad...
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Białymstoku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Biały...
Duża konkurencja powoduje, że myśląc o studiach medycznych warto wcześniej przyłożyć się do przedmiotów rekrutacyjnych, aby wynik na maturze gwarantow...
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Białymstoku
Popularność zawodu dietetyka wzrosła wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego trybu życia, w tym odżywiania. Przywiązujemy coraz...
Biostatystyka - nowy unikatowy kierunek studiów na UMB
Biostatystyka - nowy unikatowy kierunek studiów na...
Biostatystyka obejmuje metody statystyczne stosowane w medycynie i biologii, jak również innych naukach przyrodniczych, np. medycynie weterynaryjnej. ...
Studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w B...
Poznaj ofertę studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rok akademicki 2018/2019. Więcej informacji poniżej oraz na stronie www u...
Rekrutacja na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku - harmonogram
Rekrutacja na Uniwersytecie Medycznym w Białymstok...
Oferta edukacyjna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rok akademicki 2018/2019 obejmuje 15 kierunków studiów, w tym nowy, unikatowy w Polsce kierune...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na uro...
Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 Uczelni Medycznych i Jubileusz 65-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbędzie się 9 października 20...

Lokalizacja

 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Coventry University Wrocław
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni