Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/O1qkAhnLtlriaQyseg2DrzPJGOZYFpw2.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/PREJmNJDkLd1qe8FZDxU8Dv1tnMW20DG.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/KUUoS4xYxiOGT8I1gBbzEoQxdwMkRkkA.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/ilbUuVyemscqv6aqjGMxRPFWBfeBIH_l.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/iup26NbUPuIAmnXqe9vgB-h9hV5YSwp8.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/g9_Wf1MfN3Ph-xxceX0jFN9-ftfITFYL.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/pLqFBSZJLzAn1_KAkxcE9r_TmhLGDiFa.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/wLprvFHdfdNgcAYsfEJ5R-05_n3FhBYw.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/OPpA_ZyNUD7pSVPgNnoYI0KMnb_HGgwM.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/JQqVZIeHaK5Fq0UPTNIRLx3Kf81LpQry.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
(+85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16
brip@umb.edu.pl
www.umb.edu.pl
8.29
-0.41%
245
głosów

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.

Absolwenci UMB zajmują czołowe miejsca wśród uczelni medycznych w kraju w zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK-u) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK-u), co jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości kształcenia Uniwersytetu.

UMB - najlepsza uczelnia w regionie

Potwierdzeniem znaczącej pozycji Uniwersytetu jest wysoka ocena parametryczna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, według której wszystkie trzy wydziały UMB posiadają kategorię A w czterostopniowej skali oraz status KNOW (2012 – 2017). W 2019 roku Uczelnia zajęła 11 miejsce w prestiżowym konkursie MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który wyłonił 20 najlepszych polskich uczelni wyższych. UMB jest też jedyną polską uczelnią, która zdobyła prestiżowy grant na prowadzenie studiów doktoranckich w konkursie COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie.

Uniwersytet Medyczny od ponad 70 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na 16 kierunkach studiów studiuje ponad 5000 studentów, w tym ponad 400 w języku angielskim.

Liczba 124 profesorów tytularnych oraz 162 doktorów habilitowanych na 886 nauczycieli akademickich, daje nam jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce.

Doskonała baza dydaktyczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia swoim pracownikom naukowym i studentom najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. W strukturach Uczelni funkcjonują między innymi: Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, zmodernizowany Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Sztucznej Inteligencji, Centrum Medycyny Doświadczalnej, posiadające prestiżową akredytację Good Laboratory Practice oraz Centrum Badań Innowacyjnych.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje wiele zadań naukowych o istotnym znaczeniu dla regionu i kraju. Jest prekursorem i liderem w prowadzeniu prac nad sztuczną inteligencją w medycynie i przyczyniających się do rozwoju badań wielkoskalowych obejmujących genomikę, proteomikę, metabolomikę, radiomikę i bioinformatykę. Uniwersytet prowadzi również, unikalne w tej części Europy, badanie populacyjne obejmujące swoim zasięgiem 10 000 mieszkańców Białegostoku (Badanie Białystok Plus) oraz unikatowe programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej i chorób cywilizacyjnych.

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony ogrodem pałacowym, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczno-naukowe, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty rekreacyjno-sportowe.

W strukturach Uczelni znajdują się stowarzyszenia i organizacje studenckie: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny "IFMSA-Poland", Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMB, Innowacyjny Kosmetolog, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł, Klub "CoNieCo", Klub "Herkulesy", Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa, Grupa "Bum", miesięcznik studentów "Młody Medyk" i zdobywający nagrody międzynarodowe - Chór UMB.

Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.

Uczelnia z walorami turystycznymi

Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 40 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija. Ponadto miasto dobrze wypada w rankingach polskich miast, w których ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji, poczucie bezpieczeństwa oraz działanie samorządów.
Artykuły dotyczące uczelni

Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2022
Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstok...
W środę, 11 maja, w godzinach od 10:00 do 14:00 na dziedzińcu Pałacu Branickich odbędzie się Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To ś...
​Biologia i Chemia po akademicku - bezpłatny projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
​Biologia i Chemia po akademicku - bezpłatny proje...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczął projekt „Biologia i Chemia po akademicku”, dedykowany uczniów szkół średnich, zwłaszcza klas biologiczno-...
​Rekrutacja na studia niestacjonarne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
​Rekrutacja na studia niestacjonarne na Uniwersyte...
Kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, a może kosmetologia? Jeżeli chcesz podjąć niestacjonarne studia medyczne w Białymstoku, weź udział w procesi...
​Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - zmiany w rekrutacji 2021/2022
​Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - zmiany w rek...
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wprowadziła szereg korzystnych zmian w procesie rekrutacji na studia na rok akad...
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Białymstoku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Biały...
Duża konkurencja powoduje, że myśląc o studiach medycznych warto wcześniej przyłożyć się do przedmiotów rekrutacyjnych, aby wynik na maturze gwarantow...
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Białymstoku
Popularność zawodu dietetyka wzrosła wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego trybu życia, w tym odżywiania. Przywiązujemy coraz...
Biostatystyka - nowy unikatowy kierunek studiów na UMB
Biostatystyka - nowy unikatowy kierunek studiów na...
Biostatystyka obejmuje metody statystyczne stosowane w medycynie i biologii, jak również innych naukach przyrodniczych, np. medycynie weterynaryjnej. ...
Studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w B...
Poznaj ofertę studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rok akademicki 2018/2019. Więcej informacji poniżej oraz na stronie www u...
Rekrutacja na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku - harmonogram
Rekrutacja na Uniwersytecie Medycznym w Białymstok...
Oferta edukacyjna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rok akademicki 2018/2019 obejmuje 15 kierunków studiów, w tym nowy, unikatowy w Polsce kierune...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na uro...
Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 Uczelni Medycznych i Jubileusz 65-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbędzie się 9 października 20...
Dzień Otwarty UMB w ramach XIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
Dzień Otwarty UMB w ramach XIII Podlaskiego Festiw...
20 maja 2015 r. od godziny 10:00 do 14:00 odbędzie się Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach XIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i...
UM Białymstok - Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
UM Białymstok - Podyplomowe Studium Prawa, Organiz...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Studia organizowane są we wspó...

Lokalizacja

Uniwersytet Szczeciński
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni