Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

uczelnia publiczna, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1, (+85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16 , brip@umb.edu.pl

Rekrutacja - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Poznaj Wydziały Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Studiuj na UMB


Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski