Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zdrowie publiczne i epidemiologia

Studia na kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia są odpowiedzią na potrzeby runku pracy i mają na celu wykształcić specjalistów z zakresu szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz epidemiologii.

Trwająca pandemia w dużym stopniu uwypukliła, że tacy specjaliści na rynku ochrony zdrowia są niezbędni. Jest to zadanie o tyle trudne, że wymaga interdyscyplinarnego podejścia oraz posługiwania się językiem z bardzo wielu obszarów, dlatego głównym celem nauczania na tym kierunku jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia pracy na stanowiskach wykonawczych w instytucjach realizujących cele i zadania zdrowia publicznego.

Dzięki tym studiom środowisko medyczne pozyska profesjonalną kadrę, która posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje, które umożliwią inicjowanie, planowanie, wdrażanie działań we wszystkich obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Ma to na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.

Program studiów Zdrowia Publicznego i Epidemiologii można podzielić na kilka bloków tematycznych.

Po pierwsze, będą to przedmioty związane z zarządzaniem i organizowaniem systemu ochrony zdrowia (np. ekonomika zdrowia, ekonomia, finansowanie ochrony zdrowia, jakość w ochronie zdrowia czy zarządzanie podmiotem leczniczym).

Po drugie, obszar, na który położony zostanie szczególny nacisk to zakres zagadnień związany z oceną sytuacji zdrowotnej. Wiodącym przedmiotem w tym obszarze jest epidemiologia (epidemiologia opisowa, epidemiologia analityczna, epidemiologia kliniczna, monitoring sytuacji zdrowotnej, nadzór sanitarno-epidemiologiczny).

Kolejnym obszarem są przedmioty, które mają wyposażyć absolwentów w kompetencje dotyczące planowania i wdrażania zdrowia publicznego takie jak, np. promocja zdrowia, profilaktyka chorób, edukacja zdrowotna czy polityka zdrowotna.

W programie kształcenia nie zabraknie takich przedmiotów jak anatomia, patofizjologia, biochemia czy biofizyka. Ponadto na kierunku pojawią się zagadnienia, dzięki którym absolwenci nabędą kompetencje tzw. miękkie (np. negocjacje, zarządzanie projektami, komunikacja w zdrowiu czy zarządzanie kryzysowe).

W planie studiów przewidziano 120 godzin praktyk zawodowych. Studenci będą mogli je odbyć w podmiotach wyznaczonych przez UMB (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), jak również istnieje możliwość realizacji własnych pomysłów w postaci praktyk krajowych czy zagranicznych, także w sektorze niepublicznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich) zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym na kierunku Zdrowie Publiczne oraz na studiach podyplomowych.

Dla kogo studia na kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia

Idealny kandydat na kierunek Zdrowie Publiczne i Epidemiologia to osoba o zdolnościach analitycznych, pełna inicjatywy, otwarta i empatyczna.


Program kształcenia na kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia

W programie zajęć przewidziano zagadnienia takie, jak:

 • epidemiologia opisowa
 • epidemiologia analityczna
 • epidemiologia kliniczna
 • monitoring sytuacji zdrowotnej
 • nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • promocja zdrowia
 • profilaktyka chorób
 • edukacja zdrowotna
 • polityka zdrowotna
 • ekonomika zdrowia
 • ekonomia
 • finansowanie ochrony zdrowia
 • jakość w ochronie zdrowia
 • zarządzanie podmiotem leczniczym
 • anatomia
 • patofizjologia
 • biochemia
 • biofizyka

Studenci nabędą również kompetencje z zakresu negocjacji, zarządzania projektami, komunikacji w zdrowiu czy zarządzaniu kryzysowym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia

Kryterium przyjęcia na studia jest wynik maturalny z jednego przedmiotu do wyboru z czterech:

 • biologii,
 • chemii,
 • matematyki
 • fizyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).

Poziom podstawowy liczony jest 1:1, poziom rozszerzony x2.

Perspektywy pracy po kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia

Absolwent studiów pierwszego stopnia będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w instytucjach sektora publicznego i prywatnego realizujących cele i zadania zdrowia publicznego, takich jak:

instytucje rządowe i samorządu terytorialnego realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia,

 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Inspekcja Sanitarna,
 • podmioty działalności leczniczej,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • firmy farmaceutyczne,
 • zakłady ubezpieczeń
 • organizacje pozarządowe.

Opinie o kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia

Jakie uczelnie oferują kierunek zdrowie publiczne i epidemiologia

W których miastach można studiować kierunek zdrowie publiczne i epidemiologia

Komentarze (1)

halszka
po co się kształci bezrobotnych proszę wskazać choć jednego mgr zdrowia publicznego,który znalazł zatrudnienie w szerokim temacie zdrowia lub w epidemiologii.
07.10.2021

Zobacz również

Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Rzeszowie
Kierunki medyczne w Rzeszowie
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
​Kierunki medyczne w Kielcach
​Kierunki medyczne w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu