Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zdrowie publiczne i epidemiologia

Studia na kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia są odpowiedzią na potrzeby runku pracy i mają na celu wykształcić specjalistów z zakresu szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz epidemiologii.

Trwająca pandemia w dużym stopniu uwypukliła, że tacy specjaliści na rynku ochrony zdrowia są niezbędni. Jest to zadanie o tyle trudne, że wymaga interdyscyplinarnego podejścia oraz posługiwania się językiem z bardzo wielu obszarów, dlatego głównym celem nauczania na tym kierunku jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia pracy na stanowiskach wykonawczych w instytucjach realizujących cele i zadania zdrowia publicznego.

Dzięki tym studiom środowisko medyczne pozyska profesjonalną kadrę, która posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje, które umożliwią inicjowanie, planowanie, wdrażanie działań we wszystkich obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Ma to na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.

Program studiów Zdrowia Publicznego i Epidemiologii można podzielić na kilka bloków tematycznych.

Po pierwsze, będą to przedmioty związane z zarządzaniem i organizowaniem systemu ochrony zdrowia (np. ekonomika zdrowia, ekonomia, finansowanie ochrony zdrowia, jakość w ochronie zdrowia czy zarządzanie podmiotem leczniczym).

Po drugie, obszar, na który położony zostanie szczególny nacisk to zakres zagadnień związany z oceną sytuacji zdrowotnej. Wiodącym przedmiotem w tym obszarze jest epidemiologia (epidemiologia opisowa, epidemiologia analityczna, epidemiologia kliniczna, monitoring sytuacji zdrowotnej, nadzór sanitarno-epidemiologiczny).

Kolejnym obszarem są przedmioty, które mają wyposażyć absolwentów w kompetencje dotyczące planowania i wdrażania zdrowia publicznego takie jak, np. promocja zdrowia, profilaktyka chorób, edukacja zdrowotna czy polityka zdrowotna.

W programie kształcenia nie zabraknie takich przedmiotów jak anatomia, patofizjologia, biochemia czy biofizyka. Ponadto na kierunku pojawią się zagadnienia, dzięki którym absolwenci nabędą kompetencje tzw. miękkie (np. negocjacje, zarządzanie projektami, komunikacja w zdrowiu czy zarządzanie kryzysowe).

W planie studiów przewidziano 120 godzin praktyk zawodowych. Studenci będą mogli je odbyć w podmiotach wyznaczonych przez UMB (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), jak również istnieje możliwość realizacji własnych pomysłów w postaci praktyk krajowych czy zagranicznych, także w sektorze niepublicznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich) zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym na kierunku Zdrowie Publiczne oraz na studiach podyplomowych.

Dla kogo studia na kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia

Idealny kandydat na kierunek Zdrowie Publiczne i Epidemiologia to osoba o zdolnościach analitycznych, pełna inicjatywy, otwarta i empatyczna.


Program kształcenia na kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia

W programie zajęć przewidziano zagadnienia takie, jak:

 • epidemiologia opisowa
 • epidemiologia analityczna
 • epidemiologia kliniczna
 • monitoring sytuacji zdrowotnej
 • nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • promocja zdrowia
 • profilaktyka chorób
 • edukacja zdrowotna
 • polityka zdrowotna
 • ekonomika zdrowia
 • ekonomia
 • finansowanie ochrony zdrowia
 • jakość w ochronie zdrowia
 • zarządzanie podmiotem leczniczym
 • anatomia
 • patofizjologia
 • biochemia
 • biofizyka

Studenci nabędą również kompetencje z zakresu negocjacji, zarządzania projektami, komunikacji w zdrowiu czy zarządzaniu kryzysowym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia

Kryterium przyjęcia na studia jest wynik maturalny z jednego przedmiotu do wyboru z czterech:

 • biologii,
 • chemii,
 • matematyki
 • fizyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).

Poziom podstawowy liczony jest 1:1, poziom rozszerzony x2.

Perspektywy pracy po kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia

Absolwent studiów pierwszego stopnia będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w instytucjach sektora publicznego i prywatnego realizujących cele i zadania zdrowia publicznego, takich jak:

instytucje rządowe i samorządu terytorialnego realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia,

 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Inspekcja Sanitarna,
 • podmioty działalności leczniczej,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • firmy farmaceutyczne,
 • zakłady ubezpieczeń
 • organizacje pozarządowe.

Opinie o kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia

Jakie uczelnie oferują kierunek zdrowie publiczne i epidemiologia

W których miastach można studiować kierunek zdrowie publiczne i epidemiologia

Komentarze (1)

halszka
po co się kształci bezrobotnych proszę wskazać choć jednego mgr zdrowia publicznego,który znalazł zatrudnienie w szerokim temacie zdrowia lub w epidemiologii.
07.10.2021

Zobacz również

​Kierunki medyczne w Kielcach
​Kierunki medyczne w Kielcach
Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Rzeszowie
Kierunki medyczne w Rzeszowie
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie