Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Interdyscyplinarny program studiów Zarządzanie w ochronie zdrowia przygotowuje profesjonalistów umiejących stosować narzędzia zarządcze, ekonomiczne, regulacyjne i komunikacyjne do optymalizacji procesów zachodzących w sektorze ochrony zdrowia.

Głównym celem zmian, podejmowanych od lat w sektorze ochrony zdrowia, jest poszukiwanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań na rzecz skuteczności i efektywności działania podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz centralnych jednostek administracji państwowej, odpowiedzialnych za kwestie zdrowia swoich obywateli.

Cel ten może być osiągnięty poprzez:

 • dobrą organizację,
 • profesjonalne zarządzanie,
 • racjonalne wydatkowanie środków.

Studia na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia mają zatem na celu kształcenie profesjonalistów umiejących stosować narzędzia zarządcze, ekonomiczne, regulacyjne i komunikacyjne do optymalizacji procesów zarządczych zachodzących w sektorze ochrony zdrowia.

Szczególną cechą kierunku jest jego międzywydziałowość, interdyscyplinarność i holistyczne podejście do problemów natury organizacyjnej, zarządczej i ekonomicznej, występujących w ochronie zdrowia.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia to studia dla osób, które chcą związać się z medycyną, jednak ich zainteresowania naukowe idą w kierunku nauk społecznych oraz zarządzania.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia

Przedmioty ogólne na studiach z zarządzania w ochronie zdrowia to:

 • człowiek jako osoba
 • człowiek w organizacji
 • człowiek w państwie
 • organizacja ochrony zdrowia w Polsce
 • podstawy zarządzania
 • statystyka
 • ochrona własności intelektualnej
 • socjologia organizacji
 • zarządzanie publiczne
 • marketing i relacje z otoczeniem
 • etyka w ochronie zdrowia
 • ekonomia i finanse
 • demografia
 • technologie informacyjne
 • determinanty zdrowia
 • polityka społeczna i zabezpieczenie społeczne
 • główne problemy zdrowotne polskiej populacji
 • zarządzanie procesowe
 • zarządzanie jakością
 • planowanie i zarządzanie strategiczne
 • komunikacja społeczna i negocjacje
 • prawo w ochronie zdrowia
 • ekonomika zdrowia i ochrony zdrowia
 • kierowanie ludźmi w organizacjach ochrony zdrowia
 • biznesplan
 • medyczne systemy informacyjne
 • rachunkowość
 • zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
 • zarządzanie projektami
 • polityka zdrowotna
 • zarządzanie programami w ochronie zdrowia.

Przewidziano także cztery bloki zajęć dodatkowych:

 • komunikacja
 • finanse w ochronie zdrowia
 • zarządzanie jakością
 • koordynowana opieka zdrowotna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia

Podczas procesu rekrutacji punktowane są następujące przedmioty: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka i WOS.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia

Absolwenci zarządzania w ochronie zdrowia są przygotowani do pracy w:

 • komórkach administracyjnych podmiotów leczniczych
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • instytucji administracji państwowej na szczeblu centralnym i lokalnym.

Opinie o kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia


Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie w ochronie zdrowia

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie w ochronie zdrowia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim