Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Pandemia COVID-19 uświadomiła nam, jak istotne jest sprawne zarządzanie instytucjami służby zdrowia.

Studia na kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia stawiają na praktyczne przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej w obszarach opieki zdrowotnej. Na osoby, które będą potrafiły koordynować leczenie, analizować potrzeby medyczne, wdrażać rozwiązania prozdrowotne i prospołeczne na poziomie administracji państwowej i samorządowej.

W ramach studiów przewidywana jest praktyka w wymiarze aż 960 godzin oraz różne formy współpracy z przedstawicielami zakładów opieki zdrowotnej.

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia to studia łączące zagadnienia związane z medycyną, zarządzaniem, finansami i podstawami humanistyki.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia

To kierunek przeznaczony dla osób chcących poświęcić się dobru pacjenta, ale nie w roli lekarza. Lub dla tych, którzy już są pracownikami służby zdrowia, a chcą zająć stanowisko kierownicze i sprawnie zarządzać szpitalem czy przychodnią.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Wśród przedmiotów znalazły się między innymi:

 • organizacja opieki zdrowotnej i społecznej - aspekt prawny
 • podstawy fizjologii z elementami anatomii
 • podstawy makro i mikroekonomii
 • podstawy zarządzania
 • psychologia organizacji
 • marketing usług medycznych z analizą rynku
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • język angielski w medycynie
 • komunikacja międzykulturowa
 • rachunkowość finansowa
 • zarządzanie strategiczne
 • finanse przedsiębiorstw.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje trzy przedmioty do wyboru spośród języka polskiego, języka obcego, biologii, matematyki, informatyki, geografii, WOS-u oraz historii.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Absolwentów zarządzania instytucjami służby zdrowia mogą zatrudnić:

 • podmioty działalności leczniczej i opiekuńczej
 • instytuty naukowo-badawcze
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Inspekcja Sanitarna
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • firmy farmaceutyczne
 • zakłady ubezpieczeń
 • instytucje rządowe i samorządu terytorialnego trzech szczebli realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia
 • organizacje pozarządowe.

Przykładowe zawody, w których absolwent kierunku może znaleźć pracę, to:

 • menedżer ds. zdrowia
 • specjalista zarządzania społecznego
 • specjalista ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
 • specjalista ds. doskonalenia procesów zdrowotnych koordynator projektów i procesów zdrowotnych.

Opinie o kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie instytucjami służby zdrowia

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi