Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Pandemia COVID-19 uświadomiła nam, jak istotne jest sprawne zarządzanie instytucjami służby zdrowia.

Studia na kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia stawiają na praktyczne przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej w obszarach opieki zdrowotnej. Na osoby, które będą potrafiły koordynować leczenie, analizować potrzeby medyczne, wdrażać rozwiązania prozdrowotne i prospołeczne na poziomie administracji państwowej i samorządowej.

W ramach studiów przewidywana jest praktyka w wymiarze aż 960 godzin oraz różne formy współpracy z przedstawicielami zakładów opieki zdrowotnej.

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia to studia łączące zagadnienia związane z medycyną, zarządzaniem, finansami i podstawami humanistyki.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia

To kierunek przeznaczony dla osób chcących poświęcić się dobru pacjenta, ale nie w roli lekarza. Lub dla tych, którzy już są pracownikami służby zdrowia, a chcą zająć stanowisko kierownicze i sprawnie zarządzać szpitalem czy przychodnią.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Wśród przedmiotów znalazły się między innymi:

 • organizacja opieki zdrowotnej i społecznej - aspekt prawny
 • podstawy fizjologii z elementami anatomii
 • podstawy makro i mikroekonomii
 • podstawy zarządzania
 • psychologia organizacji
 • marketing usług medycznych z analizą rynku
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • język angielski w medycynie
 • komunikacja międzykulturowa
 • rachunkowość finansowa
 • zarządzanie strategiczne
 • finanse przedsiębiorstw.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje trzy przedmioty do wyboru spośród języka polskiego, języka obcego, biologii, matematyki, informatyki, geografii, WOS-u oraz historii.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Absolwentów zarządzania instytucjami służby zdrowia mogą zatrudnić:

 • podmioty działalności leczniczej i opiekuńczej
 • instytuty naukowo-badawcze
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Inspekcja Sanitarna
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • firmy farmaceutyczne
 • zakłady ubezpieczeń
 • instytucje rządowe i samorządu terytorialnego trzech szczebli realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia
 • organizacje pozarządowe.

Przykładowe zawody, w których absolwent kierunku może znaleźć pracę, to:

 • menedżer ds. zdrowia
 • specjalista zarządzania społecznego
 • specjalista ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
 • specjalista ds. doskonalenia procesów zdrowotnych koordynator projektów i procesów zdrowotnych.

Opinie o kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie instytucjami służby zdrowia

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Lubelska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu