Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Studia na kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia stawiają na praktyczne przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej w obszarach opieki zdrowotnej.

Obecnie istnieje realne zapotrzebowanie na zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących koordynować leczenie, analizować potrzeby medyczne, wdrażać rozwiązania prozdrowotne i prospołeczne na poziomie administracji państwowej i samorządowe.

Jaka praca po kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia?

Kończąc studia absolwenci nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje do zabezpieczenia i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach publicznych i prywatnych:

 • jednostkach działalności leczniczej i opiekuńczej,
 • instytutach naukowo - badawczych,
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • Inspekcji Sanitarnej,
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • firmach farmaceutycznych,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia

Przykładowe zawody absolwenta kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia to: menedżer ds. zdrowia, specjalista zarządzania społecznego, specjalista ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista ds. doskonalenia procesów zdrowotnych, koordynator projektów i procesów zdrowotnych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie instytucjami służby zdrowia
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie instytucjami służby zdrowia
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu