Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w służbach społecznych

Zarządzanie w służbach społecznych to propozycja studiów realizowanych na poziomie licencjackim.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do zadań stawianych przed pracownikiem jednostek służb społecznych, w szczególności niesienia pomocy osobom niesamodzielnym i nieporadnym społecznie.

Kształcenie wyposaża studentów w umiejętności managerskie i zarządcze do kierowania zespołem profesjonalistów i jednostkami organizacyjnymi. Przybliża zasady rozwiązywania sporów, współpracy z trudnym klientem służb społecznych.

W rakach kierunku zarządzanie w służbach społecznych przewidziano specjalności:

 • asystentura medyczna
 • ubezpieczenia społeczne.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych

Przyszła praca na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy wymaga od kandydatów postaw prospołecznych.

Duże znaczenie ma łatwość nawiązywania kontaktu, wsłuchiwania się w potrzeby, wrażliwość na los innych osób.

Kandydaci powinni cechować się wysoką kulturą osobistą, wyrozumiałością, cierpliwością.

Istotne będą cechy organizatorskie, zaradność, umiejętność znajdowania rozwiązań problemów innych osób.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych

Program studiów kierunku zarządzanie w służbach społecznych obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • filozofii
 • socjologii
 • zarządzania
 • prawa
 • administracji
 • pedagogiki
 • ekonomii.

Studenci odbywają praktyki zawodowe, przybliżające realia pracy w instytucjach pomocy społecznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie w służbach społecznych

O przyjęciu na studia na zarządzanie w służbach społecznych decyduje wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego w części pisemnej, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie w służbach społecznych

Absolwenci zarządzania w służbach społecznych są przygotowani do pracy w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • jednostkach wykonujących administracyjne zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia
 • organizacjach pozarządowych
 • instytucjach doradczych na rzecz wsparcia osób nieporadnych i niesamodzielnych.

Opinie o kierunku zarządzanie w służbach społecznych

Zarządzanie w służbach społecznych to propozycja jednej tylko uczelni.

Absolwenci uzyskują dyplom licencjata.

Kierunek kształci kadry na potrzeby instytucji pomocy społecznej, również w odniesieniu do organizowania takich instytucji i zarządzania nimi.


Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie w służbach społecznych

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie w służbach społecznych

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie w służbach społecznych

Komentarze (1)

Kaja
Czy ten kierunek jest w ogóle uruchamiany? Niewiele informacji jest na stronie uczelni. Nie ma planów studiów itp.
25.10.2019
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Gdański
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku