Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w służbach społecznych

Zarządzanie w służbach społecznych to propozycja studiów realizowanych na poziomie licencjackim.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do zadań stawianych przed pracownikiem jednostek służb społecznych, w szczególności niesienia pomocy osobom niesamodzielnym i nieporadnym społecznie.

Kształcenie wyposaża studentów w umiejętności managerskie i zarządcze do kierowania zespołem profesjonalistów i jednostkami organizacyjnymi. Przybliża zasady rozwiązywania sporów, współpracy z trudnym klientem służb społecznych.

W rakach kierunku zarządzanie w służbach społecznych przewidziano specjalności:

 • asystentura medyczna
 • ubezpieczenia społeczne.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych

Przyszła praca na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy wymaga od kandydatów postaw prospołecznych.

Duże znaczenie ma łatwość nawiązywania kontaktu, wsłuchiwania się w potrzeby, wrażliwość na los innych osób.

Kandydaci powinni cechować się wysoką kulturą osobistą, wyrozumiałością, cierpliwością.

Istotne będą cechy organizatorskie, zaradność, umiejętność znajdowania rozwiązań problemów innych osób.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych

Program studiów kierunku zarządzanie w służbach społecznych obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • filozofii
 • socjologii
 • zarządzania
 • prawa
 • administracji
 • pedagogiki
 • ekonomii.

Studenci odbywają praktyki zawodowe, przybliżające realia pracy w instytucjach pomocy społecznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie w służbach społecznych

O przyjęciu na studia na zarządzanie w służbach społecznych decyduje wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego w części pisemnej, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie w służbach społecznych

Absolwenci zarządzania w służbach społecznych są przygotowani do pracy w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • jednostkach wykonujących administracyjne zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia
 • organizacjach pozarządowych
 • instytucjach doradczych na rzecz wsparcia osób nieporadnych i niesamodzielnych.

Opinie o kierunku zarządzanie w służbach społecznych

Zarządzanie w służbach społecznych to propozycja jednej tylko uczelni.

Absolwenci uzyskują dyplom licencjata.

Kierunek kształci kadry na potrzeby instytucji pomocy społecznej, również w odniesieniu do organizowania takich instytucji i zarządzania nimi.


Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie w służbach społecznych

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie w służbach społecznych

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie w służbach społecznych

Komentarze (1)

Kaja
Czy ten kierunek jest w ogóle uruchamiany? Niewiele informacji jest na stronie uczelni. Nie ma planów studiów itp.
25.10.2019