Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kreatywność społeczna

Studia na kierunku Kreatywność społeczna są adresowane do osób, które na podstawie interdyscyplinarnej wiedzy humanistyczno-społecznej (z zakresu wybranych dyscyplin filozofii, psychologii i socjologii), chcą wykształcić i rozwinąć umiejętności i kompetencje, które są wysoko cenione we współczesnych społeczeństwach demokratycznych oraz na współczesnym rynku pracy. Przede wszystkim chodzi to u takie aspekty, jak kreatywność w myśleniu i działaniu, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność.

Absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę, kompetencje i umiejętności takie jak: znajomość mechanizmów funkcjonowania różnych obszarów kultury i sfery publicznej; interdyscyplinarną wiedzę na temat prawidłowości określających funkcjonowanie człowieka jako istoty jednostkowej i społecznej; wiedzę na temat wartości oraz systemów normatywnych, na których wspiera się sfera publiczna oraz życie jednostkowe i relacje interpersonalne.

Poznają zasady skutecznego działania, podejmowania efektywnych działań. Zyskują umiejętność kreatywnego myślenia i działania w różnych obszarach życia społecznego, zdolność samodzielnej analizy sytuacji problemowych, praktycznego wykorzystania nauk humanistycznych i społecznych w analizie, modelowaniu i ukierunkowywaniu potrzeb indywidualnych i społecznych.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na wybranych studiach drugiego stopnia, w takich dyscyplinach humanistycznych i społecznych, jak: politologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, animacja kultury, psychologia społeczna, socjologia życia publicznego, itd.


Dla kogo studia na kierunku kreatywność społeczna

Kandydat na ten innowacyjny kierunek powinien posiadać takie cechy, jak: kreatywność, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Program kształcenia na kierunku kreatywność społeczna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • antyczne wzorce działań społecznych
 • religia w nowoczesnym społeczeństwie
 • praktyczne zastosowania logiki
 • nowożytne filozoficzne teorie społeczne
 • psychologia kreatywności
 • antropologia pragmatyczna
 • estetyka performatywna
 • społeczno-kulturowe problemy współczesności
 • media w sferze publicznej
 • animacja kultury
 • filozofia działania kreatywnego
 • moralne podstawy działania
 • aksjologia sfery publicznej
 • psychologia osobowości i motywacji
 • emisja głosu
 • kreatywność w biznesie
 • partycypacja społeczna
 • kreatywność w socjotechnikach
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • innowacyjność w technice
 • podmiotowość w filozofii współczesnej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kreatywność społeczna

Podczas rekrutacji uwzględnianie są przedmioty:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • wos
 • wiedza o tańcu.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.


Perspektywy pracy po kierunku kreatywność społeczna

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jako kreatorzy, organizatorzy i rzecznicy instytucji i relacji publicznych, animatorzy, liderzy i konsultanci ruchów społecznych i politycznych, zawodowi blogerzy, doradcy i konsultanci w tzw. przemysłach kreatywnych, pracownicy pokrewnych instytucji publicznych i kulturalnych. Mogą pracować także we wszystkich innych zawodach, w których stawia się na twórcze i innowacyjne postawy i działania.

Ceniona przez pracodawców umiejętność kreatywnego myślenia i działania wsparta na wiedzy humanistycznej i społecznej będzie wyznaczała konkurencyjną pozycję absolwentów na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Opinie o kierunku kreatywność społeczna

Praktyczne umiejętności mogą studenci rozwijać angażując się w działalność koła naukowego lub innych inicjatyw realizowanych w trakcie studiów.

Istotnym elementem kształcenia są praktyki realizowane w różnych instytucjach publicznych i kulturalnych.


Kierunki pokrewne do kierunku kreatywność społeczna

Jakie uczelnie oferują kierunek kreatywność społeczna

W których miastach można studiować kierunek kreatywność społeczna

Komentarze (3)

Obecna studentka kreatywności społecznej
Jeśli chodzi o sam kierunek - FAKT, przez pierwsze trzy semestry zajmowaliśmy się głównie zagadnieniami związanymi z filozofią, było odrobinę religioznawstwa i psychologii. Jeśli chodzi o możliwości tego kierunku - są jak najbardziej do zrealizowania (mam na myśli kreatywny aspekt ), jednak to wymaga solidnego przemyślenia wybieranych fakultetów (dają bardzo dużą możliwość rozwoju). Jednak uprzedzam, że ludzie oczekujący ogroma psychologii na wydziale FILOZOFII i Socjologii mogą się nieco rozczarować. ;)
13.01.2019
27.06.2018
Cykl krebsa
Nie polecam! Czuje się w 1000% oszukana. Kierunek został opisany jako marketing, coaching etc. Nic bardziej mylnego. Uciekam z tej uczelni jak najszybciej, zdecydowanie wszystkim odradzam. Zmieniam studia i idę na inny uniwerek, co nie zmienia faktu, że na tak żałosnym wydziale nie obowiązują żadne zasady :) lepiej przyłożyć się na maturze i darować sobie studia humanistyczne...
BYŁYstudentkreatywności.
Zdecydowanie odradzam ten kierunek studiów.W większości jest to filozofia tak więc spodziewając się ciekawych przedmiotów niestety ich nie ma.Jest to połączenie filozofii ,religioznawstwa ,socjologii oraz bardzo małej ilości psychologii.Ogólnie rzecz ujmując filozofia pod inną nazwą urozmaicona delikatnie. A sam UMCS pozostawię bez komentarza.
27.06.2018

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu