Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kreatywność społeczna

Studia na kierunku Kreatywność społeczna są adresowane do osób, które na podstawie interdyscyplinarnej wiedzy humanistyczno-społecznej (z zakresu wybranych dyscyplin filozofii, psychologii i socjologii), chcą wykształcić i rozwinąć umiejętności i kompetencje, które są wysoko cenione we współczesnych społeczeństwach demokratycznych oraz na współczesnym rynku pracy. Przede wszystkim chodzi to u takie aspekty, jak kreatywność w myśleniu i działaniu, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność.

Absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę, kompetencje i umiejętności takie jak: znajomość mechanizmów funkcjonowania różnych obszarów kultury i sfery publicznej; interdyscyplinarną wiedzę na temat prawidłowości określających funkcjonowanie człowieka jako istoty jednostkowej i społecznej; wiedzę na temat wartości oraz systemów normatywnych, na których wspiera się sfera publiczna oraz życie jednostkowe i relacje interpersonalne.

Poznają zasady skutecznego działania, podejmowania efektywnych działań. Zyskują umiejętność kreatywnego myślenia i działania w różnych obszarach życia społecznego, zdolność samodzielnej analizy sytuacji problemowych, praktycznego wykorzystania nauk humanistycznych i społecznych w analizie, modelowaniu i ukierunkowywaniu potrzeb indywidualnych i społecznych.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na wybranych studiach drugiego stopnia, w takich dyscyplinach humanistycznych i społecznych, jak: politologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, animacja kultury, psychologia społeczna, socjologia życia publicznego, itd.


Dla kogo studia na kierunku kreatywność społeczna

Kandydat na ten innowacyjny kierunek powinien posiadać takie cechy, jak: kreatywność, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Program kształcenia na kierunku kreatywność społeczna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • antyczne wzorce działań społecznych
 • religia w nowoczesnym społeczeństwie
 • praktyczne zastosowania logiki
 • nowożytne filozoficzne teorie społeczne
 • psychologia kreatywności
 • antropologia pragmatyczna
 • estetyka performatywna
 • społeczno-kulturowe problemy współczesności
 • media w sferze publicznej
 • animacja kultury
 • filozofia działania kreatywnego
 • moralne podstawy działania
 • aksjologia sfery publicznej
 • psychologia osobowości i motywacji
 • emisja głosu
 • kreatywność w biznesie
 • partycypacja społeczna
 • kreatywność w socjotechnikach
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • innowacyjność w technice
 • podmiotowość w filozofii współczesnej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kreatywność społeczna

Podczas rekrutacji uwzględnianie są przedmioty:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • wos
 • wiedza o tańcu.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.


Perspektywy pracy po kierunku kreatywność społeczna

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jako kreatorzy, organizatorzy i rzecznicy instytucji i relacji publicznych, animatorzy, liderzy i konsultanci ruchów społecznych i politycznych, zawodowi blogerzy, doradcy i konsultanci w tzw. przemysłach kreatywnych, pracownicy pokrewnych instytucji publicznych i kulturalnych. Mogą pracować także we wszystkich innych zawodach, w których stawia się na twórcze i innowacyjne postawy i działania.

Ceniona przez pracodawców umiejętność kreatywnego myślenia i działania wsparta na wiedzy humanistycznej i społecznej będzie wyznaczała konkurencyjną pozycję absolwentów na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Opinie o kierunku kreatywność społeczna

Praktyczne umiejętności mogą studenci rozwijać angażując się w działalność koła naukowego lub innych inicjatyw realizowanych w trakcie studiów.

Istotnym elementem kształcenia są praktyki realizowane w różnych instytucjach publicznych i kulturalnych.


Kierunki pokrewne do kierunku kreatywność społeczna

Jakie uczelnie oferują kierunek kreatywność społeczna

W których miastach można studiować kierunek kreatywność społeczna

Komentarze (4)

Angela
Ukończyłam studia podyplomowe w WSKZ na kierunku Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności i jestem bardzo zadowolona. Chciałam poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności i tak się właśnie stało :)
28.12.2022
13.01.2019
Obecna studentka kreatywności społecznej
Jeśli chodzi o sam kierunek - FAKT, przez pierwsze trzy semestry zajmowaliśmy się głównie zagadnieniami związanymi z filozofią, było odrobinę religioznawstwa i psychologii. Jeśli chodzi o możliwości tego kierunku - są jak najbardziej do zrealizowania (mam na myśli kreatywny aspekt ), jednak to wymaga solidnego przemyślenia wybieranych fakultetów (dają bardzo dużą możliwość rozwoju). Jednak uprzedzam, że ludzie oczekujący ogroma psychologii na wydziale FILOZOFII i Socjologii mogą się nieco rozczarować. ;)
Cykl krebsa
Nie polecam! Czuje się w 1000% oszukana. Kierunek został opisany jako marketing, coaching etc. Nic bardziej mylnego. Uciekam z tej uczelni jak najszybciej, zdecydowanie wszystkim odradzam. Zmieniam studia i idę na inny uniwerek, co nie zmienia faktu, że na tak żałosnym wydziale nie obowiązują żadne zasady :) lepiej przyłożyć się na maturze i darować sobie studia humanistyczne...
27.06.2018
27.06.2018
BYŁYstudentkreatywności.
Zdecydowanie odradzam ten kierunek studiów.W większości jest to filozofia tak więc spodziewając się ciekawych przedmiotów niestety ich nie ma.Jest to połączenie filozofii ,religioznawstwa ,socjologii oraz bardzo małej ilości psychologii.Ogólnie rzecz ujmując filozofia pod inną nazwą urozmaicona delikatnie. A sam UMCS pozostawię bez komentarza.

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Piotrkowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu