Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kreatywność społeczna

Studia na kierunku Kreatywność społeczna są adresowane do osób, które na podstawie interdyscyplinarnej wiedzy humanistyczno-społecznej (z zakresu wybranych dyscyplin filozofii, psychologii i socjologii), chcą wykształcić i rozwinąć umiejętności i kompetencje, które są wysoko cenione we współczesnych społeczeństwach demokratycznych oraz na współczesnym rynku pracy. Przede wszystkim chodzi to u takie aspekty, jak kreatywność w myśleniu i działaniu, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność.

Absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę, kompetencje i umiejętności takie jak: znajomość mechanizmów funkcjonowania różnych obszarów kultury i sfery publicznej; interdyscyplinarną wiedzę na temat prawidłowości określających funkcjonowanie człowieka jako istoty jednostkowej i społecznej; wiedzę na temat wartości oraz systemów normatywnych, na których wspiera się sfera publiczna oraz życie jednostkowe i relacje interpersonalne.

Poznają zasady skutecznego działania, podejmowania efektywnych działań. Zyskują umiejętność kreatywnego myślenia i działania w różnych obszarach życia społecznego, zdolność samodzielnej analizy sytuacji problemowych, praktycznego wykorzystania nauk humanistycznych i społecznych w analizie, modelowaniu i ukierunkowywaniu potrzeb indywidualnych i społecznych.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na wybranych studiach drugiego stopnia, w takich dyscyplinach humanistycznych i społecznych, jak: politologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, animacja kultury, psychologia społeczna, socjologia życia publicznego, itd.


Dla kogo studia na kierunku kreatywność społeczna

Kandydat na ten innowacyjny kierunek powinien posiadać takie cechy, jak: kreatywność, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Program kształcenia na kierunku kreatywność społeczna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • antyczne wzorce działań społecznych
 • religia w nowoczesnym społeczeństwie
 • praktyczne zastosowania logiki
 • nowożytne filozoficzne teorie społeczne
 • psychologia kreatywności
 • antropologia pragmatyczna
 • estetyka performatywna
 • społeczno-kulturowe problemy współczesności
 • media w sferze publicznej
 • animacja kultury
 • filozofia działania kreatywnego
 • moralne podstawy działania
 • aksjologia sfery publicznej
 • psychologia osobowości i motywacji
 • emisja głosu
 • kreatywność w biznesie
 • partycypacja społeczna
 • kreatywność w socjotechnikach
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • innowacyjność w technice
 • podmiotowość w filozofii współczesnej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kreatywność społeczna

Podczas rekrutacji uwzględnianie są przedmioty:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • wos
 • wiedza o tańcu.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.


Perspektywy pracy po kierunku kreatywność społeczna

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jako kreatorzy, organizatorzy i rzecznicy instytucji i relacji publicznych, animatorzy, liderzy i konsultanci ruchów społecznych i politycznych, zawodowi blogerzy, doradcy i konsultanci w tzw. przemysłach kreatywnych, pracownicy pokrewnych instytucji publicznych i kulturalnych. Mogą pracować także we wszystkich innych zawodach, w których stawia się na twórcze i innowacyjne postawy i działania.

Ceniona przez pracodawców umiejętność kreatywnego myślenia i działania wsparta na wiedzy humanistycznej i społecznej będzie wyznaczała konkurencyjną pozycję absolwentów na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Opinie o kierunku kreatywność społeczna

Praktyczne umiejętności mogą studenci rozwijać angażując się w działalność koła naukowego lub innych inicjatyw realizowanych w trakcie studiów.

Istotnym elementem kształcenia są praktyki realizowane w różnych instytucjach publicznych i kulturalnych.


Kierunki pokrewne do kierunku kreatywność społeczna

Jakie uczelnie oferują kierunek kreatywność społeczna

W których miastach można studiować kierunek kreatywność społeczna

Komentarze (4)

Angela
Ukończyłam studia podyplomowe w WSKZ na kierunku Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności i jestem bardzo zadowolona. Chciałam poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności i tak się właśnie stało :)
28.12.2022
13.01.2019
Obecna studentka kreatywności społecznej
Jeśli chodzi o sam kierunek - FAKT, przez pierwsze trzy semestry zajmowaliśmy się głównie zagadnieniami związanymi z filozofią, było odrobinę religioznawstwa i psychologii. Jeśli chodzi o możliwości tego kierunku - są jak najbardziej do zrealizowania (mam na myśli kreatywny aspekt ), jednak to wymaga solidnego przemyślenia wybieranych fakultetów (dają bardzo dużą możliwość rozwoju). Jednak uprzedzam, że ludzie oczekujący ogroma psychologii na wydziale FILOZOFII i Socjologii mogą się nieco rozczarować. ;)
Cykl krebsa
Nie polecam! Czuje się w 1000% oszukana. Kierunek został opisany jako marketing, coaching etc. Nic bardziej mylnego. Uciekam z tej uczelni jak najszybciej, zdecydowanie wszystkim odradzam. Zmieniam studia i idę na inny uniwerek, co nie zmienia faktu, że na tak żałosnym wydziale nie obowiązują żadne zasady :) lepiej przyłożyć się na maturze i darować sobie studia humanistyczne...
27.06.2018
27.06.2018
BYŁYstudentkreatywności.
Zdecydowanie odradzam ten kierunek studiów.W większości jest to filozofia tak więc spodziewając się ciekawych przedmiotów niestety ich nie ma.Jest to połączenie filozofii ,religioznawstwa ,socjologii oraz bardzo małej ilości psychologii.Ogólnie rzecz ujmując filozofia pod inną nazwą urozmaicona delikatnie. A sam UMCS pozostawię bez komentarza.

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Białostocka
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Tarnowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice