Jakiego kierunku studiów szukasz?

Animacja kultury

Studia na kierunku Animacja kultury wyposażają studentów w wiedzę o kulturze, pedagogice (wychowaniu dzieci i młodzieży) oraz andragogice (działaniach wychowawczych wśród dorosłych). Uczą także, jak sprawnie organizować wydarzenia kulturalne.

Przyszły animator kultury będzie rozwijać własne talenty artystyczne, zainteresowania kulturą i umiejętności prowadzenia zajęć dla innych. W swojej pracy musi poznać środowisko lokalne i jego potrzeby rozrywkowo/kulturalno/oświatowe. Tworzy w ten sposób lokalne grupy działania, koła zainteresowań, organizuje imprezy kulturalne, festiwale, odczyty, wystawy, konkursy, dyskoteki, festyny. Może organizować i nadzorować prace w placówkach kulturalno-oświatowych.

Decydując się na ten kierunek studiów, można wybrać ścieżkę rozwoju związaną z prowadzeniem zajęć artystycznych jako instruktor w domach kultury, szkołach, na uczelniach czy w innych placówkach wychowawczych i opiekuńczych. Można też wybrać karierę pracownika administracji samorządowej, postawić na pracę w wydziałach kultury i sportu urzędów gmin. Jeszcze inną opcją jest praca w charakterze dziennikarza wyspecjalizowanego w tematyce kulturalnej albo pracownika w instytucjach rekreacji i turystyki, wyspecjalizowanego w atrakcjach świata kultury.

Absolwent kierunku animacja kultury będzie posiadał kompetencje specjalizacyjne z zakresu:

 • prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem sztuki i kultury w placówkach pozaszkolnych i opiekuńczych
 • konstruowania programów pracy wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej, których celem jest wsparcie, rehabilitacja i readaptacja społeczna
 • kierowania i zarządzania elementami społeczno-kulturowymi i wychowawczymi środowiska lokalnego
 • organizacji i aktywizacji lokalnych sił społecznych
 • organizacji i prowadzenia działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
 • diagnozowania problemów społeczno-kulturowych różnorodnych środowisk społecznych.

Dla kogo studia na kierunku animacja kultury

Idealny kandydat na kierunek animacja kultury powinien być humanistą z zacięciem artystycznym i konkretną pasją (literatura, teatr, muzyka i inne formy wyrażenia ekspresji artystycznej).

Powinien być osobą otwartą, cierpliwą i łatwo nawiązującą kontakt z ludźmi.

Program kształcenia na kierunku animacja kultury

W programie studiów na kierunku animacja kultury znajdują się przedmioty takie jak edukacja kulturalna, marketing sztuki, psychologia osobowości i twórczości, teoria i praktyka animacji kultury, wiedza o kulturze, pedagogika kultury, warsztaty metodyczne czy polityka kulturalna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku animacja kultury

Podczas postępowania kwalifikacyjnego bierze się pod uwagę podstawowe przedmioty maturalne – język polski, język obcy oraz dowolny przedmiot.

Znaczenie może też mieć dodatkowa aktywność ucznia w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną (dobrze widziane dyplomy, zaświadczenia, nagrody, udokumentowane zaangażowanie kandydata w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych itp.).

Perspektywy pracy po kierunku animacja kultury

Po ukończeniu studiów absolwent Animacji kultury może znaleźć pracę w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej, w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną
 • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskie i gminne centra kultury, kluby osiedlowe)
 • innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe)
 • organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach, towarzystwach regionalnych
 • prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą
 • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych;
 • innych instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną.

Opinie o kierunku animacja kultury

Obecny rynek pracy nie stawia na 'papier', lecz na kreatywność i elastyczność. Dlatego uważam, że warto iść na kierunek, który jest zgodny przede wszystkim z zainteresowaniami. (...) Animacja kultury (czy też kulturoznawstwo), wbrew temu, co się powszechnie mówi, może zagwarantować dobrą pracę, zwłaszcza jeśli jest połączona z innym kierunkiem.
źródło: forum.gazeta.pl

Kierunki pokrewne do kierunku animacja kultury

Jakie uczelnie oferują kierunek animacja kultury

W których miastach można studiować kierunek animacja kultury

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Śląska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie