Jakiego kierunku studiów szukasz?

Animacja kultury

Studia na kierunku Animacja kultury wyposażają studentów w wiedzę o kulturze, pedagogice (wychowaniu dzieci i młodzieży) oraz andragogice (działaniach wychowawczych wśród dorosłych). Uczą także, jak sprawnie organizować wydarzenia kulturalne.

Przyszły animator kultury będzie rozwijać własne talenty artystyczne, zainteresowania kulturą i umiejętności prowadzenia zajęć dla innych. W swojej pracy musi poznać środowisko lokalne i jego potrzeby rozrywkowo/kulturalno/oświatowe. Tworzy w ten sposób lokalne grupy działania, koła zainteresowań, organizuje imprezy kulturalne, festiwale, odczyty, wystawy, konkursy, dyskoteki, festyny. Może organizować i nadzorować prace w placówkach kulturalno-oświatowych.

Decydując się na ten kierunek studiów, można wybrać ścieżkę rozwoju związaną z prowadzeniem zajęć artystycznych jako instruktor w domach kultury, szkołach, na uczelniach czy w innych placówkach wychowawczych i opiekuńczych. Można też wybrać karierę pracownika administracji samorządowej, postawić na pracę w wydziałach kultury i sportu urzędów gmin. Jeszcze inną opcją jest praca w charakterze dziennikarza wyspecjalizowanego w tematyce kulturalnej albo pracownika w instytucjach rekreacji i turystyki, wyspecjalizowanego w atrakcjach świata kultury.

Absolwent kierunku animacja kultury będzie posiadał kompetencje specjalizacyjne z zakresu:

 • prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem sztuki i kultury w placówkach pozaszkolnych i opiekuńczych
 • konstruowania programów pracy wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej, których celem jest wsparcie, rehabilitacja i readaptacja społeczna
 • kierowania i zarządzania elementami społeczno-kulturowymi i wychowawczymi środowiska lokalnego
 • organizacji i aktywizacji lokalnych sił społecznych
 • organizacji i prowadzenia działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
 • diagnozowania problemów społeczno-kulturowych różnorodnych środowisk społecznych.

Dla kogo studia na kierunku animacja kultury

Idealny kandydat na kierunek animacja kultury powinien być humanistą z zacięciem artystycznym i konkretną pasją (literatura, teatr, muzyka i inne formy wyrażenia ekspresji artystycznej).

Powinien być osobą otwartą, cierpliwą i łatwo nawiązującą kontakt z ludźmi.

Program kształcenia na kierunku animacja kultury

W programie studiów na kierunku animacja kultury znajdują się przedmioty takie jak edukacja kulturalna, marketing sztuki, psychologia osobowości i twórczości, teoria i praktyka animacji kultury, wiedza o kulturze, pedagogika kultury, warsztaty metodyczne czy polityka kulturalna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku animacja kultury

Podczas postępowania kwalifikacyjnego bierze się pod uwagę podstawowe przedmioty maturalne – język polski, język obcy oraz dowolny przedmiot.

Znaczenie może też mieć dodatkowa aktywność ucznia w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną (dobrze widziane dyplomy, zaświadczenia, nagrody, udokumentowane zaangażowanie kandydata w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych itp.).

Perspektywy pracy po kierunku animacja kultury

Po ukończeniu studiów absolwent Animacji kultury może znaleźć pracę w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej, w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną
 • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskie i gminne centra kultury, kluby osiedlowe)
 • innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe)
 • organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach, towarzystwach regionalnych
 • prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą
 • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych;
 • innych instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną.

Opinie o kierunku animacja kultury

Obecny rynek pracy nie stawia na 'papier', lecz na kreatywność i elastyczność. Dlatego uważam, że warto iść na kierunek, który jest zgodny przede wszystkim z zainteresowaniami. (...) Animacja kultury (czy też kulturoznawstwo), wbrew temu, co się powszechnie mówi, może zagwarantować dobrą pracę, zwłaszcza jeśli jest połączona z innym kierunkiem.
źródło: forum.gazeta.pl

Kierunki pokrewne do kierunku animacja kultury

Jakie uczelnie oferują kierunek animacja kultury

W których miastach można studiować kierunek animacja kultury

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim