Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury to kierunek dla osób pragnących zdobyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie szeroko pojętych sztuk pięknych, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa.

Studenci kształcą się z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa. Uczą się dostrzegać i opisywać dzieła sztuki, rozumieć ich specyfikę i interpretować dawne i współczesne procesy kulturowe. Poznają dzieje ochrony zabytków i problematykę zarządzania dziedzictwem kulturowym. Dowiadują się jak tworzyć dokumentację ekspercką przy wykorzystaniu fotografii tradycyjnej i cyfrowej oraz inwentaryzację rysunkowo - pomiarowej.

Przyswajają zagadnienia urbanistyczne, regulacje prawne w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz wiedzę na temat dziejów rzemiosł artystycznych. Zaznajamiają się z rodzajami zabytków europejskich i pozaeuropejskich, takich jak malarstwo, rzeźba, ceramika, szkło, meble, złotnictwo.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • konserwatorstwo i krytyka artystyczna
 • muzealnictwo
 • zabytkoznawstwo
 • historia i zabytkoznawstwo dzieł sztuki
 • turystyka kulturowa
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych.Dla kogo studia na kierunku ochrona dóbr kultury

Kandydatów na studia powinno wyróżniać zainteresowanie sztuką i architekturą.

Studia te wybierają osoby, które chcą zajmować się badaniem, ochroną i popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego lub zostać animatorem sztuki.

Program kształcenia na kierunku ochrona dóbr kultury

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym
 • historia technik artystycznych
 • historia i podstawy muzealnictwa
 • historyczna geografia kulturowa i artystyczna
 • polskie prawo ochrony zabytków
 • inwentaryzacja zabytków w terenie
 • inwentaryzacja w zbiorach muzealnych
 • analiza zabytków in situ
 • wstęp do archeologii
 • fotografia dokumentacyjna
 • ochrona krajobrazu kulturowego
 • historia sztuki polskiej
 • zabytki w odbiorze społecznym
 • podstawy zarządzania obiektami zabytkowymi.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ochrona dóbr kultury

Rekrutacja na uczelnie publiczne odbywa się w oparciu o wyniki maturalne.

Przedmioty najczęściej brane pod uwagę to:

 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • język polski
 • wos.

Perspektywy pracy po kierunku ochrona dóbr kultury

Absolwent kierunku Ochrona dóbr kultury przygotowany jest do pracy w:

 • placówkach muzealnych i galeriach sztuki,
 • domach aukcyjnych,
 • instytucjach antykwarycznych,
 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim,
 • instytucjach public relations
 • fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego
 • ośrodkach życia kulturalnego i artystycznego
 • mediach branżowych.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie.

Opinie o kierunku ochrona dóbr kultury

Kierunki pokrewne do kierunku ochrona dóbr kultury

Jakie uczelnie oferują kierunek ochrona dóbr kultury

W których miastach można studiować kierunek ochrona dóbr kultury

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Tarnowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie