Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury to kierunek dla osób pragnących zdobyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie szeroko pojętych sztuk pięknych, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa.

Studenci kształcą się z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa. Uczą się dostrzegać i opisywać dzieła sztuki, rozumieć ich specyfikę i interpretować dawne i współczesne procesy kulturowe. Poznają dzieje ochrony zabytków i problematykę zarządzania dziedzictwem kulturowym. Dowiadują się jak tworzyć dokumentację ekspercką przy wykorzystaniu fotografii tradycyjnej i cyfrowej oraz inwentaryzację rysunkowo - pomiarowej.

Przyswajają zagadnienia urbanistyczne, regulacje prawne w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz wiedzę na temat dziejów rzemiosł artystycznych. Zaznajamiają się z rodzajami zabytków europejskich i pozaeuropejskich, takich jak malarstwo, rzeźba, ceramika, szkło, meble, złotnictwo.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • konserwatorstwo i krytyka artystyczna
 • muzealnictwo
 • zabytkoznawstwo
 • historia i zabytkoznawstwo dzieł sztuki
 • turystyka kulturowa
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych.Dla kogo studia na kierunku ochrona dóbr kultury

Kandydatów na studia powinno wyróżniać zainteresowanie sztuką i architekturą.

Studia te wybierają osoby, które chcą zajmować się badaniem, ochroną i popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego lub zostać animatorem sztuki.

Program kształcenia na kierunku ochrona dóbr kultury

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym
 • historia technik artystycznych
 • historia i podstawy muzealnictwa
 • historyczna geografia kulturowa i artystyczna
 • polskie prawo ochrony zabytków
 • inwentaryzacja zabytków w terenie
 • inwentaryzacja w zbiorach muzealnych
 • analiza zabytków in situ
 • wstęp do archeologii
 • fotografia dokumentacyjna
 • ochrona krajobrazu kulturowego
 • historia sztuki polskiej
 • zabytki w odbiorze społecznym
 • podstawy zarządzania obiektami zabytkowymi.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ochrona dóbr kultury

Rekrutacja na uczelnie publiczne odbywa się w oparciu o wyniki maturalne.

Przedmioty najczęściej brane pod uwagę to:

 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • język polski
 • wos.

Perspektywy pracy po kierunku ochrona dóbr kultury

Absolwent kierunku Ochrona dóbr kultury przygotowany jest do pracy w:

 • placówkach muzealnych i galeriach sztuki,
 • domach aukcyjnych,
 • instytucjach antykwarycznych,
 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim,
 • instytucjach public relations
 • fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego
 • ośrodkach życia kulturalnego i artystycznego
 • mediach branżowych.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie.

Opinie o kierunku ochrona dóbr kultury

Kierunki pokrewne do kierunku ochrona dóbr kultury

Jakie uczelnie oferują kierunek ochrona dóbr kultury

W których miastach można studiować kierunek ochrona dóbr kultury

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego