Jakiego kierunku studiów szukasz?

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Studia na kierunku Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kształcą specjalistów dla ważnej gałęzi gospodarki, jaką jest turystyka i zarządzanie kulturą.

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z wiedzą ogólną z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych oraz wiedzą specjalistyczną w obszarze oferowanych specjalności:Specjalność Turystyka historyczna - przedmioty specjalnościowe ukierunkowane są na praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu branży turystycznej i pokrewnychSpecjalność Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym - przedmioty specjalnościowe ukierunkowane są na praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu branży zarządzania szeroko rozumianą kulturą i dziedzictwem kulturowym i historycznymSpecjalność Kultury Azji - ma na celu przybliżenie specyfiki rynku azjatyckiego w obszarze możliwości dla branży turystycznej lub zarządzania dziedzictwem kulturowym.Studia na kierunku Turystyka i zarządzanie dziedzictwem mają zaznajomić przyszłych absolwentów z mechanizmami historycznymi, kulturowymi i cywilizacyjnymi, przedstawienie szerokiego spektrum wytworów ludzkiej aktywności ale i bogactw środowiska naturalnego oraz wpojenie im poczucia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Absolwent zostanie przygotowany do odnalezienia się w jednej z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki jakim jest turystyka i zarządzanie kulturą, między innymi także poprzez prowadzone w ramach studiów praktyki i staże (możliwe zarówno w Polsce jak i poza jej granicami).

Przewiduje się znajomość dwóch języków obcych na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w stopniu umożliwiającym wykorzystanie tej umiejętności do swobodnego porozumiewania się. W programie przewidziane są między innymi zajęcia z języka branżowego.

Dla kogo studia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

To propozycja dla osób ciekawych świata, otwartych, komunikatywnych, lubiących podróże, kontakt z człowiekiem, wrażliwych na kulturę, sztukę, rozumiejących wagę dziedzictwa narodowego.

Program kształcenia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Studia przybliżają zagadnienia związane bezpośrednio z zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z aspektami kulturowymi, prawnymi, politycznymi, religijnymi, organizacyjnymi, społecznymi, przy jednoczesnym zapoznaniu przyszłego absolwenta z ogólną wiedzą humanistyczną.

Student zdobędzie także specjalistyczną wiedzą z obszaru turystyki, zarządzania firmą turystyczną lub kulturową, promocji, promocja dziedzictwa kulturowego, marketingu w kulturze i turystyce, specyfiki rynku azjatyckiego, kultur Azji, itp.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Przy naborze na studia decydować będzie ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia w przeliczeniu na punkty.

Punkty naliczone będą zgodnie z poniższym schematem:
ocena liczba punktów
bardzo dobry z wyróżnieniem = 16 pkt.
bardzo dobry = 14 pkt.
dobry plus = 12 pkt.
dobry = 10 pkt.
dostateczny plus = 8 pkt.
dostateczny = 6 pkt.

Perspektywy pracy po kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Potencjalne miejsca zatrudnienia to szeroko rozumiana branża turystyczna i związana z kulturą.

Opinie o kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Jakie uczelnie oferują kierunek turystyka i zarządzanie dziedzictwem

W których miastach można studiować kierunek turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Politechnika Łódzka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ