Jakiego kierunku studiów szukasz?

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Studia na kierunku Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kształcą specjalistów dla ważnej gałęzi gospodarki, jaką jest turystyka i zarządzanie kulturą.

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z wiedzą ogólną z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych oraz wiedzą specjalistyczną w obszarze oferowanych specjalności:Specjalność Turystyka historyczna - przedmioty specjalnościowe ukierunkowane są na praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu branży turystycznej i pokrewnychSpecjalność Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym - przedmioty specjalnościowe ukierunkowane są na praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu branży zarządzania szeroko rozumianą kulturą i dziedzictwem kulturowym i historycznymSpecjalność Kultury Azji - ma na celu przybliżenie specyfiki rynku azjatyckiego w obszarze możliwości dla branży turystycznej lub zarządzania dziedzictwem kulturowym.Studia na kierunku Turystyka i zarządzanie dziedzictwem mają zaznajomić przyszłych absolwentów z mechanizmami historycznymi, kulturowymi i cywilizacyjnymi, przedstawienie szerokiego spektrum wytworów ludzkiej aktywności ale i bogactw środowiska naturalnego oraz wpojenie im poczucia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Absolwent zostanie przygotowany do odnalezienia się w jednej z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki jakim jest turystyka i zarządzanie kulturą, między innymi także poprzez prowadzone w ramach studiów praktyki i staże (możliwe zarówno w Polsce jak i poza jej granicami).

Przewiduje się znajomość dwóch języków obcych na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w stopniu umożliwiającym wykorzystanie tej umiejętności do swobodnego porozumiewania się. W programie przewidziane są między innymi zajęcia z języka branżowego.

Dla kogo studia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

To propozycja dla osób ciekawych świata, otwartych, komunikatywnych, lubiących podróże, kontakt z człowiekiem, wrażliwych na kulturę, sztukę, rozumiejących wagę dziedzictwa narodowego.

Program kształcenia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Studia przybliżają zagadnienia związane bezpośrednio z zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z aspektami kulturowymi, prawnymi, politycznymi, religijnymi, organizacyjnymi, społecznymi, przy jednoczesnym zapoznaniu przyszłego absolwenta z ogólną wiedzą humanistyczną.

Student zdobędzie także specjalistyczną wiedzą z obszaru turystyki, zarządzania firmą turystyczną lub kulturową, promocji, promocja dziedzictwa kulturowego, marketingu w kulturze i turystyce, specyfiki rynku azjatyckiego, kultur Azji, itp.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Przy naborze na studia decydować będzie ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia w przeliczeniu na punkty.

Punkty naliczone będą zgodnie z poniższym schematem:
ocena liczba punktów
bardzo dobry z wyróżnieniem = 16 pkt.
bardzo dobry = 14 pkt.
dobry plus = 12 pkt.
dobry = 10 pkt.
dostateczny plus = 8 pkt.
dostateczny = 6 pkt.

Perspektywy pracy po kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Potencjalne miejsca zatrudnienia to szeroko rozumiana branża turystyczna i związana z kulturą.

Opinie o kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Jakie uczelnie oferują kierunek turystyka i zarządzanie dziedzictwem

W których miastach można studiować kierunek turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Gdański
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Częstochowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Poznaniu