Jakiego kierunku studiów szukasz?

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Studia na kierunku Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kształcą specjalistów dla ważnej gałęzi gospodarki, jaką jest turystyka i zarządzanie kulturą.

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z wiedzą ogólną z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych oraz wiedzą specjalistyczną w obszarze oferowanych specjalności:Specjalność Turystyka historyczna - przedmioty specjalnościowe ukierunkowane są na praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu branży turystycznej i pokrewnychSpecjalność Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym - przedmioty specjalnościowe ukierunkowane są na praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu branży zarządzania szeroko rozumianą kulturą i dziedzictwem kulturowym i historycznymSpecjalność Kultury Azji - ma na celu przybliżenie specyfiki rynku azjatyckiego w obszarze możliwości dla branży turystycznej lub zarządzania dziedzictwem kulturowym.Studia na kierunku Turystyka i zarządzanie dziedzictwem mają zaznajomić przyszłych absolwentów z mechanizmami historycznymi, kulturowymi i cywilizacyjnymi, przedstawienie szerokiego spektrum wytworów ludzkiej aktywności ale i bogactw środowiska naturalnego oraz wpojenie im poczucia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Absolwent zostanie przygotowany do odnalezienia się w jednej z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki jakim jest turystyka i zarządzanie kulturą, między innymi także poprzez prowadzone w ramach studiów praktyki i staże (możliwe zarówno w Polsce jak i poza jej granicami).

Przewiduje się znajomość dwóch języków obcych na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w stopniu umożliwiającym wykorzystanie tej umiejętności do swobodnego porozumiewania się. W programie przewidziane są między innymi zajęcia z języka branżowego.

Dla kogo studia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

To propozycja dla osób ciekawych świata, otwartych, komunikatywnych, lubiących podróże, kontakt z człowiekiem, wrażliwych na kulturę, sztukę, rozumiejących wagę dziedzictwa narodowego.

Program kształcenia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Studia przybliżają zagadnienia związane bezpośrednio z zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z aspektami kulturowymi, prawnymi, politycznymi, religijnymi, organizacyjnymi, społecznymi, przy jednoczesnym zapoznaniu przyszłego absolwenta z ogólną wiedzą humanistyczną.

Student zdobędzie także specjalistyczną wiedzą z obszaru turystyki, zarządzania firmą turystyczną lub kulturową, promocji, promocja dziedzictwa kulturowego, marketingu w kulturze i turystyce, specyfiki rynku azjatyckiego, kultur Azji, itp.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Przy naborze na studia decydować będzie ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia w przeliczeniu na punkty.

Punkty naliczone będą zgodnie z poniższym schematem:
ocena liczba punktów
bardzo dobry z wyróżnieniem = 16 pkt.
bardzo dobry = 14 pkt.
dobry plus = 12 pkt.
dobry = 10 pkt.
dostateczny plus = 8 pkt.
dostateczny = 6 pkt.

Perspektywy pracy po kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Potencjalne miejsca zatrudnienia to szeroko rozumiana branża turystyczna i związana z kulturą.

Opinie o kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Jakie uczelnie oferują kierunek turystyka i zarządzanie dziedzictwem

W których miastach można studiować kierunek turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu