Jakiego kierunku studiów szukasz?

Turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego

Studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego dają wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności w sferze turystyki i usług czasu wolnego.

Gdzie praca po tym kierunku?
Absolwenci kierunku Turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego mogą podejmować pracę w hotelarstwie, biurach podróży, przedsiębiorstwach świadczących usługi rekreacyjne i rozrywkowe, przedsiębiorstwach z otoczenia rynku turystycznego.
Zatrudnienie mogą znaleźć w instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych oraz w jednostkach doradczych wyspecjalizowanych w doradztwie i badaniach rynku turystycznego i usług czasu wolnego.
Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dla kogo studia na kierunku turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego

Jakie uczelnie oferują kierunek turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego

W których miastach można studiować kierunek turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu