Jakiego kierunku studiów szukasz?

Turystyka kulturowa

Studia na kierunku Turystyka kulturowa mają charakter interdyscyplinarny i stanowią połącznie wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych uzupełnionych o zagadnienia ekonomiczno-prawnych oraz krajoznawcze. Studenci dysponując bazą merytoryczną poszerzają wiedzę o treści dotyczące turystyki oraz dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Przygotowują się również w zakresie znajomości funkcjonowania, organizacji oraz zarządzania instytucjami kultury. Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku turystyka kulturowa

To propozycja dla osób, które interesują geografią, historią, kulturoznawstwem i historią sztuki. Studia na tym kierunku mogą podjąć kandydaci będący absolwentami studiów I stopnia ukończonych na kierunkach: krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka historyczna, turystyka i rekreacja, historia, geografia oraz kierunkach z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

Program kształcenia na kierunku turystyka kulturowa

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Biblia – istota i rola w kulturze
 • katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
 • dzieje kultury Europy Zachodniej
 • modele zarządzania i organizacji turystyki
 • zintegrowane planowanie rozwoju turystyki
 • koncepcje marketingu usług turystycznych
 • produkt i odbiorca na rynku usług turystycznych
 • dzieje kultury Europy Południowej
 • uzyskiwanie i przetwarzanie danych na potrzeby turystyki kulturowej
 • fotografia w turystyce kulturowej
 • podstawy ekonomiki i rozliczeń przedsiębiorstwa turystycznego
 • dzieje kultury rosyjskiej
 • elementy kultury symbolicznej Europy i świata
 • historia dziedzictwa kulturowego Azji i Australii z Oceanią
 • dystrybucja i promocja usług turystycznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku turystyka kulturowa

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Perspektywy pracy po kierunku turystyka kulturowa

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie jako przewodnik i promotor turystyczny w przedsiębiorstwach i agencjach działających na terenie Polski, jak i za granicą, specjalizujących się w organizowaniu działalności turystyczno-krajoznawczej. Może również podjąć pracę w biurach podróży, ośrodkach turystyczno-rekreacyjnych, centrach doradztwa, organizacjach społecznych, organach samorządowych. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej.

Opinie o kierunku turystyka kulturowa

Kierunki pokrewne do kierunku turystyka kulturowa

Jakie uczelnie oferują kierunek turystyka kulturowa

W których miastach można studiować kierunek turystyka kulturowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni