Jakiego kierunku studiów szukasz?

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Studia na kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe przygotowują merytorycznie i zawodowo z zakresu problematyki dotyczącej turystyki, ze szczególnym naciskiem na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.

W trakcie studiów schuchacz nabywa wiedzę i kompetencje z zakresu planowania i obsługi ruchu turystycznego, organizacji imprez turystycznych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Student opanuje umiejętności oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych, pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych.

Studia na tym kierunku trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Dla kogo studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Studia na Turystyce historycznej i dziedzictwie kulturowym przewidziane są dla osób komunikatywnych, ciekawych innych kultur i świata, otwartych na innych.

Kandydat powinien również być sumienny, charyzmatyczny, łatwo nawiązywać kontakty oraz dążyć do poznania natury ludzkiej.

Program kształcenia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • historia starożytna
 • historia architektury i urbanistyki w starożytności
 • archeoturystyka
 • obsługa ruchu turystycznego
 • historia podróży i podróżowania
 • turystyczny kodeks etyczny
 • geografia historyczna
 • regiony turystyczne świata
 • historia średniowieczna Polski
 • historia średniowieczna powszechna
 • historia architektury i urbanistyki w średniowieczu
 • elementy ikonografii i epigrafiki
 • tożsamość - mniejszości etniczne, narodowe i kulturowe w Polsce
 • podstawy prawa turystycznego i ubezpieczeń turystycznych
 • metodyka projektowania historycznych tras turystycznych
 • gastronomia w turystyce
 • systemy rezerwacyjne w turystyce
 • psychologia w turystyce i pedagogika pracy z grupą turystów
 • metodyka pilotażu i przewodnictwa turystycznego
 • emisja głosu
 • podstawy muzealnictwa
 • historia współczesna Polski (po 1945 r.)
 • organizacja podróży edukacyjnych i tematycznych (gry miejskie, green way, itp.).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Kandydaci na Turystykę historyczną i dziedzictwo kulturowe rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej jest to wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym.

Zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje w zakresie:

 • prowadzenia i obsługi ruchu turystycznego
 • oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych
 • pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych
 • organizacji imprez turystycznych
 • promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego
 • krajoznawstwa i edukacji regionalnej.

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz podjęcia pracy w:

 • krajowych i zagranicznych biurach i agencjach turystycznych działających na polskim rynku (jako organizatorzy imprez, piloci i przewodnicy)
 • administracji samorządowej lub państwowej (jako animatorzy kultury, eksperci od dziedzictwa kulturowego)
 • firmach świadczących usługi przewodnickie
 • muzeach, skansenach i miejscach pamięci
 • stowarzyszeniach regionalnych
 • fundacjach
 • mediach lokalnych
 • placówkach oświatowych
 • organizacjach pozarządowych

Opinie o kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe i turystyka historyczna ma ogromny wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na rynek nieruchomości i na dialog międzykulturowy. Więcej informacji na ten temat można usłyszeć w poniższym filmie.

Kierunki pokrewne do kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Jakie uczelnie oferują kierunek turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

W których miastach można studiować kierunek turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu