Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w turystyce i w sporcie

Zarządzanie w turystyce i w sporcie pozwala zdobyć wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji turystycznych oraz sportowych.

Absolwent Zarządzania w turystyce i w sporcie posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze sportu i turystyki. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwent Zarządzania w turystyce i w sporcie jest przygotowany do pracy w charakterze:

  • eksperta (doradcy, konsultanta) w zakresie programowania i wdrażania innowacji w sporcie,
  • menadżera przygotowanego do kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynku sportowym.


Dla kogo studia na kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie w turystyce i w sporcie

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie w turystyce i w sporcie

Komentarze (0)

brak komentarzy…