Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w turystyce i w sporcie

Zarządzanie w turystyce i w sporcie pozwala zdobyć wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji turystycznych oraz sportowych.

Absolwent Zarządzania w turystyce i w sporcie posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze sportu i turystyki. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwent Zarządzania w turystyce i w sporcie jest przygotowany do pracy w charakterze:

 • eksperta (doradcy, konsultanta) w zakresie programowania i wdrażania innowacji w sporcie,
 • menadżera przygotowanego do kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynku sportowym.


Dla kogo studia na kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie w turystyce i w sporcie
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie w turystyce i w sporcie
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie