Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w turystyce i w sporcie

Zarządzanie w turystyce i w sporcie pozwala zdobyć wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji turystycznych oraz sportowych.

Absolwent Zarządzania w turystyce i w sporcie posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze sportu i turystyki. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwent Zarządzania w turystyce i w sporcie jest przygotowany do pracy w charakterze:

  • eksperta (doradcy, konsultanta) w zakresie programowania i wdrażania innowacji w sporcie,
  • menadżera przygotowanego do kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynku sportowym.


Dla kogo studia na kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie w turystyce i w sporcie

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie w turystyce i w sporcie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie