Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geoturystyka

Geoturystyka to kierunek, który łączy wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.

Studenci poznają podstawy funkcjonowania przemysłu turystycznego, obsługi ruchu turystycznego, a także przewodnictwa i pilotażu, oraz uwarunkowań społeczno-psychologicznych ruchu turystycznego.

W trakcie studiów odbywają wiele zajęć terenowych, w tym z nauk o Ziemi w turystyce, atrakcji turystycznych Polski, kartografii turystycznej, obiektów neoturystycznych Europy.

Odbywają staże w firmach i instytucjach turystycznych, a także wyjazdy szkoleniowe do wybranych obiektów turystycznych.


Dla kogo studia na kierunku geoturystyka

Studia na geoturystyce wybierają kandydaci zainteresowani pracą przede wszystkim w branży turystycznej.

To osoby ciekawe świata, dynamiczne, otwarte, zaradne, łatwo nawiązujące kontakt.

Program kształcenia na kierunku geoturystyka

Studenci zmierzą się przykładowo z takimi przedmiotami:

 • geografia i regiony turystyczne Polski
 • ochrona przyrody
 • podstawy turystyki
 • przewodnictwo i pilotaż
 • obsługa ruchu turystycznego
 • prawo w turystyce
 • turystyka kwalifikowaną
 • geomorfologia
 • podstawy mineralogii i petrografii
 • kartografia geoturystyczna
 • historia Ziemi z paleontologią.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geoturystyka

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku geoturystyka

Absolwenci kierunku geoturystyka mogą pracować w:

 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli
 • organizacjach i firmach turystycznych jako pilot lub przewodnik turystyczny
 • w centrach edukacyjnych
 • instytucjach naukowych i resortowych
 • parkach narodowych, krajobrazowych i geoparkach
 • ośrodkach wypoczynkowych
 • hotelach
 • pensjonatach
 • agencjach reklamowych
 • redakcjach gazet, radia i TV.

Opinie o kierunku geoturystyka

Geoturystyka to kierunek unikatowy.

Oferuje go jedyna tylko uczelnia.

Nacisk na stronę praktyczna kształcenia powoduje, że absolwenci posiadają kompetencje do podjęcia pracy w szeroko pojmowanej turystyce.

Kierunki pokrewne do kierunku geoturystyka

Jakie uczelnie oferują kierunek geoturystyka

W których miastach można studiować kierunek geoturystyka

Komentarze (1)

PAti
Czy przedrostek geo sugeruje turystę szlakiem skamielin, jaskiń i innych tworów geologicznych?
08.01.2020

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy