Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geologia

Najprościej rzecz ujmując, Geologia to wiedza o skałach, minerałach, skamieniałościach i budowie zewnętrznej powłoki naszej planety. Jednak to również teorie powstawania gór, kontynentów i oceanów oraz wszystko to, co wiąże się z zaopatrzeniem w wodę i energię, ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym. Współczesna geologia to także komputery, zaawansowane techniki poszukiwań i nowoczesne laboratoria.

Plan zajęć na większości uczelni obejmuje zajęcia laboratoryjne, praktyczne, warsztatowe i terenowe. Te ostatnie realizowane są przede wszystkim w formie wycieczek i zajęć polowych, podczas których studenci dokonują obserwacji i rejestracji zjawisk geologicznych, zapoznają się z metodami specjalistycznych pomiarów i technik robót geologicznych, a także sporządzają szkice geologiczne i mapy.

Specjalności oferowane w ramach Geologii:

 • geodynamika i kartografia geologiczna
 • geoinżynieria
 • inżynieria surowców mineralnych.

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

 • stratygrafia, sedymentologia i paleontologia
 • geologia klimatyczna
 • geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa
 • geologia inżynierska
 • geologia środowiskowa
 • gospodarka surowcami mineralnymi (dodatkowe specjalizacje: geomateriały mineralne oraz poszukiwanie i dokumentowanie złóż)
 • hydrogeologia
 • tektonika i kartografia geologiczna
 • geochemia i mineralogia
 • paleontologia i stratygrafia
 • dynamika litosfery i kartografia geologiczna
 • ochrona litosfery i zasobów złóż
 • hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego.

Dla kogo studia na kierunku geologia

To studia odpowiednie dla podróżników, wnikliwych badaczy świata oraz osób zainteresowanych pracą naukową. Dla miłośników gór i pracy w terenie!

Program kształcenia na kierunku geologia

Program zajęć na geologii jest szeroki i różni się w zależności od wybranej specjalizacji (których jest wiele). Najczęściej pojawiają się jednak takie przedmioty jak:

 • mineralogia
 • geologia dynamiczna
 • sedymentologia
 • geologia kenozoiku
 • geologia strukturalna
 • geologia morza
 • geologia historyczna
 • wstęp do geofizyki
 • geologia regionalna Polski
 • kartografia geologiczna
 • matematyka
 • fizyka i chemia w naukach o ziemi
 • ochrona i kształtowanie środowiska.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geologia

Zazwyczaj najlepiej punktowanymi przedmiotami są geografia biologia, chemia oraz fizyka.

Perspektywy pracy po kierunku geologia

Absolwentów geologii mogą zatrudnić między innymi:

 • firmy zajmujące się badaniami i pracami geologiczno-inżynierskimi, geotechnicznymi i hydrogeologicznymi
 • uczelnie (wydziały: budownictwa, ekologii i ochrony środowiska)
 • administracja państwowa i samorządowa
 • instytuty badawcze
 • firmy zajmujące się poszukiwaniami i eksploatacją złóż.

Opinie o kierunku geologia

„Jeśli wybierasz studia geologiczne z pasji zawsze znajdziesz pracę w branży w kraju lub za granicą więc nie ma się czym przejmować zawczasu. Pracę można podzielić na dwa kierunki rozwoju zawodowego: naukową i przemysł. W tej ostatniej pracujesz w pocie czoła (jesteś wręcz fizolem) jednak moim skromnym zdaniem daje większą frajdę, praktykę i kasę. Na uczelnię można zawsze wrócić np. w Szwecji, masz wtedy duże doświadczenie praktyczne”.

„Studia są SUPER a najfajniejsze są praktyki terenowe, po prostu bomba. Z pracą jest różnie, jak powiedział wrotek, dużo zależy od specjalności, za to za granicą (np. Australia) pracy jest mnóstwo”.

Kierunki pokrewne do kierunku geologia

Jakie uczelnie oferują kierunek geologia

W których miastach można studiować kierunek geologia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu