Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geologia

Najprościej rzecz ujmując, Geologia to wiedza o skałach, minerałach, skamieniałościach i budowie zewnętrznej powłoki naszej planety. Jednak to również teorie powstawania gór, kontynentów i oceanów oraz wszystko to, co wiąże się z zaopatrzeniem w wodę i energię, ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym. Współczesna geologia to także komputery, zaawansowane techniki poszukiwań i nowoczesne laboratoria.

Plan zajęć na większości uczelni obejmuje zajęcia laboratoryjne, praktyczne, warsztatowe i terenowe. Te ostatnie realizowane są przede wszystkim w formie wycieczek i zajęć polowych, podczas których studenci dokonują obserwacji i rejestracji zjawisk geologicznych, zapoznają się z metodami specjalistycznych pomiarów i technik robót geologicznych, a także sporządzają szkice geologiczne i mapy.

Specjalności oferowane w ramach Geologii:

 • geodynamika i kartografia geologiczna
 • geoinżynieria
 • inżynieria surowców mineralnych.

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

 • stratygrafia, sedymentologia i paleontologia
 • geologia klimatyczna
 • geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa
 • geologia inżynierska
 • geologia środowiskowa
 • gospodarka surowcami mineralnymi (dodatkowe specjalizacje: geomateriały mineralne oraz poszukiwanie i dokumentowanie złóż)
 • hydrogeologia
 • tektonika i kartografia geologiczna
 • geochemia i mineralogia
 • paleontologia i stratygrafia
 • dynamika litosfery i kartografia geologiczna
 • ochrona litosfery i zasobów złóż
 • hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego.

Dla kogo studia na kierunku geologia

To studia odpowiednie dla podróżników, wnikliwych badaczy świata oraz osób zainteresowanych pracą naukową. Dla miłośników gór i pracy w terenie!

Program kształcenia na kierunku geologia

Program zajęć na geologii jest szeroki i różni się w zależności od wybranej specjalizacji (których jest wiele). Najczęściej pojawiają się jednak takie przedmioty jak:

 • mineralogia
 • geologia dynamiczna
 • sedymentologia
 • geologia kenozoiku
 • geologia strukturalna
 • geologia morza
 • geologia historyczna
 • wstęp do geofizyki
 • geologia regionalna Polski
 • kartografia geologiczna
 • matematyka
 • fizyka i chemia w naukach o ziemi
 • ochrona i kształtowanie środowiska.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geologia

Zazwyczaj najlepiej punktowanymi przedmiotami są geografia biologia, chemia oraz fizyka.

Perspektywy pracy po kierunku geologia

Absolwentów geologii mogą zatrudnić między innymi:

 • firmy zajmujące się badaniami i pracami geologiczno-inżynierskimi, geotechnicznymi i hydrogeologicznymi
 • uczelnie (wydziały: budownictwa, ekologii i ochrony środowiska)
 • administracja państwowa i samorządowa
 • instytuty badawcze
 • firmy zajmujące się poszukiwaniami i eksploatacją złóż.

Opinie o kierunku geologia

„Jeśli wybierasz studia geologiczne z pasji zawsze znajdziesz pracę w branży w kraju lub za granicą więc nie ma się czym przejmować zawczasu. Pracę można podzielić na dwa kierunki rozwoju zawodowego: naukową i przemysł. W tej ostatniej pracujesz w pocie czoła (jesteś wręcz fizolem) jednak moim skromnym zdaniem daje większą frajdę, praktykę i kasę. Na uczelnię można zawsze wrócić np. w Szwecji, masz wtedy duże doświadczenie praktyczne”.

„Studia są SUPER a najfajniejsze są praktyki terenowe, po prostu bomba. Z pracą jest różnie, jak powiedział wrotek, dużo zależy od specjalności, za to za granicą (np. Australia) pracy jest mnóstwo”.

Kierunki pokrewne do kierunku geologia

Jakie uczelnie oferują kierunek geologia

W których miastach można studiować kierunek geologia

Komentarze (1)

Uketails
Bardzo dziękuje jest to dla mnie bardzo pożyteczna informacja pozdrawiam😊
02.03.2023

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów