Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS

Student kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS w trakcie kształcenia pozna złożoności funkcjonowania terytorialnych systemów społecznych oraz aktualnej problematyki badań poznawczych i stosowanych w tym zakresie.

Czego się nauczysz kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS?

Studenci będą doskonalić umiejętności diagnozowania stanu społeczno-gospodarczego obszarów w różnych skalach przestrzennych, poznawać źródła danych lokalnych i regionalnych, uczyć się ich przetwarzania, w tym z wykorzystaniem narzędzi GIS (systemów informacji geograficznej) oraz wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników.

Kierunek Geografia społeczno-ekonomiczna umożliwi także kształtowanie kompetencji społecznych i efektywnego rozwiązywania problemów z zakresu geografii społecznoekonomicznej dzięki pracy zespołowej i we współpracy z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój lokalny i regionalny.

Jaka praca po kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS?

Studia przygotowują do zatrudnienia w instytucjach samorządowych, odpowiedzialnych za planowanie strategiczne, rozwój gospodarczy i przestrzenny, instytucjach i jednostkach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne do celów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz obrony narodowej, podmiotach świadczących komercyjne usługi z zakresu projektowania zagospodarowania przestrzennego, a także przedsiębiorstwach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne.

Dla kogo studia na kierunku geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
Jakie uczelnie oferują kierunek geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
W których miastach można studiować kierunek geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie