Jakiego artykułu szukasz?

Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim

Kierunki geograficzne to propozycja dla pasjonatów badania relacji, jakie zachodzą między człowiekiem a środowiskiem.

Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim

Studia geograficzne obejmują zagadnienia związane z badaniem środowiska naturalnego, a także obszarów zmienionych antropologicznie. Przybliżają metody prognozowania zmian procesów przyrodniczych oraz społecznych oraz analizowania współzależności w układzie człowiek – środowisko w skali lokalnej, regionalnej czy globalnej.

W toku studiów przewidzianych jest wiele zajęć terenowych. W ich trakcie będziecie przykładowo mierzyć przepływ rzek, kreślić mapy, obserwować pogodę, badać natężenie ruchu, odczytywać historię form terenu, analizować układ osadniczy, poznawać walory turystyczno-krajobrazowe różnych regionów Polski.

Studia geograficzne – jakie kierunki?

Geografia, specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • analizy lokalne i regionalne
 • geoekologia
 • geoinformatyka i kartografia
 • ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrza
 • ochrona i zarządzanie jakością powietrza, wody, gleby
 • Tourism and Hospitality

Geologia, specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • geochemia środowiska i gospodarka odpadami
 • geologia poszukiwawcza
 • hydrogeologia
 • petrologia i mineralogia stosowana
 • Applied Geoscience

Gospodarka przestrzenna

Geodezja i kartografia, specjalności:

 • geodezja i gospodarka nieruchomościami
 • geodezja i geoinformatyka
 • geodezja inżynieryjna
 • geodezja gospodarcza
 • geoinformatyka

Specjalność na studiach drugiego stopnia:

 • geomatyka
 • techniki eksploatacji złóż
 • maszyny i urządzenia górnicze
 • poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

Górnictwo i geologia, specjalności:

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż
 • geoinżynieria i ochrona środowiska

Które uczelnie?

W tym regionie studia geograficzne oferują takie szkoły wyższe:

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Jakie przedmioty zdać na maturze?

Kandydatów na Geografię i Geologię na UW obowiązuje matura z geografii, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Rekrutacja na Gospodarkę przestrzenną uwzględnia punktację z języka angielskiego oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród: geografia, biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski.

Na kierunki geograficzne na Uniwersytecie Przyrodniczym punktowane będą wynik z języka polskiego, języka obcego oraz do wyboru matematyki, informatyki lub – zależnie od wybranych studiów – fizyki albo geografii.

Na Politechnice Wrocławskiej obowiązują wynik z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru fizyki, chemii lub geografii, ewentualnie fizyki, geografii lub informatyki.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy

Zawód geologa, geodety, meteorologa, kartografa kojarzy nam się z pracą w terenie. Choć znaczna część pracy ciągle wymaga bezpośredniego kontaktu z „materią”, która podlega badaniu, analizie, to obecnie w wielu zadaniach pomocne okazują się nowoczesne technologie. Dzięki satelitom można np. zbadać stan lasów na ziemi czy sprawdzić wilgotność gruntów, nie odchodząc od biurka z komputerem.

Obszary zawodowe, w których zastosowanie znajdzie wiedza uzyskana podczas studiów geograficznych są różnorodne.

Przykładowe miejsca pracy, które mogą dotyczyć absolwentów takich kierunków to:

 • stacje i obserwatoria hydrologiczne i meteorologiczne
 • przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne
 • agencie nieruchomości
 • instytucje związane z zagospodarowaniem przestrzennym
 • firmy związane z wydobyciem i poszukiwaniem surowców
 • instytucje badawcze
 • służby geologiczne
 • instytucje zajmujące się monitoringiem środowiska (IMGW, GIOŚ, WIOŚ)
 • specjalistyczne wydawnictwa
 • pracownie projektowe i planistyczne
 • placówki administracji
 • ośrodki naukowe
 • szkoły.


Myślisz, żeby zostać geologiem? Posłuchaj więcej na temat studiów, które przygotują do tego zawodu:


Powiązane treści

Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (0)

brak komentarzy…