Jakiego artykułu szukasz?

Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim

Kierunki geograficzne to propozycja dla pasjonatów badania relacji, jakie zachodzą między człowiekiem a środowiskiem.

Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim

Studia geograficzne obejmują zagadnienia związane z badaniem środowiska naturalnego, a także obszarów zmienionych antropologicznie. Przybliżają metody prognozowania zmian procesów przyrodniczych oraz społecznych oraz analizowania współzależności w układzie człowiek – środowisko w skali lokalnej, regionalnej czy globalnej.

W toku studiów przewidzianych jest wiele zajęć terenowych. W ich trakcie będziecie przykładowo mierzyć przepływ rzek, kreślić mapy, obserwować pogodę, badać natężenie ruchu, odczytywać historię form terenu, analizować układ osadniczy, poznawać walory turystyczno-krajobrazowe różnych regionów Polski.

Studia geograficzne – jakie kierunki?

Geografia, specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • analizy lokalne i regionalne
 • geoekologia
 • geoinformatyka i kartografia
 • ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrza
 • ochrona i zarządzanie jakością powietrza, wody, gleby
 • Tourism and Hospitality

Geologia, specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • geochemia środowiska i gospodarka odpadami
 • geologia poszukiwawcza
 • hydrogeologia
 • petrologia i mineralogia stosowana
 • Applied Geoscience

Gospodarka przestrzenna

Geodezja i kartografia, specjalności:

 • geodezja i gospodarka nieruchomościami
 • geodezja i geoinformatyka
 • geodezja inżynieryjna
 • geodezja gospodarcza
 • geoinformatyka

Specjalność na studiach drugiego stopnia:

 • geomatyka
 • techniki eksploatacji złóż
 • maszyny i urządzenia górnicze
 • poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

Górnictwo i geologia, specjalności:

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż
 • geoinżynieria i ochrona środowiska

Które uczelnie?

W tym regionie studia geograficzne oferują takie szkoły wyższe:

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Jakie przedmioty zdać na maturze?

Kandydatów na Geografię i Geologię na UW obowiązuje matura z geografii, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Rekrutacja na Gospodarkę przestrzenną uwzględnia punktację z języka angielskiego oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród: geografia, biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski.

Na kierunki geograficzne na Uniwersytecie Przyrodniczym punktowane będą wynik z języka polskiego, języka obcego oraz do wyboru matematyki, informatyki lub – zależnie od wybranych studiów – fizyki albo geografii.

Na Politechnice Wrocławskiej obowiązują wynik z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru fizyki, chemii lub geografii, ewentualnie fizyki, geografii lub informatyki.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy

Zawód geologa, geodety, meteorologa, kartografa kojarzy nam się z pracą w terenie. Choć znaczna część pracy ciągle wymaga bezpośredniego kontaktu z „materią”, która podlega badaniu, analizie, to obecnie w wielu zadaniach pomocne okazują się nowoczesne technologie. Dzięki satelitom można np. zbadać stan lasów na ziemi czy sprawdzić wilgotność gruntów, nie odchodząc od biurka z komputerem.

Obszary zawodowe, w których zastosowanie znajdzie wiedza uzyskana podczas studiów geograficznych są różnorodne.

Przykładowe miejsca pracy, które mogą dotyczyć absolwentów takich kierunków to:

 • stacje i obserwatoria hydrologiczne i meteorologiczne
 • przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne
 • agencie nieruchomości
 • instytucje związane z zagospodarowaniem przestrzennym
 • firmy związane z wydobyciem i poszukiwaniem surowców
 • instytucje badawcze
 • służby geologiczne
 • instytucje zajmujące się monitoringiem środowiska (IMGW, GIOŚ, WIOŚ)
 • specjalistyczne wydawnictwa
 • pracownie projektowe i planistyczne
 • placówki administracji
 • ośrodki naukowe
 • szkoły.


Myślisz, żeby zostać geologiem? Posłuchaj więcej na temat studiów, które przygotują do tego zawodu:


Powiązane treści

Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Coventry University Wrocław
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Tarnowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej