Jakiego artykułu szukasz?

Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim

Kierunki geograficzne to propozycja dla pasjonatów badania relacji, jakie zachodzą między człowiekiem a środowiskiem.

Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim

Studia geograficzne obejmują zagadnienia związane z badaniem środowiska naturalnego, a także obszarów zmienionych antropologicznie. Przybliżają metody prognozowania zmian procesów przyrodniczych oraz społecznych oraz analizowania współzależności w układzie człowiek – środowisko w skali lokalnej, regionalnej czy globalnej.

W toku studiów przewidzianych jest wiele zajęć terenowych. W ich trakcie będziecie przykładowo mierzyć przepływ rzek, kreślić mapy, obserwować pogodę, badać natężenie ruchu, odczytywać historię form terenu, analizować układ osadniczy, poznawać walory turystyczno-krajobrazowe różnych regionów Polski.

Studia geograficzne – jakie kierunki?

Geografia, specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • analizy lokalne i regionalne
 • geoekologia
 • geoinformatyka i kartografia
 • ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrza
 • ochrona i zarządzanie jakością powietrza, wody, gleby
 • Tourism and Hospitality

Geologia, specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • geochemia środowiska i gospodarka odpadami
 • geologia poszukiwawcza
 • hydrogeologia
 • petrologia i mineralogia stosowana
 • Applied Geoscience

Gospodarka przestrzenna

Geodezja i kartografia, specjalności:

 • geodezja i gospodarka nieruchomościami
 • geodezja i geoinformatyka
 • geodezja inżynieryjna
 • geodezja gospodarcza
 • geoinformatyka

Specjalność na studiach drugiego stopnia:

 • geomatyka
 • techniki eksploatacji złóż
 • maszyny i urządzenia górnicze
 • poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

Górnictwo i geologia, specjalności:

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż
 • geoinżynieria i ochrona środowiska

Które uczelnie?

W tym regionie studia geograficzne oferują takie szkoły wyższe:

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Jakie przedmioty zdać na maturze?

Kandydatów na Geografię i Geologię na UW obowiązuje matura z geografii, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Rekrutacja na Gospodarkę przestrzenną uwzględnia punktację z języka angielskiego oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród: geografia, biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski.

Na kierunki geograficzne na Uniwersytecie Przyrodniczym punktowane będą wynik z języka polskiego, języka obcego oraz do wyboru matematyki, informatyki lub – zależnie od wybranych studiów – fizyki albo geografii.

Na Politechnice Wrocławskiej obowiązują wynik z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru fizyki, chemii lub geografii, ewentualnie fizyki, geografii lub informatyki.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy

Zawód geologa, geodety, meteorologa, kartografa kojarzy nam się z pracą w terenie. Choć znaczna część pracy ciągle wymaga bezpośredniego kontaktu z „materią”, która podlega badaniu, analizie, to obecnie w wielu zadaniach pomocne okazują się nowoczesne technologie. Dzięki satelitom można np. zbadać stan lasów na ziemi czy sprawdzić wilgotność gruntów, nie odchodząc od biurka z komputerem.

Obszary zawodowe, w których zastosowanie znajdzie wiedza uzyskana podczas studiów geograficznych są różnorodne.

Przykładowe miejsca pracy, które mogą dotyczyć absolwentów takich kierunków to:

 • stacje i obserwatoria hydrologiczne i meteorologiczne
 • przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne
 • agencie nieruchomości
 • instytucje związane z zagospodarowaniem przestrzennym
 • firmy związane z wydobyciem i poszukiwaniem surowców
 • instytucje badawcze
 • służby geologiczne
 • instytucje zajmujące się monitoringiem środowiska (IMGW, GIOŚ, WIOŚ)
 • specjalistyczne wydawnictwa
 • pracownie projektowe i planistyczne
 • placówki administracji
 • ośrodki naukowe
 • szkoły.


Myślisz, żeby zostać geologiem? Posłuchaj więcej na temat studiów, które przygotują do tego zawodu:


Powiązane treści

Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Coventry University Wrocław
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie