Jakiego artykułu szukasz?

Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Kierunki geograficzne mieszczą się w obszarze nauk o ziemi. Zajęcia związane są w szczególności ze środowiskiem geograficznym oraz działalnością człowieka w tym środowisku.

Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Studia geograficzne to propozycja dla osób dociekliwych, o zainteresowaniach związanych z tym obszarem kształcenia. Kierunki geograficzne chętnie wybierają osoby, które swoją przyszłość zawodową planują związać z pracą badawczą, często terenową.

Studia geograficzne – jakie kierunki?

W tym ośrodku akademickim dostępne są m.in. takie kierunki geograficzne:

Geodezja i kartografia

Geografia, specjalności:

 • ekologia miasta
 • geoanaliza społeczno-gospodarcza
 • geo-grafika
 • hydrologia, meteorologia i klimatologia
 • moduł edukacyjny
 • paleoekologia

Geoinformacja

Geologia

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka wodna

Kartografia i geomatyka – studia drugiego stopnia

Perspektywy zawodowe

Zależnie od wybrane kierunku czy specjalności studia geograficzne przygotowują absolwentów do podjęcia zatrudnienia przykładowo w:

 • szkolnictwie
 • ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • wydawnictwa i firmach kartograficznych
 • wydziałach ochrony środowiska
 • wydziałach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki
 • służbach ochrony przyrody (stacjach ekologicznych, parkach narodowych)
 • administracji
 • instytucjach związanych z edukacją przyrodniczą
 • instytutach badawczych
 • ośrodkach zajmujących się badaniem atmosfery, hydrosfery
 • firmach zajmujących się poszukiwanie i eksploatacją złóż.

Na uwagę zasługuje nowatorski kierunek realizowany na UAM – Geografika. Studenci zdobywają wiedzę na temat obróbki dokumentacji terenowej i laboratoryjnej, cyfrowej rejestracji z użyciem dronów, a także animacji obiektów i procesów geograficznych. Studia łączą nauki geograficzne z wykorzystaniem multimedialnej technologii komunikacji, co pozwala podjąć pracę przykładowo w działach promocji, studia graficznych czy filmowych lub zajmować się własną działalnością twórczą.

Studia geograficzne – rekrutacja

Podczas rekrutacji na uczelnie publiczne uwzględniane są wyniki maturalne przede wszystkim z takich przedmiotów, jak: geografia, biologia, matematyka, informatyka, fizyka.

Studia geograficzne – które uczelnie?

Kierunki z tego obszaru znajdziecie w ofercie tych poznańskich uczelni:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Jak dużo wiemy o pracy geodety?

Każdy zapewne kojarzy osobnika w odblaskowej kamizelce, wpatrującego się w dziwny aparat umieszczony na statywie?

Posłuchajcie więcej o tym zawodzie, również o zarobkach w tej pracy:

Powiązane treści

Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu