Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geografia - studia nauczycielskie

Studia na kierunku GEOGRAFIA – STUDIA NAUCZYCIELSKIE mają przygotować merytoryczne i metodyczne studentów do pracy w szkole. Absolwent zdobywa uprawnienia do nauczania przedmiotu geografia w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej.

Harmonogram kształcenia zawiera oprócz wiedzy geograficznej przedmioty z zakresu kształcenia nauczycielskiego. W toku wykładów i różnych form ćwiczeń student zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej i przedmiotowej (dydaktyki geografii).

Absolwent kierunku GEOGRAFIA – STUDIA NAUCZYCIELSKIE

 • posiada przygotowanie merytoryczne z zakresu geografii oraz szeroko pojętych nauk o Ziemi i człowieku, rozumie złożone zjawiska i procesy zachodzące w środowisku geograficznym oraz potrafi skutecznie rozwiązywać problemy w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni. Potrafi samodzielnie pogłębiać i aktualizować wiedzę z zakresu geografii, psychologii i teorii poznania a także integrować i korelować ją z innymi naukami,
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i przedmiotowej w celu diagnozowania, analizowania i dobierania strategii działań na różnych etapach edukacyjnych, wspierania indywidualnego rozwoju uczniów, organizowania życia klasy wychowawczej, współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami uczniów,
 • potrafi dobierać odpowiednie metody i formy kształcenia, m.in. prowadzić zajęcia w terenie, posługiwać się multimediami oraz wykorzystywać nowe technologie i technologie geoinformacyjne w celu zwiększenia efektywności prowadzonych zajęć i rozwijania zainteresowań uczniów,
 • potrafi analizować i dokonywać ewaluacji osiągnięć uczniów oraz własnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
 • kształci szereg tzw. kompetencji miękkich, przydatnych na aktualnym rynku pracy, takich jak m.in.: komunikatywność, kreatywność, otwartość na nową wiedzę i doświadczenia, praca i współpraca w grupie, zarządzanie i organizacja pracy zespołu, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem.

Dla kogo studia na kierunku geografia - studia nauczycielskie

To studia dla tych, którzy pragną pracować w zawodzie nauczyciela geografii.

Program kształcenia na kierunku geografia - studia nauczycielskie

Przykładowe przedmioty w trakcie studiów:

 • Współczesne problemy środowiska geograficznego
 • Metodologia nauk geograficznych
 • Społeczeństwo a procesy globalizacji
 • Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości i innowacyjności
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Dydaktyka geografii
 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Technologia informacyjno-komunikacyjna
 • Kultura języka (w tym emisja głosu)
 • Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego
 • Praktyki nauczycielskie (psychologiczno-pedagogiczne, śródroczne, ciągłe, terenowe)
 • Seminarium magisterskie

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geografia - studia nauczycielskie

Wymagania rekrutacyjne należy sprawdzać na stronie www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku geografia - studia nauczycielskie

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli geografii, którzy podejmą pracę w szkołach, instytucjach kultury, ośrodkach krzewienia wiedzy z zakresu geografii.

Opinie o kierunku geografia - studia nauczycielskie

W trakcie studiów słuchacz kształci umiejętności dydaktyczne na zajęciach praktycznych: warsztatowych, hospitacjach lekcji, lekcjach pokazowych oraz uczestniczy w różnych formach praktyk: w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w placówkach wychowawczych, świetlicach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przygotowujących go do wykonywania zawodu nauczyciela geografii i pełnienia funkcji wychowawcy.

Kierunki pokrewne do kierunku geografia - studia nauczycielskie

Jakie uczelnie oferują kierunek geografia - studia nauczycielskie

W których miastach można studiować kierunek geografia - studia nauczycielskie

Komentarze (1)

Anna
Aktualnie tez istnieje możliwość realizacji studiów podyplomowych z zakresu nauczania geografii. Potrzebowałam uzupełnić kwalifikacje i od pół roku studiuje na wskz ten kierunek :) forma studiów bardzo przyjazna dla osób zabieganych, no i gwarancja uzyskania kwalifikacji. Tylko polecać :)
18.07.2021

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie