Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia matematyczno-przyrodnicze

Studia matematyczno - przyrodnicze to połączenie wielu kierunków. Do wyboru m.in.: astronomia, astrofizyka i kosmologia, biofizyka, biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, chemia medyczna, fizyka, geologia, geografia, informatyka: ogólna, analityczna, matematyka, matematyka komputerowa, neurobiologia, ochrona środowiska oraz zaawansowane materiały i nanotechnologie.

Oznacza to, że studenci wybierają interesujące ich kursy z oferty programowej powyższych kierunków.

Jednocześnie muszą zadeklarować kierunek wiodący. Po ukończeniu kształcenia otrzymają dyplom tego właśnie kierunku.

Celem kierunku jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do analizy zjawisk zachodzących w przyrodzie, rozumowania matematycznego oraz do posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów. Już od rozpoczęcia studiów studenci wybierają opiekuna naukowego, który pomaga mu w doborze kursów spośród oferty wydziałów matematycznych i przyrodniczych.

Studia matematyczno - przyrodnicze rozwijają samodzielność, kształtują umiejętności dokonywania wyboru, rozbudzają zainteresowania.Dla kogo studia na kierunku studia matematyczno-przyrodnicze

Studia matematyczno-przyrodnicze to propozycja z jednej strony dla osób niezdecydowanych, które nie są na tym etapie edukacji jasno określić, w jakiej konkretnie dziedzinie chciałyby się kształcić.

Z drugiej strony wybór takiego kierunku pozwala rozwijać szerokie, odmienne zainteresowania.

To zatem studia dla kandydatów ciekawych świata, otwartych na wiedzę z wielu dziedzin, zdeterminowanych i samodzielnych - w dużym stopniu sami będą kształtować przebieg swojej edukacji.

Program kształcenia na kierunku studia matematyczno-przyrodnicze

Program studiów jest zindywidualizowany.

Studenci wybierają zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i preferencjami przedmioty realizowane na kierunkach dostępnych w ramach studiów matematyczno-przyrodniczych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia matematyczno-przyrodnicze

Podczas rekrutacji otrzymacie punkty za wyniki maturalne z:

 • matematyki
 • przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka.
Perspektywy pracy po kierunku studia matematyczno-przyrodnicze

Absolwenci studiów matematyczno - przyrodniczych zatrudniani są przykładowo jako:

 • specjaliści w ośrodkach badawczych,
 • nauczyciele w placówkach oświatowych,
 • specjaliści na stanowiskach związanych z obsługą komputerów i systemów komputerowych,
 • osoby zajmujące się popularyzacją zagadnień np. w zakresie astronomii w planetariach.

Spektrum możliwości zawodowych jest tak szerokie, jak rozległy obszar zagadnień poruszanych na tych interdyscyplinarnych studiach.

Opinie o kierunku studia matematyczno-przyrodnicze

Interdyscyplinarność to słowo które najlepiej charakteryzuje studia matematyczno-przyrodnicze.


Przeczytajcie więcej o studiach: https://misja.uj.edu.pl/uniwersytet-to-ludzie/dani...

Kierunki pokrewne do kierunku studia matematyczno-przyrodnicze
Jakie uczelnie oferują kierunek studia matematyczno-przyrodnicze
W których miastach można studiować kierunek studia matematyczno-przyrodnicze
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy