Jakiego kierunku studiów szukasz?

Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne przeznaczone są dla osób o szerokich zainteresowania humanistycznych, dla których program tylko jednego kierunku nie jest wystarczający.

Studia zostały stworzone dla osób zainteresowanych różnymi dyscyplinami naukowymi, aktywnych i gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego toku studiowania. Każdy student w porozumieniu z opiekunem naukowym ustala minimum programowe wybranego kierunku studiów, które może uzupełnić interesującymi go przedmiotami dodatkowymi. Możliwa jest realizacja więcej niż jednego minimum programowego, co w konsekwencji prowadzi do ukończenia większej ilości kierunków w ramach MISH.

W ramach międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych można uzyskać dyplom m.in. kierunków:

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • etnologia,
 • filologia bałkańska,
 • filologia germańska,
 • filologia klasyczna,
 • filologia polska,
 • filologia romańska,
 • filologia słowiańska,
 • filologia włoska,
 • filozofia,
 • historia,
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 • ochrona dóbr kultury,
 • pedagogika,
 • politologia,
 • socjologia,
 • stosunki międzynarodowe.

Absolwent kierunku Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy. Studia umożliwiają mu znalezienie zatrudnienia zgodnego z wykształceniem, ale również w dziedzinach pokrewnych, dzięki programowi skrojonemu na indywidualne potrzeby studenta.

Dla kogo studia na kierunku międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Jakie uczelnie oferują kierunek międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
W których miastach można studiować kierunek międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy