Jakiego kierunku studiów szukasz?

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Międzywydziałowe studia ekonomiczno-matematyczne oferują unikatowy program, który składa się z czterech typów zajęć, dających razem jedyny w swoim rodzaju profil absolwenta: zajęcia ekonomiczne, zajęcia matematyczne, specjalistyczne zajęcia do wyboru, w tym narzędzia analityczno-informatyczne, ogólnouniwersyteckie zajęcia uzupełniające. Na zajęciach ekonomicznych student zdobywa rozległą wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii, makroekonomii oraz finansów, a następnie swobodnie stosuje ją do szerokiego spektrum analiz ekonomicznych. Ponadto poznaje metody modelowania ekonometrycznego, w tym prognozowanie i symulacje. Interesującym uzupełnieniem jest edukacja aktuarialna, w tym matematyka finansowa i ubezpieczeniowa. Grupa zajęć matematycznych obejmuje: metody matematyczne - analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, topologia - dające solidną bazę do swobodnego budowania modeli ilościowych, metody ilościowe - modele optymalizacji, matematyka obliczeniowa, Specjalistyczne zajęcia stanowią rozległą grupę przedmiotów, w znacznej części do samodzielnego wyboru i służą poszerzeniu wiedzy z zakresu metod matematycznych (wybór z oferty Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki) oraz narzędzi analizy danych: narzędzia informatyczne - zaawansowane systemy analityczne - STATA, SPSS, EVIEWS, SAS, MATLAB, zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, narzędzia obliczeniowe, systemy do zarządzania bazami danych i przetwarzania danych, informatyka ekonomiczna – projektowanie systemów informatycznych, Zajęcia uzupełniające dają nadzwyczaj gruntowne przygotowanie w zakresie rachunkowości, zarządzania, prawa, czyli dziedzin wykorzystywanych w pracy analitycznej. Uzupełnieniem kształcenia jest nauka języków obcych (głównie angielskiego). Językiem wykładowym wybranych zajęć specjalistycznych jest angielski. Studenci MSEM mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konkursach ekonometrycznych oraz korzystania z obfitej oferty wyjazdów stypendialnych. Studia przeznaczone są dla ambitnych osób pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych. Są to umiejętności niezwykle poszukiwane przez pracodawców.
Dla kogo studia na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
Jakie uczelnie oferują kierunek międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
W których miastach można studiować kierunek międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie