Jakiego kierunku studiów szukasz?

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Międzywydziałowe studia ekonomiczno-matematyczne oferują unikatowy program, który składa się z czterech typów zajęć, dających razem jedyny w swoim rodzaju profil absolwenta: zajęcia ekonomiczne, zajęcia matematyczne oraz specjalistyczne zajęcia do wyboru.

Nauka odbywa się na dwóch wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, według jednolitego, uzgodnionego programu.

Studia pierwszego stopnia otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Są tym samym atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od matematyki i ekonomii, poprzez informatykę, zarządzanie i finanse, a na ekonometrii i metodach ilościowych w ekonomii kończąc.

Dla kogo studia na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

To kierunek dla osób ambitnych, poszukujących praktycznych zastosowań matematyki w ekonomii, pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych (jak zapewnia uczelnia, to umiejętności niezwykle cenione i poszukiwane przez pracodawców).

Program kształcenia na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Program międzykierunkowych studiów ekonomiczno-matematycznych obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

 • wstęp do ekonomii
 • wstęp do informatyki
 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • Business English
 • prawo z elementami prawa handlowego
 • rachunkowość
 • statystyka
 • topologia
 • funkcje analityczne
 • analiza matematyczna
 • ekonometria
 • matematyka ubezpieczeniowa
 • narzędzia informatyczne w ekonomii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

W postępowaniu kwalifikacyjnym na międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne zdecydowanie największą rolę odgrywa matematyka.

Istotny jest także wynik egzaminu z języka obcego.

Perspektywy pracy po kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Zawody, w których można znaleźć zatrudnienie po ukończeniu międzykierunkowych studiów ekonomiczno-matematycznych związane są z bankowością (strateg, analityk inwestycyjny, analityk ryzyka, audytor itd.) oraz szeroko pojętą analizą biznesową (aktuariusz, specjalista Business Intelligence, analityk Big Data, analityk predyktywny).

Program Międzykierunkowych studiów ekonomiczno-matematycznych I stopnia otwiera możliwość dalszej specjalizacji w ramach studiów drugiego stopnia oraz:

 • edukację w zakresie nauk aktuarialnych, którą można kontynuować w ramach Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych, co stwarza możliwość zdania państwowego egzaminu i nabycia uprawnień aktuariusza
 • ukończenie ścieżki SAS Data Mining Certificate Program, czyli specjalnego programu przeznaczonego dla przyszłych analityków danych, kończącego się przyznaniem certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności.

Opinie o kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Kierunki pokrewne do kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Jakie uczelnie oferują kierunek międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

W których miastach można studiować kierunek międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu