Jakiego kierunku studiów szukasz?

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Międzywydziałowe studia ekonomiczno-matematyczne oferują unikatowy program, który składa się z czterech typów zajęć, dających razem jedyny w swoim rodzaju profil absolwenta: zajęcia ekonomiczne, zajęcia matematyczne oraz specjalistyczne zajęcia do wyboru.

Nauka odbywa się na dwóch wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, według jednolitego, uzgodnionego programu.

Studia pierwszego stopnia otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Są tym samym atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od matematyki i ekonomii, poprzez informatykę, zarządzanie i finanse, a na ekonometrii i metodach ilościowych w ekonomii kończąc.

Dla kogo studia na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

To kierunek dla osób ambitnych, poszukujących praktycznych zastosowań matematyki w ekonomii, pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych (jak zapewnia uczelnia, to umiejętności niezwykle cenione i poszukiwane przez pracodawców).

Program kształcenia na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Program międzykierunkowych studiów ekonomiczno-matematycznych obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

  • wstęp do ekonomii
  • wstęp do informatyki
  • mikroekonomia
  • makroekonomia
  • Business English
  • prawo z elementami prawa handlowego
  • rachunkowość
  • statystyka
  • topologia
  • funkcje analityczne
  • analiza matematyczna
  • ekonometria
  • matematyka ubezpieczeniowa
  • narzędzia informatyczne w ekonomii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

W postępowaniu kwalifikacyjnym na międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne zdecydowanie największą rolę odgrywa matematyka.

Istotny jest także wynik egzaminu z języka obcego.

Perspektywy pracy po kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Zawody, w których można znaleźć zatrudnienie po ukończeniu międzykierunkowych studiów ekonomiczno-matematycznych związane są z bankowością (strateg, analityk inwestycyjny, analityk ryzyka, audytor itd.) oraz szeroko pojętą analizą biznesową (aktuariusz, specjalista Business Intelligence, analityk Big Data, analityk predyktywny).

Program Międzykierunkowych studiów ekonomiczno-matematycznych I stopnia otwiera możliwość dalszej specjalizacji w ramach studiów drugiego stopnia oraz:

  • edukację w zakresie nauk aktuarialnych, którą można kontynuować w ramach Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych, co stwarza możliwość zdania państwowego egzaminu i nabycia uprawnień aktuariusza
  • ukończenie ścieżki SAS Data Mining Certificate Program, czyli specjalnego programu przeznaczonego dla przyszłych analityków danych, kończącego się przyznaniem certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności.

Opinie o kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Kierunki pokrewne do kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Jakie uczelnie oferują kierunek międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

W których miastach można studiować kierunek międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
  • Gdańska Szkoła Wyższa
  • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
  • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
  • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
  • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
  • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
  • Collegium Humanum w Gdańsku
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
  • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
  • Collegium Humanum we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
  • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
  • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
  • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
  • Politechnika Śląska
  • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
  • Akademia Tarnowska
  • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  • Collegium Humanum w Warszawie
  • Uniwersytet w Siedlcach
  • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
  • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
  • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Powiślańska Szkoła Wyższa
  • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
  • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
  • Collegium Da Vinci w Poznaniu
  • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
  • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
  • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
  • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
  • Lubelska Akademia WSEI
  • Politechnika Morska w Szczecinie
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
  • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
  • AMA Film Academy w Krakowie
  • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
  • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Uniwersytet Gdański
  • Collegium Humanum w Szczecinie
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Politechnika Poznańska
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
  • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
  • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
  • Collegium Humanum w Katowicach
  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
  • Akademia Ateneum w Gdańsku
  • Collegium Humanum w Lublinie
  • Collegium Humanum w Kielcach
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
  • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
  • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • Akademia Pożarnicza w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
  • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
  • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
  • Akademia Zamojska
  • Collegium Humanum w Rzeszowie
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Collegium Civitas w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
  • Uniwersytet SWPS Katowice
  • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
  • Politechnika Częstochowska
  • Collegium Humanum w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Politechnika Łódzka
  • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  • Akademia Śląska w Katowicach
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Uniwersytet Kaliski
  • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Akademia WIT w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
  • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
  • Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
  • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum