Jakiego kierunku studiów szukasz?

Indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMaP) umożliwiają studentom tworzenie indywidualnych programów studiów. To kierunek powstały ze względu na wzajemne przenikanie się nauk przyrodniczych i matematycznych.

W ramach MISMaP można studiować na dwunastu kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, chemia, fizyka, astronomia, geografia, gospodarka przestrzenna, geologia, matematyka, informatyka, psychologia.

Każdy student rozpoczynający studia objęty jest opieką profesora reprezentującego kierunek najbliższy jego zainteresowaniom. Ustalają oni wspólnie własny program studiów, na który składają się przynajmniej dwa kierunki. Kształcenie się na MISMaP umożliwia kontakty z wybitnymi pracownikami nauki oraz uczy aktywności i organizacji pracy.

Dla kogo studia na kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Idealnym kandydatem na tego rodzaju studia jest osoba o szerokich zainteresowaniach matematyczno-przyrodniczych. MISMaP to kierunek dla osób samodzielnych, mających pomysł na siebie oraz wiedzących, czego mogą oczekiwać i co chcą uzyskać od uczelni.

Program kształcenia na kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych we współpracy z pracownikami uczelni układają swój własny, w pełni indywidualny program studiów, złożony przede wszystkim z przedmiotów prowadzonych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP oraz przedmiotów dodatkowych z innych wydziałów Uniwersytetu.

Każdy student zobowiązany jest do realizacji zajęć:

  • kierunku podstawowego w liczbie min. 30 ECTS/rok,
  • kierunków pozapodstawowych (zajęć kierunkowych, określonych przez minima programowe dla studentów MISMaP, prowadzonych przez wydziały inne niż wydział prowadzący kierunek podstawowy) w liczbie min. 12 ECTS/rok,
  • międzydziedzinowych (modułowych) w liczbie min. 4 ECTS/rok, z dziedziny nauk innej niż dziedzina kierunku podstawowego
  • zajęć humanistycznych lub społecznych za min. 5 ECTS.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Rekrutacja na MISMaP odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów wybranych spośród pięciu: biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek podstawowy Informatyka muszą wybrać jako jeden z dwóch przedmiotów egzaminacyjnych matematykę.

Perspektywy pracy po kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Absolwenci Kolegium MISMaP po studiach podejmują pracę naukowo-badawczą w ośrodkach w Europie i na świecie lub pracę w różnego typu firmach, w których zdobyte w ramach MISMaP interdyscyplinarne wykształcenie, umiejętność aktywnego podejścia do życia i organizacji pracy ułatwiają im udaną karierę zawodową.

To studia przygotowujące do pracy w placówkach naukowych, firmach konsultingowych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, szpitalach, firmach medyczno-farmaceutycznych, firmach biotechnologicznych, firmach komputerowych, placówkach oświatowych, środkach masowego przekazu.

Opinie o kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Kierunki pokrewne do kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Jakie uczelnie oferują kierunek indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

W których miastach można studiować kierunek indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu