Jakiego kierunku studiów szukasz?

Indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMaP) umożliwiają studentom tworzenie indywidualnych programów studiów. To kierunek powstały ze względu na wzajemne przenikanie się nauk przyrodniczych i matematycznych.

W ramach MISMaP można studiować na dwunastu kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, chemia, fizyka, astronomia, geografia, gospodarka przestrzenna, geologia, matematyka, informatyka, psychologia.

Każdy student rozpoczynający studia objęty jest opieką profesora reprezentującego kierunek najbliższy jego zainteresowaniom. Ustalają oni wspólnie własny program studiów, na który składają się przynajmniej dwa kierunki. Kształcenie się na MISMaP umożliwia kontakty z wybitnymi pracownikami nauki oraz uczy aktywności i organizacji pracy.

Dla kogo studia na kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Idealnym kandydatem na tego rodzaju studia jest osoba o szerokich zainteresowaniach matematyczno-przyrodniczych. MISMaP to kierunek dla osób samodzielnych, mających pomysł na siebie oraz wiedzących, czego mogą oczekiwać i co chcą uzyskać od uczelni.

Program kształcenia na kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych we współpracy z pracownikami uczelni układają swój własny, w pełni indywidualny program studiów, złożony przede wszystkim z przedmiotów prowadzonych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP oraz przedmiotów dodatkowych z innych wydziałów Uniwersytetu.

Każdy student zobowiązany jest do realizacji zajęć:

 • kierunku podstawowego w liczbie min. 30 ECTS/rok,
 • kierunków pozapodstawowych (zajęć kierunkowych, określonych przez minima programowe dla studentów MISMaP, prowadzonych przez wydziały inne niż wydział prowadzący kierunek podstawowy) w liczbie min. 12 ECTS/rok,
 • międzydziedzinowych (modułowych) w liczbie min. 4 ECTS/rok, z dziedziny nauk innej niż dziedzina kierunku podstawowego
 • zajęć humanistycznych lub społecznych za min. 5 ECTS.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Rekrutacja na MISMaP odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów wybranych spośród pięciu: biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek podstawowy Informatyka muszą wybrać jako jeden z dwóch przedmiotów egzaminacyjnych matematykę.

Perspektywy pracy po kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Absolwenci Kolegium MISMaP po studiach podejmują pracę naukowo-badawczą w ośrodkach w Europie i na świecie lub pracę w różnego typu firmach, w których zdobyte w ramach MISMaP interdyscyplinarne wykształcenie, umiejętność aktywnego podejścia do życia i organizacji pracy ułatwiają im udaną karierę zawodową.

To studia przygotowujące do pracy w placówkach naukowych, firmach konsultingowych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, szpitalach, firmach medyczno-farmaceutycznych, firmach biotechnologicznych, firmach komputerowych, placówkach oświatowych, środkach masowego przekazu.

Opinie o kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Kierunki pokrewne do kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Jakie uczelnie oferują kierunek indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

W których miastach można studiować kierunek indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych