Jakiego kierunku studiów szukasz?

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne to kierunek obejmujący zakresem tematycznym wiele dziedzin naukowych.

W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów: archeologia, administracja, bałkanistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, etnologia, filmoznawstwo i kultura mediów, filologia angielska, filologia, filologia klasyczna, filozofia, filologia wschodniosłowiańska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia romańska, filologia rumuńska, filologia włoska, filologia polska, filozofia, historia, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana, muzykologia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia, prawo, prawo europejskie, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia slawistyczne, studia śródziemnomorskie, teologia, wiedza o teatrze, wschodoznawstwo, zarządzanie i prawo w biznesie.

Oferta dydaktyczna MISHiS obejmuje studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie (na kierunku prawo i teologia), prowadzone tylko w trybie stacjonarnym. Studentowi MISHiS przysługuje indywidualna organizacja studiów i możliwość uczęszczania na zajęcia prowadzone na kierunkach i specjalnościach oferowanych na wydziałach uczestniczących w Programie.

Absolwenci mogą uzyskać więcej niż jeden tytuł licencjata oraz magistra.

Formuła MISHiS daje prawo do uczęszczania i uzyskiwania zaliczeń na wszystkich zajęciach prowadzonych na kierunkach i specjalnościach funkcjonujących w ramach Programu MISHiS.

Studenci mogą się ubiegać o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych na innych wydziałach uczelni, a także na innych uczelniach. Udział w zajęciach spoza Programu MISHiS wymaga zgody dziekana lub dyrektora wybranej jednostki, zgodę tutora oraz akceptację Dyrektora MISHiS-u.


Dla kogo studia na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne to idealne rozwiązanie dla osób, których zainteresowania wychodzą poza ramy jednego kierunku czy specjalności. Sprawdzą się w przypadku kandydatów pragnących zdobyć wiedzę z różnych dyscyplin naukowych. Taka forma kształcenia dedykowana jest osobom samodzielnym, aktywnym i gotowym wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego toku studiowania.

Program kształcenia na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Program MISHiS obejmuje grupę przedmiotów obowiązkowych.

Pozostałe wybierane są przez studenta zgodnie z jego preferencjami i zainteresowaniam, z zachowaniem formalnych wymogów dla tego kierunku studiów.

W ramach zajęć studenci biorą udział w międzynarodowych projektach naukowych.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • jednego przedmiotu wybranego spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, wos.

Dodatkowo przeprowadzana jest rozmowa kompetencyjna na jeden z dwóch zgłoszonych przez kandydata tematów z zakresu wiedzy humanistycznej.

Perspektywy pracy po kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Absolwenci MISHiS zależnie od wiodących przedmiotów w programie studiów uzyskują bardzo różnorodne kompetencje.

Obszar nauk humanistycznych i społecznych, na których skupia się kształcenie, determinuje ścieżki zawodowe absolwentów kierunku.


Opinie o kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Jakie uczelnie oferują kierunek Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W których miastach można studiować kierunek Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Zamojska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Politechnika Lubelska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego