Jakiego kierunku studiów szukasz?

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne to kierunek obejmujący zakresem tematycznym wiele dziedzin naukowych.

W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów: archeologia, administracja, bałkanistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, etnologia, filmoznawstwo i kultura mediów, filologia angielska, filologia, filologia klasyczna, filozofia, filologia wschodniosłowiańska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia romańska, filologia rumuńska, filologia włoska, filologia polska, filozofia, historia, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana, muzykologia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia, prawo, prawo europejskie, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia slawistyczne, studia śródziemnomorskie, teologia, wiedza o teatrze, wschodoznawstwo, zarządzanie i prawo w biznesie.

Oferta dydaktyczna MISHiS obejmuje studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie (na kierunku prawo i teologia), prowadzone tylko w trybie stacjonarnym. Studentowi MISHiS przysługuje indywidualna organizacja studiów i możliwość uczęszczania na zajęcia prowadzone na kierunkach i specjalnościach oferowanych na wydziałach uczestniczących w Programie.

Absolwenci mogą uzyskać więcej niż jeden tytuł licencjata oraz magistra.

Formuła MISHiS daje prawo do uczęszczania i uzyskiwania zaliczeń na wszystkich zajęciach prowadzonych na kierunkach i specjalnościach funkcjonujących w ramach Programu MISHiS.

Studenci mogą się ubiegać o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych na innych wydziałach uczelni, a także na innych uczelniach. Udział w zajęciach spoza Programu MISHiS wymaga zgody dziekana lub dyrektora wybranej jednostki, zgodę tutora oraz akceptację Dyrektora MISHiS-u.


Dla kogo studia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne to idealne rozwiązanie dla osób, których zainteresowania wychodzą poza ramy jednego kierunku czy specjalności. Sprawdzą się w przypadku kandydatów pragnących zdobyć wiedzę z różnych dyscyplin naukowych. Taka forma kształcenia dedykowana jest osobom samodzielnym, aktywnym i gotowym wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego toku studiowania.

Program kształcenia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Program MISHiS obejmuje grupę przedmiotów obowiązkowych.

Pozostałe wybierane są przez studenta zgodnie z jego preferencjami i zainteresowaniam, z zachowaniem formalnych wymogów dla tego kierunku studiów.

W ramach zajęć studenci biorą udział w międzynarodowych projektach naukowych.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • jednego przedmiotu wybranego spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, wos.

Dodatkowo przeprowadzana jest rozmowa kompetencyjna na jeden z dwóch zgłoszonych przez kandydata tematów z zakresu wiedzy humanistycznej.

Perspektywy pracy po kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Absolwenci MISHiS zależnie od wiodących przedmiotów w programie studiów uzyskują bardzo różnorodne kompetencje.

Obszar nauk humanistycznych i społecznych, na których skupia się kształcenie, determinuje ścieżki zawodowe absolwentów kierunku.


Opinie o kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Jakie uczelnie oferują kierunek międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

W których miastach można studiować kierunek międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Białostocka
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa