Jakiego kierunku studiów szukasz?

Matematyka stosowana

Matematyka stosowana to dział matematyki zajmujący się jej zastosowaniem w innych dziedzinach. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki, przemysłu i techniki.

Absolwenci uzyskują umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej.

Wybrane specjalności oferowane na kierunku matematyka stosowana:

 • analityka danych
 • matematyka nowoczesnych technologii
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • matematyczne metody analizy danych biznesowych
 • zastosowania matematyki w biomedycynie i ekonomii
 • zastosowania współczesnej analizy matematycznej.

Kształcenie studentów obejmuje zarówno podstawowy program studiów matematycznych, jak i wszechstronną wiedzę z zakresu zastosowań teorii w informatyce, naukach przyrodniczych i ekonomicznych.

Dla kogo studia na kierunku matematyka stosowana

To propozycja dla osób o umysłach ścisłych, analitycznych, potrafiących myśleć logicznie.

Kandydaci powinni interesować się możliwościami zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie.

Ciężkie studia wymagają dyscypliny, pracowitości, systematyczności.

Program kształcenia na kierunku matematyka stosowana

Program kształcenia obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • algebra liniowa z geometrią analityczną
 • analiza matematyczna
 • logika i teoria mnogości
 • teoria liczb i kryptografia
 • algorytmy i struktury danych
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • bazy danych
 • metody optymalizacji
 • metody numeryczne
 • elementy ekonometrii
 • modelowanie statystyczne
 • szeregi czasowe i prognozowanie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku matematyka stosowana

Przedmioty najczęściej uwzględniane podczas rekrutacji na matematykę stosowaną:

 • matematyka
 • fizyka
 • język obcy.

Wybierając studia warto sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku matematyka stosowana

Absolwent kierunku matematyka stosowana znajdzie pracę jako:
 • informatyk
 • programista
 • aktuariusz
 • analityk danych
 • w urzędach statystycznych, ośrodkach badań o charakterze demograficznym
 • w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach w charakterze doradców/konsultantów
 • ośrodkach metodologii ekonomii, nauk przyrodniczych (zwłaszcza fizyki)
 • interdyscyplinarnych ośrodkach obliczeniowo - badawczych
 • po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych – nauczyciel matematyki lub informatyki.

Opinie o kierunku matematyka stosowana

Dlaczego warto studiować matematykę stosowaną?

To kierunek twórczy.

Rozwija zainteresowania, wyobraźnię, umiejętność logicznego myślenia.

Uczy dokładności i systematyczności.

Przygotowuje do wymogów rynku pracy.


Kierunki pokrewne do kierunku matematyka stosowana

Jakie uczelnie oferują kierunek matematyka stosowana

W których miastach można studiować kierunek matematyka stosowana

Komentarze (1)

Eryk
Matematyka stosowana to kierunek dla mega ścisłowców i mózgów ponadprzeciętnych. To dziedzina raczej nie do ogarnięcia dla przeciętnego śmiertelnika.
06.11.2019

Zobacz również

​Informatyka na Śląsku
​Informatyka na Śląsku
​Informatyka w Białymstoku
​Informatyka w Białymstoku
​Informatyka w Bydgoszczy
​Informatyka w Bydgoszczy
​Informatyka we Wrocławiu
​Informatyka we Wrocławiu
​Informatyka w Gdańsku
​Informatyka w Gdańsku
​Informatyka w Gdyni
​Informatyka w Gdyni
​Informatyka w Katowicach
​Informatyka w Katowicach
​Informatyka w Kielcach
​Informatyka w Kielcach
​Informatyka w Koszalinie
​Informatyka w Koszalinie
​Informatyka w Krakowie
​Informatyka w Krakowie
​Informatyka w Łodzi
​Informatyka w Łodzi
​Informatyka w Lublinie
​Informatyka w Lublinie
​Informatyka w Olsztynie
​Informatyka w Olsztynie
Informatyka w Opolu
Informatyka w Opolu
​Informatyka w Poznaniu
​Informatyka w Poznaniu
Informatyka w Radomiu
Informatyka w Radomiu
Informatyka w Rzeszowie
Informatyka w Rzeszowie
​Informatyka w Szczecinie
​Informatyka w Szczecinie
​Informatyka w Toruniu
​Informatyka w Toruniu
​Informatyka w Warszawie
​Informatyka w Warszawie
Informatyka w Zielonej Górze
Informatyka w Zielonej Górze
Uniwersytet Gdański
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie