• 26 Festiwal Nauki i Sztuki
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi Summer School 2024
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • UTH im. Chodkowskiej Warszawa

Politechnika Białostocka

uczelnia publiczna, woj. podlaskie, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A, (+85) 746 90 00, rektorat@pb.edu.pl

Wydział Architektury, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Zarządzania i Wydział Mechaniczny - to wydziały Politechniki Białostockiej. Już z tej krótkiej wyliczanki widać, że uczelnia oferuje spory wybór kierunków, a studenci PB mogą opuścić jej mury jako specjaliści w wielu różnych dziedzinach.

Nic dziwnego, że Politechnika Białostocka jest jedną z najlepiej ocenianych polskich uczelni technicznych. Każdego roku jej mury wypełnia ponad dziesięć tysięcy studentów. Uczelnia dysponuje nowoczesnym kampusem, Akademickim Centrum Sportu, a nawet własnym ośrodkiem wypoczynkowym. Rekrutacja na Politechnikę w Białymstoku wydaje się być zatem całkiem dobrym wyborem. Sprawdź szczegóły oferty i zasady naboru na uczelnię.Ocena uczelni

7.10 / 10
133 głosów

Opinie (169)
Politechnika Białostocka, PB

Arturk
odpowiedź dla abc z dnia 11.09.2023
Na kierunek informatyka brane są pod uwagę wyniki z matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ale można uzyskać także punkty dodatkowe. Można je uzyskać zdając maturę rozszerzoną z fizyki albo informatyki, ewentualnie jest się posiadaczem tytułu zawodowego technika informatyka, technika programisty lub technika teleinformatyka. Na stronie internetowej Uczelni (kandydacipb.edu.pl) dostępny jest kalkulator (https://kandydacipb.edu.pl/studia-i-stopnia/wzor-rekrutacyjny/) który pozwala na sprawdzenie ile punktów rekrutacyjnych się uzyska zdając określone wyniki.
12.09.2023
11.09.2023
abc
Czy na kierunek „informatyka” jest możliwość dostania się z jedynie zdaną maturą podstawową z matematyki, czy rozszerzenie jest konieczne?
.
Czy do rekrutacji na kierunek „informatyka” konieczna jest zdana matura z rozszerzonej matematyki, czy osoba ze zdana jedynie matura z matematyki na poziomie podstawowym ma również możliwość dostania się?
11.09.2023
26.01.2023
jasia.k97
swój wybór inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej długo rozważałam, ale po zobaczeniu prac kół naukowych oraz zapotrzebowania do pracy przy takie firmy jak np. CHM czy Medgal podjełam decyzje, której nie żałuje - obecnie pracuje w jednej z tych firm, ale jestem na macierzyńskim - pracowałam już na studiach dziennych. Dużo osób obawia się matmy, ale jej coraz mniej i jest odpowiednie do teog podejście gdy mamy braki z liceum czy technikum. Z tego co obserwuje wydział robi coraz więcej warsztatów
olgap1994
dobre miejsce do kroku pracy w różnych zawodach, coraz więcej praktyki oraz możliwości samozatrudnienia
26.01.2023
04.11.2022
Dział Rekrutacji
odpowiedź dla Abc z dnia 04.11.2022
Dzień dobry, w tej kwestii prosimy skontaktować się z Prodziekanem ds. Studenckich na Wydziale Inżynierii Zarzadzania aby ustalić pokrewieństwo kierunków. Więcej informacji znajduje się na stronie:https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-2-stopnia/pokrewienstwo-kierunkow/.
Abc
Czy jeśli skończyłbym studia inżynierskie w Wojskowej Akademii technicznej na kierunku logistyka, to czy jest możliwość przeniesienia na studia niestacjonarne magisterskie na Politechnikę Białostocką. Czy studia inżynierskie skończone na innej uczelni nie są problemem?
04.11.2022
19.04.2022
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Kandydat z dnia 16.04.2022
Przyjęcie kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem. To czy liczba punktów kandydata będzie wystarczająca do zakwalifikowania zależy od wyników pozostałych osób, które będą ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek. Przypominamy, że Uczelnia może ustalić minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na studia na poszczególnych kierunkach studiów. Dodatkowo informujemy, że Uczelnia nie udziela informacji na temat punktów, aby kandydaci nie sugerowali się progami z poprzednich lat, które każdego roku są inne.
Kandydat
Witam, zastanawiam się jak wysokie wyniki należy posiadać, aby dostać się na kierunek "informatyki" lub "informatyki i ekonometrii"? Czy wyniki z matur podstawowych w okolicach 80% są wystarczające?
16.04.2022
14.02.2022
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Kandydat z dnia 11.02.2022
Wykaz przedmiotów do wyboru na poszczególnych kierunkach studiów dostępny jest na stronie: https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/punktowane-przedmioty/ Wzory rekrutacyjne na podstawie których liczone są punkty kandydatów dostępne są na stronie: https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/wzor-rekrutacyjny/ Brak wyniku z matury pisemnej z matematyki na poziomie rozszerzonym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.
Kandydat
Witam, jakie przedmioty są brane pod uwagę, żeby dostać się na turystykę i rekreację? Czy matura z rozszerzonej matematyki jest konieczna?
11.02.2022
05.01.2022
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Anonymous z dnia 03.01.2022
Tylko w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości lub na egzaminie maturalnym w latach 2002, 2005 i 2006 przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym lub zdawali je tylko w części ustnej, przy obliczaniu sumy punktów zostaną uwzględnione oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. Szczegóły dostępne są na stronie: https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/zasady-rekrutacji/
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Anonymous z dnia 03.01.2022
W postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na Politechnice Białostockiej brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego: z matematyki, przedmiotu do wyboru, języka obcego nowożytnego oraz z egzaminu wstępnego z rysunku, na kierunkach, na których jest on wymagany. Więcej na: https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-krok-po-kroku/
05.01.2022
03.01.2022
Anonymous
Czy oceny ze świadectwa po ukończeniu liceum są brane pod uwagę w trakcie rekrutacji na studia czy tylko wyniki z matury ?
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Fromage z dnia 26.07.2021
O przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą ubiegać się wszyscy chętni. W sprawie liczby wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach należy kontaktować się z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi: https://pb.edu.pl/kandydaci/kontakt/wydzialowe-komisje-rekrutacyjne/
27.07.2021
26.07.2021
Fromage
Jak rozumieć zapis na stronie: 24.07.2021 r. – 27.07.2021 r. (z wyłączeniem 25.07.2021 r.) Składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc Kogo to dotyczy? osób, które się nie dostały czy także tych, którzy nie aplikowali? Te wolne miejsca gdzie są podane?
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Przyszły student z dnia 17.07.2021
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w dniu 13 lipca 2021 roku zobowiązani byli dostarczyć w dniach 14-17 lipca 2021 roku komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. Jeśli nie złożył Pan kompletu dokumentów w wymaganym w harmonogramie terminie, jeszcze w ramach trwającej rekrutacji w terminie 24.07.2021 r. – 27.07.2021 r. (z wyłączeniem 25.07.2021 r.) będzie możliwość składania podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc. W sprawie szczegółów dotyczących składania podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc proszę kontaktować się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną: https://pb.edu.pl/kandydaci/kontakt/wydzialowe-komisje-rekrutacyjne/
19.07.2021
17.07.2021
Przyszły student
Zostałem zakwalifikowany na kierunek budownictwo, ale ponieważ pracuję nie zdążyłem dzisiaj dowieść dokumentów . Było na to tylko 3 dni. Moja szkoła nie wydała mi dzisiaj wyników z matury, mieli to zrobić, ale niestety było wszystko pozamykane. Czy mogę to zrobić w poniedziałek rano? Bardzo proszę o ludzkie podejście.
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Lonek z dnia 10.06.2021
Uczelnia nie udziela informacji na temat liczby punktów, która była wystarczająca do przyjęcia na studia w poprzednich latach. Progi punktowe w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2021/2022 dostępne są na stronie: https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/progi-punktowe/
11.06.2021
10.06.2021
Lonek
Jaka była minimalna ilość punktów w 2020 do przyjęcia na Informatykę stacjonarną ?
tomek
RE: julka, tak poradzisz sobie, od strony informatycznej zajęcia są od podstaw
02.06.2021
25.05.2021
Julia
Czy jako osoba, która w liceum nigdy nie miała do czynienia z informatyką poradzę sobie na kierunku matematyka stosowana? Czy od strony informatycznej na tym kierunku nauczanie prowadzone jest od podstaw?
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Janek z dnia 23.03.2021
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków studiów. W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych kierunków i w przypadku każdego kierunku ustalana jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc. Jeżeli kandydat został umieszczony na liście osób zakwalifikowanych na więcej niż jednym kierunku, pozostawia się jego nazwisko tylko na liście rankingowej kierunku o najwyższym priorytecie. Wykreśla się go z list kierunków o niższych priorytetach. Po zakwalifikowaniu kandydat zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania. Ubiegając się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów kandydat składa jeden komplet dokumentów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kandydat chce podjąć kształcenie na dwóch kierunkach jednocześnie. Kandydat, który w danym roku akademickim chce rozpocząć studia na dwóch kierunkach równocześnie musi zgłosić się do Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji w celu napisania podania najpóźniej do ostatniego dnia zapisów na kierunek w systemie IRK zgodnie z obowiązującym harmonogramem rekrutacji. W tej sytuacji po zakwalifikowaniu na oba kierunki kandydat zobowiązany jest do złożenia dwóch kompletów dokumentów.
30.03.2021
23.03.2021
Janek
Na ile kierunków jednocześnie można aplikować? Interesuje mnie informatyka i ekonometria ewentualnie matematyka stosowana. Czy w ramach jednego wydziału też składam dwa komety dokumentów?
Rada
Zastanawia mnie czemu PB nie podaje punktów z poprzednich lat? Wszystkie najlepsze krajowe uczelnie to robią a tu nie. A to ze punkty w każdych latach są inne to każdy wie, dlatego uczelnie podają z kilku lat a nie jednego, bo skoro na taka informatyke będzie 200 pkt w jednym roku to wiadomo ze w następnym choćby matura poszła słabo to nie będzie to jednak 50 pkt. Proszę spojrzeć na to ze najbardziej elitarne uczelnie je podają (PW, UW, SGGW, PG, PK, PWr)
19.02.2021
22.12.2020
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Lila z dnia 17.12.2020
Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 prowadzona jest tylko na studia drugiego stopnia.
Hej
A można robić jednocześnie 2 kierunki 2. Stopnia? Np. Architekturę wnętrz i leśnictwo?
18.12.2020
17.12.2020
Lila
Czy dobrze rozumiem, że na żaden kierunek pierwszego stopnia nie ma naboru na semestr letni?
Ela
Dziękuję za informacje. Będę śledzić www.
06.11.2020
30.09.2020
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Ela z dnia 29.09.2020
Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2020/2021 prowadzona będzie na studia drugiego stopnia. Wykaz kierunków dla kandydatów na studia I i II stopnia (2020/2021) dostępny są na stronie: https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/kierunki-studiow/ W sprawie szczegółów prosimy o kontakt rekrutacja@pb.edu.pl
Ela
Czy uczelnia rekrutuje na semestr letni? Jeśli tak, to na jakie kierunki?
29.09.2020
26.09.2020
.
Kiedy będzie umieszczona informacja odnośnie planu zajęć na uczelni?
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Rafal z dnia 03.09.2020
Skierowanie na badania lekarskie zostanie wysłane pocztą wraz z informacją o wpisie na listę studentów.
04.09.2020
03.09.2020
Rafal
Czy skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy mam odebrać sam czy zostanie ono mi wysłane?
Witam
Czy istnieje możliwość przeniesienia się ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne na kierunku Informatycznym? Będzie to możliwe dopiero po I semestrze czy mógłbym to zrobić już w październiku?
28.08.2020
21.08.2020
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Rysiek z dnia 18.08.2020
Będzie Pan miał taką możliwość.
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla PanPawel z dnia 17.08.2020
Niedostarczenie kompletu dokumentów przez kandydata zakwalifikowanego w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie: https://irk.pb.edu.pl/1stopien/
21.08.2020
21.08.2020
Basia
Przed laty studiowałam tu zarządzanie. Z sentymentem wspominam uczelnię. Pewnie kadra już zupełnie inna.
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Siemka z dnia 17.08.2020
Informacje o ewentualnych wolnych miejscach na studiach stacjonarnych dostępne będą najwcześniej po 28 sierpnia 2020 roku.
21.08.2020
21.08.2020
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Kandydat z dnia 17.08.2020
Będzie Pan miał taką możliwość.
Rysiek
Czy jak będą wolne miejsca na jakimś kierunku to będę mógł go zmienić jeśli już złożę papiery na coś innego?
18.08.2020
17.08.2020
PanPawel
Czy jesli zostane przyjety w pierwszym terminie na kierunek rezerwowy na ktorym juz na pewno nie chce studiowac to musze przynosic dokumenty do uczelni czy moge poczekac sobie az zostane przyjety na kierunek na ktorym chce studiowac?
Może za rok?
Skąd tyle spóźnionych kandydatów? Nie lepiej trzymać się terminów?
17.08.2020
17.08.2020
Siemka
Są jeszcze miejsca na lesnictwo?
Kandydat
Czy na kierunku w ramach wolnych miejsc będę mógł złożyć podanie, jeśli wcześniej potwierdziłem chęć studiowania na zupełnie innym kierunku?
17.08.2020
17.08.2020
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla absolwent z dnia 15.08.2020
Dziękujemy za opinię! Chyba jednak warto trochę usystematyzować kilka spraw. Pełna nazwa kierunku to zarządzanie i inżynieria produkcji (prowadzony na Wydziale Inżynierii Zarządzania w Kleosinie). Kolejne wymienione kierunki to: elektronika i telekomunikacja, a także automatyka i robotyka - oba prowadzone na Wydziale Elektrycznym. Nie od dziś wiadomo, że w zakresie matematyki i fizyki wymagania są tam dość wysokie. Ale czy chcielibyście, żeby inżynierowie, którzy odpowiadają za instalacje elektryczne w waszych domach byli "niekumaci" ?:-))) I ostatnia rzecz to link do oferowanych przez naszą uczelnię stypendiów: https://pb.edu.pl/studenci/finanse-i-stypendia/ Pozdrawiamy!
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Kandydat z dnia 15.08.2020
W tej chwili nie ma możliwości zamiany priorytetów przy zapisach na studia stacjonarne. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych w Systemie IRK i na naszej stronie internetowej. Dodatkowo w terminie: 29.08.2020 r. – 31.08.2020 r. (z wyłączeniem 30.08.2020 r.) będzie możliwość składania podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc. https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/harmonogram-rekrutacji/
17.08.2020
15.08.2020
Kandydat
Czy nie ma? już odwrotu jeśli źle zaznaczyłem priorytety na studia?
absolwent
Na kierunkach Inżynieria produkcji zarządzanie jest łatwiej się utrzymać, zdobyć stypę za oceny na elektronice, automatyce jest dużo trudniej. Matma tam to kosmos. Podwójne całki, pochodne, Jakobiany, szeregi Fouriera - opinia kumatego kolesia co studiował oba kierunki równolegle
15.08.2020
15.07.2020
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Alicja z dnia 14.07.2020
Bez podstaw programowania poradzi Pani sobie z przedmiotami w ramach planu studiów. Zachęcamy do zapoznania się z planami studiów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Usług: https://wiz.pb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZiIU-stacjonarne-I-II-rok.pdf https://wiz.pb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZiIU-stacjonarne-III-IV-rok.pdf
Alicja
Pytanie jest takie: na ile techniczny / informatyczny jest kierunek studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA USŁUG? nie ukrywam, że nie mam podstaw programowania, i najbardziej obawiam się tej strony informatycznej, choć sam kierunek wydaje mi się interesujący i dający różne możliwości zatrudnienia i późniejszej specjalizacji. Jak oceniacie go z poziomu programu studiów?
14.07.2020
17.06.2020
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Kandydatka z dnia 13.06.2020
Zajęcia odbywają się w podziale na mniejsze grupy np. ćwiczeniowe, laboratoryjne. Tylko wykłady odbywają się w dużej grupie.
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Kandydat - AiR z dnia 16.06.2020
To czy liczba punktów kandydata będzie wystarczająca do zakwalifikowania zależy od wyników pozostałych osób, które będą ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek. Uczelnia nie udziela informacji na temat punktów, ponieważ nie chce, aby kandydaci sugerowali się progami z poprzednich lat, które każdego roku są inne.
17.06.2020
16.06.2020
Kandydat - AiR
Czy mam szanse dostać się na automatykę i robotykę jeżeli z matematyki rozszerzonej będę miał 40-60% z angielskiego podstawy 90-100% angielski rozszerzenie 70-90% a matematyki podstawowej 94-98%? A poza tym dlaczego uczelnia nie udziela informacji odnośnie progów punktowych z poprzednich lat?
Kandydatka
Na logistykę jest 145 miejsc i chce się zapytać czy to będzie taka jedna duża grupa czy będzie to podzielone na mniejsze grupy?
13.06.2020
09.06.2020
Paweł
Czy leśnictwo jest tylko na PB? Nie pytam o sam Białystok, tylko gdzieś w okolicy, w województwie całym.
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Kandydat - informatyka z dnia 28.05.2020
To czy liczba punktów kandydata będzie wystarczająca do zakwalifikowania zależy od wyników pozostałych osób, które będą ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek. Każdy ma szansę, warto próbować. Przypominamy, że Uczelnia może ustalić minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na studia na poszczególnych kierunkach studiów. Informacje dotyczące progów punktowych na poszczególne kierunki są w fazie ustaleń.
29.05.2020
28.05.2020
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Kandydat z dnia 25.05.2020
Egzamin z rysunku na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki architektura, architektura wnętrz oraz grafika zaplanowany jest na początku sierpnia. Szczegółowy harmonogram rekrutacji już wkrótce opublikowany będzie na naszej stronie internetowej. Informacje dotyczące progów punktowych na poszczególne kierunki są w fazie ustaleń. Przyjęcie na studia uzależnione jest od wyników postępowania kwalifikacyjnego i liczby kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na dany kierunek. Informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie: https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/ Informacje na temat egzaminu wstępnego z rysunku: https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/egzaminy-wstepne/
Kandydat - informatyka
Cześć! Mam pytanie dot. Tegorocznych progów (nie do końca wiem jak to wszytko wygląda). Chciałbym iść na informatykę, niestety w szkole nie miałem rozszerzonej fizyki. Matematykę podstawową zdam pewnie na około 90/10 %, rozszerzenie na jakieś 40/50, Z angielskiego podstawowego będę miał pewnie ok. 60%, z rozszerzenia może ze 20. Mam jakiekolwiek szanse dostać się na studia? Czy lepiej sobie odpuścić.
28.05.2020
25.05.2020
Kandydat
Witam! Mam pytanie odnośnie tegorocznego egzaminu wstępnego z rysunku na wydział architektury. Czy się odbędzie i w jakim terminie? Czy progi punktowe dotyczą tego kierunku i ile wynoszę ? Czy trudno dostać się na ten kierunek?
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Kandydatka z dnia 15.05.2020
Uczelnia nie udziela takich informacji.
18.05.2020
15.05.2020
Kandydatka
Czy mogłabym się dowiedzieć ile punktów trzeba było mieć w tamtym roku żeby można było dostać się na kierunek zarządzanie i inżynieria usług oraz na kierunek budownictwo?
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Kandydat z dnia 11.05.2020
Konkurs świadectw oznacza, że kandydatów do przyjęcia kwalifikuje się na podstawie wyników uzyskanych na maturze, przeliczonych zgodnie ze wzorem rekrutacyjnym. W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych kierunków i w przypadku każdego kierunku ustalana jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc. Jeżeli kandydat został umieszczony na liście osób zakwalifikowanych na więcej niż jednym kierunku, pozostawia się jego nazwisko tylko na liście rankingowej kierunku o najwyższym priorytecie. Wykreśla się go z list kierunków o niższych priorytetach.
12.05.2020
11.05.2020
Kandydat
Co oznacza konkurs świadectw? Na czym on polega?
Gosia
Studiowałam na tej uczelni. Jak dla mnie ok.
16.04.2020
14.04.2020
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Klaudia :) z dnia 12.04.2020
Szczegóły dotyczące minimalnej liczby punktów w ramach rekrutacji na studia rozpoczynające się od roku akademickiego 2020/2021 są w fazie ustaleń. Przyjęcie na studia na poszczególne kierunki studiów odbędzie się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. W sytuacji przekroczenia limitu miejsc, zakwalifikowani do przyjęcia będą kandydaci z najwyższą liczbą punktów w ramach limitu miejsc. W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację. Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia. W przypadku dalszych pytań zachęcamy do kontaktu: rekrutacja@pb.edu.pl
Klaudia :)
Witam! Chciałabym się zapytać czy w tym roku na studia zaoczne będą progi punktowe? Bo rozumiem, że jest 50 miejsc i chciałabym się dowiedzieć co w momencie gdy ich braknie, czy wówczas osoby z lepszym wynikiem będą brane pod uwagę? Nie ma przeciwwskazań jeśli ktoś rozszerzył na maturze jeden przedmiot? :)
12.04.2020
09.04.2020
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Lidia z dnia 06.04.2020
Oczywiście, że polecamy akademiki Politechniki Białostockiej. Są położone w środku miasta, doskonale skomunikowane z resztą Białegostoku, w centrum kampusu uczelnianego. Tuż obok jest park ze ścieżkami do biegania, spacerowania, także stadion lekkoatletyczny. Zapraszamy na stronę: http://akademiki.bialystok.pl/ Opłaty są tu: http://akademiki.bialystok.pl/index.php/domy-studenta/cennik/ A o atmosferę wierzymy, że sam zadbasz podczas swojego pobytu na uczelni :-)
Lidia
Polecacie akademiki tej uczelni? Jakie warunki, atmosfera, koszty?
06.04.2020
01.04.2020
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Kaja z dnia 29.03.2020
Kierunek zarządzanie cieszy się popularnością wśród kandydatów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem. To czy liczba punktów kandydata będzie wystarczająca do zakwalifikowania zależy od wyników pozostałych osób, które będą ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek. Dodatkowo Uczelnia może ustalić minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na studia na poszczególnych kierunkach studiów. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie: https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/
Kaja
Witam! Chciałabym poznać opinie na temat kierunku zarządzanie- ciężko się dostać? Z góry dziękuję :)
29.03.2020
21.01.2020
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla karrrr z dnia 18.01.2020
Uczelnia nie udziela takich informacji.
karrrr
ile punktów na budownictwo stacjonarne ???
18.01.2020
22.11.2019
Ala
Co myślicie o grafice na PB? Czy lepiej szukać uczelni artystycznej?
Aska
Czy na turystyce jest wiele zajęć terenowych? Dużo wyjazdów? Czy studia politechniczne mają nieco inny charakter?
18.11.2019
27.09.2019
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Nick z dnia 25.09.2019
Troszkę niejasny kontekst treści tego komentarza... Pozdrawiamy!
Nick
Kolejność zgłoszeń*, nie miejsc ;)
25.09.2019
25.09.2019
Nick
Czy na studia niestacjonarne jest konkurs świadectw czy decyduje kolejność miejsc?
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla adamus z dnia 14.06.2019
Jak informatyka w Białymstoku, to tylko na Politechnice Białostockiej. SAME plusy :-) Zapraszamy na FB Wydziału Informatyki PB: https://www.facebook.com/winforpb/ Pozdrawiamy :-)
23.09.2019
23.09.2019
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Arek - logistyka na PB z dnia 03.07.2019
W rekrutacji na studia na Politechnice Białostockiej decydują punkty z tzw. konkursu świadectw. Progi punktowe mają ustalone tylko niektóre kierunki. Logistyka do nich należy. W rekrutacji'2019 było to 50 pkt - niezbędne minimum do bycia zakwalifikowanym : Sprawdź tu: https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/progi-punktowe/ Natomiast limity przyjęć na poszczególne kierunki sprawdź tu: https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/limity-miejsc/ Pozdrawiamy!
Politechnika Białostocka
odpowiedź dla Rekrutacja PB z dnia 23.09.2019
Na Politechnice Białostockiej kształcimy zarówno inżynierów (studia I stopnia), jak i magistrów (studia II stopnia). Osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia doktora mogą kandydować do naszej Szkoły Doktoranckiej. Oferujemy 30 kierunków studiów I stopnia - ich program konsultujemy z największymi firmami w regionie. Po szczegóły zapraszamy na: https://pb.edu.pl/kandydaci/ Pozdrawiamy!
23.09.2019
23.09.2019
Rekrutacja PB
odpowiedź dla Sylwia z dnia 20.09.2019
A jakie studia ? Pierwszego czy drugiego stopnia?
Sylwia
Interesuje mnie architektura wnętrz. Czy jest szansa na nabór od semestru letniego?
20.09.2019
29.07.2019
kryspin
Do kiedy trwa rekrutacja w ramach naborów sierpniowych? wrześniowych? rozumiem, że kierunki będą już mocno przebrane i tylko na te mniej popularne można złozyć dokumenty?
o progach
elo - nigdy progi nie są 1: 1 ten rok do poprzedniego czy jeszcze dwa lata temu, to jest pewien punkt odniesienia, ale nie trzymaj się tego sztywno, każda rekrutacja jest inna, zależy od liczby kandydatów którzy nie tylko wybiorą uczelnię (czasem jedną z 3), ale dopiero gdy złoża dokumenty to wiadomo, co i jak
08.07.2019
03.07.2019
Arek - logistyka na PB
Obczytałem co piszą o logistyce na Wydziale inżynierii zarządzania PB i nie widze nigdzie info o progach punktowych oraz ilu kandydatów zostanie przyjętych na pierwszy rok. Orientujecie się w temacie? Jakaś grupa może jest na Fejsie czy coś? Chodzi mi o stacjonarną logistykę.
Pol
Jakie języki są do wyboru na informatyce? Chodzi mi o lektoraty w trakcie studiów.
24.06.2019
14.06.2019
adamus
Chciałbym studiować informatykę w Białymstoku. Piszcie swoje opinie o różnych uczelniach - plusy i minusy. Dzięki
Informatyk 1999
Czy ktoś wie jakie były progi punktowe w poprzednim roku na informatykę? I czy ciężko późnej się na niej utrzymać? Mam też takie pytanie, czy można przynosić się między wydzialami, bo planuję złożyć też na inne wydziały niż infa i ewentualnie po semestrze się na nią przenieść
08.05.2019
27.03.2019
student
Odp - poniżej dot Informatyki. Prawda jest taka, że poziom studentów z roku na rok jest słabszy. A i tak ludzie są przyjmowani. Zatem - nic nie ryzykujesz, spróbuj, pewnie się dostaniesz tak obstawiam, Inna rzecz - to juz same studia, zaliczenia, warunki itd. Ale też nie ma co siać paniki, bo może poradzisz sobie śpiewająco. Niezależnie od studiów informatycznych które skończysz albo nie .... cha, cha.... to zawsze możesz sam się kształcić w dziedzinie, są kursy, jest praca, możesz się uczyć i pracować. Powodzenia!
Inforamtyka
Witam,kompletnie nie mam planów na studia ale jedną z dziedzin w której siebie widzę jest praca przed komputerem i zastanawiam się nad informatyką sęk w tym że moja wiedza w tej dziedzinie jest bardzo podstawowa.Na maturze zdaję angielski i matmę(nie jestem asem z matmy :( z roz liczę na jakieś 20%) ale czy to wystarczy aby przejść rekrutację a jeżeli tak to czy będzie ciężko mi się później utrzymać?
08.01.2019
08.11.2018
Rosie
Czesc, czy warto isc na architekture? Jak wyglada semetr na tym wydziale? Czy jest ciezki ?
lic
Cześć, czy jest tu ktoś na magisterce na specjalizacji rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA (kierunek: zarządzanie)? Bardzo ciężko? Dużo zajęć? Jaki poziom jeśli chodzi o język obcy? Dużo zajęć komputerowych? Jakie są wasze opinie na temat tej specjalizacji? Warto?
28.08.2018
10.07.2018
MikMik
Witam czy dużo osób zgłasza się na kierunek studii z zakresu budownictwa ?
Stefan89
Cześć Wania1997. Jestem absolwentem tego wydziału i z całego serca odradzam Tobie jak i innym studiowania na nim. Przedmioty oraz wykładowcy zostali wybierani chyba podczas zabawy w Twistera. Poziom nauczania jest na poziomie Rowu Mariańskiego jak nie niżej. Połowa wykładowców wykłada przedmioty, których sami nie rozumieją paląc w ten sposób głupa przed studentami. Poprawianie wykładowcy kończy się zazwyczaj źle dla studenta. Politechnika Białostocka ostatnio wpadła w długi co spowodowało wzrost ceny warunków o około 6zł/h (jest to wzrost o 50% dla wykładu oraz ćwiczeń).
22.05.2018
15.05.2018
Wania1997
czesc czy jest tu ktos z wydziału zarządzania ? chciałabym studiowac logistyke na PB , obecnie studiuje na PW transport i chyba nie dam rady zaliczyć 2 semestru .. chciałam sie dowiedzieć czy na Logistyce jest trudno i czy jest dużo matematyki i fizyki ( pomijając I semestr bo mam zaliczony)? i ogólne wrażenia poziom nauczania itp.. . :)
Absolwent
Wydział zarządzania. Co tu dużo mówić, pani dziekan wraz z wieloma innymi wykładowcami w terminach obron wyjeżdzają na zasłużony odpoczynek na narty, ludzie nie są w stanie się bronić w terminie przez co ich plany na kontynuowanie studiów drugiego stopnia z marszu idą w zapomnienie. Dziekanat jak zawsze nic nigdy nie wie, strona podaje fałszywe informacje co do terminu rekrutacje (w jednym linku jest od 2 lutego, w drugim już od 12). Odradzam komu kolwiek pójścia na ten wydział, gdyż stopień nauczania stoi na tak niskim poziomie, że prędzej głuchonieme dziecko byłoby w stanie wytłumaczyć konstrukcję elektrowni jądrowej od podstaw.
23.01.2018
24.08.2017
Do Ala
Jeśli widzisz siebie w zawodach związanych z podróżowaniem - pilot, przewodnik, rezydent to jak najbardziej. Tylko musisz wiedzieć że studia to jedno a samodzielny rozwój osobisty to drugie. W takich zawodach liczy się bardzo osobowość, musisz lubić pracę z ludźmi.
Ala
Turystyka i rekreacja - warto? Nie mam na siebie pomysłu a lubię podróżować, znam angielski więc może to dla mnie?
17.07.2017
12.06.2017
AA
Siema planuje isc na zarzadzanie i inzyniere pordukcji dostane sie ? moje wyniki mniej wiecej Matma p. 62%, gegra roz. - 40%, angol- 30% polak 60% roz. matma - 10 % ?????????
Michał
Witajcie, za mną prawie wszystkie egzaminy maturalne. Planuję wybrać się na matematykę stosowaną na Politechnice Białostockiej. Bardzo lubię wspomaganie oprogramowania oraz algorytmów komputerowych - wiedza na temat matematycznego działania danych rzeczy jak i również sam programuję. Czy ten kiernuek bardzo dobrze mnie przygotuje do takiej pracy w przyszłości? Jakie są szanse na znalezienie pracy w klastrze IT jako programista/matematyk podczas studiów? Jak oceniacie poziom tego kierunku i wykładowców? Teraz moje pytanie, czy trudno będzie się dostać przez ten "pomysł" 13 studnetów na jednego wykładowcę? Moje wyniki z tegorocznej matury: - Matematyka podstawowa 100%, rozszerzona 60% - Angielski podstawowy 92%, rozszerzony 82% - Fizyka (tu nie wiem, ponieważ jeszcze przede mną, ale minialnie 40% będę miał - oczywiście celuję wyżej)
10.05.2017
02.05.2017
kurs z rysunku na PB
Czy ktos korzystał z kursu rysunku oferowanego na PB? czy udział daje jakieś przywileje, większe szanse uczestnikom? domyslam się, że każdy gdzieś wcześniej chodził na rysunek, więc pytanie czy warto te 8 stówek wydać tutaj? czy te całe zajęcia prowadzi jedna osoba czy się zmieniają wykłądowcy? jakieś nazwiska?
Elektronika i telekomunikacja
Kto studiuje na kierunku Elektronika i telekomunikacja? Interesują mnie te studia i chętnie bym się dowiedział czegoś od samych studentów, jak oceniaja ten kierunek? Z jaką matura się dostaliście? Jak oceniacie poziom trudności? Ile osób odpadło po pierwszym roku? semestrze?
02.05.2017
29.04.2017
Inżynieria mediów cyfrowych
Czy kierunek studiów na PB - Inżynieria mediów cyfrowych - to jest naowość od tego roku, czy juz był realizowany? jeśli tak, to czy mogą się wypowiedzieć studenci, ile jest klimatów muzycznych od strony technicznej na tym kierunku? gdzie znajde iecej informacji o programie i wykłądowcach? bo na stronie za dużo nie widzę. Czy jesteście zadowoleni z tych studiów?
Izka
Również polecam Politechnikę Białostocką. Uważam, że poziomem może śmiało konkurować w uczelniami warszawskimi i nie tylko. Uczelnia ma bardzo dobrych wykładowców, oczywiście zdarzają się wyjątki (słynny żelbet) ale ogólnie kadra w porządku. Nauki jest sporo, naprawdę sporo ale to pokazuje, że to nie jest uczelnia dla papierka.
18.03.2017
22.02.2017
PB
Osobiście jestem przeciwniczką porywania się na warszawskie uczelnie, fajnie, że stolica i prestiżowe szkoły ale to również koszty. Ja studiuję na PB i jestem bardzo zadowolona, mają dobrych wykładowców, spoko wyposażenie, spokojnie mogą konkurować z warszawskimi uczelniami.
Maturzysta
Cześć! Planuje iść na automatykę i robotykę na pb. Rozważam również studiowanie w Warszawie na PW i WAT. Jakie są wasze opinie o tym kierunku na pb? Warto?
14.02.2017
12.02.2017
Studentka Architektury
Politechnika Białostocka... dumnie brzmi i zachęca ludzi którzy chcą coś w życiu osiągnąć. To fakt. Uczelnia na bardzo wysokim poziomie... poziomie trudności oczywiście. Poszłam na PB, na Architekturę i Urbanistykę. Wszystkie przedmioty zdałam "śpiewająco" - matematyka, rysunek, projekty, historia, zajęcia komputerowe... wszystkie w różnej postaci. Miałam problem z konstrukcjami żelbetowymi. Zaliczyłam 3 warunki nim udało mi się przez to przebrnąć. W czym był problem? Oblewałam przez "profesora" który wykładał SWOJE teorie, nigdzie nie spisane, nie opublikowane, nie zaakceptowane. Brak książek i pomocy naukowych, a jedyne źródło do nauki to notatki z wykładów. Oblewałam za brak kropki czy innego przecinka. Zaliczyłam, ponieważ zmienił się profesor i mogłam zaliczyć przedmiot korzystając z różnych źródeł. Podsumowując uczelnię i kierunek- jest ok choć ciężko, ale trzeba mieć twarde pośladki, dużo siły i jeszcze więcej cierpliwości. Jeśli ktoś liczy na "studenckie życie", imprezki i świetną zabawę, to niech poszuka czegoś innego. PB to wiele nieprzespanych nocy przez naukę. Na uczelni normalne jest, że o jakimś zaliczeniu dowiadujesz się chwile przed nim (nie jednokrotnie dzień wcześniej), ponieważ profesorowi tak pasuje i sobie to zmienił. Wielu wykładowców aż wybucha z dumy, że są profesorami na PB, poniżając Cię, szydząc i śmiejąc się w twarz (pewnego razu zostałam nazwana debi**ą, ponieważ czegoś nie wiedziałam). Oczywiście nie wszyscy, nie bójcie się. Są też profesorowie którym naprawdę zależy na tym byśmy coś z tej uczelni wynieśli, niestety są oni zazwyczaj pod tymi, którzy tym wydziałem kierują.
FITkarolina19
Hej. Planuje isc na PB na logistykę ale nie ma m fizyki w programie nauczania . a z rozszerzeń nie zdaje zdanego co jest brany pod uwagę oprócz języka nowożytnego . Jeżeli zdam maturę średnio to jak myślicie, dostane sie ? Jestem po technikum logistycznym.
07.12.2016
29.11.2016
23.
Miałam jakiś problem z wrzuceniem komentarza ale to chyba przeciążenie neta...
coś nie poszło
23. Moim zdaniem grafika na Wydziale Architektury to mega ciekawy kierunek. Jest sporo zajęć z fotografii, rysunku, projektowania i malarstwa. Z nieco zaskakujących przedmiotów lecz bardzo przyjemnych mieliśmy np liternictwo oraz estetykę. Wykładowcy, na których trafiłam byli bardzo mili, nie mogłam na to narzekać, osobiście polecam
29.11.2016
17.08.2016
sephene
Czy ktoś mi może pomoc by opowiedzieć trochę o kierunku grafiki na wydziale architektury? Będę wdzieczna bo bardzo mocno się nad tym zastanawiam :) Chce wiedzieć jaki jest prog i jak wygladaja wykłady? Chcicialabym żeby wypowiedziała się jakas dobra duszyczka na ten temat :) Dziekuje ! :)
Delorean
Od zawsze lubiłem informatykę. Naturalną drogą wydawało mi się pójście do technikum informatycznego a potem na polibudę. Nie miałem problemu z informatyką w technikum, same 4 i 5 z infy. Matematykę w technikum miałem na poziomie podstawowym, co później miało się okazać fatalny skutkiem w przyszłości. Politechnika Białostocka w żaden sposób, ale to kompletnie w żaden nie jest przygotowana na studentów z maturą podstawową z matematyki. Prowadzący olewają, że ktoś miał matmę podstawową. Początek nauki opiera się na Wiadomościach z matematyki rozszerzonej. Podczas pewnych zajęć z prof. Agnieszką Malinowską(Analiza Matematyczna) poprosiłem o wytłumaczenie o zagadnień, w odpowiedzi odpowiedzi dostałem głupkowaty uśmiech, coś w stylu, że jestem niepoważny i że to wszyscy mieli. Sprawdziłem wiec dokładnie program mojej szkoły i nie miałem tego, ale co tam wykładowca ma zawsze racje. Powiedziałem na następnych zajęciach, ale dostałem, że odpowiedź, że jo to nie obchodzi i że nie będzie tego tłumaczyć. Wyleciałem przez matmę, a raczej brak podstaw. A podstawa na pb jest wiedza z matury rozszerzonej z matematyki.
27.06.2016
18.06.2016
Magda
Jak oceniacie trudność dostania się na Politechnike Białostocką? Konkretnie interesuje mnie kierunek Gospodarka Przestrzenna
pytanie o kurs z rysunku
czy ktoś uczestniczył rok temu w kursie rysunku dla kandydatów na architekturę? Czy w ogóle był taki kurs wcześniej na PB? Zastanawiam się, ile to jest warte? osiem stówek to niemało, a nie chcałbym wyrzucić pieniędzy w błoto na zajęia zbiorowe. No i pytanie ile jest osób w takiej grupie?
28.04.2016
25.02.2016
sonia12
Jestem studentką informatyki na PB i mimo, że zawsze chciałam studiować na politechnice to początkowo miałam obawy, że będzie za ciężko, że nie dam sobie rady itp. Ostatecznie jestem zadowolona z podjętej decyzji. Faktem jest, że studia nie są proste, ale przy odrobinie chęci można przejść przez wszystkie przedmioty, a w przyszłości, mam nadzieję, będę mogła podjąć satysfakcjonującą mnie pracę. Na PB podejście wykładowców do studentów również oceniam jak najbardziej na plus. Ogólnie polecam wszystkim zainteresowanym! :)
:-)
bardzo fajnie zrobiony w pdf Informator dla Maturzystów :-)
31.01.2016
02.01.2016
karolina
W tym roku rozpoczęłam studia na kierunku logistyka i uważam, ze wybór tej uczelni był słuszny. Dla mnie największym plusem jest podejście wykładowców, ich miłe podejście do studentów oraz serdeczność, a nie na każdej uczelni takie zachowanie jest normą.
tomasz.tomasz
Dostać się nie jest trudno, ale jeśli chcesz dotrwać do końca to musisz się przyłożyć, sesja nie jest taka prosta jak by sie mogło wydawać... Osobiście miałem problem z zaliczeniem niektórych przedmiotów, ale nie oszukujmy się, żeby odpowiedzialnie pracować w tej branży trzeba mieć odpowiednie wykształcenie ... a na Politechnice Białostockiej masz możliwość je zdobyć.
03.08.2015
07.05.2015
Ania
Czy jest trudno dostać się na budownictwo? Polecacie ten kierunek na Politechnice Białostockiej?
festiwal
Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki 2015 od 19 do 30 maja będzie!
03.05.2015
24.04.2015
logistyka na PB
planuję studia logistyczne w Białymstoku, oczywiście najchętniej na państwowej uczelni, politechnice. Nie moge za bardzo nzaleźć informacji na ich stronce o tym kierunku, chętnie się dowiem więcej od tych, co studiują logistykę na PB. Najbardziej mnie interesuje, ile osób przyjmuja na pierwszym roku, a aile zostaje po sesji na drugim i jaki jest ogólnie poziom nauczania. czego można się mniej więcej spodziewać i czy w proramie zajęć na pierwszym roku jest fizyka?
Stanowiska pracy w Gdańsku!
Absolwenci studiów Ekonomicznych, Prawa lub Księgowości! W Gdańsku otwiera się nowe centrum globalnej firmy konsultingowej PwC i szukamy Junior analityków AML. Wymagania: język angielski B2, studia ekonomiczne, prawnicze lub księgowe, finansowe. Chęć pracy w analitycznym zespole w dynamicznie rozijającej się na rynku polskim firmie z Big 4! :) kontakt: magiera@hays.pl
11.02.2015
13.12.2014
głąb
jak zdać fizykę u Czecha to jakiś horror 1 kolokwium nikt nie zaliczył pomocy!
upss - sorry
nie ta zakładka ... o Polibudę Gdańską mi chodziło, żle wpisałem
26.10.2014
26.10.2014
zdolni z Pomorza
kto brał udział w projekcie Zdolni z POMORZA i odniósł jakiś sukces? możecie opisać swoje odczucia?
natalka
Politechnika to inżynier, będziesz słuchać zawsze kolegów? sam sobie odpowiedz czego oczekujesz od uczelni i co chcesz osiągnąć, ja wybrałem Politechnikę :)
25.08.2014
12.08.2014
darek
Dzięki za komentarze, myślałem o politechnice, ale połowa moich znajomych, która tam nie studiowała miała złe zdanie, dla mnie ważniejsze są opinie studentów
aa91
polecam wszystkim kierunek architektura krajobrazu, bardzo ciekawe zajęcia, dużo przydatnej wiedzy i praktyki, rzetelne podejście wykładowców do zajęć, oby tak dalej! ;)
23.07.2014
16.05.2014
purek
świetna uczelnia, polecam
tomasz89
To wtedy progi są obniżane, albo jest dodatkowa rekrutacja, żeby kierunek ruszył musi być odpowiednia liczba chętnych więc w przypadku za wysokiego progu można go obniżyć ;)
02.04.2014
02.12.2013
marek
A progi punktowe nie są ustalane w każdym roku indywidualnie? Prawda jest taka, że nie można przewidzieć wyników z matury i umiejętności danego rocznika :P
olka
bardzo proszę o podanie progów pkt na budownictwo, z góry dziękuję;p
29.08.2013
07.08.2013
Magma
PB nie udostępnia danych dotyczący wartości punktowej, od której kandydaci byli przyjmowani. Czy może ktoś zna dane dotyczące progu punktowego na budownictwie? Albo może coś z własnego doświadczenia powiedzieć jak było w tym roku? Będę bardzo wdzięczna za pomoc
tomi
nie dostałem się na architekturę na Uni Wrocławskim, czy sa jakies procedury, opcje, mozliwosci, zeby jeszcze teraz gdzies sie zalapac (dowolny uniwerek) na ten kierunek? wiem, ze architektura jest total oblegana, ale moze ktos probowal jakichs sposobow i sie udalo, z gory dzieki
31.07.2013
15.07.2013
Sciopa
Do seed!. to znaczy ze w Bialymstoku przybedzie kolejny Zyd.
zdzisiek
duży jest próg na budownictwo ?
18.05.2013
04.05.2013
mania
no racja, papierek to nie wszystko, spróbuję, może przyjmą.
student
wykładowcy na pb to jakaś kpina, prof. to jeszcze posiadają jakiś poziom kultury ale pozostała kadra myśli że student to dzieciak i traktuje się ich bez jakiegokolwiek szacunku a czasem studenci tylko się dokształcają i mają już wysokie stanowiska. Nic nie uczyć a wymagać Bóg wie czego, najlepiej żeby student zaoczny poświęcił się tylko nauce i siedział i pisał ich projekty a żeby się spotkać to tylko w tygodniu kiedy normalny student pracuje ale ich to nie interesuje wielkie państwo. Ze strony kultury osobistej wykładowców szkoła pozostawia wiele do życzenia.
26.04.2013
23.04.2013
gzyms
licencjat do dobry start, mozesz zlapac robote i robic dalej magisterke, a przeciez nie musisz, bo i tak najwazniejsze jest to, co masz w glowie, akurat wsrod grafikow to czeste, ze studia maja bo maja, a najwiecej sie ucza w pracy, w agencjach, realizujac projekty dla klientow, podpatrujac kolegow bardziej doswiadczonych
mania
Wyczytałam dopiero, że grafika na PB to jedynie 3-letnie studia. (?) Chciałam składać tam papiery, ale to tylko licencjat. Być może na portfolio zwracają później większą uwagę, no ale jednak na magisterkę się chyba bardziej opłaca, co o tym myślicie?
26.03.2013
19.03.2013
Tomek
Czy poziom tej politechniki jest równie dobry jak np. na Politechnice Warszawskiej lub Łódzkiej? Czy politechnika politechnice nierówna? ;p
bartek
Politechnika w Białymstoku jest bardzo dobra, moim zdaniem. Mam kilku kolegów, którzy tam studiują, a nawet jedną koleżankę ;D wszyscy są zadowoleni, niektórzy już pracują w zawodach, dobrze im się wiedzie. Dlatego ja sam chcę złożyć tu papiery i jeśli się tylko dostanę chcę tu studiować :)
12.03.2013
06.02.2013
do maturzystow
prawda jest taka, ze w bialymstoku licza sie 3 uczelnie: - uniwerek bialostocki - polibuda bialostocka - uniwerek medyczny oczywiscie one wszystkie sa panstwowe, ale wierzcie mi, ze nie jest wcale tak trudno sie dostac, zwlaszcza na Uniwersytet, moi znajomi nie sa orlami, a sie na uniwerek dostali, z polibuda jest oczywiscie tak, ze musisz miec przekonanie do studiow technicznych, jelsi to nie twoja bajka, lepiej dac sobie spokoj, bo sie bedziecie meczyc, nie o to chodzi, ja osobiscie bede celowacc PB, bo interesuje sie grafika, biore tez pod uwage architelture, ale w mniejszym stopniu, bo rysunek techniczny nie jest moja mocna strona, jelsi ktos jest na grafice i podzielilby sie swoimi dosiwdczeniami - bede zobowiacany, krzysztof
tomek
Chcę zacząć studia na Politechnice Białostockiej na kierunku informatyka od przyszłego roku. Myślę, że to dobry pomysł bo politechniki wszystkie są raczej dobrymi szkołami, a szczególnie ta Białostocka :) słyszałem same pozytywy :P Więc wiem, że warto tam studiować :)
03.12.2012
22.08.2012
seed
Mi strona tamta nie dzialala ale przyszedl list i jestem studentka i mam akademik tez wiec do zobaczenia w nowy rok studencki i ciesze sie bardzo bo do Polska chce zawsze jechac. Zaraz wakacje maja koniec i to jest najlepsze bo jestem juz studentka!
lola
DO SEED.tak,już wiadomo czy kandydat jest przyjety na uczelnie czy nie.wyniki kwalifikacji wiadome był ju żok.20lipca.
20.08.2012
02.08.2012
seed
Pisze z Ukraina. Czy wszyscy juz znaja czy sie dostali czy nie? Bo ja skladala tam papier ale odpowiedzi brak i nie znam czemu. To prawda ze jak sie dostane to mam od razu mieszkanie w akademiku? Jak tak to super, mam nadzieje ze sie dostane!
toxic
Jeśli np chciałbym pracoować w salonie samochodowym, przykładowo jako rzeczoznawca, co w tym stylu, to najlepiej skończyć w tym celu studia techniczne, prawda? Czy ta politechnika oferuje jakieś studia, które wykształcą mnie w tym kierunku?
29.07.2012
22.07.2012
pepe
No ja jestem studentem na tej uczelni jużod trzech lat i nie narzekam. Kadra na wydziale architektury jest całkiem zróżnicowania, trochę wymagających wykładowców, kilku małowymagających. Z jednymi można się dogadać, z innymi nie. W dziekanacie da się załatwić to czego trzeba. Jak w życiu - raz z górki, raz pod górkę :D
marysia
wybieram sie na politechnike na zarzadzanie.ale mam do wyboru tez uniwersytet. czy ktos moglby mi powiedziec jak mniej wiecej rozłożone są zajecia na wydziale w Kleosinie.(np czy sa duze przerwy miedzy zajeciami),bo pliki z planami zajec mi nie odtwarzaja i nie moge spr. a do Kleosina mam daleko(godzina jazdy) i wiem że bedzie ciezko mi zorganizować czas, jesli zajęcia bedą np rozłożone na cały dzień.
21.07.2012
11.07.2012
bea
do Marysi: Kleosin to praktycznie przedmieścia B-stoku, jezdzą tam Mpki
do lodowa
lodowa, to ile Ty byś chciała zarabiać? W rodzinie dwie osoby pracują, to jeśli mają taki dochód to życ nie umierać. a idź gdzieś na humanistyczny kierunek i potem zobacz sobie ile po takim będziesz zarabiać bez znajomości. nie ma co narzekać, narpawdę. w dzisiejszych czasach politechnika to jedyna najlepsza decyzja dotycząca studiów.
06.07.2012
05.07.2012
lodowa
mówi się że po politechnikach najlepsze perspektywy pracy, ale co z z tego skoro nawet jak 4tys się dostaje na papierze to nie są to specjalnie dobre pieniądze, bo w dużym mieście z rodziną na głowie nie tworzy to superciekawych warunków.
jacek
ktoś mógłby mi opisać zajęcia na grafice? Zastanawiam się nad Białymstokiem bo mam niedaleko, ale nie wiem czy to czasem nie będą wyrzucone pieniądze rekrutacyjne w błoto. pzdr
04.07.2012
18.06.2012
marysia
chce studiować zarządzanie, ale wydział znajduje się w Kleosinie. na czym to polega, jak to sie łączy?bo nie jestem z Białegostoku i nie bardzo ogarniam...
Asy
Tylko nie Turystykę i Rekreację, bo to tak oklepany, schematyczny kierunek, że żal nie powiem co ściska. Owszem, jeśli nie kumasz fizy i matmy, to nie wróże Ci przyszłosci na polibudzie, aczkolwiek znam perełki po klasie prawniczej, co prześcigęnli wszysttkich z fizyką w rok. to Ci asy.
29.05.2012
17.03.2012
do Marty
jesli sie uparlas na Politechnike, to wybierz sobie kierunek bardziej lajtowy, ktory nie wymaga totalnie scislego umyslu, czy wykorzystywania wiedzy z zakresu matematyki, chemii czy fizyki, mozesz spokojnie isc na Turystyke i Rekreacje, z pewnoscia studia ktore naleza do lzejszego kalibru, mozesz rozwazyc kierunke Politologia - to juz calkiem tak pod humanistow, trzeba oczywiscie lubic te klimaty, moze jeszcze lesnictwo, albo ochrona srodowiska ... no sam nie wiem, co Ci radzic, bo sama musisz sobie powiedziec, co najbardziej trafia w twoje oczekiwania i potrezby
Marta
Cześć, piszę w tym roku maturę. Czy jako humanistka, której zupełnie nie wchodzi do głowy mata, bądź fiza mam szansę na studia na tutejszej polibudzie? Jakie są wasze opinie? Czy tam chodzą tylko same ścisłe mózgi?
17.03.2012
28.02.2012
architektura i urbanistyka
kochani, czy moglibyscie cos wiecej napisac o interesujacym mnie kierunku Architektura i Urbanistyka na PB, chcialbym wiedziec tez, czy uczelnia prowadzi kursy z rysunku, albo czy znacie kogos, kto by sie podjal lekcji,
Gnoemk
No matma i fiza to jakis hardcore! Zastanów się dobrze, czy odpowiada Ci wysoki poziom tych przedmiotów, bo ja sie juz zacznie to trudno jest potem skonczyc bo żal;p
09.12.2011
07.12.2011
Łuki
Sebek godne polecenia są wydziały mechaniczny i elektryczny. Masz tam fajne kierunki, które z pewnością w przyszłości zaprocentują. Wiesz przecież, że specjaliści tego typu są poszukiwani? Owszem może być trudno bo zaznaczam, że są to wydziały, które są trudne i jest dużo matmy, fizy... Ale moim zdaniem warto
Sebek
Jakie kierunki polecacie?Che iść na tą polibude, wiem , że spoko wiara tam jest , lajcik wszystko. Jestem z białego więc dodatkowy plus. Jakie kierunki polecacie ??? Takie żeby była jakas dobra robota po nich.
30.05.2011
29.05.2011
Krasnallll
Skrzat, hehe dobre pytanie. Nie wybieraj w takim razie prawa,tam jest nieraz zakuwanie do samej nocy. Chociaż kierunek niczego sobie, bardzo ambitny
Skrzat
Jakie kierunki polecacie aby nie trzeba było dużo zarywać nocek? Aby zaliczyć wszystko za pierwszym razem. Wiem , ze to pytanie może wydać się dość absurdalne. Chce iśc na polibude, lecz nie ukrywam , ze nie chce mi sie za bardzo uczyc.
28.05.2011
23.05.2011
Emilia
Co do akademików to ja zaszyłam się w \" gamma\" i faktycznie spokój miałam . Jeśli chodzi o uczelnie to polecam . Dużo przedmiotow ścisłych , ale wiaodmo jak to polibuda nie ma jednak co narzekać. Uczelnia godna polecenia , dużo facetów :)
Edyta
A ja napiszę o akademikach jeśli byłby ktoś zainteresowany. Ja mieszkałam w alfa i tam było bardzo imprezowo! Istne życie studenckie. Następnie jest beta - dużo obcokrajowców i wiary spoza PB gamma - spokojny, cisza. Jest jeszcze delta, ale tego akurat nie potrafie opisać;p Jak widać każdy znajdzie coś dla siebie.
22.05.2011
21.05.2011
Amelia
Mój facet się tam wybiera. Tez myśle o tej uczelni, plusem już byłoby to, że razem byśmy studiowali. Nie mówie o tym samym kierunku, bo on chce iść na budownictwo a to mnie raczej nie kręci. Słyszałam od kumpla mojego chłopaka że musimy się przygotować na dużą ilość przedmiotów ścisłych:( wiem , że polibuda to przede wszystkim nauki ścisłe, ale czy aż tak ciężko jest?Ktoś się może orientuje?
MIRA
Moja nota - mocne 4,0. Polibuda jak wiaodomo do łatwych nie należy, ale warto chodzić na kierunki techniczne, podobno więcej roboty po nich będzie, oby okazalo się to prawdą.
16.05.2011
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie