Politechnika Białostocka

uczelnia publiczna, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A, (+85) 746 90 00, rektorat@pb.edu.pl

Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Politechnika Białostocka

Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji

Telefony: 85 746 71 47, 85 746 71 48, 85 746 71 46
Email: rekrutacja@pb.edu.pl
UWAGA!
 • Każdy e-mail wysyłany na ten adres musi zawierać imię, nazwisko kandydata.
  W trakcie wymiany korespondencji należy korzystać z funkcji: odpowiedz.
 • Zanim się z nami skontaktujesz, przeczytaj – FAQ – pomoc dla kandydatów

Studiuj na Politechnice Białostockiej


Wydziały na PB

Wydział Architektury - https://wa.pb.edu.pl/

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku - https://wb.pb.edu.pl/

Wydział Elektryczny - https://we.pb.edu.pl/

Wydział Informatyki - https://wi.pb.edu.pl/

Wydział Inżynierii Zarządzania - https://wiz.pb.edu.pl/

Wydział Mechaniczny - https://wm.pb.edu.pl/

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie