Jakiego kierunku studiów szukasz?

Leśnictwo

Leśnictwo to gałąź gospodarki obejmująca zagospodarowanie, użytkowanie, pielęgnowanie i ochronę lasów.

Studia na kierunku leśnictwo to dobry wybór dla osób, które nie wyobrażają sobie siedzenia cały dzień w biurze. Praca odbywa się głównie w terenie i skupia się na gospodarowaniu powierzonym obszarem zgodnie z najnowszą wiedzą o produkcji leśnej i ochronie lasu.

Studenci leśnictwa uczą się metod pozyskiwania i transportu drewna, wykonywania i doskonalenia prac leśnych, inwentaryzacji zasobów leśnych, a także dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie. Studia pozwalają zdobyć wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym.

Przygotowują do projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych, hodowli i ochrony lasu.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku leśnictwo:

 • edukacja przyrodniczo-leśna
 • ekonomika leśnictwa
 • gospodarka leśna
 • gospodarka leśna z łowiectwem
 • gospodarka leśna z rynkiem drzewnym
 • gospodarka łowiecka
 • gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych
 • hodowla lasu
 • leśnictwo wielofunkcyjne
 • ochrona lasu i ekologia
 • ochrona przyrody i krajobrazu
 • ochrona przyrody
 • ochrona środowiska leśnego
 • ochrona zasobów leśnych
 • produkcyjność lasu
 • przedsiębiorczość leśna
 • przyrodnicze podstawy leśnictwa
 • technologie informacyjne w leśnictwie („Forest Information Technology")
 • urządzanie lasu
 • użytkowanie lasu i inżynieryjne zagospodarowanie lasu
 • zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie
 • zoologia leśna i łowiectwo.


Dla kogo studia na kierunku leśnictwo

Leśnictwo to propozycja dla miłośników przyrody, natury, środowiska naturalnego.

Osób ciekawych świata przyrody, procesów i zjawisk zachodzących przede wszystkim w środowisku leśnym.

Kandydaci na studia powinni uwzględnić fakt, że bardzo często praca będzie wykonywana w terenie, w nie zawsze sprzyjających warunkach pogodowych.


Program kształcenia na kierunku leśnictwo

Przykładowe przedmioty objęte planem studiów to:

 • technologia informacyjna
 • matematyka
 • statystyka matematyczna
 • meteorologia i klimatologia leśna
 • zoologia leśna
 • botanika leśna
 • chemia, ekologia
 • fizjologia roślin drzewiastych
 • dendrometria
 • gospodarka łowiecka
 • nauka o surowcu drzewnym
 • typologia leśna, hydrologia.

Program studiów obejmuje również takie zagadnienia jak: sporządzenie i realizacja planów ochronnych, problemy ochrony środowiska, realizacja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem prac leśnych.

Bardzo duże znaczenie na kierunku leśnictwo mają zajęcia terenowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku leśnictwo

Rekrutacja na leśnictwo odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnie. Najczęściej są to:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka lub fizyka i astronomia
 • geografia
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • matematyka.

Kandydaci wybierają jeden, dwa lub trzy z nich.

Wyjątek stanowi niepubliczna uczelnia, która przyjmuje kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Wybierając konkretną uczelnię należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku leśnictwo

Absolwenci kierunku leśnictwo są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • jednostkach administracji Lasów Państwowych
 • lasach komunalnych i innych
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • biurach urządzania lasu
 • instytucjach związanych z leśnictwem, przestrzennym zagospodarowaniem kraju
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa
 • instytutach naukowych
 • szkolnictwie.

Osoby zainteresowane pracą w branży leśnej wiele informacji znajdą na stronie Lasów Państwowych.

Dowiedzcie się więcej o charakterze pracy leśnika:


Opinie o kierunku leśnictwo

Studia na leśnictwie dają solidne, ściśle ukierunkowane wykształcenie, pozwalające na podjęcie pracy na stanowiskach i w przedsiębiorstwach czy instytucjach zarezerwowanych dla specjalistów z określonej dziedziny.

Leśnictwo to studia dwustopniowe: inżynierskie, następnie magisterskie.

Kierunek można studiować przede wszystkim na uczelniach przyrodniczych lub wydziałach przyrodniczych wybranych uniwersytetów.

Charakter studiów przybliży z pewnością relacja z zajęć terenowych studentów leśnictwa.


Kierunki pokrewne do kierunku leśnictwo

Jakie uczelnie oferują kierunek leśnictwo

W których miastach można studiować kierunek leśnictwo

Komentarze (2)

Karol
Wygląda na to, że zawód leśnika to ciężka praca, wymagająca szczegółowego zaplanowania wszystkich działań. Leśnictwo to chyba ciekawy kierunek.
17.10.2019
09.08.2016
Student
Zamiejscowy wydział leśny Politechniki Białostockiej to jest uczelnia, gdzie leśnictwo uczone jest w samej Puszczy Białowieskiej.
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku