Jakiego kierunku studiów szukasz?

Leśnictwo

Leśnictwo to gałąź gospodarki obejmująca zagospodarowanie, użytkowanie, pielęgnowanie i ochronę lasów.

Studia na kierunku leśnictwo to dobry wybór dla osób, które nie wyobrażają sobie siedzenia cały dzień w biurze. Praca odbywa się głównie w terenie i skupia się na gospodarowaniu powierzonym obszarem zgodnie z najnowszą wiedzą o produkcji leśnej i ochronie lasu.

Studenci leśnictwa uczą się metod pozyskiwania i transportu drewna, wykonywania i doskonalenia prac leśnych, inwentaryzacji zasobów leśnych, a także dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie. Studia pozwalają zdobyć wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym.

Przygotowują do projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych, hodowli i ochrony lasu.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku leśnictwo:

 • edukacja przyrodniczo-leśna
 • ekonomika leśnictwa
 • gospodarka leśna
 • gospodarka leśna z łowiectwem
 • gospodarka leśna z rynkiem drzewnym
 • gospodarka łowiecka
 • gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych
 • hodowla lasu
 • leśnictwo wielofunkcyjne
 • ochrona lasu i ekologia
 • ochrona przyrody i krajobrazu
 • ochrona przyrody
 • ochrona środowiska leśnego
 • ochrona zasobów leśnych
 • produkcyjność lasu
 • przedsiębiorczość leśna
 • przyrodnicze podstawy leśnictwa
 • technologie informacyjne w leśnictwie („Forest Information Technology")
 • urządzanie lasu
 • użytkowanie lasu i inżynieryjne zagospodarowanie lasu
 • zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie
 • zoologia leśna i łowiectwo.


Dla kogo studia na kierunku leśnictwo

Leśnictwo to propozycja dla miłośników przyrody, natury, środowiska naturalnego.

Osób ciekawych świata przyrody, procesów i zjawisk zachodzących przede wszystkim w środowisku leśnym.

Kandydaci na studia powinni uwzględnić fakt, że bardzo często praca będzie wykonywana w terenie, w nie zawsze sprzyjających warunkach pogodowych.


Program kształcenia na kierunku leśnictwo

Przykładowe przedmioty objęte planem studiów to:

 • technologia informacyjna
 • matematyka
 • statystyka matematyczna
 • meteorologia i klimatologia leśna
 • zoologia leśna
 • botanika leśna
 • chemia, ekologia
 • fizjologia roślin drzewiastych
 • dendrometria
 • gospodarka łowiecka
 • nauka o surowcu drzewnym
 • typologia leśna, hydrologia.

Program studiów obejmuje również takie zagadnienia jak: sporządzenie i realizacja planów ochronnych, problemy ochrony środowiska, realizacja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem prac leśnych.

Bardzo duże znaczenie na kierunku leśnictwo mają zajęcia terenowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku leśnictwo

Rekrutacja na leśnictwo odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnie. Najczęściej są to:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka lub fizyka i astronomia
 • geografia
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • matematyka.

Kandydaci wybierają jeden, dwa lub trzy z nich.

Wyjątek stanowi niepubliczna uczelnia, która przyjmuje kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Wybierając konkretną uczelnię należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku leśnictwo

Absolwenci kierunku leśnictwo są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • jednostkach administracji Lasów Państwowych
 • lasach komunalnych i innych
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • biurach urządzania lasu
 • instytucjach związanych z leśnictwem, przestrzennym zagospodarowaniem kraju
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa
 • instytutach naukowych
 • szkolnictwie.

Osoby zainteresowane pracą w branży leśnej wiele informacji znajdą na stronie Lasów Państwowych.

Dowiedzcie się więcej o charakterze pracy leśnika:


Opinie o kierunku leśnictwo

Studia na leśnictwie dają solidne, ściśle ukierunkowane wykształcenie, pozwalające na podjęcie pracy na stanowiskach i w przedsiębiorstwach czy instytucjach zarezerwowanych dla specjalistów z określonej dziedziny.

Leśnictwo to studia dwustopniowe: inżynierskie, następnie magisterskie.

Kierunek można studiować przede wszystkim na uczelniach przyrodniczych lub wydziałach przyrodniczych wybranych uniwersytetów.

Charakter studiów przybliży z pewnością relacja z zajęć terenowych studentów leśnictwa.


Kierunki pokrewne do kierunku leśnictwo

Jakie uczelnie oferują kierunek leśnictwo

W których miastach można studiować kierunek leśnictwo

Komentarze (2)

Karol
Wygląda na to, że zawód leśnika to ciężka praca, wymagająca szczegółowego zaplanowania wszystkich działań. Leśnictwo to chyba ciekawy kierunek.
17.10.2019
09.08.2016
Student
Zamiejscowy wydział leśny Politechniki Białostockiej to jest uczelnia, gdzie leśnictwo uczone jest w samej Puszczy Białowieskiej.
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Poznańska
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie