Jakiego kierunku studiów szukasz?

Leśnictwo

Leśnictwo to gałąź gospodarki obejmująca zagospodarowanie, użytkowanie, pielęgnowanie i ochronę lasów.

Studia na kierunku leśnictwo to dobry wybór dla osób, które nie wyobrażają sobie siedzenia cały dzień w biurze. Praca odbywa się głównie w terenie i skupia się na gospodarowaniu powierzonym obszarem zgodnie z najnowszą wiedzą o produkcji leśnej i ochronie lasu.

Studenci leśnictwa uczą się metod pozyskiwania i transportu drewna, wykonywania i doskonalenia prac leśnych, inwentaryzacji zasobów leśnych, a także dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie. Studia pozwalają zdobyć wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym.

Przygotowują do projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych, hodowli i ochrony lasu.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku leśnictwo:

 • edukacja przyrodniczo-leśna
 • ekonomika leśnictwa
 • gospodarka leśna
 • gospodarka leśna z łowiectwem
 • gospodarka leśna z rynkiem drzewnym
 • gospodarka łowiecka
 • gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych
 • hodowla lasu
 • leśnictwo wielofunkcyjne
 • ochrona lasu i ekologia
 • ochrona przyrody i krajobrazu
 • ochrona przyrody
 • ochrona środowiska leśnego
 • ochrona zasobów leśnych
 • produkcyjność lasu
 • przedsiębiorczość leśna
 • przyrodnicze podstawy leśnictwa
 • technologie informacyjne w leśnictwie („Forest Information Technology")
 • urządzanie lasu
 • użytkowanie lasu i inżynieryjne zagospodarowanie lasu
 • zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie
 • zoologia leśna i łowiectwo.


Dla kogo studia na kierunku leśnictwo

Leśnictwo to propozycja dla miłośników przyrody, natury, środowiska naturalnego.

Osób ciekawych świata przyrody, procesów i zjawisk zachodzących przede wszystkim w środowisku leśnym.

Kandydaci na studia powinni uwzględnić fakt, że bardzo często praca będzie wykonywana w terenie, w nie zawsze sprzyjających warunkach pogodowych.


Program kształcenia na kierunku leśnictwo

Przykładowe przedmioty objęte planem studiów to:

 • technologia informacyjna
 • matematyka
 • statystyka matematyczna
 • meteorologia i klimatologia leśna
 • zoologia leśna
 • botanika leśna
 • chemia, ekologia
 • fizjologia roślin drzewiastych
 • dendrometria
 • gospodarka łowiecka
 • nauka o surowcu drzewnym
 • typologia leśna, hydrologia.

Program studiów obejmuje również takie zagadnienia jak: sporządzenie i realizacja planów ochronnych, problemy ochrony środowiska, realizacja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem prac leśnych.

Bardzo duże znaczenie na kierunku leśnictwo mają zajęcia terenowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku leśnictwo

Rekrutacja na leśnictwo odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnie. Najczęściej są to:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka lub fizyka i astronomia
 • geografia
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • matematyka.

Kandydaci wybierają jeden, dwa lub trzy z nich.

Wyjątek stanowi niepubliczna uczelnia, która przyjmuje kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Wybierając konkretną uczelnię należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku leśnictwo

Absolwenci kierunku leśnictwo są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • jednostkach administracji Lasów Państwowych
 • lasach komunalnych i innych
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • biurach urządzania lasu
 • instytucjach związanych z leśnictwem, przestrzennym zagospodarowaniem kraju
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa
 • instytutach naukowych
 • szkolnictwie.

Osoby zainteresowane pracą w branży leśnej wiele informacji znajdą na stronie Lasów Państwowych.

Dowiedzcie się więcej o charakterze pracy leśnika:


Opinie o kierunku leśnictwo

Studia na leśnictwie dają solidne, ściśle ukierunkowane wykształcenie, pozwalające na podjęcie pracy na stanowiskach i w przedsiębiorstwach czy instytucjach zarezerwowanych dla specjalistów z określonej dziedziny.

Leśnictwo to studia dwustopniowe: inżynierskie, następnie magisterskie.

Kierunek można studiować przede wszystkim na uczelniach przyrodniczych lub wydziałach przyrodniczych wybranych uniwersytetów.

Charakter studiów przybliży z pewnością relacja z zajęć terenowych studentów leśnictwa.


Kierunki pokrewne do kierunku leśnictwo

Jakie uczelnie oferują kierunek leśnictwo

W których miastach można studiować kierunek leśnictwo

Komentarze (2)

Karol
Wygląda na to, że zawód leśnika to ciężka praca, wymagająca szczegółowego zaplanowania wszystkich działań. Leśnictwo to chyba ciekawy kierunek.
17.10.2019
09.08.2016
Student
Zamiejscowy wydział leśny Politechniki Białostockiej to jest uczelnia, gdzie leśnictwo uczone jest w samej Puszczy Białowieskiej.

Zobacz również

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Szczeciński
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku