Jakiego kierunku studiów szukasz?

Leśnictwo

Leśnictwo to gałąź gospodarki obejmująca zagospodarowanie, użytkowanie, pielęgnowanie i ochronę lasów.

Studia na kierunku leśnictwo to dobry wybór dla osób, które nie wyobrażają sobie siedzenia cały dzień w biurze. Praca odbywa się głównie w terenie i skupia się na gospodarowaniu powierzonym obszarem zgodnie z najnowszą wiedzą o produkcji leśnej i ochronie lasu.

Studenci leśnictwa uczą się metod pozyskiwania i transportu drewna, wykonywania i doskonalenia prac leśnych, inwentaryzacji zasobów leśnych, a także dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie. Studia pozwalają zdobyć wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym.

Przygotowują do projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych, hodowli i ochrony lasu.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku leśnictwo:

 • edukacja przyrodniczo-leśna
 • ekonomika leśnictwa
 • gospodarka leśna
 • gospodarka leśna z łowiectwem
 • gospodarka leśna z rynkiem drzewnym
 • gospodarka łowiecka
 • gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych
 • hodowla lasu
 • leśnictwo wielofunkcyjne
 • ochrona lasu i ekologia
 • ochrona przyrody i krajobrazu
 • ochrona przyrody
 • ochrona środowiska leśnego
 • ochrona zasobów leśnych
 • produkcyjność lasu
 • przedsiębiorczość leśna
 • przyrodnicze podstawy leśnictwa
 • technologie informacyjne w leśnictwie („Forest Information Technology")
 • urządzanie lasu
 • użytkowanie lasu i inżynieryjne zagospodarowanie lasu
 • zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie
 • zoologia leśna i łowiectwo.


Dla kogo studia na kierunku leśnictwo

Leśnictwo to propozycja dla miłośników przyrody, natury, środowiska naturalnego.

Osób ciekawych świata przyrody, procesów i zjawisk zachodzących przede wszystkim w środowisku leśnym.

Kandydaci na studia powinni uwzględnić fakt, że bardzo często praca będzie wykonywana w terenie, w nie zawsze sprzyjających warunkach pogodowych.


Program kształcenia na kierunku leśnictwo

Przykładowe przedmioty objęte planem studiów to:

 • technologia informacyjna
 • matematyka
 • statystyka matematyczna
 • meteorologia i klimatologia leśna
 • zoologia leśna
 • botanika leśna
 • chemia, ekologia
 • fizjologia roślin drzewiastych
 • dendrometria
 • gospodarka łowiecka
 • nauka o surowcu drzewnym
 • typologia leśna, hydrologia.

Program studiów obejmuje również takie zagadnienia jak: sporządzenie i realizacja planów ochronnych, problemy ochrony środowiska, realizacja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem prac leśnych.

Bardzo duże znaczenie na kierunku leśnictwo mają zajęcia terenowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku leśnictwo

Rekrutacja na leśnictwo odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnie. Najczęściej są to:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka lub fizyka i astronomia
 • geografia
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • matematyka.

Kandydaci wybierają jeden, dwa lub trzy z nich.

Wyjątek stanowi niepubliczna uczelnia, która przyjmuje kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Wybierając konkretną uczelnię należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku leśnictwo

Absolwenci kierunku leśnictwo są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • jednostkach administracji Lasów Państwowych
 • lasach komunalnych i innych
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • biurach urządzania lasu
 • instytucjach związanych z leśnictwem, przestrzennym zagospodarowaniem kraju
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa
 • instytutach naukowych
 • szkolnictwie.

Osoby zainteresowane pracą w branży leśnej wiele informacji znajdą na stronie Lasów Państwowych.

Dowiedzcie się więcej o charakterze pracy leśnika:


Opinie o kierunku leśnictwo

Studia na leśnictwie dają solidne, ściśle ukierunkowane wykształcenie, pozwalające na podjęcie pracy na stanowiskach i w przedsiębiorstwach czy instytucjach zarezerwowanych dla specjalistów z określonej dziedziny.

Leśnictwo to studia dwustopniowe: inżynierskie, następnie magisterskie.

Kierunek można studiować przede wszystkim na uczelniach przyrodniczych lub wydziałach przyrodniczych wybranych uniwersytetów.

Charakter studiów przybliży z pewnością relacja z zajęć terenowych studentów leśnictwa.


Kierunki pokrewne do kierunku leśnictwo

Jakie uczelnie oferują kierunek leśnictwo

W których miastach można studiować kierunek leśnictwo

Komentarze (2)

Karol
Wygląda na to, że zawód leśnika to ciężka praca, wymagająca szczegółowego zaplanowania wszystkich działań. Leśnictwo to chyba ciekawy kierunek.
17.10.2019
09.08.2016
Student
Zamiejscowy wydział leśny Politechniki Białostockiej to jest uczelnia, gdzie leśnictwo uczone jest w samej Puszczy Białowieskiej.
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Coventry University Wrocław
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Zamojska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie