Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Studia na kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych dostarczają wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu nauk rolniczych i leśnych, jak również zastosowania nowoczesnych technik i technologii w tych dziedzinach. Student poznaje procesy produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz możliwości genetycznego i środowiskowego kształtowania ich poziomu i jakości. Nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu, szkółkarstwa, pozyskania i przerobu drewna oraz przetwórstwa runa leśnego. Zapoznaje się z zasadami łowiectwa i zagospodarowania dziczyzny, a także metodami stosowanymi w ograniczaniu szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną w gospodarce rolnej i leśnej. Poznaje również podstawy zarządzania, marketingu i ekonomiki produkcji.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Studia na tym kierunku adresowane są do osób interesujących się naukami przyrodniczymi oraz problematyką związaną z rolnictwem, leśnictwem i ekologią.

Program kształcenia na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • botanika z dendrologią
 • chemia z biochemią
 • zoologia z systematyką
 • agrofizyka
 • meteorologia z klimatologią
 • fizjologia roślin
 • mikrobiologia
 • gleboznawstwo
 • genetyka
 • ekologia z sozologią
 • ogólna uprawa roślin
 • chemia rolna
 • hodowla lasu
 • chów i hodowla zwierząt
 • nauka o produkcyjności lasu
 • hodowla roślin i nasiennictwo
 • dendrometria.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z takich przedmiotów jak:

 • przedmiot do wyboru: biologia, chemia, matematyka,
 • język obcy nowożytny.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie:

 • weryfikacji złożonych dokumentów,
 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • średniej ocen z przebiegu studiów,
 • oceny końcowej na dyplomie.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie jako inspektor w jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne i leśne, doradca rolno-środowiskowy lub ekspert przyrodniczy. Może podjąć pracę w sektorach gospodarki, agencjach i instytucjach rządowych i samorządowych związanych z gospodarką rolno-leśną. Jest również przygotowany do założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa rolnego lub leśnego.

Opinie o kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

W których miastach można studiować kierunek gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie