Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych to interdyscyplinarny, unikatowy w skali kraju, praktyczny kierunek studiów. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu nauk leśnych i rolniczych.

Od kandydatów oczekuje się zainteresowania problematyką przyrodniczą w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i ekologii. Pożądane są również zainteresowania o ukierunkowaniu ekonomicznym.
Studia na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnychpierwszego stopnia trwają 7 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 2410 w systemie stacjonarnym i 1475 w systemie niestacjonarnym. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) jest równa 210.

Przyporządkowanie kierunku do obszaru lub obszarów kształcenia: obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;

Dyscyplina: agronomia, zootechnika, leśnictwo i technika rolnicza.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
W których miastach można studiować kierunek gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy