Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rolnictwo

Rolnictwo to jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nabywają umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

Na program studiów składają się zagadnienia z zakresu biologii i chemii, ekologii, ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją.

Specjalności oferowane na kierunku rolnictwo:

 • agrobiznes
 • agronomia
 • agroturystyka
 • architektura krajobrazu obszarów wiejskich
 • bioinżynieria rolnicza
 • doradztwo rolne
 • ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej
 • farmerstwo gospodarowanie powierzchnią ziemi
 • hodowla roślin i nasiennictwo
 • informatyka w rolnictwie
 • konsulting ekonomiczno-rolniczy
 • mechanizacja rolnictwa
 • nowoczesne systemy produkcji rolniczej
 • nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła
 • ochrona roślin
 • produkcja ogrodnicza
 • projektowanie terenów zielonych
 • przetwórstwo rolno - spożywcze
 • rolnictwo ekologiczne
 • towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych

Absolwent kierunku rolnictwo może szukać pracy w usługach rolniczych, administracji rolnej, specjalistycznych gospodarstwach rolnych, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, ochronie środowiska, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracji i mechanizacji rolnictwa, produkcji zwierzęcej.

Dla kogo studia na kierunku rolnictwo
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku rolnictwo
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rolnictwo
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku rolnictwo
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku rolnictwo
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku rolnictwo
Jakie uczelnie oferują kierunek rolnictwo
W których miastach można studiować kierunek rolnictwo
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Gdańska