Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/RB6x-0d_DgDqLIXIwg9cW_Qp9PpCP26N.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/wnbtrkqqtcVQ-g-FXXlMPpQAOU3D8udT.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/t2hbXe8c2nggJcvh4obQbCeDdHyNqL7R.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/qzXEpix2vbAloyexyTY4ekJLqrg26g64.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/czjol9Dby-7qrR_mYQeRwaJqfCrKhskE.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/kkz5fZoxuo5ByndfUfU1aQTU4PUiNpGQ.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/HXjUuzUelisTTJc8gcOBOFwWugFOfU1b.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/xRyVEl8HiBcGphLH2JGqqhbz3MuXQe1c.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/UlqmxpF-sl5Epfy3m0NYOBDXFuWazsuz.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/kd1LfMBGYa-YvO6wCnrJdwA1f4CGAS5H.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/9fYvWKdecrUS774Bgtg7hMx5kZKRuSAG.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/H4tpDfgfv5ZoHjYNYXQgHCXsOFyMWmnB.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
(+23) 672 62 00
rekrutacja@pansim.edu.pl
pansim.edu.pl
7.54
0.12%
257
głosów

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie po dwudziestu trzech latach funkcjonowania na stałe wpisała się w krajobraz edukacyjny północnego Mazowsza.

Z roku na rok rośnie jej znaczenie i zwiększa się systematycznie liczba rekrutowanych studentów. Mury Uczelni od czasu jej utworzenia opuściło ponad osiem tysięcy absolwentów z tytułem inżyniera, licencjata lub magistra.

Uczelnia która od lat funkcjonuje w profilu praktycznym pozostaje w stałym kontakcie nie tylko z samorządami okolicznych powiatów i gmin, ale także instytucjami wspierającymi rynek pracy, a przede wszystkim z pracodawcami działającymi w regionie ciechanowskim. Grono interesariuszy z otoczenia społeczno- gospodarczego ciągle się powiększa. Aktualnie Państwowa Akademia Nauk stosowanych im. Ignacego Mościckiego współpracuje z około 160 zakładami pracy z północnego Mazowsza.

Kooperacja ta owocuje dostosowaniem kierunków studiów do potrzeb rynku pracy oraz wpływa na korygowanie programów kształcenia do posiadanych i zmieniających się technologii. PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie posiada fachową kadrę, nowoczesną bazę dydaktyczną oraz systematycznie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną.Władze uczelni mają świadomość, że trudno wykształcić inżyniera czy pielęgniarkę bez odpowiedniego zaplecza i nowoczesnej aparatury. Dlatego baza dydaktyczna wzbogacana jest systematycznie o nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie umożliwiające edukację na najwyższym poziomie technologicznym. Absolwenci poza solidną dawką wiedzy teoretycznej otrzymują niezbędne dziś doświadczenie praktyczne realizowane poprzez profil praktyczny oraz sześciomiesięczne praktyki studenckie.

Szkoła dba także o wsparcie socjalne studentów. Funkcjonuje tu skuteczny system stypendialny. Stypendia socjalne, stypendia za osiągnięcia wynikające z dorobku studenta w różnych dziedzinach, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, zapomogi, a także możliwość zamieszkania w Domu Studenta - to wszystko umożliwia podejmowanie i kontynuowanie nauki przez młodzież.

W uczelni studiuje niespełna dwa tysiące studentów na 13 kierunkach. Nauki społeczne reprezentowane są przez kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, ekonomia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nauki inżynieryjno-techniczne i rolnicze to: informatyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria środowiska, rolnictwo, elektronika i telekomunikacja. Nauki o zdrowiu reprezentuje pielęgniarstwo i fizjoterapia.

Z raportów MNiSW podsumowujących Ekonomiczne Losy Absolwentów szkół wyższych wynika, że blisko 100% osób opuszczających mury ciechanowskiej uczelni znajduje zatrudnienie. Nic więc dziwnego, że PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest postrzegana jako uczelnia nowoczesna, elastycznie reagująca na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy, sprawnie współdziałająca z lokalnym otoczeniem pracodawców, administracją samorządową, środowiskiem edukacyjnym oraz odpowiadająca na oczekiwania mieszkańców północnego Mazowsza.

W ramach kół naukowych studenci biorą udział w wyprawach edukacyjnych, pogłębiając wiedzę, zdobywają doświadczenie, zbierają informacje do prowadzonych badań naukowych. Wyniki swojej pracy prezentują na konferencjach i sympozjach naukowych, są autorami lub współtworzą publikacje.

Studenci zainteresowani sportem i turystyką skupieni są wokół Klubu Uczelnianego AZS, który prowadzi osiem sekcji sportowych.

Wymiana zagraniczna realizowana jest w ramach Programu Erasmus. Dzięki temu studenci PANS mogą odbyć część studiów lub praktyk za granicą.

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Zamojska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Piotrkowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych