• Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • UTH im. Chodkowskiej Warszawa
 • 26 Festiwal Nauki i Sztuki
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi Summer School 2024

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

uczelnia publiczna, woj. kujawsko-pomorskie, 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7, (+52) 374 94 11, rekrutacja@utp.edu.pl

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich jest największą i najstarszą uczelnią publiczną w Bydgoszczy. Została założona w 1951 roku.

Posiada osiem wydziałów, na których realizuje studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie, a także podyplomowe. Organizuje także szkolenia i praktyki. Oferuje edukację w języku angielskim. Politechnika posiada własną bibliotekę o szerokim wachlarzu zasobów naukowych dostępnych dla studentów. Realizuje program Erasmus+, który daje szansę na edukację w obcym kraju i nawiązania kontaktów międzynarodowych.

Poznaj wszystkie dostępne kierunki i specjalności, sprawdź warunki rekrutacji i dowiedz się więcej o Politechnice Bydgoskiej.Ocena uczelni

6.82 / 10
577 głosów

Opinie (526)
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, PB Bydgoszcz

PBŚ
odpowiedź dla Patrycja z dnia 03.04.2024
Dzień dobry. W przypadku uruchomienia studiów niestacjonarnych, o uruchomieniu kierunku decyduje kierownik jednostki (dziekan), po szczegółowej analizie finansowej i tylko wtedy, gdy koszty kształcenia nie są wyższe od spodziewanych wpływów. W przypadku kierunku technologia chemiczna - s. stacjonarne 1 stopnia- tutaj od r.a. 2024/2025 rekrutacja odbywa się w nowej formule - na wydział - szczegóły: https://pbs.edu.pl/pl/oferta-dydaktyczna/kierunek/technologia-chemiczna-uwaga-rekrutacja-na-wydzial/inzynierskie-i-stopnia/stacjonarne W przypadku kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - s. stacjonarne 1 stopnia - uruchomienie kierunku jest możliwe po przyjęciu co najmniej 30 kandydatów. Rektor PBŚ, w uzasadnionych przypadkach, może podjąć decyzje o uruchomieniu kierunku przy mniejszej liczbie kandydatów. Biuro Rekrutacji PBŚ 52 374 94 11; 52 340 88 20.
12.04.2024
04.04.2024
PBŚ
odpowiedź dla Ktoś z dnia 31.03.2024
Na studiach stacjonarnych zajęcia są w formie stacjonarnej. Na studiach niestacjonarnych - tylko w piątki zjazdowe - wykłady odbywają się w formie zdalnej. Pozostałe zajęcia w formie stacjonarnej. Wszystkie zaliczenia i egzaminy odbywają się w formie stacjonarnej, w siedzibie Politechniki bez względu na formę prowadzenia zajęć. Biuro Rekrutacji PBŚ 52 340 88 20 52 374 94 11
Patrycja
Dzień dobry, ile osób najmniej musi zostać przyjęta na kierunek technologia chemiczna oraz zarządzanie i inżyniera produkcji, ( studia 1 stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) aby kierunek został uruchomiony?
03.04.2024
03.04.2024
mati
Dzień dobry, jaka była najniższa liczba punktów uzyskanych przez osobę przyjętą na kierunek zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt?
PBŚ
odpowiedź dla maciek z dnia 01.04.2024
Kierunek: technologia chemiczna - studia stacjonarne 1 stopnia - nie został uruchomiony - zbyt mała liczba kandydatów. Biuro Rekrutacji PBŚ 52 340 88 20
03.04.2024
03.04.2024
PBŚ
odpowiedź dla Patrycja z dnia 23.03.2024
Kierunek: technologia chemiczna studia stacjonarne 1 stopnia- k. nie został uruchomiony - zbyt mała liczba kandydatów. Kierunek: technologia chemiczna studia niestacjonarne 1 stopnia - k. został uruchomiony. Ostatni kandydat na liście rankingowej uzyskał : 216 pkt. Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji studia stacjonarne 1 stopnia - k. został uruchomiony. Ostatni kandydat na liście rankingowej uzyskał : 153 pkt. Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji studia niestacjonarne 1 stopnia - k. został uruchomiony. Ostatni kandydat na liście rankingowej uzyskał : 121 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ 52 340 88 20
PBŚ
odpowiedź dla Marta z dnia 22.03.2024
Dzień dobry, w/w kierunek studiów stacjonarnych 1 stopnia został uruchomiony. Wszyscy kandydaci, którzy w terminie dokonali rejestracji internetowej oraz złożyli komplet dokumentów rekrutacyjnych zostali przyjęci. Biuro Rekrutacji PBŚ 52 340 88 20
03.04.2024
01.04.2024
maciek
Dzień dobry, jak duże było zainteresowanie technologią chemiczną podczas ostatniej rekrutacji? Jak trudno będzie się dostać?
Ktoś
Czy na politechnice niektóre zajęcia odbywają się zdalnie, czy wszystkie są stacjonarnie?
31.03.2024
25.03.2024
MR
odpowiedź dla Marta z dnia 22.03.2024
Zainteresowanie Biotechnologią było duże, ale limity przyjęć są też spore więc wszyscy, którzy aplikowali się dostali.
Patrycja
Dzień dobry, jaka była najniższa liczba punktów uzyskanych przez osobę przyjętą na technologię chemiczną oraz zarządzanie i inżynierię produkcji (studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia)?
23.03.2024
22.03.2024
Marta
Dużo było chętnych na biotechnologię w zeszłym roku? Ciężko było się dostać?
PBŚ
odpowiedź dla Ktos z dnia 22.03.2024
Dzień dobry. Ostatni kandydat na liście rankingowej uzyskał w rekrutacji na r.a. 2023/2024 k. budownictwo - s. stacjonarne 1 stopnia - 220 pkt; k. budownictwo - s. niestacjonarne - 188 pkt. Kierunek "technika bezpieczeństwa i obronności" to nowy kierunek studiów i będzie teraz pierwsza rekrutacja . Biuro Rekrutacji PBŚ 52 340 88 20, 52 374 94 11
22.03.2024
22.03.2024
Ktos
Dzien dobry, jaka była najnizsza ilość punktów osoby przyjętej na budownictwo oraz technika bezpieczeństwa i obronności?
PBS
odpowiedź dla Patrycja z dnia 14.03.2024
Dzień dobry. Politechnika Bydgoska w procesie rekrutacji na studia 1 stopnia bierze pod uwagę tylko i wyłącznie wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych/dojrzałości - wg wzoru dla danego kierunku studiów. Oferta kierunków studiów 1 stopnia: https://pbs.edu.pl/pl/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia Biuro Rekrutacji PBŚ 52 340 88 20, 374 94 11 rekrutacja@pbs.edu.pl
15.03.2024
14.03.2024
Patrycja
Czy przy rekrutacji na studia l stopnia są punktowane egzaminy zawodowe związane z kierunkiem przyszłych studiów?
PBS
odpowiedź dla Wiola z dnia 06.03.2024
Dzień dobry, w ostatniej rekrutacji na studia 1 stopnia na PBŚ ostatnia osoba na liście rankingowej, na; kierunku teleinformatyka uzyskała – 229 pkt; kierunku telekomunikacja i technologie internetu rzeczy – 306 pkt . Biuro Rekrutacji PBŚ
07.03.2024
06.03.2024
Wiola
Jaka była najniższa liczba punktów osoby przyjętej na kierunek teleinformatyka lub telekomunikacja i technologie internetu rzeczy, studia stacjonarne I stopnia
PBS
odpowiedź dla Zosia z dnia 19.02.2024
W ubiegłej rekrutacji wszystkie osoby, które w terminie dokonały rejestracji i złożyły komplet dokumentów zostały pozytywnie zakwalifikowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Ostatni kandydat uzyskał: 234 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ
23.02.2024
19.02.2024
Zosia
Ile było chętnych na architekturę krajobrazu podczas ostatniej rekrutacji? Ciężko się dostać na ten kierunek? Jaki był próg?
PBŚ
odpowiedź dla Tymek z dnia 14.02.2024
Dzień dobry, podczas rekrutacji na studia 1 stopnia na PBŚ uwzględniane są wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych, z wybranych przedmiotów, wg wzoru rekrutacyjnego dla danego kierunku. Szczegóły na: https://pbs.edu.pl/pl/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia?query=&system=&czas=&wydzial=wydzial-telekomunikacji-informatyki-i-elektrotechniki W ubiegłym roku ostatni kandydat na w/w kierunku uzyskał 82 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ 52 340 88 20; 374 94 11
15.02.2024
14.02.2024
Tymek
Dzień dobry, Jaki był próg punktowy na studia niestacjonarne (I stopień elektrotechnika) czy egzaminy zawodowe są brane pod uwagę w punktacji?
PBS
odpowiedź dla Marcin z dnia 21.12.2023
Ostatni kandydat uzyskał: 194,5 pkt. Biuro Rekrutacji
22.12.2023
21.12.2023
Marcin
Jaki był w tym roku próg punktowy na zootechnikę stacjonarną - studia inżynierskie (I stopnia) ?
Alex
Witam, jaka była najniższa liczba punktów u przyjętego kandydata na kierunek Budownictwo (I stopień stacjonarnie)?
20.11.2023
03.11.2023
PBS
odpowiedź dla Jacek z dnia 30.10.2023
Jest to kierunek, który koncentruje się na technologiach związanych z komunikacją oraz rozwijającymi się obszarami związanymi z Internetem Rzeczy (IoT). Studia na tym kierunku obejmują zarówno teoretyczne aspekty telekomunikacji, jak i praktyczne umiejętności związane z projektowaniem, zarządzaniem i wdrażaniem technologii IoT. Studenci na tym kierunku zdobywają wiedzę na temat sieci komunikacyjnych, protokołów internetowych, programowania i rozwoju aplikacji IoT, a także zarządzania projektami. Ilość informatyki w programie zajęć, to znaczący element na tym kierunku. Kodowanie jest często wykorzystywane do programowania urządzeń IoT, tworzenia oprogramowania oraz rozwiązywania problemów związanych z telekomunikacją. Dlatego informatyka stanowi ważną część programu na tym kierunku. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotów można znaleźć na stronie: https://sylabusy.pbs.edu.pl/pl/1/1/1/2/12/102. Biuro Dziekana WTIiE https://pbs.edu.pl/pl/oferta-dydaktyczna/kierunek/telekomunikacja-i-technologie-internetu-rzeczy/inzynierskie-i-stopnia/stacjonarne
Jacek
Co uważacie o kierunku Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy, możecie napisać jak się to studiuje. Ile jest informatyki w programie zajęć?
30.10.2023
03.10.2023
PBS
odpowiedź dla Noc z dnia 25.09.2023
Ostatni kandydat uzyskał: 138 pkt procentowych Biuro Rekrutacji
Noc
Witam, jaka była najniższa liczba punktów u przyjętego kandydata na kierunek Finanse i rachunkowość (Studia stacjonarne, 1 stopnia) w tym roku
25.09.2023
21.08.2023
PBS
odpowiedź dla kazik z dnia 07.08.2023
Rekrutacja trwa. Są jeszcze wolne miejsca na kierunek finanse i rachunkowość studia stacjonarne 1 stopnia, rekrutacja uzupełniająca (T2) https://pbs.edu.pl/pl/media/21932
kazik
Witam, jaka była najniższa liczba punktów u przyjętego kandydata na kierunek Finanse i rachunkowość (Studia stacjonarne, 1 stopnia) w tym roku
07.08.2023
03.08.2023
PBS
odpowiedź dla Sylwia z dnia 02.08.2023
Są jeszcze wolne miejsca na kierunek biotechnologia studia stacjonarne 1 stopnia, od 1 sierpnia br. ruszyła rekrutacja uzupełniająca (T2) https://pbs.edu.pl/pl/media/21932
Sylwia
Dzień Dobry, czy wiadomo ile osób zostało przyjętych na biotechnologię na pierwszy rok studiów stacjonarnych 2023/2024?
02.08.2023
31.07.2023
PBS
odpowiedź dla . z dnia 29.07.2023
Są jeszcze wolne miejsca, od 1 sierpnia br. rusza rekrutacja uzupełniająca Biuro Rekrutacji 52 340 88 20
.
czy na kierunku zarządzanie zapełniła się liczba przyjętych osób? ile punktów miał ostatni kandydat który się dostał?
29.07.2023
20.07.2023
:)
Dzień dobry, jaka była najniższa liczba punktów u przyjętego kandydata na kierunek architektura wnętrz oraz komunikacja wizualna zeszłym roku?
PBS
odpowiedź dla o z dnia 20.07.2023
Wszystkich kandydatów obowiązuje ten sam terminarz https://pbs.edu.pl/pl/rekrutacja/terminarz-rekrutacji Biuro Rekrutacji PBŚ
20.07.2023
20.07.2023
barbara
Witam, jaka była najniższa liczba punktów u przyjętego kandydata na kierunek Finanse i rachunkowość (Studia stacjonarne, 1 stopnia) w tym roku
o
Czy to kto pierwszy złożyły dokumenty po udanej kwalifikacji ma znaczenie w przyjęciu na studia?
20.07.2023
19.07.2023
PBS
odpowiedź dla Basia z dnia 16.07.2023
Na kierunku "wzornictwo' w klasyfikacji brane są pod uwagę punkty z egzaminu praktycznego oraz wyniki ze świadectwa dojrzałości. Tak więc ranking kandydatów jest uzależniony nie tylko od wyników ze świadectwa dojrzałości ale również od zdolności artystycznych kandydatów. Biuro Rekrutacji
PBS
odpowiedź dla Dby z dnia 14.07.2023
Ostatni kandydat miał : 126 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ
19.07.2023
16.07.2023
Basia
Ile punktów miała w zeszłym roku ostatnia osoba na wzornictwo?
Dby
jaka była ilość punktów ostatniej osoby na kierunek mechatronika w tamtym roku? I czy dużo osób odpada na tym właśnie kierunku?
14.07.2023
13.07.2023
PBŚ
odpowiedź dla ws z dnia 13.07.2023
Rekrutacja w toku, wszyscy mają szanse. Dane z ubiegłego roku: Informatyka - 198 pkt, Automatyka i elektronika: 221 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ 52 340 88 20, 52 374 94 11
ws
Czy dostanę się z 304 punktami na informatyke stosowaną lub automatykę i elektronikę? ile miał ostatni kandydat na tych kierunkach?
13.07.2023
11.07.2023
PBS
odpowiedź dla Michał z dnia 08.07.2023
Biotechnologia - 100 pkt Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia było: 54 osoby Biuro Rekrutacji PBŚ
PBŚ
odpowiedź dla Sylwia z dnia 08.07.2023
Biotechnologia - 100 pkt Biuro Rekrutacji PBŚ
10.07.2023
10.07.2023
PBŚ
odpowiedź dla Wojtek z dnia 09.07.2023
Ostatni kandydat miał następującą liczbe pkt: stacjonarne - 107 niestacjonarne - 120,0 Biuro Rekrutacji PBŚ
PBŚ
odpowiedź dla ok z dnia 07.07.2023
Prosimy o kontakt telefoniczny do pracownika punktu rekrutacyjnego, w godz. 9-15; 52 340 88 20; szczegółowo wyjaśnimy zapisy wzoru rekrutacyjnego. Biuro Rekrutacji PBŚ
10.07.2023
10.07.2023
Polityka Bydgoska
odpowiedź dla ok z dnia 07.07.2023
Poproszę o kontakt z biurem rekrutacji: 52 340 88 20, 52 374 94 11
PBŚ
odpowiedź dla Ola z dnia 07.07.2023
Ostatni kandydat miał 122 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ
10.07.2023
10.07.2023
PBŚ
odpowiedź dla Karolina z dnia 07.07.2023
Na s. stacjonarnych: 198 pkt, na s. niestacjonarnych: 140 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ
Wojtek
Dzień dobry, proszę o informację o limitach punktów przyjętych kandydatów w ubiegłym roku na studia I stopnia stacjonarne i zaoczne "Zarządzanie"
09.07.2023
08.07.2023
Sylwia
Dobry wieczór, jaka była najniższa liczba punktów kandydata na biotechnologię w zeszłym roku?
Michał
Dzień dobry. Mam pytanie. Jaka była najniższa liczba punktów kandydata przyjętego na Biotechnologię studia stacjonarne I stopnia w zeszłym roku? Ile było chętnych na ten kierunek w zeszłym roku?
08.07.2023
07.07.2023
ok
Dzień dobry, może mi ktoś wyjaśnić ten wzór na rekrutacji? informatyka stosowana, musze to robić źle, bo za łatwo byłoby się dostać
Ola
Dzień dobry. Ile w zeszłym roku było chętnych na studia I stopnia stacjonarne Zarządzanie i inżynieria produkcji? Pozdrawiam
07.07.2023
07.07.2023
Karolina
Jaka była najniższa liczba punktów kandydata na informatykę stosowaną w 2022?
PBS
odpowiedź dla SENTRY z dnia 19.06.2023
Kandydat na ostatnim miejscu w klasyfikacji rankingowej miał 158 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ
20.06.2023
19.06.2023
SENTRY
Dobry wieczór, jaka była najniższa liczba punktów kandydata na zoofizjoterapie w zeszłym roku?
PBS
odpowiedź dla Oliwka z dnia 03.06.2023
Ostatni kandydat na liście rankingowej uzyskał 397 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ
05.06.2023
03.06.2023
Oliwka
Dobry wieczór, jaka była najniższa liczba punktów kandydata na inżynierię farmaceutyczną w zeszłym roku?
PBS
odpowiedź dla Marta z dnia 11.05.2023
Dzień dobry. Zasady rekrutacji na kierunek "inspekcja weterynaryjna" dostępne są na stronie www uczelni, do klasyfikacji w PBS nie są brane punkty z egzaminów zawodowych, ponizej link: https://pbs.edu.pl/pl/oferta-dydaktyczna/kierunek/inspekcja-weterynaryjna/inzynierskie-i-stopnia/stacjonarne W przypadku dodatkowych pytań odnośnie rekrutacji na studia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Punku Rekrutacyjnego w godz. 9.00 – 15.00 ; telefon: 52 340 88 20 Biuro Rekrutacji PBŚ
16.05.2023
11.05.2023
Marta
Dobry wieczór. Jestem technikiem weterynarii . Interesują mnie studia na kierunku inspekcja weterynaryjna. Czy w procesie rekrutacji mogą być uwzględnienione punkty za zdany egzamin zawodowy? I drugie pytanie. Czy będąc technikiem weterynaryjnym mam szansę dostać się na ten kierunek? Pozdrawiam M.W
PBS
odpowiedź dla Misiek z dnia 09.05.2023
Ostatni kandydat na liście rankingowej otrzymał 122 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ
10.05.2023
09.05.2023
Misiek
Dzień dobry, jaką była najniższa liczba punktów u kandydata przyjętego na Zarządzanie i inżynierię produkcji (I stopnia stacjonarne) w zeszłym roku?
PBS
odpowiedź dla JO z dnia 06.05.2023
Ostatni kandydat na liście rankingowej uzyskał 198 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ
09.05.2023
06.05.2023
JO
Witam, jaka była najniższa liczba punktów u przyjętego kandydata na kierunek Informatyka stosowana (studia stacjonarne I stopnia) w zeszłym roku?
PBS
odpowiedź dla Kovu z dnia 26.04.2023
2 lata temu ostatni kandydat miał 169 pkt. A w ubiegłym roku, kierunek nie został uruchomiony, powód: zbyt mała liczba chętnych (decyzja kierownictwa PBS) Biuro Rekrutacji PBS
27.04.2023
26.04.2023
Kovu
A w takim razie jaka była najniższa liczba punktów u przyjętego kandydata na kierunku Zielarstwo i Fitoterapia 2 lata temu? I dlaczego kierunek w zeszłym roku nie wystartował? Bardzo mnie on interesuje i boję się co jeśli w tym roku też nie wystartuje...
PBS
odpowiedź dla Pawel z dnia 24.04.2023
Ostatni kandydat na liście rankingowej uzyskał 231 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ 52 340 88 20
25.04.2023
24.04.2023
Pawel
Witam, jaka była najniższa liczba punktów u przyjętego kandydata na kierunek Budownictwo (studia stacjonarne I stopnia) w zeszłym roku?
PBŚ
odpowiedź dla Sz.M z dnia 20.04.2023
Ostatni kandydat na liście rankingowej uzyskał 151 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ 52 340 88 20
21.04.2023
21.04.2023
PBS
odpowiedź dla Sz.M z dnia 20.04.2023
Ostatnia osoba na liście rankingowej uzyskała 151 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ 52 340 88 20
Sz.M
Witam, jaka była najniższa liczba punktów u przyjętego kandydata na kierunek Finanse i rachunkowość (Studia stacjonarne, 1 stopnia)
20.04.2023
20.04.2023
Szumi
Witam, jaka była najniższa liczba punktów u przyjętego kandydata na kierunek Finanse i rachunkowość 2022/2023
PBS
odpowiedź dla Kovu z dnia 19.04.2023
Niestety kierunek "zielarstwo i fitoterapia" studia stacjonarne 1 stopnia nie został uruchomiony w ubiegłym roku akademickim. Biuro Rekrutacji PBŚ
20.04.2023
19.04.2023
Kovu
Witam, jaka była najniższa liczba punktów u przyjętego kandydata na kierunek Ziołolecznictwo i Fitoterapia w zeszłym roku?
PBS
odpowiedź dla Jundrek z dnia 07.04.2023
W ubiegłym roku - ostatni kandydat uzyskał 108 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ
12.04.2023
07.04.2023
Jundrek
Rozumiem, że ograniczeniem są limity miejsc, ale ostatni przyjęty kandydat miał jakąś ilość punktów, i jestem zainteresowany jaki to był wynik, by wiedzieć, czego można się spodziewać?
PBS
odpowiedź dla Jundrek z dnia 30.03.2023
W ostatnich latach nie było progów punktowych. Ograniczeniem były limity miejsc na danych kierunkach. W przypadku dodatkowych pytań odnośnie rekrutacji na studia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Punku Rekrutacyjnego w godz. 9.00 – 15.00 ; telefon: 52 340 88 20 Biuro Rekrutacji PBŚ
03.04.2023
30.03.2023
Jundrek
Ile pkt miał ostatni przyjęty na mechatronikę w ostatnich latach?
PBS
odpowiedź dla JM z dnia 14.03.2023
Na PBŚ w procesie rekrutacji brane są pod uwagę punkty procentowe uzyskane z pisemnych egzaminów maturalnych (określonych przedmiotów). Nie ma progów punktowych, ograniczeniem są limity miejsc na danych kierunkach. Biuro Rekrutacji PBŚ 52 340 88 20
24.03.2023
14.03.2023
JM
Czy na kierunek elektronika i telekomunikacja są brane pod uwagę wyniki egzaminów zawodowych? Dlaczego progi punktowe nie są ogólnodostępne tak jak na przykład ma Politechnika Poznańska?
PBŚ
odpowiedź dla KS z dnia 08.02.2023
Dzień dobry. Kierunek "agrotronika" nie został uruchomiony w roku akademickim 2022/2023 ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów. Biuro Rekrutacji PBŚ
08.02.2023
08.02.2023
KS
Ile punktów miał ostatni przyjęty kandydat na kierunek agrotronika?
PBŚ
odpowiedź dla MAŁGOSIA z dnia 30.01.2023
Dzień dobry. Nie ma w ofercie dydaktycznej Politechniki kierunku teleinformatyka - studia 2 stopnia - jest to decyzja kierownictwa PBŚ. Kontakt do WTIiE - 52 340 80 08; 52 340 80 45. Biuro Rekrutacji PBŚ
01.02.2023
30.01.2023
MAŁGOSIA
DLACZEGO POLITECHNIKA BYDGOSKA NIE MA STUDIÓW II STOPNIA TELEINFORMATYKA?
PBŚ
odpowiedź dla Rafał z dnia 01.09.2022
W tym roku na PBŚ była pierwsza rekrutacja na kierunek "agrotronika" Biuro Rekrutacji PBŚ
02.09.2022
01.09.2022
Rafał
Ile punktów miał ostatni kandydat przyjęty na agrotronikę stacjonarną I st. w latach 2019-2022?
PBŚ
odpowiedź dla Mm z dnia 28.08.2022
Przyjmowanie kandydatów na studia 1 stopnia odbywa się podstawie postępowania klasyfikacyjnego, w ramach limitu miejsc, ma charakter rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym. Szczegółowe zasady znajdują się w uchwale rekrutacyjnej na dany rok akademicki (dostępna na www uczelni). Jeśli limit miejsc jest zapełniony w rekrutacji podstawowej (tzw. turze 1) nie ma już na dany kierunek rekrutacji uzupełniającej. Biuro Rekrutacji PBŚ
01.09.2022
28.08.2022
Mm
Na jakich zasadach przyjmowani są kandydaci? Na stronie widnieje informacja ze nie ze względu na pierwszeństwo rejestracji i ze jednocześnie nie ma progów punktowych. Jak wiec przebiega proces przyjęcia jeśli liczba chętnych jest wyższa niż liczba miejsc?
PBŚ
odpowiedź dla Wiola z dnia 24.07.2022
Nie udzielamy informacji rankingach w trakcie trwania rekrutacji. https://pbs.edu.pl/pl/rekrutacja/terminarz-rekrutacji Biuro Rekrutacji PBŚ
26.07.2022
24.07.2022
Wiola
Ile punktów miał ostatni kandydat przyjęty na informatykę stosowaną I stopnia (stacjonarne) w 2021r. i ile punktów ma ostatni kwalifikowany kandydat w tym roku? Czy liczba zakwalifikowanych kandydatów jest równa limitowi miejsc, czy też jest wyższa, jeśli tak, to ilu jest zakwalifikowanych kandydatów w tym roku na 1 miejsce? Z góry dziękuję za odpowiedż;-)
PBŚ
odpowiedź dla Martyna z dnia 19.07.2022
W ubiegłym roku ostatni kandydat klasyfikowany miał 113pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ
22.07.2022
20.07.2022
PBŚ
odpowiedź dla Bob z dnia 17.07.2022
Przy rekrutacji na studia drugiego stopnia, w protokole jest ocena z dyplomu lub z rozmowy kwalifikacyjnej. Biuro Rekrutacji PBŚ
Martyna
Ile punktów miała w zeszłym roku ostatnia osoba, która dostała się na zarządzenie? I st
19.07.2022
17.07.2022
Bob
Witam. Ile punktów miała ostatnia osoba zakwalifikowana na studia II stopnia, zarządzanie i inżynieria produkcji (niestacjonarnie) ?
Informatyka
Czy nadal są 3 roczniki na ostatnim semestrze teleinformatyki i czy na informatyce stosowanej jest podobnie?
15.07.2022
15.07.2022
PBŚ
odpowiedź dla WOJTEK z dnia 14.07.2022
Ostatni kandydat na liście : 255 pkt. Biuro Rekrutacji PBS
mm7
Dzień dobry. Ile punktów posiadał ostatni kandydat na studia I stopnia (stacjonarne) z kierunku informatyka stosowana?
14.07.2022
14.07.2022
WOJTEK
Mam pytanie, jaka była najniższa liczba punktów w rekrutacji na informatykę stacjonarną 1 stopnia w zeszłym roku?
PBŚ
odpowiedź dla :) z dnia 13.07.2022
Ostatnia osoba na liście rankingowej miała 182 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ
14.07.2022
13.07.2022
:)
Ile punktów posiadał ostatni kandydat na studia 1 stopnia (niestacjonarne) z kierunku informatyka?
PBŚ
odpowiedź dla Ellie z dnia 09.07.2022
Ostatnia osoba na liście rankingowej: k. zootechnika - 131 pkt k. inspekcja weterynaryjna - 201 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ
12.07.2022
12.07.2022
PBŚ
odpowiedź dla PP z dnia 08.07.2022
W ubiegłym roku na w/w kierunku kształcenie nie zostało uruchomione. Biuro Rekrutacji PBŚ
Ellie
Dzień dobry, ile punktów w ubiegłej rekrutacji miała ostatnia zakwalifikowana osoba na kierunkach: zootechnika oraz inspekcja weterynaryjna. Chodzi o studia I st.
09.07.2022
08.07.2022
PP
Dzień dobry Ile punktów miała ostatnia osoba zakwalifikowana na kierunek Analityka chemiczna i spożywcza w ubiegłym roku?
PBŚ
odpowiedź dla ss z dnia 05.07.2022
Ostatnia osoba zakwalifikowana do przyjęcia to wynik 132 pkt. https://rekrutacja.pbs.edu.pl/pl/offer/R_I_2022-23_Z/ Biuro Rekrutacji
06.07.2022
05.07.2022
ss
Dzień dobry, Zoofizjoterapia - ile punktów w ubiegłej rekrutacji miała ostatnia zakwalifikowana osoba ? dziękuję
PBŚ
odpowiedź dla ??? z dnia 30.06.2022
W ubiegłej rekrutacji ostatni kandydat w" turze 1" uzyskał 289 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ https://pbs.edu.pl/pl/rekrutacja/terminarz-rekrutacji https://pbs.edu.pl/pl/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia
04.07.2022
30.06.2022
???
Witam. Jaki był najniższy wynik osoby przyjęte na studia 1 stopnia Automatyka i Elektronika stacjonarnie w tamtym roku?
PBŚ
odpowiedź dla Elektry z dnia 27.06.2022
Było to 264 pkt . zapraszamy do zapoznania się z ofertą PBŚ Biuro Rekrutacji PBŚ https://pbs.edu.pl/pl/rekrutacja/terminarz-rekrutacji https://rekrutacja.pbs.edu.pl/pl/offer/R_I_2022-23_Z/programme/NP-EIT/?from=field:EIT
30.06.2022
30.06.2022
PBŚ
odpowiedź dla Lena z dnia 29.06.2022
Szczegółowe zasady przyjęć na studia 2 stopnia znajdują się na: https://rekrutacja.pbs.edu.pl/pl/offer/R_II_2022-23_Z/programme/ND-IS/?from=field:IS W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Punktu Rekrutacyjnego: 52 340 88 20 52 374 94 11 w godz. 9.00 -15.00 Biuro Rekrutacji PBŚ
Lena
Dzień dobry, czy jest szansa dostać się na inżynierię środowiska 2st mając tytuł inżyniera technologii chemicznej? Czy kierunek jest bardzo trudny i wymagający?
29.06.2022
27.06.2022
Elektry
Witam, czy mogłabym prosić o informację, jaki był najniższy wynik osoby przyjętej na studia niestacjonarne na kierunek Elektronika i Telekomunikacja w zeszłym roku?
PBŚ
odpowiedź dla ? z dnia 19.06.2022
Kierunek ciekawy i wymagający. W ostatnich latach program studiów został dostosowany do zmian na rynku firm poszukujących absolwentów. Jest dużo zajęć z sieci komputerowych i transmisji danych. Studia przygotowują do pracy przy budowie i zarządzaniu infrastrukturą sieci lokalnych i dostępowych w technologii światłowodowej. W ramach studiów można uzyskać certyfikat Network Routing Specialist I (NRS I). Dziekanat WTIiE https://pbs.edu.pl/pl/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia
21.06.2022
19.06.2022
?
Czy ktoś wyraziłby opinię o kierunku teleinformatyka?
PBŚ
odpowiedź dla WK z dnia 09.06.2022
Było to 131 pkt. Biuro Rekrutacji PBŚ
10.06.2022
09.06.2022
WK
Dzień dobry, ile punktów w zeszłorocznej rekrutacji uzyskała ostatnia osoba przyjęta na kierunek finanse i rachunkowość (studia stacjonarne pierwszego stopnia)?
PBŚ
odpowiedź dla DD z dnia 01.06.2022
W sprawie informacji szczegółowych odnośnie egzaminu praktycznego prosimy kontaktować się z pracownikiem dziekanatu WBAiIŚ: 52 340 85 00. Biuro Rekrutacji PBŚ
07.06.2022
01.06.2022
DD
Witam. Ile trzeba mieć punktów aby dostać się na kierunek Architektura I stopnia stacjonarne oraz ile miała ostatnia osoba na liście w ubiegłym roku? Ponadto chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy na drugiej części egzaminu z rysunku mamy określony temat?
PBŚ
odpowiedź dla A z dnia 30.05.2022
Dzień dobry. "Komunikacja wizualna" jest nowym kierunkiem , w tym roku będzie pierwsza rekrutacja. Biuro Rekrutacji PBŚ https://rekrutacja.pbs.edu.pl/pl/offer/R_I_2022-23_Z/programme/SP-KW/?from=field:KW
31.05.2022
30.05.2022
A
Witam. Ile było chętnych na kierunek Komunikacja wizualna, na studia I stopnia, w zeszłym roku i ile punktów miała ostatnia osoba na liście, która się zakwalifikowała?
PBŚ
152 punkty
20.05.2022
18.05.2022
WK
Mam na myśli studia stacjonarne pierwszego stopnia.
PBŚ
odpowiedź dla WK z dnia 17.05.2022
Jakie studia: - pierwszego czy drugiego stopnia ? - stacjonarne czy niestacjonarne ? Biuro Rekrutacji PBŚ
18.05.2022
17.05.2022
WK
Witam, jaki wynik punktowy w zeszłorocznej rekrutacji zdobyła ostatnia osoba zakwalifikowana na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji?
PBŚ
odpowiedź dla WW z dnia 15.05.2022
Nie było progu punktowego. Było 90 miejsc, ponad 200 kandydatów . Kandydaci, którzy w rekrutacji podstawowej (turze 1) w terminie: dokonali rejestracji internetowej, opłaty rekrutacyjnej oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów zostali klasyfikowani przez Komisję Rekrutacyjną. Nie było rekrutacji uzupełniającej. Biuro Rekrutacji PBŚ
17.05.2022
15.05.2022
WW
Witam. Jaki w ub. roku był minimalny próg punktowy na zoofizjoterapię ? Ilu było chętnych na ile miejsc ?
PBŚ
odpowiedź dla Ja z dnia 12.05.2022
Nie było progu punktowego. Wszyscy kandydaci, którzy w terminie dokonali rejestracji internetowej, opłaty rekrutacyjnej oraz złożyli komplet dokumentów zostali klasyfikowani przez Komisję Rekrutacyjną. Biuro Rekrutacji PBŚ
13.05.2022
12.05.2022
Ja
Witam, jaki był próg punktowy w zeszłym roku na inżynierię farmaceutyczną?
PBŚ
odpowiedź dla R z dnia 10.05.2022
Proszę być dobrej myśli i czekać cierpliwie na wyniki z egzaminu dojrzałości. Szczegółowa oferta kierunków naszej Politechniki znajduje się na stronie: rekrutacja.pbs.edu.pl w zakładce / oferta. Biuro Rekrutacji PBŚ
11.05.2022
10.05.2022
R
Czy mając wyniki średnio z angielskiego podstawowego 90% z rozszerzenie 60%, polskiego 50-70%, matematyki podstawowej - 30-40% fizyki rozszerzonej 15-30% i informatyki 30-40% jest szansa dostać się na jakieś kierunki techniczne? Jeśli tak - na jakie najłatwiej się dostać - z tak słabymi według mnie - wynikami?
PBŚ
odpowiedź dla JJ z dnia 05.05.2022
Ostatni kandydat na liście rankingowej to kandydat , który otrzymał: 225 pkt. procentowych
10.05.2022
05.05.2022
JJ
Witam. Ile punktów wyliczonych ze wzoru na waszej stronie internetowej miała "najsłabsza" osoba, która się dostała w zeszłym roku na informatykę 1 stopnia/inżynierskie stacjonarne/dzienne?
PBS
odpowiedź dla Tak z dnia 15.04.2022
ZAPRASZAMY! https://pbs.edu.pl/pl/oferta-dydaktyczna/kierunek/teleinformatyka/inzynierskie-i-stopnia/stacjonarne Biuro Rekrutacji PBŚ rekrutacja@pbs.edu.pl
19.04.2022
15.04.2022
Tak
teleinformatyka I stopnia warto?
PBS
odpowiedź dla NN z dnia 08.04.2022
W rekrutacji na r.a. 2021/2022 było ponad 200 kandydatów (limit był: 120), zostali przyjęci kandydaci ,którzy w terminie dokonali rejestracji, opłaty rekrutacyjnej oraz złożyli w wyznaczonym terminie komplet wymaganych dokumentów. Nie było progu punktowego; nie było rekrutacji uzupełniającej. Biuro Rekrutacji PBŚ 52 374 94 11; rekrutacja@pbs.edu.pl
11.04.2022
09.04.2022
Gabi
Czy ktoś jest na kierunku inspekcja weterynaryjna lub zoofizjoterapia i mógłby powiedzieć kilka słów o tym kierunku?
NN
Do Biura Rekrutacji PBŚ Interesują mnie progi związane z informatyką stosowaną pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym oraz liczba osób chętnych na jedno miejsce na tym kierunku w tym trybie i stopniu.
08.04.2022
07.04.2022
PBŚ
odpowiedź dla NN z dnia 02.04.2022
Prosimy o dodatkowe informacje: pierwszy czy drugi stopień stacjonarne czy niestacjonarne ? Biuro Rekrutacji PBŚ
Sara
Do Lilka. Odnośnie kierunku Architektura Wnętrz, masz bardzo mylne informacje. Ze znalezieniem pracy w tym zawodzie nie ma najmniejszego problemu, każdy projektant wnętrz, architekt wnętrz to osoby po licencjatach, szkołach sztuk pięknych. Architektura wnętrz to określenie działania kierunku. Jednak przyznaje rację, nie posiada się po nim tytułu architekta, jak zresztą po żadnych studiach (trzeba zadać jeszcze test na poziomie państwowym). Zajęcia są artystyczne, by osoby projektujące nowy design wnętrz mogły rozwijać swoje umiejętności i spostrzegać nowe rzeczy w ciekawy sposób. Zajęcia są jak najbardziej ciekawe, inne od pozostałych kierunków, z super atmosferą i prowadzącymi, którzy mają osiągnięcia w swoich dziedzinach. Poza projektowaniem wnętrz, można rozwinąć swoje umiejętności o projektowanie mebla, scenografii czy projektowanie graficzne. Jako studentka architektury wnętrz pracująca w zawodzie oraz udzielająca się na uczelni uważam, że jak w większości kierunków, jeżeli chcesz to robić i lubisz to, nic nie będzie ci przeszkadzać. Dodatkowo polecam sprawdzać błędy w komentarzach zanim je wystawisz :)
06.04.2022
06.04.2022
Weronika
Odnosząc się do poprzednich komentarzy dotyczących kierunku Architektura Wnętrz, muszę wspomnieć, że osoby wybierające ten kierunek zdają sobie sprawę z tego, że nie otrzymają po nim takich uprawnień, jak po skończeniu Architektury. Jest to świadoma decyzja osoby dorosłej, która wie w jakim fachu chce pracować w przyszłości. Zgadzam się z opinią iż jest to kierunek wymagający, na którym każdy musi włożyć ogrom pracy, jednakże nie jest to przymusowe, więc jeśli komuś taki natłok nie odpowiada, to w każdej chwili może zrezygnować. Studiowanie Architektury Wnętrz przygotowało mnie do pracy, którą w tym momencie posiadam. Obecnie rozwijam swoją wiedzę zarówno na uczelni jak i poza nią. Polecam Architekturę Wnętrz dla osób, które wiedzą czego chcą i są w stanie zaangażować się w 100%, a nie robić studia idąc po linii najmniejszej oporu 😉
Lilka
Do zwykła licealistka. Na Architekturze jest super ciekawe zajęcia, nie zbyt trudne, a najważniejsze, że możesz zdobyć uprawnienia i masz przepustkę na rynek pracy w całej Europie i gwarantowane świetne zarobki. Nie mylić z architektura wnętrz, która jest kierunkiem typowo artystowskim i nie daje uprawnień architektonicznych więc trudno o pracę, właściwie każdy musi zmieniać branże. Na prawdę polecam na PBŚ kierunek Architektura, jest extra i fajna atmosfera. Unikajcie natomiast architektury wnętrz ponieważ jest bardzo trudna i na dodatek brak pon niej konkretnych ofert pracy
03.04.2022
02.04.2022
NN
Jakie były progi na informatykę stosowaną oraz ile było chętnych osób na jedno miejsce?
UTP
odpowiedź dla Licealista z dnia 16.03.2022
Ponad 180 osób. Wszystkie osoby, które złożyły w terminie komplet dokumenty zostały klasyfikowane przez Komisje Rekrutacyjną.
17.03.2022
16.03.2022
Licealista
Budownictwo pierwszy stopień stacjonarnie
UTP
odpowiedź dla Licealista z dnia 16.03.2022
Prosimy o dodatkowe informacje: budownictwo pierwszy czy drugi stopień stacjonarne czy niestacjonarne ? Biuro Rekrutacji PBŚ
16.03.2022
16.03.2022
martyna
jak jest na zoofizjoterapii?
Licealista
Ile osób w zeszłym roku było chętnych na profil budownictwo?
16.03.2022
13.01.2022
UTP
odpowiedź dla zwykły licealista z dnia 11.01.2022
Dotyczy kierunku "zarządzanie" studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. W ubiegłym w/w kierunek został uruchomiony a wszyscy kandydaci, którzy w terminie dokonali rejestracji internetowej, opłaty rekrutacyjnej oraz złożyli do uczelni komplet wymaganych dokumentów zostali przyjęci na w/w kierunek studiów. Nie było progów punktowych. Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 https://pbs.edu.pl/pl/media/2388 (rozdział VIII) Biuro Rekrutacji PBŚ 52 374 94 11
zwykły licealista
ile osób w zeszłym roku było chętnych na profil zarządzanie?
11.01.2022
04.11.2021
UTP
odpowiedź dla zainteresowana z dnia 03.11.2021
W ostatniej rekrutacji nie było progów punktowych. Ograniczeniem przy przyjęciu na studia był limit miejsc dla danego kierunku studiów. Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunek "architektura" studia stacjonarne 1 stopnia na r.a. 2022/2023 znajdują się w uchwale rekrutacyjnej , dostępnej na stronie internetowej Politechniki https://pbs.edu.pl/pl/media/2388 Biuro Rekrutacji
zainteresowana
Jest ktoś na architekturze? Jakie są progi punktowe?
03.11.2021
07.10.2021
Mateo
Nowa nazwa, stare zwyczaje
utp
odpowiedź dla Miki z dnia 30.09.2021
Odpowiedź znajdzie Pan na swoim koncie w USOSweb (zakładka dla wszystkich => wnioski =>lista wniosków => szczegóły wniosku). Jeśli pomimo to nie ma Pan pewności polecamy w pierwszej kolejności kontakt (telefoniczny bądź mailowy) z administracją Domu Studenta.
01.10.2021
30.09.2021
Miki
Gdzie jest napisane,czy dostało się do pokoju 4 czy 2 przedziałowego w akademiku? Gdyż nie wiem czy mam zapłacić 600 czy 620 za akademik
Nick
Witam, dostałam się na zootechnike i zarządzenie, co polecacie mi wybrać? Ciężko jest?
27.09.2021
06.09.2021
UTP
odpowiedź dla Nena z dnia 02.09.2021
Aktualnie trwa rekrutacja na kierunek inżynieria farmaceutyczna - s. stacjonarne 1 stopnia. Rejestracja internetowa, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów do uczelni do: 22 września br. Szczegóły na: rekrutacja.utp.edu.pl Biuro Rekrutacji 52 340 88 20
Nena
Inżynieria Farmaceutyczna jest super i naprawdę niezłą kasę można zarabioć w przemyśle farmaceutycznym, tylko szkoda, że mimo wielkiej reklamy nie można zapisać się na ten kierunek Nauczani:-(
02.09.2021
31.08.2021
UTP
odpowiedź dla Klara z dnia 26.08.2021
Zalecamy kontakt z pracownikami dziekanatu WTiICh 52 374 90 50; dzwtiich@utp.edu.pl
UTP
odpowiedź dla Nick z dnia 28.08.2021
Z mocy ustawy z dnia 20.05.2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1141) z dniem 1 września 2021 r. Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy nadaje się nazwę „Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich”.
31.08.2021
31.08.2021
UTP
odpowiedź dla Nick z dnia 31.08.2021
Nie ma w tym roku progu punktowego, ograniczeniem jest limit miejsc. Szczegóły na: rekrutacja.utp.edu.pl Biuro Rekrutacji UTP 52 340 88 25; 340 88 20
Nick
Jaki jest próg punktowy na kierunek budownictwo na UTP?
31.08.2021
28.08.2021
Nick
Szkoda, że uczelnia już zmienia status... O ile mi wiadomo, status uniwersytetu jest znacząco wyższy rangą od statusu politechniki.
Klara
Witam, czy jest ciężko na kierunku analityk chemiczny i spożywczy?
26.08.2021
18.08.2021
UTP
odpowiedź dla Dawcio z dnia 11.08.2021
W roku akademickim 2021/2022 planowane jest nauczanie stacjonarne. Ostatecznie jednak forma prowadzenia zajęć będzie zależała od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Biuro Rekrutacji UTP
Dawcio
Czy w tym roku akademickim będzie naucxanie zdalne czy stacjonarne?
11.08.2021
01.08.2021
Gość
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sytuacja na elektrotechnice. Słyszałem że poziom jest dosyć wysoki i że bardzo trudno zdać. Ile jest w tym prawdy?
Bartek
Jak się przenieść na inny kierunek na tej samej uczelni?
20.07.2021
19.07.2021
Anonim
Karol jak najbardziej prawdziwe. Jest facet z elektrotechniki bardzo upierdliwy, zadania nie wiadomo skąd bierze na egzamin do którego dopuszcza o kilka osób z całego roku. Nawet jak uda się zaliczyć egzamin w pierwszym semestrze to jest ustny a więc na nim już ma okazję oblać
Kandydatka
Czy na architekturze krajobrazu trzeba potrafić rysować?
14.07.2021
14.07.2021
zoofizjoterapia
Witam, chciałabym się dowiedzieć czy rok temu odbywała się druga tura na zoofizjoterapię?
UTP
odpowiedź dla Jolanta z dnia 21.06.2021
Tak, była rekrutacja uzupełniająca na studiach stacjonarnych 1 stopnia. Biuro Rekrutacji UTP
23.06.2021
21.06.2021
Jolanta
Czy rok temu odbywała się druga tura na finanse i rachunkowość?
UTP
odpowiedź dla Santos z dnia 15.06.2021
Nie ma górnej granicy wieku kandydata na studia w UTP. https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-ii-stopnia https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-podyplomowe https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/rekrutacja-2021-2022/terminarz-rekrutacji
17.06.2021
15.06.2021
Santos
Witam. Dawno temu (1997) skończyłem studia na Politechnice Łódzkiej i mam tytuł magistra inżyniera. Obecnie pracuję w branży finansowej, ale jak to mówią ciągnie wilka do lasu i zastanawiam sie nad ponownym syudiowaniem. Czy ma sens podejmowanie studiów w wieku 49 lat?
UTP
odpowiedź dla KAROLINA z dnia 03.06.2021
Przeniesienia są uregulowane w paragrafie 26 Regulaminu studiów UTP. Pełna treść ww. regulaminu dostępna na: https://bip.utp.edu.pl/artykul/60/97/regulamin-studiow-utp-im-j-j-sniadeckich-w-bydgoszczy Biuro Rekrutacji UTP
07.06.2021
03.06.2021
KAROLINA
Jak wygląda sprawa przeniesienia się z innej uczelni?
UTP
odpowiedź dla Anonim z dnia 16.05.2021
Proszę być dobrej myśli ! Po ogłoszeniu wyników maturalnych zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Biura Rekrutacji UTP. Biuro Rekrutacji rekrutacja@utp.edu.pl 52 374 94 11
18.05.2021
16.05.2021
Anonim
Witam, czy warto rekrutować na uczelnie wiedząc, że fatalnie poszła matura? Czy są jakiekolwiek szanse, żeby dostać się na wymarzony kierunek?
UTP
odpowiedź dla Werka z dnia 06.05.2021
Zapraszamy na stronę internetową uczelni https://rekrutacja.utp.edu.pl/pl/ a w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt rekrutacja@utp.edu.pl 52 374 94 11 Biuro Rekrutacji UTP
07.05.2021
06.05.2021
Werka
Jak w tym roku wyglada rekrutacja?
UTP
odpowiedź dla Anna z dnia 29.04.2021
W ubiegłym roku nie było progów punktowych. Ograniczeniem przy przyjęciu na studia był limit miejsc dla danego kierunku studiów. Biuro Rekrutacji UTP
04.05.2021
29.04.2021
Anna
Czy ciężko się dostać na zoofizjoterapię? Jak wysokie są progi?
UTP
odpowiedź dla anonim z dnia 04.04.2021
W regulaminu studiów UTP: "...studia stacjonarne – studia, w ramach których co najmniej połowa pkt. ECTS objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, studia niestacjonarne – studia, w ramach których mniej niż połowa pkt. ECTS objętych programem studiów może być uzyskiwana z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących za-jęcia, przy czym liczba godzin zajęć dydaktycznych w planie studiów jest nie mniejsza niż 60% ogólnej liczby godzin realizowanych na studiach stacjonarnych tego samego kierunku, poziomu i profilu,..." Regulamin studiów UTP dostępny na: https://www.utp.edu.pl/pl/student/regulaminy Biuro Rekrutacji UTP
12.04.2021
12.04.2021
UTP
odpowiedź dla Wojtek z dnia 07.04.2021
Podajemy link, gdzie jest dostępna oferta dydaktyczna UTp. Biuro Rekrutacji UTP https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna
UTP
odpowiedź dla Kla z dnia 04.04.2021
Nie było progów punktowych przy rekrutacji na kierunek "zarządzanie". Ograniczeniem przy przyjęciu na studia był limit miejsc dla kierunku studiów. Biuro Rekrutacji UTP.
12.04.2021
07.04.2021
Wojtek
co wybrać na UTP po biologii i chemii rozszerzonej na maturze, żeby studia były w miarę przyjemne, nie najtrudniejsze i dawały jakieś sensowne szanse na pracę, podpowiecie?
anonim
Czym się różnią studia stacjonarne i niestacjonarne na UTP?
04.04.2021
04.04.2021
Kla
Jakie są progi punktowe na kierunek zarządzanie?
UTP WHiBZ
odpowiedź dla Ewka z dnia 24.03.2021
Plany studiów kierunków : Zootechnika i Zoofizjoterapia w 1 semestrze różnią się w obrębie zarówno przedmiotów ogólnych (np. przedmioty humanistyczne na jednym kierunku realizowane są w 1 sem. a na drugim w 2 sem.) jak i przedmiotów podstawowych - stąd nie praktykuje się przeniesienia studentów między kierunkami z uwagi na zbyt duże różnice programowe konieczne do nadrobienia. Oczywiście każdą sprawę i podanie Studentów rozpatrujemy indywidualnie. Dziekanat WHiBZ
30.03.2021
26.03.2021
utp
odpowiedź dla Ewka z dnia 24.03.2021
Plany studiów na kierunkach: Zootechnika oraz Zoofizjoterapia w 1 semestrze różnią się w obrębie zarówno przedmiotów ogólnych (np. przedmioty humanistyczne na jednym kierunku realizowane są w 1 sem. a na drugim w 2 sem.) jak i przedmiotów podstawowych - stąd nie praktykuje się przeniesienia studentów między kierunkami z uwagi na zbyt duże różnice programowe konieczne do nadrobienia. Oczywiście każdą sprawę i podanie Studenta rozpatrujemy indywidualnie. Dziekanat WHiBZ
Ewka
Czy Zootechnika i Zoofizjoterapia są w początkowo fazie spójne i porównywalne. Nie wiem na co się zdecydować i biorę pod uwagę zmianę np. po I semestrze. Czy taka opcja w ogóle wchodzi w grę???
24.03.2021
20.02.2021
Karol
Zastanawiam się nad przeniesieniem na UTP, na kierunek elektrotechnika, czy opinie, że starsi wykładowcy sprawiają problemy są prawdziwe?
Architektura
Czy na kierunku architektura trzeba najpierw zdać egzamin praktyczny? I ile jest miejsc na architekturę i czy jest wymagana jakaś liczba punktów rekrutacyjnych?
19.02.2021
16.02.2021
Anonimowy
Czy można się dowiedzieć ile osób przypadało na jedno miejsce na kierunek zarządzanie w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym .
Anonimowy
Witam planuję studiować Zarządzanie na UTP , natomiast moje pytanie jest takie czy mając trochę wyniki między 30-40% mam szansę się dostać z rozszerzenia nie mam nawet 20% ?? Nauka w szkole szła mi na bardzo dobrym poziomie natomiast matura z jakiś przyczyn napisana została bardzo słabo .
15.02.2021
09.02.2021
towaroznawstwo
odpowiedź dla Joasia z dnia 05.02.2021
Kierunek nie został uruchomiony w roku akademickim 2020/2021. W czerwcu br. ruszy rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 . Zapraszamy. Biuro Rekrutacji UTP
Joasia
Hej, jest tu ktoś może na towaroznastwie spożywczym? Ile jest osób i czy trudno się dostać? Aa i jakie są progi punktowe na ten kierunek?
05.02.2021
01.02.2021
architektura krajobrazu
odpowiedź dla Julita z dnia 29.01.2021
oferta dydaktyczna : https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia/architektura-krajobrazu Biuro Rekrutacji UTP
Julita
Hej, czy ktoś może wypowiedzieć się o kierunku architektura krajobrazu?
29.01.2021
24.01.2021
Adam
Czy ktoś może wie, czy warto iść na technologie chemiczną zaocznie? Co ile tygodni są prowadzone zajęcia, jak wygląda poziom nauki i organizacji, jakie są wady tego kierunku zaocznie. Dziękuje z góry za odpowiedź.
Patryk
Skrajne opinie dochodzą mnie odnośnie geodezji i kartografii. Jak jest faktycznie z pracą i zarobkami? Ktoś kończył i zna temat osobiście?
12.01.2021
11.01.2021
biotechnologia
odpowiedź dla Jola z dnia 19.12.2020
https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia/biotechnologia https://wrib.utp.edu.pl/ksztalcenie/studia-i-i-ii-stopnia/biotechnologia https://wrib.utp.edu.pl/kontakt
jakie są progi punktowe na kierunek zoofizjoterapię?
odpowiedź dla Gosia z dnia 25.12.2020
Nie ma progów punktowych. Ograniczeniem przy przyjęciu na studia jest limit miejsc dla danego kierunku studiów. Biuro Rekrutacji.
11.01.2021
25.12.2020
Gosia
Witam, jakie są progi punktowe na kierunek zoofizjoterapię?
Jola
Wybieram się na Biotechnologię, opinie znajomych, że to super kierunek i dobrze płatna praca jest po nim. Pytania czy jest dużo chemii, czy też przewaga przedmiotów biologicznych?
19.12.2020
24.11.2020
oferta UTP
https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna
Ela
Faktycznie! A szkoda... Ale Zoootechnika aktualna?:)
20.11.2020
12.10.2020
zootechnika
odpowiedź dla Ela z dnia 12.10.2020
Nie było progów punktowych na kierunku "zootechnika". Nie ma w ofercie dydaktycznej UTP kierunku "weterynaria". Biuro Rekrutacji UTP
Ela
Jakie były w tym roku progi na weterynarię i zootechnikę?
12.10.2020
07.10.2020
wzornictwo - studia stacjonarne I stopnia
odpowiedź dla Kinga z dnia 30.09.2020
Szczegółowe zasady przyjęć na kierunek wzornictwo - studia stacjonarne I stopnia znajdują się w Uchwale Senatu UTP nr 5/445 (rozdział VIII), w/w uchwała dostępna jest: https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/rekrutacja-2021-2022/zasady-i-uchwaly-rekrutacyjne Biuro Rekrutacji
Kinga
Witam, czy w roku akademickim 2021/2022 będzie wymagana teczka , bądź egzamin wstępny na kierunek wzornictwo?
30.09.2020
13.09.2020
Agnieszkaaa
Orientuje się ktoś może kiedy mniej więcej jest udostępniany plan studentom?
wzornictwo - studia stacjonarne I stopnia
odpowiedź dla Kaja z dnia 01.09.2020
Aktualnie prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca - tura 2, szczegóły na stronie: rekrutacja.utp.edu.pl Biuro Rekrutacji 52 340 88 20, 52 340 88 25 (w godz. 8-13)
02.09.2020
01.09.2020
Kaja
Ile osób jest przyjmowanych na wzornictwo?
"zakwalifikowany"
odpowiedź dla Igor z dnia 21.08.2020
Teraz obowiązuję Pana złożenie kompletu dokumentów, należy postępować zgodnie z terminarzem rekrutacji. Biuro Rekrutacji
24.08.2020
21.08.2020
Igor
Zakwalifikowałem się do Was na budownictwo, Wybrałem Bydgoszcz, ponieważ jestem z Torunia. Czy studiowanie u Was jest takie same jak na politechnikach gdańskich czy np poznańskich? Chodzi mi tez przyszłościowo czy tkwi w tym jakas różnica ? Pozdrawiam Igor
Inżynieria Biomedyczna na UTP
Cześć, orientuje się ktoś jakie były progi, ile miejsc, oraz czy warto studiować ten kierunek na tym uniwerku? :)
20.08.2020
17.08.2020
elektrotechnika
odpowiedź dla Piotr z dnia 16.08.2020
elektrotechnika - s. stacjonarne I stopnia - limit 60 elektrotechnika - s. niestacjonarne I stopnia - limit 45 Biuro Rekrutacji
elektrotechnika
odpowiedź dla Rafał z dnia 14.08.2020
Polecamy ! Szczegóły na https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia/elektrotechnika Biuro Rekrutacji
17.08.2020
16.08.2020
Piotr
Jaki jest limit miejsc na elektrotechnikę?
rok akademicki
odpowiedź dla Martyna z dnia 12.08.2020
Decyzja o formie odbywania zajęć: zdalnie, stacjonarnie lub w formie mieszanej zostanie podjęta we wrześniu po analizie aktualnej sytuacji epidemicznej. Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
14.08.2020
14.08.2020
Rafał
Czy polecacie elektrotechnike?
Martyna
Czy jest taka możliwość że zajęcia będą się odbywać zdalnie? Kiedy możemy spodziewać się informacji na ten temat?
12.08.2020
10.08.2020
Nnn
Hej. Studiuje ktoś zielarstwo i fitoterapie :)? Warto? Dużo jest zajęć labolatoryjnych?
architektura wnętrz- studia stacjonarne I stopnia
odpowiedź dla Basia z dnia 26.07.2020
Kierunek Architektura Wnętrz jest bardzo ciekawy, multidyscyplinarny. Oprócz zajęć na uczelni, mamy do odbycia kilka tygodni praktyk- to daje duże doświadczenie. Po studiach można pracować w różnych branżach okołoprojektowych- w studiach graficznych, architektonicznych, wzoroniczych, ale też w sklepach z wyposażeniem wnętrz jako projektant. WBAiIŚ- Katedra Architektury Wnętrz.
04.08.2020
03.08.2020
Alicja
Cześć, jestem po biolchemie, a interesuje mnie infa stosowana. Myślę, że podstawy poszły mi całkiem nieźle, ale nie mam wymaganych rozszerzeń. Myślicie, że mam jakieś szanse?
kierunek studiów: zarządzanie
odpowiedź dla Karo z dnia 20.07.2020
Chętnych na "zarządzanie" jest co roku sporo, jest to jeden z tych kierunków, po skończeniu którego nie ma się problemów ze znalezieniem pracy. Natomiast co do studiowanych zagadnień to raczej nie sprawiają one trudności. Wydział Zarządzania UTP
30.07.2020
29.07.2020
mechanika i budowa maszyn / transport
odpowiedź dla Krzychu z dnia 25.07.2020
Ze wskazanych kierunków zdecydowanie kierunek transport. Na tym kierunku studenci, między innymi, uczą się budowy, zasady działania i eksploatacji środków transportu. Więcej informacji pod adresem: https://wim.utp.edu.pl/strefa-kandydata/ Wydział Inżynierii Mechanicznej
Basia
Jakieś opinie o architekturze wnętrz? Warto iść na tę uczelnię na ten kierunek?
26.07.2020
25.07.2020
Krzychu
Rozważam pójście na mechanikę i budowę maszyn lub na transport, który z tych kierunków ma więcej wspólnego z mechaniką samochodową?
Karo
Trudno jest na kierunku zarządzanie? Dużo jest chętnych?
20.07.2020
14.07.2020
limity na studia
odpowiedź dla aa z dnia 14.07.2020
Limity na r.a . 2020/2021, studia stacjonarne I stopnia: Architektura wnętrz – 35 Wzornictwo – 30. Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia wyższe w UTP dostępne na stronie: www.utp.edu.pl zakładka: rekrutacja/ rekrutacja 2020/2021 Biuro Rekrutacji UTP
aa
Jaki limit miejsc na architekturę wnętrz i wzornictwo UTP Bydgoszcz?
14.07.2020
13.07.2020
architektura wnętrz- studia stacjonarne I stopnia
Do tej pory egzamin praktyczny składał się z dwóch części: rysunkowej i projektowej. Tegoroczny przegląd teczek ma na celu sprawdzenie wrażliwości i zainteresowań Kandydata, a nie oceny poziomu zaawansowania posiadanych umiejętności. To na studiach będą prowadzone intensywne kursy rysunku, malarstwa, rzeźby, przygotowujące do projektowania wnętrz, mebli i wystaw. Zachęcamy do odważnego składania prac. Biuro Rekrutacji
informatyka stosowana
odpowiedź dla Bazyl2k20 z dnia 10.07.2020
Po ukończeniu studiów MOŻNA rozpocząć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i rozwojem oprogramowania w tym bazodanowego, sieciowego, dedykowanego dla urządzeń mobilnych, a także w firmach udzielających szeroko pojętego wsparcia informatycznego podmiotom gospodarczym na terenie kraju i za granicą. Przykładowymi miejscami pracy mogą być: Atos IT Services, NOKIA, Jabil, MOBICA, DACOMET , SunRice, PESA S.A., itp. Biuro Rekrutacji UTP
13.07.2020
10.07.2020
Bazyl2k20
Witam. Czy studiuje ktoś albo skończył już informatykę stosowaną na UTP? Jakieś opinie? Jak po tej uczelni jest ze znalezieniem pracy w branży IT? Czy studenci na 3 roku łapią się do pracy w tej branży?
wzornictwo- egzamin praktyczny - studia I stopnia
odpowiedź dla Lidka z dnia 01.07.2020
W poprzednich latach egzamin wyglądał inaczej, bo składał się z części praktycznej rysunkowej i projektowej. Obecnie, mimo zmiany formuły cel, jakim jest ocena kandydata jest taki sam. Oceniana prezentacja ma dać pogląd komisji jakie są zainteresowania kandydata, jego wyobraźnia, szczerość wypowiedzi, zdolności manualne i umiejętności. Oczywistym jest, że podczas trwania studiów ulegną one rozwinięciu i ukształtowaniu. Biuro Rekrutacji UTP
07.07.2020
01.07.2020
Lidka
Przegląd teczek w tym roku nietypowy. Ale jak oceniacie poziom wymaganych prac? Czy to muszą być prace mocno zaawansowane artystyczne? Jak było w ubiegłych latach?
Ania
Czy ktoś orientuje się może czy na zarządzanie na UTP jest sporo chętnych? Czy trudno się dostać ?
23.06.2020
23.06.2020
architektura krajobrazu
odpowiedź dla Ania z dnia 19.06.2020
Szczegóły rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 znajdują się na rekrutacja.utp.edu.pl Biuro Rekrutacji
informatyka stosowana
odpowiedź dla Magda z dnia 22.06.2020
W ofercie dydaktycznej UTP polecamy kierunek informatyka stosowana - studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Szczegóły rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na: rekrutacja.uto.edu.pl Biuro Rekrutacji.
23.06.2020
23.06.2020
studia niestacjonarne
odpowiedź dla Ada z dnia 22.06.2020
Z reguły zajęcia na studiach niestacjonarnych realizowane są : piątek/sobota/niedziela . Proszę skontaktować się z pracownikiem dziekanatu wybranego kierunku studiów celem uzyskania szczegółowej informacji. Biuro Rekrutacji www.utp.edu.pl
Ada
Jakim trybem realizowane są studia zaoczne? sob-miedz? czy również piątki? Pytam w kontekście pracy w ruchomych godzinach.
22.06.2020
22.06.2020
Magda
Polecacie informatykę na utp?
Ania
Na pytanie o Architekturę Krajobrazu na UTP: od roku 2019/2020 jest nowy plan studiów. Sporo zajęć projektowych. Zmiany wprowadzono z wykorzystaniem uwag studentów. Koło Naukowe zdobywa nagrody i wyróżnienia. Jestem zadowolona z wyboru studiów na UTP. Miła i profesjonalna obsługa w Dziekanacie WRiB!
19.06.2020
04.06.2020
FIR
odpowiedź dla Xyz z dnia 01.06.2020
Poniżej zasady klasyfikacji na kierunek finanse i rachunkowość w UTP: ∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr) lub I(pp albo 2pr)] Szczegółowe informacje kandydat znajdzie na stronie www Wydziału Zarządzania UTP https://wz.utp.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-studia-i-stopnia/finanse-i-rachunkowosc-i-stopien/#jakie-fir-i
Xyz
Ktoś może coś powiedzieć o kierunku finanse i rachunkowość na UTP? Trudno się dostać?
01.06.2020
31.05.2020
Mila
Jestem na kierunku Zielarstwo i Fitoterapia i jest na prawdę super, bardzo ciekawe studia, extra
MICHU
Czy warto studiować tutaj teleinformatykę niestacjonarnie?
28.05.2020
13.05.2020
geodezja i kartografia
odpowiedź dla Kaja z dnia 12.05.2020
Na pewno pierwszy rok jest ciężki dla osób, które nie miały wcześniej rozszerzonej matematyki. Ale mieliśmy kilku takich studentów,którzy dali radę po "humanie", trzeba tylko chcieć i bardzo dużo uczyć się samemu w domu. Jest dużo liczenia i myślenia ;) Następne kolejne semestry "lecą z górki" . Ogólnie polecamy kierunek i uczelnię. :) Kierunek jest bardzo interesujący, a wykładowcy ciekawie przekazują informacje. WBAiIŚ
Kaja
Jak się studiuje na geodezji i kartografii? Ciężko jest?
12.05.2020
04.05.2020
wzornictwo I stopień
odpowiedź dla Daria z dnia 29.04.2020
Szczegółowe informacje kandydat znajdzie na stronie uczelni: https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia/wzornictwo Biuro rekrutacji UTP
akademiki UTP
odpowiedź dla Krzysiek z dnia 29.04.2020
studenci UTP otrzymują miejsce w DS w pierwszej kolejności, na chwilę obecną kwaterowanie w DS jest wstrzymane do odwołania. Proszę śledzić stronę internetową (zakładka student aktualności). W czerwcu ogłosimy zasady naboru do DS na rok akademicki 2020/20201. Biuro Rekrutacji UTP
04.05.2020
04.05.2020
Studentka
Nie polecam architektury krajobrazu,bardzo mało projektów- nie uczyliśmy się robić wizualizacji, za to mieliśmy rysować:D na jednych zajęciach obsługowalismy program do rysowania 2D na systemie XP. Dramat.
KARO
Jak oceniacie kierunek Architektura krajobrazu? Czy warto iść na ten kierunek?
03.05.2020
01.05.2020
EiT
Jak wygląda poziom na kierunku elektronika i telekomiunikacja ? Czy jest dużo zajęć praktycznych i jak z aktualnością materiału ? Czy warto w ogóle rozważać ten kierunek na UTP ?
Daria
Co myślicie o studiach artystycznych w tej uczelni? Mam na myśli przede wszystkim wzornictwo.
29.04.2020
29.04.2020
Krzysiek
Czy studenci podejmujący naukę na tej Uczelni mają pierwszeństwo jeśli chodzi o akademiki względem studentów z innych Uczelni? Niestety na licencjacie nie udało się "zdobyć" miejsca w akademiku.
zoofizjoterapia studia stacjonarne I stopnia
odpowiedź dla Człowiek z dnia 23.04.2020
Na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy zawsze warto studiować. Program studiów kierunku Zoofizjoterapia został zmodyfikowany, zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu zoofizjoterapii, w tym przez lekarzy weterynarii. Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnym Laboratorium Zoofizjoterapii, w którym Studenci uczą się wykonywania zabiegów manualnych, kinezyterapii, magnetoterapii, elektroterapii, termoterapii oraz pracy z pacjentami m.in. w bieżni wodnej i bieżni suchej. Ponadto, zajęcia z zakresu Anatomii zwierząt odbywają się w nowym Prosektorium, a zajęcia z Biochemii, Histologii w bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach. Każda sala dydaktyczna jest wyposażona w monitory interaktywne - odeszliśmy od kredy i tablicy - idziemy z duchem czasu. Praktyki można odbywać w gabinetach weterynaryjnych czy też w gabinetach zajmujących się rehabilitacją zwierząt, czy też w Laboratorium Zoofizjoterapii na WHiBZ . Co więcej, mamy na WHiBZ tzw. "strefy relaksu" miejsca, w których będziesz mógł się zregenerować przed kolejnymi zajęciami . Zatem, nie odpuszczaj sobie - dołącz do nas! Zachęcamy do śledzenia facebook'a WHiBZ UTP w Bydgoszczy, a także Laboratorium zoofizjoterapii UTP oraz Koło Naukowe Zoofizjoterapeutów - informacje zawarte na tych stronach rozwieją Twoje wątpliwości! Katedra Hodowli Zwierząt WHiBZ Biuro Rekrutacji UTP
27.04.2020
23.04.2020
Człowiek
Chciałabym studiować Zoofizjoterapię, jak wygląda poziom tego kierunku? Warto czy lepiej sobie odpuścić?
Kinga
Finanse i rachunkowość - jest może ktoś tutaj kto studiował lub studiuje ten kierunek? Jak z wiedzą po ukończeniu studiów? Ile miesisięcy praktyk jest wymaganych na tym kierunku?
22.04.2020
20.04.2020
domy studenta
odpowiedź dla Pola z dnia 17.04.2020
https://www.utp.edu.pl/pl/student/zakwaterowanie-w-domach-studenta
Pola
Czy uczelnia ma akademiki?
17.04.2020
08.04.2020
punkty
odpowiedź dla Progi z dnia 07.04.2020
Nie było progów punktowych. Ograniczeniem przy przyjęciu na studia był limit miejsc dla danego kierunku studiów.
Progi
Ile punktów na finanse i rachunkowość lub transport?
07.04.2020
30.03.2020
zielarstwo i fitoterapia
odpowiedź dla Lila z dnia 26.03.2020
Te informacje można znaleźć na stronie internetowej WRiB UTP http://wr.utp.edu.pl/ksztalcenie/studia-i-i-ii-stopnia/zielarstwo-i-fitoterapia
Lila
Gdzie można pracować po zielarstwie?
26.03.2020
24.03.2020
WTiIE
odpowiedź dla Kamil z dnia 24.03.2020
http://wtie.utp.edu.pl/
Kamil
Witam, pytam odnośnie elektrotechniki, jak poziom, kadra oraz czy występują takie problemy jak poniżej opisane na teleinformatyce? bo czytając opinie o kierunku teleinformatycznym to aż strach złożyć dokumenty na tą uczelnię.
24.03.2020
23.03.2020
wzornictwo
odpowiedź dla Arek z dnia 18.03.2020
Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym, złożonym z dwóch etapów (EPetap I + EPetap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru: ∑ = [JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub HS(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr)] + [EPetap I + EPetapII] Egzamin praktyczny jest sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów: Etap I: rysunek (studium, szkice) – martwa natura, postać, inna kompozycja; format – max 70x50; technika – do wyboru: ołówek, węgiel, tusz. Ocena od 0 do 400 punktów. Etap II: sprawdzian z wyobraźni przestrzennej – sprawdzenie kreatywności i zdolności manualnych. Ocena od 0 do 600 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów Biuro Rekrutacji UTP https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia
Arek
Czy rekrutacja na wzornictwo jest ciężka?Czy trudno się dostać?
18.03.2020
19.02.2020
Erasmus
odpowiedź dla Iza z dnia 18.02.2020
Uczelnia prowadzi wymianę międzynarodową. Proszę kontaktować się z pracownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej 52 374 92 57; https://iro.utp.edu.pl/pl/
Iza
Myślę o wzornictwie. Czy wydział/uczelnia przewiduje wymianę studentów? Z jaką uczelnią/krajem współpracuje?
18.02.2020
14.02.2020
Iwo
Na geodezji jest spoko.
michael
Anika - to prawda, ale kiedyś było inaczej. ATR to była marka, to było coś
12.02.2020
07.02.2020
ioźe
odpowiedź dla adam z dnia 06.02.2020
W ofercie dydaktycznej UTP są studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) : inżynieria odnawialnych źródeł energii; realizowane są na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie uczelni: www.utp.edu.pl/rekrutacja/oferta dydaktyczna
adam
W wielu uczelniach można teraz wybrać kierunek dot. odnawialnych źródeł energii. Co powiecie o tych studiach? Coś nowatorskiego, przydatnego?
06.02.2020
04.02.2020
Anika
Biotechnologia w UTP rzeczywiście jest OK, a mam porównanie bo moja kuzynka studiuje w UMK i tam bardziej stawiają na teorię, a w UTP na praktykę, badania, laborki. Szkoda tylko, że UTP jest słabo rozreklamowane, pochodzą z Warmińsko-Mazurskiego i tam prawie nikt nie kojarzy na jakiej uczelni studiuję, a co dopiero w innych bardziej odległych regionach
limit miejsc
odpowiedź dla |Adam z dnia 03.02.2020
Nie było progów punktowych. Ograniczeniem przy przyjęciu na studia był limit miejsc dla danego kierunku studiów.
04.02.2020
03.02.2020
|Adam
Ile punktów trzeba było mieć na mechatronikę?
Tina
Najfajniejsze kierunki na UTP to Biotechnologia, informatyka stosowana, budownictwo, energetyka. Zwłaszcza po Biotechnologii jest ciekawa praca 😊
18.01.2020
17.01.2020
ZiIP
Czy w zeszłym roku w marcu został otwarty 2 stopień na kierunku Zarzadzanie i inzynieria produkcji w trybie niestacjonarnym?
rekrutacja na studia II stopnia
odpowiedź dla Maturzystka z dnia 10.01.2020
W dniach: 16 -23 marca 2020 odbędzie się rekrutacja na studia II stopnia, nabór na s.letni 2019/2020
13.01.2020
10.01.2020
Maturzystka
Czy teraz można starać się o przyjęcie na studia?
Anonim
Teleinformatyka, co tu powiedzieć... Jeżeli nie miałeś/miałaś rozszerzonej fizyki i matematyki nie ma co się pchać tutaj, fizykę ciężko przejść (na zajęciach zupełnie co innego niż jest w planie, brak wyjaśnień, brak instrukcji używania urządzeń itp.). Ostrzegali, że pierwszy semestr cisną studentów, zrozumiałe, no ale bez przesady.
04.01.2020
02.01.2020
Łukasz
Teleinformatyka na UTP to najgorsze co może Cię spotkać. Dezorganizacja, brak miejsc na zajęciach dla powtarzających przedmiot (warunek), celowe oblewanie studentów, żeby za rok stworzyć grupy dla osób powtarzających poprzez dezorganizację zajęć przez co niemożliwe jest zaliczenie przedmiotu (przenoszenie z grupy do grupy, nie wiadomo kto kiedy ma zajęcia = z góry oblany przedmiot, organizacja mniejszej liczby zaliczeń niż powinno być), a wykładowcy dzięki temu mają kolejne grupy w przyszłym roku z osób powtarzających (więcej kasy za prowadzenie grup). Wykładowcy muszą pokazać kim to nie są i jacy mali i nic nieznaczący są studenci, szydzenie ze studentów jest na porządku dziennym. Mało kto kończy studia, ponieważ przetrwanie w takim bałaganie i niechęci do studentów jest prawdziwym wyczynem. Wykładowcy patrzą tylko na to, żeby jak najmniej się napracować i jak najwięcej zarobić na powtarzających przedmioty. Na ostatnim IV roku inżynierki 80% powtarza rok, w tym momencie takich roczników powtarzających jest już kilka. Inżynierkę z teleinformatyki na UTP robi się prawie 10 lat! Jeśli nie chcesz nie skończyć studiów po latach nauki nie idź na UTP. Przedmioty (technologie) na teleinformatyce też są przestarzałe, mało przydatnych przedmiotów na rynku pracy.
zoofizjoterapia-studia I stopnia
odpowiedź dla Lena z dnia 06.12.2019
Kierunek zoofizjoterapia to: 3,5 letnie, stacjonarne, studia inżynierskie realizowane na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt w UTP. Szczegółowy opis kierunku oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej uczelni i wydziału www.utp.edu.pl/ rekrutacja/oferta dydaktyczna/studia I stopnia.
09.12.2019
06.12.2019
Lena
Wypowiedziałby się ktoś szerzej o kierunku zoofizjoterapia?
zoofizjoterapia
odpowiedź dla Karol z dnia 02.10.2019
praca: kliniki, lecznice, przychodnie weterynaryjne, ogrody zoologiczne, schroniska, zespoły terapeutyczne....
03.10.2019
02.10.2019
Karol
Co można robić po zoofizjoterapii?
Tok studiów
odpowiedź dla Marta z dnia 01.10.2019
Należy skontaktować sie z pracownikiem swojego dziekanat
02.10.2019
01.10.2019
Marta
Jak się oblicza średnią tzn jeżeli jak są ćwiczenia i wykład to się dodaje i dzieli przez 2 * ects ?
erasmus
odpowiedź dla Pawełek z dnia 23.09.2019
w sprawie wyjazdu na Erasmus należy kontaktować się z pracownikiem swojego dziekanatu.
24.09.2019
23.09.2019
Pawełek
Czy ktoś wyjeżdżał na Erasmusa? Jestem na budownictwie. Jak to wygląda?
2019/2020
odpowiedź dla Pablo z dnia 17.09.2019
Aktualnie trwa rekrutacja na s. zimowy 2019/2020 w marcu 2020 odbędzie się rekrutacja na studia II stopnia - na s. letni 2019/2020
19.09.2019
17.09.2019
Pablo
Czy uczelnia rekrutuje na semestr letni?
kierunek
odpowiedź dla Adam z dnia 19.08.2019
rekrutacja odbywa się na kierunek studiów
27.08.2019
27.08.2019
oferta
odpowiedź dla ala z dnia 13.08.2019
wykaz kierunków znajduje się na stronie : rekrutacja.utp.edu.pl , zakładka "oferta" szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji na studia w UTP udziela pracownik punktu rekrutacyjnego: 52 340 88 25 , w godz. 8-15
Adam
Czy na budownictwie są jakieś specjalności?
19.08.2019
13.08.2019
ala
Na jakie dzienne studia jeszcze można składać dokumenty?
Tamiliare
Informatyka stosowana to bardzo przystępny kierunek, bardziej praktyczny niż zwykła informatyka, jesr dość łatwo
13.07.2019
11.07.2019
maks
Ile mniej więcej jest tygodniowo zajęć obowiązkowych na 3 roku architektury?
Robert
Czy trudny jest poziom na informatyce stosowanej?
09.07.2019
03.07.2019
lila
Co myślicie o mechatronice na tej uczelni?
Fir
Ile trzeba mieć punktów żeby dostać się na FiR?
03.07.2019
20.06.2019
Waldi15
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych to świetne studia, na pewno lepsze niż inżynieria materiałowa. Na dziennych równolegle są praktyki czyli praca to genialne rozwiązanie
nowa
Ile punktów wystarczy na architekturę wnętrz?
12.06.2019
26.05.2019
AnithaX
Wybrałam kierunek Zielarstwo i Fitoterapia i jestem mega zadowolona, bo to bardzo, bardzo ciekawe studia jeśli ktoś interesuje się przyrodą, chemią lub nowoczesnymi technologiami. Sporo zajęć na farmacji na Collegium Medicum, ale ogólnie jest dość łatwo, są też konsultacje wyrównawcze jeśli ktoś czegoś nie rozumie itp. Fajnie ułożony plan, wolne dni w tygodniu ułatwiają łączenie studiów z pracą zawodową. Naprawde Zielarstwo to lepsza perspektywa od tradycyjnej biologii, ochrony środowiska czy chemii.
Informatyka stosowana
Witam, czy mógłby ktoś powiedzieć ile trzeba było mieć punktów aby dostać się na informatykę stosowaną.
23.05.2019
22.05.2019
Teleinformatyka na UTP to bagno
Do komentarzy niżej, teraz na teleinformatyce będą 4 roczniki na ostatnim semestrze, wiec to chyba wystarczający komentarz do tego co się tam dzieje . I potwierdzam, że wykładowcy celowo robią bajzel, żeby mieć więcej grup w przyszłym roku, a inni dlatego, że nie chce im się pracować, więc np. jest mniej terminów niż powinno być. Polecam zgłaszać wszystkie patologie w ankietach, bo będzie jeszcze gorzej. Jak ktoś chce robić inżynierkę 10 lat to zapraszamy na UTP. Promotorów już teraz brakuje, więc jak nawet dotrwacie do końca jakimś cudem po kilku / kilkunastu latach to i tak nie będziecie mogli skończyć studiów.
terry
na kierunku Transport jest oficjalna specjalizacja Logistyka
01.05.2019
03.04.2019
odp. dla kolegi
to w sumie Twój wybór, ale według mnie lepiej postawić na studia na uczelni państwowej, czyli dzienne bezpłatne na UTP rzecz jasna, a jeśli sam uznasz że zakres wiedzy na kierunku Transport jest niewystarczający, bo możesz iść na podyplomowe z logistyki. Albo inny myk, tutaj w Bydgoszczy licencjacie, a na mgr przenieść się do innego miasta, też jest jakieś rozwiązanie. Dopiero gdybyc się nie dostał na dzienne na państwowych, to wybierasz płatne w prywatnej szkole, taka sugestia ode mnie.
transport / logistyka
planuje studia z zakresu logistyki w Bydgoszczy, ale jak zacząłem szukać przez miasto i kierunek to mi wyszły tylk 2 szkoły prywatne: WSB i BSW. Aż się zdziwiłem, że brakowało UTP. Zajrzałem na stronę i widze że oni mają z kolei kierunek Transport. Zastanawiam się, na ile te studia są zbliżone to logistyki? czy możecie mi podpowiedzieć z własnego doświadczenia?
28.03.2019
19.03.2019
zielarstwo
czy w tym roku będzie nabór na zielarstwo i ziołolecznictwo? czy istnieją na ten temat studia podyplomowe albo osobne szkolenia?
Admin
Komentarz usunięty.
06.02.2019
06.02.2019
Info
Nie zwracajcie uwagi na hejtera, który sieje plotki na temat UTP w Bydgoszczy.
studentka wydziału hodowli i biologii zwierzat
zoofizjoterapia-inspekcja weterynaryjna-ogrody zoologiczne i zwierzeta amatorskie uczelnia otwiera nowe ciekawie brzmiące kierunki zeby nałapac studentow-progi sa zadne, w naborze uzupelniajacym dostaly sie osoby nie zdajace nawet biologii, trzy lata inzynierskich studiow uczy sie tego co jest w programie zootechniki, wykladowcy dostaja smieszne przedmioty na ktorych sami nie wiedza o czym nam mowic. cos czego uczy sie raz wraca pod inna nazwa i na nowo wałkujemy. ćwiczenia to czesto przepisywanie slajdow. praktyczne zajecia wlasciwie zero... pozniej sa problemy z promotorami bo na sile wcisna ci i tak temat o swiniach, mastitis , wydajnosci rzeznej bo innych ekspertow tu nie ma . specjalizacja nagle okazuje sie ze jest do wyboru jedna. zdarzaja sie kwiatki typu - wykladowca dowiaduje sie od studentow co to koszatniczka
30.01.2019
26.01.2019
Aleksandra
Witam, chcialabym się czegoś dowiedzieć o magisterce na kierunku Mechanika i budowa maszyn (zaoczne). Jaki poziom i atmosfera? ;)
Anonim
Studia na UTP polegają na tym na czym powinny polegać prawdziwe studia czyli na uczeniu się na własnych błędach. Wykładowcy w wielu przypadkach są bardzo wymagający ale człowiek, który potrafi postawić na swoje zawsze jest wstanie osiągnąć cel i dogadać się z kim trzeba - tyle negatywnych opinii aż trudno uwierzyć, ciekawe dlaczego? Słyszałem wiele opowieści jak się nie da zrobić tego i tego, przeszedłem pewne etapy i jak się okazało to tylko legendy od osób, które raczej myślały, że uda im się zaliczyć dany przedmiot wkuwając regułki na pamięć zwłaszcza w Informatyce. Polecam Informatykę stosowaną, jeżeli ktoś lubi dużo praktyki a nie tylko wkuwania regułek, których również poziom jest wyrównany to polecam. ;]
22.01.2019
18.12.2018
XXX
ARCHITEKTURA Skończyłem stopień inż na tej uczelni na mgr przeniosłem się na politechnikę. Poziom za moich czasów był wysoki ale bardzo duża dezorganizacja na wydziale. Wiele osób oblewało przez złą organizację kierunku, oraz prowadzących z którymi ciężko było normalnie dogadać się. Teraz kadra bardzo uległa zmianie w stosunku do lat poprzednich i poziom uległ obniżeniu w stosunku do latach poprzednich. Szczerze odradzam studia na tej uczelni, brak dobrej organizacji i komunikacji student - prowadzący )::::
Zip
Polecam Zarządzanie i Inżynieria Produkcji , kierunek przyszłościowy i nie jest aż tak ciężko, jeżeli jest się systematycznym. Wykładowcy nie utrudniają życia studentom tak jak na teleinformatyce
15.12.2018
28.11.2018
studentka
Ja jestem zadowolona i szczerze polecam studia tutaj. Wydaje mi się, że głosy sceptyczne należą do tych, którzy zwyczajnie nie chcą się uczyć, opuszczają zajęcia i nawet w sesji wolą imprezy niż książki.
Martyna
Hej! Czy jest tu ktoś, kto jest mi w stanie powiedzieć coś więcej o kierunku Budownictwo (stacjonarne) na UTP :)? Poziom, czy studia są ciekawe i jaka panuję tam atmosfera?
21.11.2018
19.11.2018
marta.samsonowicz@gmail.com
Zoofizjoterapia ... dwa pierwsze lata to nauka o zwierzętach gospodarskich, ochronie środowiska i o żabach. Anatomia jedynie przez jeden semestr, ale i to w większości o bydle. Obecnie jestem na drugim roku . Kierunek skupia głównie osoby, które się gdzieś nie dostały, a przecież studiować trzeba. Wiec oprócz dołującego poziomu są jeszcze ludzie, którzy większego pojęcia o zwierzętach nie mają.
pytam
Czy jest prawdą, że wykładowcy starają się maksymalnie zawyżać poziom, aby jak najwicej osób oblać i żeby zostali na drugi rok, bo niby z tego jest kasa dla nich?
17.11.2018
16.11.2018
jak jest
czy to prawda, że na studiach informatycznych nieszczególnie zależy uczelni i wykładowcy utrudniają zdawanie przedmiotów żeby nabijać grupy na następny rok czyli kasować pieniądze za warunki?
WTiE
Na teleinformatyce nastawcie się na prawdziwą naukę, nie będzie lekko łatwo i przyjemnie. Jak jesteś ogarniety ze ścisłych, to spoko. Ja daje radę bez większych problemów, ale widze co sie dzieje w grupie. Fakt - niektórzy nie powinni się dostać na studia, mają braki w wiedzy z liceum, ale też nikt nie daje taryfy ulgowej.
07.11.2018
27.10.2018
Rad
Jak z Elektrotechnika na Utp ciężko, czy warto. Dodam że mam 40 lat i już dawno temu skończyłem technikum
Xavier
do MAM PYTANIE - zdecydowanie wybierz Biotechnologię
18.10.2018
20.09.2018
Czy może mi ktoś powiedzieć
Czy jeśli na jakimś kierunku chemia jest często na zajęciach to powinno się zdawać chemię na maturze? Czy jak zdam biologię to dam radę na kierunku się nauczyć chemii?
Mam pytanie
Jaki kierunek studiów po profilu w liceum biol-chem, zagwarantuje pewną pracę? Technolog żywności? Biotechnologia?
20.09.2018
15.09.2018
teleinformatyka
Ukończyć VII semestr w terminie to prawdziwy wyczyn. Siatka godzinowa na ostatnim semestrze jest beznadziejna, mnóstwo przedmiotów do zaliczenia, brak czasu na pisanie pracy inżynierskiej.
M.
Witam, szukam informacji na temat studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska. Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć? :)
30.08.2018
10.08.2018
wydział informatyczny
chętnie dowiem się jak najwięcej o kierunku INFORMATYKA na UTP w Bydgoszczy? chodzi mi o kadrę, poziom zajęć, wyposażenie sal, specjalizacje z kim, itd.
kaka
Izba lekarsko weterynaryjna wypowiada się negatywnie na temat kierunku inspekcja weterynaryjna na UTP http://www.vetpol.org.pl/strona-aktualnosci/996-pismo-do-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-nowy-kierunek-inspekcja-weterynaryjna
09.08.2018
27.07.2018
Ritta
polecałabym jednak kierunek Biotechnologia na UTP, który jest na prawdę solidnie prowadzony i daje spore możliwości zawodowe.
Nie warto studiować teleinformatyki na UTP
Na teleinformatykę na UTP lepiej nie iść, materiał na studiach jest nieaktualny. Z większości przedmiotów, które były przez całe studia są po 1-2 oferty pracy na całą Polskę. Po studiach trzeba się douczać nowych technologii, żeby znaleźć pracę. Duża część osób pół roku po przejściu ostatniego semestru (większość musi powtarzać, bo wykładowcy zatrzymują na siłę studentów, żeby podbić sobie ilość grup za rok) nie pracuje w zawodzie. Na wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nie warto studiować. Lepiej wybrać inną uczelnie, chyba, że chcecie robić kilka lat dłużej studia, bo wykładowcy muszą sobie podbić pensję powtarzającymi.
15.07.2018
15.07.2018
Ja
w jakich budynkach odbywają się zajęcia z Rolnictwa na 1 roku?
Salamandra
Inspekcja weterynaryjna czy zoofizjoterapia?
15.07.2018
13.07.2018
Nina
Biotechnologia !
Krecik
Co powiecie na temat Inspekcji Weterynaryjnej?
13.07.2018
13.07.2018
Camilla
Technologia chemiczna czy biotechnologia?
Jeta
jestem ba kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i zdecydowanie go polecam (też na Wydziale Zarządzania). bardzo, bardzo ciekawe studia, takie praktyczne podejście, dużo firm przychodzi na wydział już z propozycją pracy dla studentów naszego kierunku. Zajęć nie ma aż tak dużo, w sumie jest dość łatwo, ale cała wiedza z takim nastawieniem żeby była przydatna do wykorzystania w biznesie lub przemyśle. Zarządzanie pewnie też jest fajne, ale zdecydowanie z własnego doświadczenia polecam Zarządzanie i Inżynierię Produkcji. Idź na to ! :-)
08.07.2018
08.07.2018
matura 2018
czy może ktoś polecić kierunek zarządzanie na tej uczelni?
Verra
do Mar: na pewno warto iść na Biotechnologię, zdecydowanie to przyszłościowy kierunek, już teraz w Polsce jest sporo koncernów bio-tech, farmaceutycznych, spożywczych, bioanalitycznych itp.Wolałabym zdecydowanie Biotechnologię niż inżynierię biomed. Biotechnologia IMO jest też dużo ciekawsza :-)
06.07.2018
27.06.2018
M
Jakie opinie o architekturze??
Mar
Czy warto wybrać inżynierię biomedyczną albo biotechnologię? Czy są to przyszłościowe kierunki?
22.06.2018
16.06.2018
Do Antek
Matma na budownictwie to najmniejszy problem, gorzej z przedmiotami "zawodowymi". Z 150 osób do ostatniego semestru dochodzi poniżej 10. Studenci powtarzają 3-4 lata jeden semestr.
Antek
Myśli ktoś o budownictwie ? Konieczne rozszerzenie z maty, czy raczej dobrze napisane podstawy wystarczą, żeby się dostać? Ps. jakby ktoś chciał więcej pogadać, wymienić się wiadomościami to też służę pomocą :)
16.06.2018
13.06.2018
Nikodeon
myślę, że lepiej jednak wybrać geodezję i kartografię, która daje pewny zwód i konkretny, niezły zarobek. Dobre perspektywy też są po architekturze i urbanistyce.
Zuz
Czy warto iść na inżynierię środowiska na UTP?
10.06.2018
07.06.2018
Jaśmina
myśl, że Inspekcja Weterynaryjna to świetny kierunek - dobre perspektywy zwłaszcza w strukturach administracyjnych UE, ale nie tylko - teraz bardzo brakuje takich unikatowych ekspertów. Polecam Inspekcję
Kierunki informatyczne na UTP
Jako uzupełnienie do poniższych komentarzy odnośnie kierunków informatycznych na UTP to kierunku 2. stopnia (mgr) Elektroniki i telekomunikacji nie otworzyli, bo z jednej strony rzeczywiście nikt nie chciał na ten kierunek iść po złych doświadczeniach ze studiami 1. stopnie (inż), ale z drugiej strony ostatni semestr powtarza większość 2. roczników, więc skąd mają być chętni jak mało to kończy te studia bez powtarzania ostatniego roku (często powtarzania kilka razy). Nie ma absolwentów, wiec i chętnych brakuje. Druga strona to tak jak pisałem - raczej nikt i tak by nie chciał kontynuować studiów informatycznych na 2. stopniu na UTP.
04.06.2018
03.06.2018
Salamandra
Jakie opinie o inspekcji weterynaryjnej i zoofizjoterapii?
Kredka1
Czy warto iść na transport?
30.05.2018
28.05.2018
Student wydziału informatycznego
Ja bym nie powiedział, że informatyka stosowana to sensowny wybór, poziom jest zerowy na tym kierunku, a patrząc po ich inżynierkach to wiedzę po studiach też mają zerową np. robią samą bazę danych (kilka / kilkanaście godzin, żeby to ogarnąć ). W pracy na papierek nikt nie patrzy tylko na wiedzę. Na UKW nie mam znajomych, wiec nie wiem, ale też słyszałem, że słaby poziom. Już prędzej wybrałbym UMK, a najchętniej uczelnię spoza Bydgoszczy. Nie patrz na papierek, pamiętaj, że to są 4 lata, przynajmniej 4, bo na UTP, niektórzy robią już 8 lat inżynierkę. Jakbym mógł cofnąć czas to bym wybrał uczelnię z lepszym poziomem i organizacją, czyli w innym mieście. Teleinformatykę / elektronikę i telekomunikacją na UTP z pewnością odradzam.
Klaus
Więc jedynym w miarę sensownym wyborem jeśli chodzi o informatykę na UTP jest informatyka stosowana? Na ten moment nie mogę powiedzieć, że jestem czymkolwiek zainteresowany, więc jeżeli moim celem byłoby posiadać właśnie owy "papierek" żeby potem ubiegać się o jakąś pracę w tym zawodzie, to może to być "okey" wybór? W ostateczności - czy ktoś z was ma jakieś porównanie tych studiów z zakresu informatyki z tymi z innej uczelni typu "UKW" ? (Chociaż o UKW nie usłyszałem za dużo dobrych opinii, tak UTP posiada jakąś "renomę" w Bydgoszczy)
28.05.2018
28.05.2018
Student wydziału informatycznego
Informatyka stosowana - banalny kierunek, strata czasu, studia dla papierka, bez problemu można nic nie robić przez całe studia i je skończyć. Głównie stawiają na programowanie. Teleinformatyka - wykładowcy oblewają jak najwięcej studentów (często wykorzystując dezorganizacją na tym wydziale), żeby nabić sobie jak najwięcej grup w przyszłym roku, albo z lenistwa (nie chce mi się zorganizować zaliczeń, wtedy mają mniej pracy). Bardzo słaba atmosfera na tym kierunku przez dezorganizacją i to jacy wykładowcy tam pracują. Więcej walki z dezorganizacją niż nauki. Co roku ok. 50% powtarza ostatni semestr, w tym część osób powtarza po 2, 3 razy, czyli robią studia 2 razy dłużej niż powinni. Po ostatnim semestrze co roku część studentów rezygnuję z powtarzania i próby skończenia studiów. W tym momencie na ostatnim semestrze leżą 2 roczniki i obecny 3. rok raczej obleje już na 3. roku- więc i tak będą musieli powtarzać. Pomieszanie Informatyki z Elektroniką i telekomunikacją, czyli tak naprawdę uczysz się wszystkiego i niczego i to jest drugi powód, żeby obijać ten kierunek. Elektronika i telekomunikacja - wykładowcy też oblewają byle oblać, więcej nerwów niż nauki, będziesz miał dużo zajęć z "największymi kosami na wydziale". Na mgr nawet nie otworzyli tego kierunku, bo nie było chętnych - po doświadczeniach studentów jak to nazwałeś kierunków z zakresu Informatyki, nikt nie chciał się wbijać w takie bagno. Tutaj będziesz miał dużo elektroniki. Na UTP dostałbyś się pewnie na każdy z tych kierunków, teraz jest niż demograficzny i często na uczelniach jest mniej chętnych niż miejsc, więc biorą każdego. Wiedzieć nie musisz nic tak naprawdę, wszystkiego idzie się uczyć na bieżąco, tylko gorzej z tą dezorganizacja. Wg mnie lepiej iść na inną uczelnię, szkoda stracić tyle lat. Ja żałuję wyboru tej uczelni.
Klaus
Hey. Czy któreś kierunki z zakresu Informatyki są warte uczęszczania na nie? Jeśli tak to czy pokrótce ktoś mógłby streścić mi co mniej więcej należy już wiedzieć jak się idzie na taki kierunek i na co tam stawiają (wiem, że są trzy kierunki, ale fajnie gdyby ktoś kto uczęszcza na któryś mógłby mi swój opisać.) Poza tym, czy uważacie że nie zdając żadnego z przedmiotów rozszerzonych branych pod uwagę w tych kierunkach dam radę się dostać? (Mogę teraz stwierdzić, że z polskiego podst. będę miał ok. 60%, matematyki też ok. 60%, a z angielskiego podst. ok. 100% ) Uczyłem się trochę na własną rękę programowania, ale z całą pewnością nie są to nawet podstawy tego co informatyk potrafi, więc lekko obawiam się czy sobie poradzę na tego typu studiach. (o ile się dostanę)
28.05.2018
27.05.2018
Nerdi
Tak, ale zamiast finansów polecałbym raczej Zarządzanie i inżynieria produkcji - zdecydowanie lepsze perspektywy zawodowe
Magda
Czy warto iść na Finanse i Rachunkowość na UTP?
26.05.2018
13.05.2018
teleinformatyka
nie jest tak źle, jak niektórzy straszą, problemy sa w tedy, gdy oblewacie, macie warunki, spadacie niżej i nauka wyciąga się o kolejny rok czy dwa lata.
Admin
Komentarz usunięty.
12.05.2018
12.05.2018
maturzystka
chyba tak zrobię, dzięki :)
Adam
to napisz do nich maila do rekrutacji, niech ci odpiszą co i jak
12.05.2018
12.05.2018
maturzystka
szukałam progu, ale niestety nie znalazłam :/ a mnie właśnie interesuję zarządzanie i inżynieria produkcji w trybie stacjonarnym :) o specjalizacyjne przedmioty się nie martwię, bo skończyłam technikum logistyczne :), tylko o to czy się dostanę xd
Adam
raczej tak, to znaczy nie wiem tak dokładnie jak trzeba mieć procent, ale matematyka potem już nie jest zbyt trudna i w sumie mało godzin. Więcej jest takich przedmiotów specjalizacyjnych, które są dużo, dużo ciekawsze i można częściowo wybrać w grupie np bardziej związane z ekonomią, albo z zarządzaniem, projektami, branżą spożywczą lub logistyką. Ogólnie jest fajnie jestem - kończę 3 rok. Można też łatwo pogodzić studia dzienne z pracą bo nie ma zbyt dużo godzin
11.05.2018
11.05.2018
maturzystka
A jak wygląda matematyka na ziipie i czy z matematyką zdaną w przedziale 50-70% mam szanse sie dostac ?
Adam
Warto, ale myślę, że i tak lepiej wybrać Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na tym samym wydziale bo jest tytuł inżyniera, a studia są w sumie dość łatwe i łączą kwalifikacje techniczne z menedżerskimi. Poza tym fajne jest Zielarstwo i Fitoterapia (tam są chyba jakieś uprawnienia zawodu Fitoterapeuty, można prowadzić punkt zielarski itp.) i ma się też certyfikat Studia z Przyszłością
10.05.2018
08.05.2018
Didka
Warto studiować Finanse i Rachunkowości na tej uczelni ?
Ipo
teleinformatyka na UTP, na 7 semestrze już 2. roczniki leżą i kolejny rocznik też już się szykuje do powtarzania. To siada studentom na psychikę, że mało kto te studia kończy, studenci myślą o rezygnacji nawet po przejściu wszystkich semestrów, kiedy zostały "ostatnie" poprawki. Wykładowcy stwarzają taką atmosferę, że większość studentów na części przedmiotach po pierwszych zajęciach rezygnuje z udziału w nich i bierze warunek - wykładowcom jest to na rękę, bo mają mniej pracy, a płacone mają i tak od ilości grup.
08.05.2018
05.05.2018
wiki
Czy trudno dostać się na biotechnologie??
Łasek
Zdecydowanie polecam Architekturę właśnie w UTP. Dużo ciekawych projektów dla miasta Bydgoszczy, możliwość wyjazdów studyjnych do różnych prestiżowych, zagranicznych ośrodków, dobra współpraca ze znanymi biurami projektowymi. Jestem na 3 roku i jest super, przede wszystkim widać duże zainteresowanie firm projektowych, które pojawiają się na uczelni. W zasadzie na 3 roku niemal wszyscy już jakąś pracę w zawodzie na cześć etatu, tak żeby pogodzić to ze studiami.
29.04.2018
29.04.2018
Marta
Czy ktoś studiuje zarządzanie i inżynierię produkcji i chciałby się podzielić opinią ? :D
Monika
Czy warto iść na architekturę?
29.04.2018
27.04.2018
nickie
Biotechnologia na UTP jest bardzo obiecująca
Administrator
Komentarz usunięty.
24.04.2018
21.04.2018
architektura
możecie napisać jak jest na kierunku architektura ? ewentualnie czy lepiej wnętrz wybrać? z jaką matura się dostaliście i jaki był odsiew po pierwszym roku? czy gdzies w Bydgoszczy polecacie studia z architektury płatne na jakiejś prywatnej uczelni? jako furtkę jeśli mnie nie przyjmą?
Xoxoxo
Opowie mi ktoś o nowym kierunku tzn. Inspekcja weterynaryjna? Zaciekawiły mnie te studia i jestem ciekawa jak na nich jest. Warto?
14.04.2018
09.04.2018
Infa
Informatyka stosowana to banalny kierunek nie warto tego studiować, kadra dużo mniej wymagająca niż na innych kierunkach (najbardziej wymagający wykładowcy tam nie wykładają) i materiał też prosty, więc nikt nie jest w stanie Ci utrudnić życia ze względu na to, że kierunek jest bardzo łatwy. Inne kierunki na tym wydziale żartują mówiąc na informatykę stosowaną stosunki międzynarodowe. Ja polecam rozważyć uczelnie w innych miastach np. AGH albo Politechnikę Warszawską. Szkoda czasu na studia na UTP.
Informatyka Stosowana - jak jest
Czy możecie napisać, jak oceniacie kierunek Informatyka Stosowana ???? Warto? Poziom trudności???? Kadra ??? Ogólnie jakie klimaty na zajęciach???
09.04.2018
05.04.2018
Miłosz
Również radzę się 2. razy zastanowić zanim wybierze się na teleinformatykę. Połowa osób, które już powtarzały ostatni rok znowu musi powtarzać, problemem jest to, że nie można powtarzać 2. razy i prawdopodobnie będą skreśleni. Powtarzanie ostatniego semestru na teleinformatyce i to, że studenci nie kończą studiów po latach nauki jest "tradycją". Na ostatnim roku nie idzie nadrobić lat dezorganizacji.
AdamK
Elektrotechnika jest spoko, przede wszystkim łatwo po studiach o dobrą prace, właściwie to już w tralcie studiów przychdzili przedstawiciele firm z branży i proponowli etat. Łatwo to pogodzić bo na III roku jest już zdecydowanie mniej zajęć na uczelni, wykładowcy naprawdę idą bardzo na rękę, zwalniają, dają dodatkowe terminy zaliczeń, można się też przenosić w grupach np. na zajęcia popołudniowe. Generalnie chociaż trzeba się troszkę przyłożyć z matematyki i fizyki to jednak nie jest zbyt ciężko, dużo wolnego.
04.04.2018
03.04.2018
Piotrek
Jak to jest z Elektrotechniką ? Jest tu jakiś student, który uczył się na tym kierunku i jest mi w stanie przybliżyć wszystko ?
benek
Hej Krzysztof, Wzornictwo jest bardzo ciekawe, dużo zajęć praktycznych zamiast wkuwania teorii. Można się też naprawdę rozwijać zawodowo i artystycznie poza zajęciami (wiele kół artystycznych, wystawy, biennale, praktyki w biurach projektowych, wyjazdy do zagranicznych ośrodków i centrów kultury np. bauhaus). Przede wszystkim jest tytuł inżyniera a to się liczy na rynku pracy, jak chcesz np. być dizajnerem w przemyśle albo firmie projektowej to ten tytuł to ważna karta przetargowa
28.03.2018
26.03.2018
info
Na teleinformatyce przez połowę studiów walczy się z dezorganizacją, zamiast skupić się na nauce. Brak miejscach w laboratoriach i odbywanie się kilku przedmiotów w tym samym czasie to norma. Ostatni semestr co roku powtarza połowa studentów! Przy takiej dezorganizacji skończenie tych studiów terminowo jest niemożliwe.
Krzysztof
Hej ludziska, możecie mi powiedzieć czy wzornictwo jest ciekawym i w miarę opłacalnym kierunkiem? Czy nie ma nadmiernych wymagań itp? Zastanawiam się właśnie nad tym kierunkiem żeby iść w tym roku ;)
26.03.2018
21.03.2018
Ariel
BIOTECHNOLOGIA - ciekawe i bardzo przydatne na rynku pracy studia, polecam!
Pablo
Na teleinformatyce na UTP laboratoria powtarza po kilkanaście / kilkadziesiąt osób - jedna grupa to 15. osób i nie otwierają kolejnych grup dla osób powtarzających. Jak łatwo się domyślić wykładowca nie jest w stanie pomieścić osób powtarzających w grupach, które są otwarte na roku, więc wyrzuca powtarzających i nie idzie tego praktycznie poprawić - trzeba czekać, aż większość studentów zrezygnuje z zaliczania laboratorium, co nie jest rzadkością - wtedy dopiero są wolne miejsca dla osób z wyższych lat. Jak masz kilka przedmiotów naraz to nie ma szans na poprawienie tego, bo żadnego wykładowcy osoby powtarzające nie interesują. Zresztą materiał też jest nieaktualny, na wykładach są prezentacje zrobione kilkanaście lat temu i wykładowcy tego materiału wymagają, bo nie chce mi się przygotować nowej prezentacji.
09.03.2018
06.03.2018
Izabela Czartoryska
Architektura Krajobrazu- stanowczo odradzam 1. Ze wszystkich wykładowców jest jeden architekt krajobrazu, już prawie na emeryturze 2. Waloryzacji krajobrazli plan z elementem i nie wie co to złota proporcja 3. Nie ma żadnych technik wizualizacji, nawet Sketchupa nie pokażą 4. programów gis uczysz się na własnym laptopo 5. Gośc od projektowania ogródków myśli że barok był przed renesansem 6. Dodanie do nazwy przedmiotu "w krajobrazie" nie oznacza że prowadzący dostosuje treść, nie raz nie wiedzą z jakim gadają kierunkiem 7. Mimo słabych studiów napracowac musisz się sporo, a bo jakiś gość każe Ci w listopadzie zmierzyć 600 drzew :) brawo, by przez cały semestr na zajęciach wklepywac je do bazy danych a własciwą analizę pokazać w 25 minut i kazać sporządzić opracowanie na za dwa tygodnie 8. Biolog od tkanek uczy urządzania terenów zieleni 9. Ekolog uczy projektowania otwartych terenów zieleni, skąd mają wiedzieć co to jest kompozycja? nie krytykuję tych prowadzących ale wydział który na to wpadł..... 10. Ludzie na 3 roku nie potrafią składać arkusza projektowego 11. Ludzie na 4 roku nie wiedzą co wchodzi w skład dokumentacji projektowej 12. Wykładowcy w większości też 13. Nikt nie uczy jak sporządzać pisma 14. Nie uczą analiz krajobrazowych
Administrator
Komentarz usunięty - naruszenie regulaminu.
05.03.2018
04.03.2018
Jachu
Gdzie tam, bo chyba nie na UTP. Studiuję Teleinformatykę, pracuję na 1/2 etatu i jestem bardzo zadowolony. Wykładowcy idą na rękę są dodatkowe terminy zaliczeń, nie jest tak ciężko jak u kumpli z politrchniki, przede wsystkim możn się przenisić między grupami i plan zajęć tak układają żeby pogodzić studia z pracą. Większość studentów na II lub III roku ma już stały etat bo firmy przychodzą na uczelnie i proponują całkiem niezłe warunki płacowe
Marta98
Hej :), kończę technikum logistyczne i zamierzam iść na Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na studia dzienne, czy ktoś studiuje i czy ktoś orientuje się, czy jest ciężko, jestem sumienna, am,bitna, ale boję się, że sobie nie poradzę :/ widziałam, że jest taki przedmiot jak Programowanie i baza danych, informatykę miałam tylko jeden semestr i się obawiam troszkę :/ czy ktoś mógł się podzielić wiedzą jak to wygląda? xd Pozdrawiam :D
23.02.2018
01.02.2018
Marek
Kala- ja bym wolał Elektrotechnikę albo np. Energetykę lub Inżynierię Środowiska. (po mechanice jest już dużo bardzo absolwentów, to naprawdę ciężkie studia, a taka np. Elektrotechnika daje zdecydowanie lepsze płace i możliwości na rynku pracy)
Kala
Czy warto tutaj studiować mechanikę i budowę maszyn? Cieżko?
31.01.2018
14.01.2018
Andrzey
najlepsze kierunki na UTP to Biotechnologia oraz Informatyka Stosowana i Teleinformatyka, po nich jest na prawdę nieźle płatna praca, dużo ciekawych ofert już dla studentów. To fajne studia :-)
Andrybrank
Все, что нужно знать о газовой сварке
14.01.2018
26.12.2017
WTIiE
Nie polecam nikomu studiować na UTP na wydziale WTIiE, zerowa organizacja studiów, po kilka przedmiotów w tym samym czasie, brak miejsca w laboratoriach dla osób powtarzających. Władze robią wszystko, żeby nie przepuścić studentów dalej.
Administrator
Komentarz usunięty.
04.12.2017
16.10.2017
Kundzia
Witam, proszę o szczerą odpowiedź: czy jest mocno nacisk kładziony na matematykę na budownictwie? I ogólnie czy poziom jest wysoki? Pozdrawiam
Transport
Jeżeli ktoś się zastanawia czy zacząć studiować transport na UTP to stanowczo odradzam. Na tym kierunku prędzej uzyskasz wiedzę jak obsłużyć tokarkę niż przydatnych wiadomości odnośnie "fachu"
14.10.2017
22.08.2017
Natala
Hej, czy warto tu isc na architekturę?
Agataa
Hej, czy mógłby ktoś powiedzieć czy egzaminy na wzornictwo są ciężkie i jak mniej wiecej wygląda drugi etap?
05.08.2017
02.07.2017
Romek
Jaki próg punktowy na budownictwo niestacjonarne, bardzo ciężko na kierunku?
Mona
Hej. Czy ktoś studiuje technologie chemiczna ? Mocno Cisną w Bydgoszczy ?
01.07.2017
21.06.2017
architektura wnętrz
Ten kierunek zabija jakąkolwiek radość z pasji. Wymagania rodem z ASP, mało praktyczne zajęcia i wykładowcy, którzy sami nie wiedzą czego chcą co chwilę wymyślając coś innego. Ponadto nikt tu nie uczy jak projektować wnętrza czy chociażby obsługiwać programy do tego przeznaczone, trzeba samemu do tego dojść, równie dobrze można wgl nie zaczynać takich studiów, bo po co. Nie wspominając już ile pieniędzy wydaje się na takim kierunku na wszystkie wymyślne projekty (i inne materiały rysowniczo-malarskie), które trzeba robić po kilka razy by były idealne i w końcu zostały zaakceptowane.
jaa
Halo, czy egzamin praktyczny na wzornictwo jest bardzo trudny? Nigdy nie chodziłam na żaden kurs rysunku i jestem samoukiem. Nie jestem artystką, ale coś tam umiem. Mam szanse, czy bez kursu raczej jestem skreślona?
16.06.2017
07.06.2017
Poli
Proszę o opinie o kierunku zarządzanie. Czy jest trudny i jak z matematyką? I ogólnie jaka atmosfera tam panuje? :)
Palina
Hej. :-) Proszę o jakiekolwiek informacje! UTP Bydgoszcz Finanse i Rachunkowość? Trudno się dostać? Jak tam jest?
06.06.2017
03.06.2017
Mordazy
Do Jao. Tylko w Bydgoszczy chyba nie ma nano... Technologia napewno nie jest łatwa ale chodzi mi czy w Bydgoszczy naprawdę ostro Cisną itp.
Jao
Hej Mordazy, może lepiej nano ... to na pewno łatwiejszy kierunek a też łączy nowoczesną technologię z umiejętnościami analitycznymi i wiedzę chemiczną przydatną np. w branży farmaceutycznej
01.06.2017
01.06.2017
Mordazy
Czy jest tu ktoś kto studiuje technologie chemiczna w Bydgoszczy? Ciężko jest? Planuję iść na ten kierunek bo pracuje w firmie chemicznej ale obawy są. Z góry dzięki za info.
Agnieszka
Nanobioinżynieria to fajne, ciekawe studia najważniesze, że po nich jest sporo możliwości pracy np. w koncernach farmaceutycznych, biotechnologicznych cz nawet IT
26.05.2017
21.05.2017
Fir
Nie pamiętam jaki był próg ale ja dostałam sie z maturą z matmy ok 65% rozszerzenie, podstawa na 90%, reszta ok 70% ;)
danka
Witam! Trudno było się dostać na FiR w zeszlym roku? Wiecie jaki był próg punktowy? Pozdrawiam!
05.04.2017
31.03.2017
szalona
jak wyglada mieszkanie w akademiku w fordonie? podobno same imprezy?
Kamil
Z pracą bywa bardzo różnie ale zgadzam się z Remigiuszem, gdybyś studiował w Bydgoszczy górnictwo miałbyś się o co martwić, w przypadku energetyki możesz mieć spokojną głowę. Może od razu kokosów zarabiać nie będziesz ale masz gwarancję na znalezienie pracy a nie wszystkie kierunki mogą się tym pochwalić.
18.03.2017
16.03.2017
Remigiusz
Sergiusz - kierunki typu Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii, Elektrotechnika czy Informatyka dają najlepsze wykształcenie i możliwości pracy. O etat jest łatwo, a wynagrodzenia są świetne nawet już na samym początku. Przeczytaj chociażby: http://www.pomorska.pl/strefa-biznesu/pieniadze/g/kujawskopomorska-lista-plac-2017-zarobki-fryzjerek-pracownikow-produkcji-informatykow-stawki,11757152,22548508/ W Bydgoszczy jest mnóstwo firm w branży energetycznej (chociaż ich nazwy nie są może aż tak bardzo znane), które poszukują absolwentów tego typu studiów. Z kierunków przyrodniczych warto natomiast wybrać Biotechnologię czy Nanobioinżynierię bo ostatnio inwestuje mnóstwo zagranicznych koncernów z tej branży. Odradzam natomiast kierunki słabo zorientowane na gospodarkę, takie jak np. biologia czy pedagogika - po nich raczej kiepsko z pracą.
sergiusz
gdzie szukacie pracy po inż energetyka/odnawialne źródła energii ? jak wygląda bydgoski rynek ? Ktoś poleca mgr zarządzanie i inż produkcji?
11.03.2017
08.03.2017
Adamo
jatoja - zamiast Technologii chemicznej zdecydowania bardziej polecałbym np. Inżynierię materiałową albo np. Mechanikę i budowę maszyn czy nawet Biotechnologię, po pierwsze te kierunki dają o wiele lepsze perspektywy zawodowe a po drugie są łatwiejsze (technologia hem jest trudna i trudno po niej o pracę)
sophija
cześć, obecnie studiuje matematykę stacjonarną w innym mieście i chyba chciałabym się przenieść na studia zaoczne, czy jest tu ktoś kto studiuje matematykę zaocznie na tej uczelni, mam kilka szczegółowych pytań :)
20.02.2017
07.02.2017
jatoja
Czy wykładowcy na technologii chemicznej w Bydgoszczy są wymagający ? I czy w ogóle ten kierunek jest bardzo trudny ?
Leo
jak najbardziej kierunek wart polecenie, bardzo łatwo o po nim o dobrze płatną pracę - daleko nie trzeba szukać, przykład pierwszy z brzegu: http://www.pomorska.pl/strefa-biznesu/pieniadze/g/kujawskopomorska-lista-plac-2017-zarobki-fryzjerek-pracownikow-produkcji-informatykow-stawki,11757152,22548508/
03.02.2017
03.02.2017
Kuba
Cześć :) Czy ktoś z was studiuje/ studiował inżynierię odnawialnych źródeł energii? Kierunek godny polecenia, czy nie?
Piotr
z kierunków przyrodniczych najlepsza jest jednak Biotechnologia
26.10.2016
04.09.2016
zoo
Zoofizjoterapia - słyszałam coś o planach utworzenia magisterki, czy to prawda? I czy po skończeniu inżyniera z zoofizjoterapi można wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne?
Pioter
zamiast na analitykę wolałbym iść na Nanobioinżynierię albo na Biotechnologię
27.08.2016
23.08.2016
Zuza
Witam, chciałam zapytać o analitykę chemiczną i spożywczą. Czy jest ktoś, kto podzieli się swoją opinią na temat tego kierunku? Jak z nauką, ilością osób na kierunku..?
Robertto
=> Pablo_N => Teleinformatykę szczerze polecam, to chyba jeden z najlepszych kierunków, na pewno bardzo opłacalny bo branża ICT / IT i telekomunikacja niezwykle szybko się rozwija, jest dużo zagranicznych koncernów (np. choćby w Bdg. wielkie centrum Atosa, Mobica, Teleplan, T-Komp, Nokia itp.) poza tym na UTP te studia są bardzo ciekawe,
16.08.2016
12.08.2016
Kate
Poszukuję osoby która podzieli się informacjami dot UTP budownictwo magisterskie niestacjonarne.
Martyna97
Hej wszystkim :) Czy jest tu ktoś co studiuje Technologie żywnośći? Czy jest cięzko? Dużo chemii? I laborków :D ? Czytając plan sprzed dwóch lat widze że tak, ale chciałabym wiedzieć jak to jest w rzeczywistości.
08.08.2016
06.08.2016
Pablo_N
Witam. Czy jest ktoś na kierunku teleinformatyka? Jak wyglądają te studia? Warto studiować ten kierunek?
patka9
Witam, czy ktoś mogłby mi opowiedzieć coś o kierunku finanse i rachunkowość?
05.08.2016
25.07.2016
Jakub
Technologia Żywności to jeden z najłatwiejszych kierunków, jest łatwiejszy niż np. Dietetyka w innych uczelniach, osobiście polecam kierunek - Nanobioinżynieria też jest bardzo łatwy, ale jednocześnie niezwykle perspektywiczny, zaraz po Informatyce oferuje największe szanse szybkiej, dobrze płatnej kariery zawodowej
Student16
Co możecie powiedzieć o technologi żywności na UTP? Jak wyglądają te studia, jest ciężko?
20.07.2016
03.07.2016
miodek
hmm studiowałem MiBM, powiem tyle 80 % zajęć jest całkowicie bezcelowa - standardowy schemat zakuć zdać zapomnieć jedyne zajęcia które były naprawdę świetnie poprowadzone to zajęcia z tworzyw polimerowych. Ogólnie Mało zajęć projektowych dokładnie całe 2!!!!!! Z czego jedne to rysowanie ręcznie dla masochistycznej przyjemności prowadzącego. Dodam, że na pierwszym roku pełno bezcelowej teorii: gematria wykreślna, matematyka - pitolenie o całkach, których tak nigdzie wykorzystaszitp. i na deser 1 rok zajęć BHP i ergonomia z BOLKIEM koleś jest bystry jak paczka gwoździ, np. chłodzenie cieczą elektroniki jest dla tego umysłu niepojęte, przez co prawie bym uwalił projekt u niego. Aha mechana i budownictwo to topowe kierunki na UTP, więc jak sobie chcesz przedłużyć dzieciństwo i lubisz zakuwać totalnie bezcelowe rzeczy tak jak robiłeś to w liceum to studia specjalnie dla ciebie.
Dominika
Witam, czy jest ktoś na kierunku transport (utp)? Może wyrazić swoje zdanie/opinie? Dziękuję :)
28.06.2016
21.06.2016
Monika89
ostatnio czytałam artykuł, że ponad 80% studentów UTP po pół roku od ukończenia studiów znajduje pracę, to bardzo dobrze świadczy o tej szkole, poziom jest naprawdę wysoki, jestem zadowolona z wyboru tej uczelni!
ewelina
Witam. Mam do zaoferowania miejsce na praktykach letnich- płatnych dla studentów kierunków biologicznych. Praktyki odbywają się w laboratorium mikrobiologicznym pod Bydgoszczą. Zapraszam- 698-933-605.
20.06.2016
02.06.2016
dominika
Witam, czy jest ktoś na kierunku transport (utp)? Może wyrazić swoje zdanie/opinie? Dziękuję :)
Elena
Zoofizjoterapia to kierunek na Wydziale Hodowli, uczysz się np. o masowaniu świń i kaczek, wylęganiu kurczaków, dojeniu krów i zastosowaniu gnojowicy, to taka nieco inna wersja zootechniki
15.05.2016
10.05.2016
a
Witam :) Chciałabym dowiedzieć się co nieco o ZOOFIZJOTERAPII. Bardzo interesuje mnie ten kierunek, ale w internecie nie mogę znaleźć nic na jego temat. Jakie przedmioty wymagane są na maturze (oprócz biologi)? Jaki jest próg punktowy i czy studia mogą zagwarantować pracę w przyszłości? z góry dziękuję za odpowiedzi :)
JW
Witam, przeglądając ofertę uczelni znalazłam taki kierunek - ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie. Nie powiem, zainteresował mnie, od dziecka marzyłam o pracy w zoo i opiece nad zwierzętami. Są tu jacyś absolwenci lub studenci tego kierunku? Warto czy spróbować gdzie indziej?
03.05.2016
19.03.2016
Zuzolina
Jestem na drugim roku studiów Transportu. Ogolnie jestem zadowolona jest to jedyna w regionie uczelnia techniczna z takimi kierunkami ścisłymi. Pozwala rozwijać moje zainteresowania, organizuje dużo wydarzeń/warsztatów/szkoleń/targów pracy dla studentów. Mamy duży wybór w kołach zainteresowań aż trudno wybrać. Wiem że po studiach mam dużą szansę zatrudnienia. Co do przedmiotów są i te niepotrzebne jak wszędzie i kierunkowe przygotowujące mnie do przyszłej pracy. Wiadome jest, że potrzeba trochę pracy, ale ucząc sie na bierząco jest to kierunek warty zainteresowania. Uczenia przygotowuje do trudów życia, nie wszystko jest podane pod nos: trzeba samemu nieraz coś zorganizować, poszukać, ale jest to warte poświecenia czasu. Dodatkowo jest to kierunek bardzo rozległy i dosyć świeży w dziedzinie nauki, dlatego dla przyszłych absolwentów jest duża szansa w zatrudnieniu. Wykładowcy są i lepsi i gorsi. Czasami zakłądając że wykład jest nudny dowiadujemy się ciekawych rzeczy ponieważ wykładowcy mają duże doświadczenie i często dzielą się nim ze studentami.
Janusz
z tego co wiem to absolwenci Wydziału Telekomunikacji otrzymują specjalny Międzynarodowy Certyfikat ENAEE potwierdzający kwalifikacja tzw. międzynarodowego inżyniera uznawane w różnych państwach świta ( EUR - ACE ) certyfikaty są też nadawane po studiach magisterskich na UTP
08.03.2016
05.03.2016
Micho
a teraz głośnio jest o współpracy z firmą NOKIA i wspólnych studiach informatycznych
Micho
a teraz głośnio jest o współpracy z firmą NOKIA i wspólnych studiach informatycznych
05.03.2016
29.02.2016
Zarządzanie
Na kierunku zarządzenie prowadzone są zajęcia z takich przedmiotów jak technologia informacyjna (czyli po prostu informatyka:przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, trochę grafiki), podstawy zarządzania, mikroekonomia, finanse, prawo, matematyka, język obcy. To oczywiście nie wszystkie przedmioty, ale jednak matematyka odbija się na większości z nich, więc głównym wymogiem to radzenie sobie z "królową nauk".
swierzak_323
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej nt. Kierunku zarządzanie, czego i ile wymagają, czy da się połączyć uczelnie ze sportem. Z góry dziękuję :)
24.01.2016
02.12.2015
Danny
tak - na zarządzaniu i inż. produkcji jest ogólnie ciężko, lepiej wybrać np. informatykę ogólnie studia nieco lżejsze (mniej zajęć) a i szansa na dobrze płatną pracę po informatyce stos. jest dużo, dużo większa
Basior
Witam. Szukam informacji o kierunku Zarządzanie i inż produkcji. Ktoś studiuje? Warto? I czy jest cieżko ;-) ?
26.11.2015
25.11.2015
Gość
Interesują mnie kryteria przyznawania stypendium na wzornictwie wydaje mi się to dość podejrzane !!!
Tito
po Ochronie środowiska jest niezwykle trudno o pracę, a same studia na tym kierunku na UTP są bardzo, bardzo ciężkie - dużo zajęć, mnóstwo laborków, na których ciągle robią wejściówki i dużo kolokwiów, przedmioty takie jak chemia, biochemia, technologie ochrony śorodow., statystyka czy koksykologia są masakrycznie ciężkie - sporo ludzi ma poprawki, oblewa są liczne warunki - ogólnie MASAKRA!!!
06.11.2015
26.10.2015
lolek
ochrona środowiska to ciekawy kierunek, o nastawienie praktycznym ale moim zdaniem musisz wiedzieć co chcesz w życiu robić, do czego dążyć i gdzie szukać pracy bo teraz na rynku jest sporo specjalistów w tej dziedzinie
...
kurcze ... strona uczelni czarno biała ... żałobna ... smutne jest to, co się stało, trudno to wszystko ogarnąć na trzeźwo i przejść nad tym do porządku dziennego ... nie potrafię się z tym pogodzić...
20.10.2015
13.10.2015
ochrona środowiska
co sądzicie na temat ochrony środowiska? jak wygląda praca dla absolwentów?
Renatka
http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,18811381,informatykow-w-bydgoszczy-jak-na-lekarstwo-lekarzy-rowniez.html ... i od razu wiadomo jakich fachowców poszukują pracodawcy, a tym samym które kierunki warto wybierać a których unikać
14.09.2015
14.09.2015
lekarz
od kiedy można iść do lekarza w przychodni akademickiej (dodam, że chodzi o ginekologa), jaki należy mieć dokument do rejestracji?
Administrator
Komentarz usunięty z powodu naruszenia zasad regulaminu.
17.08.2015
08.08.2015
michał
w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie: moim zdaniem najciekawszym kierunkiem jest zootechnika, sam zastawiałem się nad wyborem gdyż są to kierunki pokrewne ale ten wydał mi się najbardziej przyjazny (pod kątem toku studiów i przedmiotów) oraz przyszłościowy.. ale wybór należy do Ciebie
Marthe
jednak Informatyka to najsensowniejszy tu kierunek - najłatwiej po nim o pracę
21.06.2015
23.05.2015
Nada
Whoa, things just got a whole lot earesi.
zoofizjoterapia/biotechnologia w produkcji zwierzęcej/zootechnika
Witam, czy jest tu ktoś, kto mógłby wypowiedzieć się na temat wyżej wymienionych kierunków?
16.05.2015
14.05.2015
Madzia
Witam ! Od przyszłego roku wybieram się na inżynierię biomedyczną lub technologie chemiczną . Chciałabym uzyskać od Was jakieś rady, opinie, wskazówki... Mogę na coś liczyć ?
tomsonik
super uczelnia POLECAM dodam tez że studiowałem na PW w Płocku i UTP jest milion razy lepszą szkołą niż ta zasr.... polibuda!!!!!!!!!!!!!!!!
29.04.2015
28.03.2015
Technik AK
Hej, możecie napisać coś o Architekturze Krajobrazu? Wybieram się na studia i czeka mnie wybór uczelni. Nie chciałabym iść na uczelnię, która jest mierna i na której niewiele się nauczę....Proszę o obiektywne i prawdziwe opinie na temat tego kierunku.
marek
ja jestem zadowolony, poziom jest wysoki, program goni ale wszystko do ogarnięcia, osobiście od zawsze interesowałem się budową rożnych maszyn, ciekawiły mnie nowinki technologiczne także te studia to dla mnie pozyskiwanie wiedzy w rozwijaniu pasji, ja polecam ;)
18.03.2015
15.03.2015
Thestig
Interesuje mnie kierunek mechanika i budowa maszyn. Ciezko sie dostac? Jak sie studiuje i czy jest ciezko
aluapxd
Czy studiuje ktoś technologie żywności i zywienie człowieka? warto?
12.03.2015
03.03.2015
Studentka zoofizjoterapii
Właśnie zaczęłam 2 semestr zoofizjoterapii. Jest ciężko ale do przeżycia. Kierunki ciekawe ale niektóre wymagają dużego przyswojenia materiału w krótkim czasie. Wykładowcy są bardzo wymagający ale jeżeli masz 100% frekwencję na ćwiczeniach i wykładach to w razie problemów da się z nimi dogadać. Moim zdaniem warto studiować zoofizjoterapię bo to przyszłościowy kierunek a co najważniejsze nowo utworzony więc miejsce pracy znajdzie się dla każdego.
Gosia
Czy jest tu ktoś, kto może się wypowiedzieć na temat chemii analitycznej? Trudno się dostać? Jak z matmą i fizyką na tym kierunku?
26.02.2015
22.02.2015
arek
lipa, idziesz na studia płacisz w h kasy a zdają ci co najbardziej się mgaja od pracy, czyli ściągaja, kombinują i tak dalej. ci co uczciwie sie ucza są oblewani bo zawsze więcej ze scągi czy z neta napiszesz... najlepsze jest to, ze tacy durnie zostaja po tej uczelni inzynierami a normalni ludzie posiadający trochę ambicji nie zostana bo taka jest polityka utp. Nie polecam, szkoda czasu i kasy. Mialem rok temu zgłosić podejrzenie o przyjmowanie korzyści materialnych, ale się powstrzymalem, żałuję do dzisiaj, ze tego nie zorbiłem nawet jakby mnie wyrzucili. ODRADZAM
Ewelina
interesuje mnie kierunek zoofizjoterapia i chciałabym wiedzieć coś więcej na ten temat. Czy mógłby ktoś napisać coś o tych studiach? Czy są ciekawe? Czy wykładowcy są dobrzy? Jaki jest poziom tych studiów? I przede wszystkim czy warto studiować na tej uczelni? Z góry dziękuję za odpowiedzi ;)
12.02.2015
27.01.2015
Karolina
Jakie trzeba mieć wyniki z matur żeby się dostać na transport? Z rozszerzonym angielskim
mariusz
ja również jestem zadowolony ze swojego wydziału, byłem na hodowli i biologii zwierząt, polecam
25.01.2015
26.10.2014
transport - ok
czytam wasze komentarze na temat UTP, niektórzy narzekają na kadrę czy stary sprzęt - nie znam całego zaplecza uczelni, nie byłem we wszystkich salach i pracowniach, ani nie mialem zajęćz wszystkimi prowadzącymi, mogę jedynie pozytywnie wypowiedzieć się o swoim wydziale i kierunku, a studiuję transport i jestem zadowolony, zarówno z poziomu zajęć, jak i kadry, a to jest chyba najważniejsze
wzornictwo na UTP
interesuje mnie wszystko na temat wzornictwa, ile procent na maturze, żeby na dzienne się dostać? jak same studia wyglądają? ile jest osób na roku przyjętych?
23.10.2014
16.10.2014
karo
ale ocenę maja wysoką w porównaniu z najlepszymi w rankingu, więc chyba studenci wiedzieli, jak oceniają, ja też mam dobrą opinię o UTP i ochronie środowiska, bez większych zastrzeżeń
wintage88
potrzebuję opinii studentów na temat kierunku ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, jakich przedmiotów można się spodziewać na tym kierunku, czy moja przyszłość po ukończeniu go będzie ograniczała się do pracy w zoo?
07.08.2014
29.07.2014
Miraz
zamiast zarządzania, po którym jest wysokie bezrobocie - już lepiej wybrać np. informatykę stosowaną z możliwością wyboru takich modułów kształcenia jak: zarządzanie projektami IT, informatyka ekonomiczna, ekonometria czy informatyka w zarządzaniu
ines
jestem przerażona poziomem wszyscy trąbią na około że tak trudno - nic bardziej mylnego, Studiuję budownictwo na 1 roku studiów magisterskich. Młoda kadra na uczelni gada bzdury na zajęciach, które trwają ok 15 minut za które płacę drogie pieniądze. Niekompetencja i opryskliwość nie powinno na tak "prestiżowej uczelni się znaleźć. Nadmienię że skończyłam studia także na UKW i uważam poziom jest podobny (jak nie wyższy na UKW) a kadra z wysoką kulturą osobistą
19.02.2014
27.01.2014
Nom nom
Ta uczelnia się sypie, sprzęt laboratoryjny jest starszy od studentów, przedmioty zdaje się na zasadzie prezentacji, a wykładowcy obijają się bardziej niż studenci. Przykład idzie z góry. Jeśli chciałbyś się czegoś nauczyć to szkoda czasu chyba, że chcesz sobie przeleżeć 3 lata to idealna opcja dla ciebie.
Mendoza
tak, tak bardzo ciężko jest na ochronie środowiska (np. uzyskanie zaliczenia z chemii nieorg-anal. ,biochemii czy technologii graniczy z cudem)
17.01.2014
15.01.2014
aisha
Ja nie jestem zadowolona z wyboru tej uczelni. Studiuję zaocznie ponieważ sytuacja finansowa mojej rodziny nie pozwala mi na studia dzienne. Uważam że ciężko zarobione przeze mnie pieniądze idą po prostu w błoto. Pracuje do godz 17 i na nauce spędzam całe wieczory. Nie mam życia prywatnego, towarzyskiego, przez to że poświęcam się zrobieniu inżyniera zootechniki. Jestem obecnie na II roku i zaskoczyło mnie podejście wykładowców do studentów, np. pierwsze kolokwium z genetyki zaliczyło 7 osób chociaż każdy mówił że było łatwe. Drugie kolokwium zaliczyły już tylko 4 osoby i chociaż odpowiedziałam na każde z pytań nie otrzymałam pozytywnej oceny gdzie przy pierwszym kolokwium napisałam dużo mniej a jednak byłam w szczęśliwej siódemce. Nie wiadomo czego oczekuje wykładowca podając treść zadania: "Co to jest mutacja i jej rodzaje". Okazuje się że wymaga podania definicji i opisania DOKŁADNIE każdego rodzaju mutacji. Podobnie jest z biochemią gdzie oczekuje się od nas rozszerzonej wiedzy z biologii i chemii i 99% nie wie o czym mowa na wykładach. Zagadnienia które trzeba opracować do kolokwium trafiają do nas 3 dni przed zaliczeniem. A osoby pracujące nie mają szans na ich opracowanie i nauczenie się. Płacąc za studia oczekuje szacunku do mojej osoby jako studenta oraz małej wyobraźni bo przecież niektórzy mają jeszcze rodziny i nie mogą poświęcać czasu dzieciom ponieważ jakiś pan profesor ma "widzi mi się" i trzeba uczyć się na poprawę. Tak na przyszłość proszę mieć szacunek do naszych osób, do naszego prywatnego życia, do naszego poświęconego czasu i przede wszystkim do naszych zarobionych pieniędzy które stają się pensją wykładowców. Moim zdaniem uczelnia z takim stażem i wyrobioną już opinią powinna wstydzić się podejściem do studenta. Powiem brzydko macie nas po prostu w d... Jestem rozczarowana. I z przykrością stwierdzam, iż rozważam rezygnację ponieważ czuję się w pewien sposób oszukana wiem że stać mnie na więcej niż inżyniera ale to niesprawiedliwe ocenianie nie motywuje nas do pracy wręcz przeciwnie. Teraz wiem dlaczego uczelnia skarży się na małą liczbę studentów. Proszę o wziąć sobie te słowa do serca, bo przecież to wy wykładowcy jesteście dla nas a nie na odwrót.
UTPwtie
BEZNADZIEJNA UCZELNIA !!!
09.01.2014
20.12.2013
też mi co to za studia na tym UTP
Wy tam moi panowie na tym UTP uczycie się jakichś archaicznych rzeczy, nie zmieniło się tam nic chyba od 30 lat. Nowoczesność to jest u nas na WSG mamy nowoczesne pracownie, uczymy się przyszłościowych przedmiotów a nasi nauczyciele akademiccy to sama śmietanka naukowa przynajmniej regionu. Lepiej jak najszybciej powiedzcie tam bye bye i chodźcie do nas. Mam świetną architekturę, informatykę, mechatronikę, logistykę a dla tych co im z technika nie po drodze całą masę innych bardzo atrakcyjnych kierunków.
milena
powiedzcie coś na temat inżynierii materiałowej, ciężko się dostać?? jakie są przedmioty? boję się, że nie dam sobie rady :(
02.12.2013
08.11.2013
gościu
teraz są specjalne stypendia Prezydenta Bydgoszczy nawet po 4,5 tyś. zł dostają je studenci teleinformatyki od I roku, którzy z osiągnęli wysoki wynik na maturze
zamawiane?
czy kierunki ZAMAWIANE nadal funkcjonuja? w sensie - czy ten program ministerstwa z dofinansowaniem dla studentów trwa nadal?
04.11.2013
24.10.2013
mini
zootechnika nie jest łatwa, ale co gorsza o pracę w zawodzie bardzo, bardzo trudno (podobnie jak np. po biotechnologii, ochronie środowiska itp.) zdecydowanie lepsze perspektywy pracy daje np. urbanistyka, mechanika, budownictwo czy Teleinformatyka te kierunki po prostu opłaca się studiować -tak myślę
Ola
zootechnika jest ciężkim kierunek, fakt nie jest łatwo na UTP na tym kierunku ale też nie jest jakoś bardzo ciężko, jeśli będziesz się uczyć to na pewno sobie poradzisz, UTP ma wysoki poziom nauczania, dobrą kadrę. Wystarczy tylko chcieć i być konsekwentnym w swoich postanowieniach. A sesja cóż, ciężko jak wszędzie.
05.10.2013
21.09.2013
zootechnika
czy moglibyście pisac bardziej pomocne komentarze??? na przyklad mnie interesuje Kierunek ZOOTECHNIKA, i bardzo chetnie poznalbym Wasze opinie o tych studiach na UTP, interesuje mnie poziom zajec, kto je prowadzi, jak wyglada sesja, ile osob odpada po pierwszym roku, generalnie to, co uwazacie za wazne i pomocne dla kogos, kto zamierza tutaj studiowac, z góry dziekuje, piotr
krul
usuneli ten link do portau o studiach w LOdzi, wszedzie byly wpisy pod bydgoskimi szkolami, areszta pod innymi uczelnami tez w innych miastach,
20.09.2013
15.09.2013
hej
jestem idiota ktory psuje opinie innym uczelniom. Mam downa
What?
Łódź? Przecież to miernota.. Nudy, brud i sami pseudokibice, strach wyjść na miasto.
12.09.2013
11.09.2013
aloha
Jestem bardzo zadowolony ze studiowania na tym uniwersytecie, mało który ma tak szeroki i rozbieżny wykaz kierunków. Uczelnia dobra i prestiżowa.
Paula
Uniwersytet na wysokim poziomie, ciekawe kierunki, nowości, sympatyczni ludzie, wykładowcy. Czego chcieć więcej? ;)
11.09.2013
03.09.2013
Bydgoszczanin
Super uniwersytet i bardzo duży wybór ciekawych kierunków.
Paweł
Uniwersytet ten jest bardzo dobry jednak uważam, że powinna być zmieniona nazwa na Politechnikę Bydgoską, wszystkie duże miasta posiadają Politechniki a nawet i te mniejsze miasta. Bydgoszcz jest na 8 miejscu co do wielkości, powinien mieć własną Politechnikę, zwłaszcza, że w woj. Kujawsko-Pomorskim takowej nie ma. Pozdrawiam
03.09.2013
29.07.2013
gepe
Nie wiem jak jest teraz, kończyłem ówczesny ATR w 2003 roku, ale Mechanika i Budowa Maszyn wymiatała matematyką :) Po pierwszym semestrze z ok. 200 osób zostało 96, po drugim 64 - większość (zdecydowana, jakieś 90%) odpadła z matmy. Ponadto problemem była geometria wykreślna i fizyka :) Później różnie bywało, a 11 projektów w jednym semestrze (do tego laborki) to była ciężka praca :) Z laborek co tydzień sprawozdania. Masakra.
inzynier
ktoś w tym roku n inżynierię srodowiska? Tu jest grupa kierunku https://www.facebook.com/groups/338236986310210/?notif_t=group_name_change
28.07.2013
14.07.2013
Rolnik
Najlepszym jest komputerowe wspomaganie hodowli trzody chlewnej
LIZUN
Teleinformatyka to najlepszy kierunek na UTP Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich -też świetnie się zapowiada
09.06.2013
30.05.2013
Natalia19
Hey! Jeśli ktoś z Was ma jakieś info albo znajomych na UTP na wydziale zarządzania to proszę o kontakt. To moja poczta: nataszka2009@wp.pl
wzornictwo
kto sie wybiera na UTP na kierunek wzornictwo??? czy oni mieli go w czesniej w ofercie, czy jest to jakas nowosc, bo na ich stronie jest *gwiazdka*, ale nie znalazlam objasnienia, jak macie jakies info o wzornictwie tutaj, to napiszcie prosze
27.05.2013
22.12.2012
GiearYu
super ultranowoczesne kierunki tylko poziom naprawdę wysoki i nie łatwo sobie poradzić, po pierwszych dwóch latach podobno odpada 50 - 70 % studentów -masakra ;)
gejzer
Świetna uczelnia, gdyby nie ona nie miałbym teraz nic
18.11.2012
11.11.2012
Janusz
Kierunki zupełnie nie w moim stylu. Niestety, pomimo szczerych chęci nie dałbym sobie rady z takim kierunkiem jak mechanika i budowa maszyn czy technologia chemiczna. Dlatego nawet nie myślę, żeby wybrać tą szkołę. Ale cóż.. nie wszystko jest dla każdego
andrzej
może trudno sobie wyobrazić połączenie technologii i przyrody, ale patrząc na kierunki jakie są na tym uniwersytecie niewątpliwie jestem zainteresowany złożeniem tam dokumentów. Długo szukałem takiej uczelni.
08.11.2012
28.10.2012
Ziemianin
Dopiero wybieram się na studia, ale połączenie tech-przyrodnicze mnie jakoś niepokoi.. Czy to właściwie bardziej polibuda, czy bardziej uczelnia przyrodnicza?
dobrepiwojestdobre
Tak jak napisał kolega niżej, mechanika i budowa maszyn jako kierunek zamawiany to zgroza! Nie wiem jak jest w przypadku innych takich kierunków, ale tu na pewno jest syf. Jeżeli ktoś będzie się wybierać w przyszłości na ten kierunek, to radzę zdawać wszystko najszybciej jak to tylko możliwe. Potem są wielkie problemy i łaska jeśli chodzi o poprawki. Nie mówiąc już o ekstremalnych terminach poprawkowych i informowaniu o wszystkim studentów na kilka godzin wcześniej. Nie można tego powiedzieć o wszystkich, ale o zdecydowanej większości. W każdym bądź razie, jeśli ktoś jest leniwy, mało ambitny i nie lubi się przemęczać, zdecydowanie odradzam kierunek. Proponuję wybrać coś łatwiejszego jak np. transport, albo ziip. Na mechanice wielu z Was się przejedzie i zobaczycie to już po pierwszym semestrze. 3 razy NIE ! DZIĘKUJĘ!
05.10.2012
05.10.2012
badday
Kierunek mechanika i budowa maszyn- wielkie wymagania, mało od siebie. Był to kierunek zamawiany ale nie dali rady tego uciągnąć. Ogólnie to jeden wielki burdel i nikt nie wie co się dzieje... Są osoby naprawdę miłe i pomocne ale to tylko nieliczne wyjątki. Jeżeli chcesz iść na ten kierunek to lepiej od razu zacząć kuć bo później będą same problemy!
raza
dostałem się na ochronę środowiska, jupi!!! czy ktoś mógłby mi treaz tutaj opisać trochę ten kierunek? tzn głównie zajęcia, wykładowców itd?
17.07.2012
15.07.2012
do smit
co do rolnictwa to powiem tylko tyle, że uczą całkiem ok. wiadomo, jest i teoria i praktyka, niestety teorii trochę więcej. ale z drugiej strony jeśli chcesz się nauczyć organizacji w gospodarstwie i rzeczy które Ci pomogą i usprawnią pracę to lepiej jak uczą teorii
smit
a czy jest ktoś z rolnictwa? Pochodzę ze wsi i mam bardzo duże gospodarstwo, jednak chciałbym mieć też wyższe wykształcenie. Wiem, że przyda mi się ono w organizowaniu pracy na moim gospodarstwie... Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, czy bardziej uczą teorii czy praktyki?
06.07.2012
22.05.2012
ja
W ogóle sa jakieś juwenalia czy coś takiego w bydgoszczy? Bo nic nie wiem na ten temat, a to ważny element życia sttudenckiego :d no i chciałabym tu studiować, ale nie wiem jak z akademikami… są w ogóle?:D dostają wszyscy, którzy aplikuja, czy jest duża selekcja? I jakie sa warunki do przyznania stypendium socjalnego? Czytałam prawie same pozytywne opinie o bydgoskim uniwersytecie technologiczno-prrzyrodniczym no i mój chłopak chce tam studiowac, więc chyba nie ma co się dłużej zastanawiać :D
szary
Jaka jest wasza opinia o mechanice i budowie maszyn? Ja słyszałem, że to kierunek zamawiany, czyli jeszcze dopłacają za naukę - świetna sprawa, naprawdę. Kierunki techniczne, to zdecydowanie dobry wybór, a przynajmniej tak wciąż mówią mi nauczyciele. Jakieś konkretne porady macie?
01.05.2012
17.04.2012
zybi
ja tez sie zastanawiam nad teleinformatyka i informatyka, ktos moze w najprostrzy lopatologiczny sposob wskazac za i przeciw, a tym samym pomoc w podjeciu decyzji
teleinformatyka
interesuje mnie kierunek TELEINFORMATYKA, przeczytalem sobie opisy na stronie uczelni, nie znalazlem informacji o specjalnosciach, mozecie napisac jakie sa oferowane specjalnosci i czego sie po nich spodziewac? jak wygladaja studia na pierwszym roku? ile jest fizy i matmy? jaki procent odpada i nie przechodzi na drugi rok?
04.04.2012
27.03.2012
marcus
na zarzadzaniu i inzynierii produkcji masz troche technicznych przedmiotow, troche ekonomicznych, troche marketingowych, od strony zarzadzania biznesowego, czyli sporo roznej wiedzy, nudzic sie nie bedziesz i masz co poorac
zarządzanie i inżynieria produkcji
kto studiuje kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji na UTP? na ile są to trudne studia oparte na fizie i matmie? czego sie spodziewac na pierwszym roku i czy duzo studentów odpada?
21.03.2012
15.02.2012
Wis
Świetna oferta. Dla tegorocznych maturzystów jak znalazł. Sam jestem na 1 roku, po pierwszych egz. Wiem teraz że dobrze wybrałem. Każdy znajdzie kierunek dla siebie. Generalnie polecam.
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Śląska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie