Jakiego kierunku studiów szukasz?

Elektronika i telekomunikacja w Bydgoszczy

To studia dla osób otwartych na nowoczesne, ciągle rozwijające się i zmieniające technologie. Predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych będą dodatkowym atutem. Wybór studiów z zakresu elektroniki to doskonała inwestycja w kontekście przyszłej pracy zawodowej. Chcesz rozpocząć kierunki elektroniczne w Bydgoszczy? Zobacz, jakie są możliwości kształcenia, które uczelnie należy uwzględnić oraz jak przebiega rekrutacja.
elektronika i telekomunikacja w Bydgoszczy

Elektronika i telekomunikacja w Bydgoszczy - studia

Elektronika łączy wiedzę z obszaru automatyki, elektroniki, elektrotechniki, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, telekomunikacji i informatyki.

Kierunek skupia się na nauce projektowania urządzeń elektronicznych, oprogramowania systemów przetwarzania i przesyłania informacji, sposobów utrzymania infrastruktury sieci komunikacyjnych, rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

W tym ośrodku akademickim dostępny jest także kierunek Automatyka i elektronika.

Elektronika i telekomunikacja - specjalności

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej
 • sieci teleinformatyczne
 • informatyczne systemy sterowania i zarządzania

Elektronika i telekomunikacja – rekrutacja

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Elektronika i telekomunikacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na określonych kierunkach z tytułem inżyniera

Jeśli chcesz poznać szczegółowe zasady rekrutacji na Elektronikę i telekomunikację na innych uczelniach, możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Elektronika i telekomunikacja – perspektywy pracy

Absolwenci studiów zyskują kwalifikacje, które pozwalają na podjęcie zatrudnienia w:

 • przemyśle elektromaszynowym, elektrotechnicznym, elektronicznym, samochodowym, spożywczym, energetycznym
 • firmach działających w obszarze automatyki budynkowej oraz inteligentnych instalacji elektrycznych
 • firmach telekomunikacyjnych
 • działach utrzymania ruchu
 • biurach projektowych
 • działach IT
 • administracji.

Elektronika i telekomunikacja - opinie

Więcej o powyższych kierunkach:

Czy warto studiować Elektronikę i telekomunikację?

Współczesny świat opiera się na zaawansowanej technologii elektronicznej i komunikacyjnej. Absolwenci tych studiów są często poszukiwani przez firmy technologiczne, telekomunikacyjne oraz przemysłowe.

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja umożliwiają zrozumienie nowoczesnych technologii, takich jak 5G, internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja czy robotyka.

Elektronika i telekomunikacja łączą się z wieloma innymi dziedzinami, co pozwala na pracę w zespołach i projektach o różnorodnym charakterze.

Zarobki po Elektronice i telekomunikacji

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku inżyniera telekomunikacji wynosi 9 320 PLN brutto. Co drugi inżynier telekomunikacji otrzymuje pensję od 7 180 PLN do 12 100 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych inżynierów telekomunikacji zarabia poniżej 7 180 PLN brutto.

***

Jeśli interesujesz się studiami na Elektronice i telekomunikacji, poznaj również kierunki:

Elektronika

Inteligentna elektronika

Elektronika przemysłowa

Automatyka i elektronika

Inżynieria elektroniczna i komputerowa

Mikroelektronika w technice i medycynie

Optoelektronika

Automatyka i elektronika praktyczna

Przeczytaj więcej o studiach technicznych.

Zobacz bazę innych kierunków technicznych.

Jakie uczelnie w Bydgoszczy oferują kierunek elektronika i telekomunikacja

Jakie inne kierunki oferowane są w Bydgoszczy

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
badanie i projektowanie gier bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia skandynawska (skandynawistyka) filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka materiały dla zastosowań medycznych mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo położnictwo praca socjalna prawo prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
sinologia socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport i logistyka turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu