Jakiego kierunku studiów szukasz?

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Studia na kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną dostarczają wiedzy w zakresie kreowania, wdrażania i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w sferze publicznej oraz biznesowej. Wyposażają studenta w umiejętności w zakresie nowoczesnej komunikacji marketingowej, kształtowania wizerunku instytucji i zarządzania nim, a także współpracy z mediami. Studenci poznają techniki promocji oraz stosowania narzędzi public relations.

Mają możliwość specjalizowania się realizując jeden z czterech proponowanych modułów:

 • kreowanie marki państwa i instytucji publicznych,
 • zarządzanie rozwojem i wizerunkiem miast,
 • promocja marki wsi,
 • office manager.

Są to studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób kreatywnych, pragnących aktywnie wpływać na rzeczywistość.

Program kształcenia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • sztuka wystąpień publicznych
 • procesy globalizacyjne
 • psychologia społeczna
 • wstęp do nauki o polityce i administracji
 • komunikowanie instytucji publicznych
 • społeczne uwarunkowania innowacyjności
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • komunikacja międzykulturowa
 • public relations
 • zarządzanie strategiczne
 • organizacje pozarządowe i aktywność obywatelska
 • samorząd terytorialny
 • marketing i reklama
 • polityka miejska
 • zarządzanie instytucją publiczną
 • socjotechnika życia publicznego
 • kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego
 • ruchy społeczne
 • instytucje i procedury decyzyjne w Unii Europejskiej
 • zewnętrzne źródła pozyskiwania środków finansowych
 • zarządzanie innowacyjnym projektem.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • język polski,
 • język obcy,
 • przedmiot do wyboru (od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych), jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w instytucjach publicznych, jednostkach samorządowych, agencjach marketingowych, agencjach rozwoju regionalnego, agencjach reklamy i public relations oraz biznesie.

Opinie o kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Studia na tym kierunku dają możliwość zdobycia kompleksowego wykształcenia oraz rozwijają kompetencje, które umożliwia łatwe dostosowanie się do wymagań współczesnego rynku pracy.

Kierunki pokrewne do kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Jakie uczelnie oferują kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

W których miastach można studiować kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu