Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka i zarządzanie publiczne

Gospodarka i zarządzanie publiczne to kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, podstaw prawa i administracji oraz politologii.

Oprócz „twardych” przedmiotów studenci uczą się takich kwestii jak umiejętność pracy zespołowej, twórcze rozwiązywanie problemów, elastyczność w podejściu do własnej kariery i zawodu, umiejętność tworzenia planów strategicznych, diagnozowanie ryzyka, tworzenie systemów motywacji.

Absolwent Gospodarki i zarządzania publicznego potrafi:

 • diagnozować sytuacje i zjawiska społeczne
 • stosować odpowiednie formy, metody i techniki w budowaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych
 • inspirować zmiany społeczne i gospodarcze, wykorzystując dostępne zasoby oraz siły społeczne w środowiskach lokalnych
 • stosować nowoczesne metody i techniki zarządzania
 • zarządzać ryzykiem.

Specjalności oferowane w ramach kierunku to:

 • public relations w organizacjach
 • zarządzanie ryzykiem w organizacjach
 • zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 • zarządzanie bezpieczeństwem publicznym.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne

To kierunek polecany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych albo w organizacjach prywatnych i koncentrować się na praktykach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Program kształcenia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne

Studenci gospodarki i zarządzania publicznymi będą musieli zmierzyć się z takimi przedmiotami jak:

 • matematyka
 • mikroekonomia
 • psychologia
 • socjologia
 • zarządzanie
 • etyka gospodarcza
 • komunikacja i negocjacje w organizacjach publicznych
 • makroekonomia
 • polityka gospodarcza
 • prawo
 • statystyka i demografia
 • wychowanie fizyczne
 • nauka o państwie i polityce
 • podstawy rachunkowości
 • prawo administracyjne i postępowanie administracyjne
 • prawo pracy
 • teorie i techniki komunikowania
 • metodyka zarządzania ryzykiem
 • diagnoza patologii organizacyjnych
 • zarządzanie kompetencjami
 • decyzje lokalizacyjne firm
 • ekonomia rozwoju
 • handel i rynki elektroniczne
 • infrastruktura transportu
 • marketing nieruchomości
 • merchandising
 • metodyka biznes planu i wniosków unijnych
 • polityka wymiany gospodarczej z zagranicą
 • psychologia rozwoju osobistego i kariery zawodowej
 • rynek pracy w warunkach globalizacji i rewolucji technologicznej
 • sektor społeczny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne

Wśród przedmiotów maturalnych punktowanych podczas rekrutacji na gospodarkę i zarządzanie publiczne znalazły się:

 • matematyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • fizyka
 • WOS
 • język polski
 • język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne

To kierunek kierowany kierowane do osób zamierzających pełnić funkcje specjalistyczne i kierownicze w organizacjach publicznych i społecznych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty w komórkach doradczych bądź zewnętrznego konsultanta tych organizacji, a także trenera specjalizującego się w problemach zarządzania. Wiedza z zakresu zarządzania jest także podstawą budowania kariery menedżerskiej.

Po ukończeniu specjalności public relations w organizacjach można dodatkowo zdobyć pracę jako:

 • specjalista ds. public relations lub komunikacji społecznej w każdym typie organizacji
 • account manager w agencji PR
 • analityk rynku
 • ankieter
 • copywriter
 • reseacher
 • specjalista ds. badań rynku
 • specjalista ds. promocji
 • rzecznik prasowy
 • doradca ds. wizerunku.

Opinie o kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka i zarządzanie publiczne

W których miastach można studiować kierunek gospodarka i zarządzanie publiczne

Komentarze (1)

07x
Nie mogłam gorzej trafić. Nienawidzę tego miejsca i najgorszemu wrogowi odradziłabym pójście tam. Przez jedną z "nauczycielek" do tej pory nie mogę poradzić sobie ze stresem, zniszczyła moją psychikę. Przedmioty dobierane do kierunków są przypadkowe, a tym bardziej nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia z przedmiotu nie ze swojej dziedziny. To dno i porażka totalna. Chcę ostrzec każdego. * Ważne jest abym wspomniała, że jestem tym typem studenta, który chodzi na wszystkie zajęcia, stara się i chce się naprawdę czegoś nauczyć. Jestem na trzecim roku, jeszcze tylko kilka miesięcy i będę mogła na zawsze zapomnieć o takim dnie jakim jest UE. Wstydzę się przyznać, że tam studiuję
01.03.2018

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego