Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka i zarządzanie publiczne

Kierunek gospodarka i zarządzanie publiczne został stworzony, aby kształcić specjalistów dla firm, łączących społeczne i ekonomiczne czynniki w procesie podejmowania decyzji. Ze względu na specyfikę kierunku, kandydat na studia powinien być osobą otwartą na wolontariat w organizacjach studenckich i nie tylko. Gospodarka i zarządzanie publiczne uczy łączenia wiedzy ekonomiczno - zarządczej z aspektami socjologiczno - politologicznymi.

Program nauczania ma na celu przygotowanie do: diagnozowania problemów społecznych, prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem prospołecznych aspektów, prowadzenia działalności publicznej i społecznej, współpracy, identyfikowania, opisywania, analizowania i oceny warunków życia jednostek i grup społecznych zgodnie z teorią ekonomii i zarządzania publicznego, diagnozowania sytuacji i zjawisk społecznych, decydujących o jakości i poziomie życia, projektowania społecznego i inspirowania zmian społecznych i gospodarczych.

Specjalności oferowane na tym kierunku studiów:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 • społeczna odpowiedzialność w organizacjach
 • diagnozowanie problemów społecznych i gospodarczych

Perspektywy pracy po gospodarce i zarządzaniu publicznym

Kierunek gospodarka i zarządzanie publiczne jest dedykowana osobom, które swoją karierę pragną rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Absolwent kierunku rozumie złożone zjawiska społeczne i gospodarcze oraz ich wpływy na procesy rozwoju społeczeństwa i państwa. Posiada praktyczne umiejętności stosowania metod i technik w budowaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych.

Absolwenci mogą aplikować między innymi na stanowiska specjalistów z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi w organizacjach społecznych i publicznych oraz na stanowiska analityków.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka i zarządzanie publiczne

W których miastach można studiować kierunek gospodarka i zarządzanie publiczne

Komentarze (1)

07x
Nie mogłam gorzej trafić. Nienawidzę tego miejsca i najgorszemu wrogowi odradziłabym pójście tam. Przez jedną z "nauczycielek" do tej pory nie mogę poradzić sobie ze stresem, zniszczyła moją psychikę. Przedmioty dobierane do kierunków są przypadkowe, a tym bardziej nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia z przedmiotu nie ze swojej dziedziny. To dno i porażka totalna. Chcę ostrzec każdego. * Ważne jest abym wspomniała, że jestem tym typem studenta, który chodzi na wszystkie zajęcia, stara się i chce się naprawdę czegoś nauczyć. Jestem na trzecim roku, jeszcze tylko kilka miesięcy i będę mogła na zawsze zapomnieć o takim dnie jakim jest UE. Wstydzę się przyznać, że tam studiuję
01.03.2018

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański